موج

يه آدم دل تنگ مثل خودم

Mobin_s2004@yahoo.com

Mobin_s2004@yahoo.com

 

11 آذر / 2 دسامبر / 21 ذيقعده

Mobin_s2004@yahoo.com
11 آذر ماه هجري خورشيدي
Mobin_s2004@yahoo.com
پيروزي ايرانيان در« زاد روز نور و گرمي » و تجديد حيات ايران

دوم دسامبر سال 931 ميلادي (11 آذر ماه 310 خورشيدي )مرداويز زياري حكمران و رهبر مردم مازندران ، گرگان ، گيلان و ري كه تاريخ ازاو به نام يك ايراني انقلابي ، يك ايراندوست بزرگ و يك عامل تجديد استقلال ايران ( رنسانسير ) نام مي برد پس از بيرون راندن عوامل و نظاميان خليفه عباسي از كاشان ، همدان و ديگر شهرهاي مركزي ايران و درهم كوبيدن آنان درنبردي در 49 كيلومتري اصفهان وارد اين شهر شد و آن را پايتخت همه ايران اعلام كرد.
در همين روز مرداويز در اجتماع مردم اصفهان براي ابراز احساسات نسبت به او گرد آمده بودند.
    در اين اجتماع ، ياران و پيروان مرداويز ازجمله برادران بويه حضور داشتند كه پس از مرگ مرداويز سراسر ايران را آزاد و بغداد را هم تصرف و خليفه را دست نشانده خود كردند.
    مردوايز كه درسال 935ــ چهار سال پس از ورود به اصفهان ــ در همين شهر به دست نوكران غير ايراني اش به دليل سختيگيري نسبت به انان در برپايي مراسم نوروز كشته شد. اصفهان در سال 641 ميلادي به دست اعراب مسلمان افتاده بود.
    مرداويز جاه طلب نبود . او « ايران » را مي خواست و به آن عشق مي ورزيد ، نه خودش را و دليلش شريك كردن نصر ساماني ناسيوناليست ايراني ديگردر رهبري مناطق شمال خاوري ايران بود ؛ زيرا هر دو داراي يك هدف بودند و آن آزادي و بزرگي ايران بود.
    بوئيان براي جداساختن ايران و فرهنگ ملي آن ازقلمرو اعراب؛ به گسترش و ترويج شيعه پرداختند و مراسم عاشورا بر پا داشتند وحتي خليفه سني را مجبور ساختند كه روز عاشورا با پاي برهنه در خيابانهاي بغداد راه برود و در عزاي حسين بن علي (ع ) سينه بزند و به همين دليل است كه مورخان ، شيعه اثني عشري را از ناسيوناليسم ايراني كه در طول تاريخ بارها توان خود را نشان داده است جدا نمي دانند.

 

دو نمونه از زورگويي و مداخله انگليسي ها در ايران

در اين روز در سال1912 ( آذر 1291 ) پنج سال پس از تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ انگلستان و روسيه ، با اين كه انگليسي ها درمنطقه نفوذ خود از جمله فارس نيروي « اس پي آر » به وجود آورده بودند به مقامات فارس شديدا اعتراض كردند كه چرا در راه كازرون به شيراز دزدان به يك كاروان دستبرد زده اند ، زيرا كه اموال دوــ سه هندي تبعه انگلستان هم ضمن اين دستبرد سرقت شده است !!! . اين اعتراض از سوي كنسول( قنسل ) انگلستان در شيراز بعمل آمده بود . كنسولهاي انگلستان در شهرهاي منطقه نفود ، مداخله وسيعي اعمال مي كردند و همه كاره بودند . سرقت راه كازرون پنجم آذر روي داده بود.
    ----
هشت سال بعد ، دوم دسامبر سال 1920 ( آذر1299 ) دولت انگلستان به دولت وقت تهران اخطار كرد كه امور نيروي قزاق از لحاظ اداري و تداركات و تسليحات و آموزش بايد در دست افسران و كاركنان اعزامي انگلستان باشد و دولت ايران هزينه ها از جمله دستمزد اين انگليسي ها را بپردازد!!! . اين اخطار در آستانه كودتاي فوريه ( سوم اسفند ) داده شده بود. لنين قبلا قرارداد 1907 انگلستان و روسيه مبني بر تقسيم ايران را لغو كرده بود.

 

وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي

11/09/59
درگيري در فارسيات و فياضيه .

وضعيت عمومي سوسنگرد به نظر فرماندار دشت آزادگان .

مصاحبه ناخدا افضلي فرمانده نيروي دريايي درباره جنگ اخير دريايي ايران و عراق .

اصابت موشك زمين به زمين عراقي به گيلان غرب .

گزارش پشتيباني لجستيك عراق از ضدانقلاب در جبهه شمالي .

بررسي طرح واگذاري مسئوليت بسيج ملي به سپاه پاسداران تحت عنوان واحد بسيج مستضعفين ، در مجلس شوراي اسلامي .

بازتاب سخنان بهزاد نبوي مبني براينكه تا وقتي چهار شرط ايران انجام نشود گروگانها آزاد نخواهند شد .

مذاكره ، ميانجيگري ، آتش بس و عقبنشيني نيروهاي عراقي در گفتگوي وزير خارجه عراق با نشريه ميدل ايست و در نامه به وزير ان خارجه جامعه اقتصادي اروپا .

گزارش روزنامه سوري " البعث " و سپاه خوزستان از ناآراميهاي داخل عراق .

اطلاعيه مجاهدين خلق درباره اخراج هواداران از جبهه ها و جمعبندي مندرج در كتاب منتشره توسط وزارت ارشاد از مواضع اين سازمان در قبال جنگ با استفاده از تحليل سازمان پس از خروج رهبري آن از كشور .

11/09/64
سفر طارق عزيز وزير خارجه عراق به انگليس جهت ديدار با وزير خارجه انگليس و گفتگو پيرامون جنگ ايران و عراق و ديدار با مارگارت تاچي نخست وزير انگليس.

 

 

شهادت ميرزا كوچك خان جنگلى

11 آذر 1300 - شهادت ميرزا كوچك خان جنگلى

Mobin_s2004@yahoo.com
2 دسامبر ميلادي
Mobin_s2004@yahoo.com
تصميم به ساختن قسطنطنيه ( استانبول )

کنستانتين

كنستانتين پس از دستگيري و اعدام شريك حكومتي خود ــ لوسيوس ــ و اعلام حود به عنوان امپراتور همه قلمرو روم ، دوم دسامبر سال 324 ميلادي در اردوي خود در كنار بسفور تصميم گرفت كه شهر بيزانتيوم ــ مهاجر نشين قديمي يونان ــ را باساختن بناهاي تازه تكميل كند و آن را پايتخت دوم امپراتوري قرار دهد كه به ايران نزديكتر و مراقب حركات ايران بودن از آنجا آسانتر است و در صورت تصميم به مقابله نظامي ، هزينه سنگين لشكركشي از راه دور را ندارد.
    كنستانتين پس از اعدام لوسيوس اجازه نداد كه سناي روم براي او شريك حكومتي ديگري انتخاب كند.
    شهر بيزانتيوم در سال 330 ميلادي از هر لحاظ آماده شد و كنستانتين نام خود را بر آن نهاد و شهر كنستانتينوپل (قسطنطنيه - استانبول) تا سال 1918 به مدت 1588 سال از مهمترين مراكز تصميمگيري در جهان بود .
    كنستانين 22 ماه مه سال 337 ميلادي درگذشت و جنگ جانشينان او با شاپور دوم ( ذولاكتاف ) شاه وقت ايران از دودمان ساساني در« سنگره » و شكست روميان ثابت كرد كه پايتخت روم ، دور و يا نزديك ايران باشد در سرنوشت جنگ بي تاثير است و ارتش ايران هميشه پيروز است .
     29 ماه مه سال 1453 ميلادي كنستانتينوپل به دست عثماني افتاد كه آن را به اسلامبول تغيير نام دادند كه پس از تبديل حروف الفباي عربي به لاتين در تركيه در قرن 20 به صورت استانبول نوشته و خوانده مي شود .

 

جنگ آسترليتز و پيروزي ناپلئون

بناپارت

دوم دسامبر سال 1805 ميلادي ناپلئون بناپارت دريكمين سالروز امپراتور شدنش در يك جنگ يكروزه در منطقه « آسترليتز Austerlitz » ارتشهاي متحد روسيه و اتريش را شكست داد . شمار سربازان روسيه و اتريش در اين جنگ دو برابر نيروهاي ناپلئون بود . در اين جنگ 26 هزار تن كشته شدند.
     سحرگاه اين روز ناپلئون وانمود كرد كه تصميم به انصراف از جنگ و بازگشت گرفته است و سپس با يك تاكتيك تازه نيروهاي خود را به صورت متمركز وارد ميدان ساخت و از تمام توان جنگي آنان استفاده برد و پيروز شد.
    ناپلئون دوم دسامبر سال 1804 به دست پاپ پي هفتم تاجگذاري کرده و امپراتور فرانسه شده بود. لوئي ناپلئون نيز در همين روز در سال 1853 به عنوان دومين امپراتور فرانسه تاج بر سر گذارد.

 

اعدام «جان براون» كه برده داري را يك گناه مي دانست

جان براون

دوم دسامبر سال 1859 ميلادي «جان براون» مردي كه عمل برده داري مهاجرا اروپايي آمريكا را « گناه مطلق » و يك اقدام غير بشري اعلام كرده بود و برضد برده داري دست به اقدام مسلحانه زده بود در « چارلز تاون » واقع در 90 كيلومتري شمال غربي شهر واشنكتن به دار آويخته شد.
     جان براون كه در الهيات تحصيل كرده بود چون از راه مسالمت آميز ( نطق و نوشته ) نتوانست به الغاء بردگي برسد تصميم به اقدام مسلحانه گرفت و دست به مسلح كردن پيروانش از جمله 13 پسر خود زد. وي گمان مي كرد كه قيام مسلحانه او سبب خواهد شد كه بردگان سياه به او به پيوندند و بر توان نظامي او بيافزايند و داد خود از سفيد پوستان بستانند.
     با اين انديشه ، جان براون به يك انبار اسلحه ارتش آمريكا در منطقه « هارپر فري » حمله برد و آنجا را متصرف شد تا سلاحهاي موجود در انبار را در اختيار سياهپوستان بگذارد ، ولي برخلاف تصور او، سياهپوستان به كمكش نشتافتند و وي از نيروي اعزامي آمريكا شكست خورد و دستگير شد .« هارپر فري » كه براون به آنجا حمله مسلحانه برد تا شهر واشنگتن فاصله اي چندان زياد ندارد.
     براون در طول محاكمه تنها اين جملات را در دفاع خود بيان مي كرد :
     من به خاطر رضاي خدا و آرامش وجدان دست به اين اقدام زدم و كوشش در راه نجات انسانها را جرم نمي دانم.
     طولي نكشيد كه همين افكار براون كمك كرد كه آبراهام لينكلن اعلاميه الغاء بردگي را صادر كند. اقدام براون و اظهارات او شديدا آمريكاييان ساكن ايالات شمالي را تحت تاثير قرار داده بود به گونه اي كه به پشتيباني از عمل لينكلن بپاخاستند و براي تحقق لغو بردگي دست به جنگ زدند. « تاريخ » از جان براون به عنوان مردي بزرگ نام برده و بپاخيزي او را سرآغاز فصل آزادي بردگان سياه و تامين حقوق مدني انسانها قرار داده و گور او يكي از نقاط مورد علاقه و بازديد روشنفكران و مصلحان جهان و توريستها شده است.
    

 

سرانجام امپراتور 3 ساله بزرگترين كشور جهان

دوم دسامبر سال 1908 كشور پهناور چين داراي يك امپراتور سه ساله شد كه « سوان تونگ » خوانده شد . وي دهمين امپراتور از دودمان كوينگ بود و نيز آخرين امپراتور چين .
    نام اصلي وي « پو ــ يي » بود .چين در سال 1912 با انقلاب دكتر « سون يات سن » جمهوري شد و چون امپراتور بركنار شده هنوز كودك بود ، دكتر سون تصميم گرفت كه « پو » در قصر باقي بماند و برايش مقرري تهيه كرد .
ژاپني ها در دهه 1930 كه منچوري و مناطق شمالشرقي چين را تصرف كردند براي مشروعيت دادن به سلطه خود ، « پو ــ يي » را امپراتور منچوري اعلام كردند و در برابر اعتراض جهاني به تصرف مناطق چين تاكيد كردند كه به خواست امپراتور چين در اين كشور باقي مانده اند . حال آن كه امپراتور در دست آنان آلتي بيش نبود.
درسال 1945 در آخرين روزهاي جنگ دوم كه ارتش سرخ طبق قرار قبلي با متفقين به منچوري حمله برد « پو ــ يي » اسير شد و بعدا در جريان محاكمه سران سابق ژاپن برضد آنان شهادت داد. دولت شوروي سپس اورا به جمهوري توده اي چين تحويل داد و به اتهام همكاري با ژاپني ها بر ضد وطن به زندان افتاد.
دادگاه خلق اورا به زندان محكوم كرد كه بعدا مائو تسه تونگ رهبر چين وي را موردعفو قرار داد و آزاد شد و تا پايان عمر به صورت يك تبعه ساده زندگي كرد و اعلام داشت كه راحت تر است.
    « پو ــ يي » پس از اين كه مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد با يك پرستار ازدواج كرد و همسر او پس از در گذشت « پويي » كه در سال 1967 در 61 سالگي ديده فرو بست خاطرات او را منتشر كرد . «پو ـ يي » گفته است كه يك لحظه بدون غم و در سادگي زيستن از صدبار امپراتور بودن بهتر است .

تاريخ از نگاهي به تصوير

بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر، ديدي كه .....

عقرب ها بر سر و صورت علي خان (در يک نمايش)

عقرب ها بر سر و صورت علي خان (در يک نمايش)

علي خان شمس الدين در مالزي شهرت به سلطان مار و عقرب داشت زيرا كه بارها بوسيدن و نوازش مارها و رها ساختن عقرب ها به سر و صورتش را به معرض نمايش گذارده بود (عكس بالا)، اما در اواخر نوامبر 2006 درجريان چنين نمايشي در كوالالامپور، يك مار كبري برضد او كودتا كرد و با نيش زهرآگين خود علي خان 48 ساله را به بيمارستان فرستاد كه دوم دسامبر 2006 در آنجا درگذشت. علي خان 21 سال بود كه با مار و عقرب نمايش مي داد.

برخي ديگر از رويدادهاي 2 دسامبر

1620:   روزنامه نامبوس ( namboos) در آمستردام کار انتشار خود را آغاز کرد.

1790:   ارتش اتريش از گرفتاري فرانسه با انقلاب سوء استفاده کرد و بروکسل را گرفت.

1802:   انگليسيها مستعمره خود، سورينام، واقع در قاره آمريکا را به هلنديها فروختند!.

1823:   جيمز مونرو رئيس جمهور وقت آمريکا دکترين خود " دست اروپائيان از قاره آمريکا کوتاه " را اعلام داشت.

1888:   محمد کمال بگ نويسنده و روزنامه نگار ترک درگذشت.

1896:   مارشال گرگوري ژوکف نابغه نظامي شوروي به دنيا آمد.

1899:   آلمان و ايالات متحده آمريکا جزاير ساموآ واقع در اقيانوس آرام را ميان خود قسمت کردند!.

1901:   تيغ ژيلت به بازار آمد.

1914:   در جريان جنگ جهاني اول ، ارتش اتريش پس از ماهها حمله بالاخره شهر بلگراد را تصرف کرد.

1927:   کارخانه فورد آمريکا اتومبيلهاي " فورد مدل a " را به بازار داد و بهاي هر دستگاه را 385 دلار تعيين کرد.

1941:   درياسالار ژاپني ياماموتو ناوگان اين کشور را روانه هاوايي کرد تا اين مجمع الجزاير را از دست آمريکا خارج کنند و چند روز بعد پرل هاربور توسط همين ناوگان مورد غافلگيرانه قرار گرفت.

1942:   دکتر انريکو فومي موفق شد که در لابراتواري که در دانشگاه شيکاگو براي تحقيقات اتمي تاسيس شده بود،واکنش زنجيره اي اتم را کنترل کند که سرآغاز توليد سلاح اتمي بود.

1957:   پيمان " بنه لوکس " ميان کشورهاي بلژيک ، هلند و لوکزامبورگ امضا شد.

1969:  

مارشال کليمنت وروشيلوف رئيس جمهوري پيشين شوروي ( صدر شوراي عالي اين کشور ) درگذشت. وي از سال 1953 تا سال 1960 اين سمت را در اختيار داشت.

1969:   بوئينگ 747 ( جمبوجت ) که ساخته شده بود به معرض تماشا گذارده شد.

1971:   شيخ نشين هاي حاشيه جنوبي خليج فارس؛ ابوظبي، عجمان ، دوبي ، شارجه ، ام القوين و فجيره اتحاديه امارات عربي را تاسيس کردند و زايد بن سلطان آل نهيان رئيس امارت ابوظبي را به رياست آن برگزيدند. راس الخيمه بعدا به اين اتحاديه پيوست.

1971:   مارس - 3 سفيه شوروي به آرامي در سطح سياره مريخ فرود آمد.

1975:   کشور لائوس سوسياليستي شد، حزب کمونيست حکومت را به دست گرفت ، پادشاه کناره گيري کرد و لائوس عنوان جمهوري دمکراتيک خلق بر خود گذارد.

1981:   دولت اسپانيا تقاضا کرد که به عضويت " ناتو " در آيد که بعدا پذيرفته شد.

Mobin_s2004@yahoo.com
21 ذيقعده هجري قمري
Mobin_s2004@yahoo.com

 درگذشت « ابن رَشيق قيرواني» شاعر، اديب و منتقد مصري

21 ذي القعده 456 - «ابن رَشيق قيرواني» شاعر، اديب و منتقد مصري درگذشت. او درسال390هجري قمري درمراكش كنوني متولد شد و ازكودكي تحت مراقبت پدربا فنون زرگري آشنا شد. ابن رشيق را بيشتربواسطه سروده‎هاي وي درمعاني مدح، غزل، هِجا و وصف مي‎شناسيم. او دراشعارخود مراحل مختلف زندگي اجتماعي و ادبي عصرش را به نظم كشيده است. اما مهمترازآن شيوه‎ نقد او درآثارادبي است. او نقد را ازحد ّمقدمه وتوضيح ضمني به درجه مكتبي معتبرو لايق عنايت، اهميت و اعتباربخشيد و خود سلسله جنبان عصرجديدي دراين زمينه شد. دوران تحصيل ابن رشيق بيشتردرمجالس بزرگان و علماي ادب قيروان و پس ازآن مغرب و آندلس گذشت زيرا اين ايام عصرشكوفايي علم وادب دراين مناطق بود؛ و اميران و حاكمان درجذب شاعران و مشاهيرادب به دربارخود بريكديگرپيشي مي‎جستند. ابن رشيق نيزدرسايه نبوغ و استعداد خاصي كه درشعرو ادب داشت مأمورامورديواني دردربارابن باديس شد. ازآثارابن رشيق كه بيشتربصورت چاپي و منسوب به او، بجاي مانده «اَلعُمدَةُ في مَعرفة صِناعَةِ الشِّعر و شعراءِ قيروان» را مي‎توان نام برد.

 

پايان تأليف كتاب« مَجمَعُ البَيان»

21 ذي القعده 536 - تأليف كتاب« مَجمَعُ البَيان» پايان يافت. اين كتاب تأليف« فضل بن طَبرسي» مفسّربزرگ اهل تفرش بود كه به سبب فضيلت و شهرت درعلم فقاهت، حديث و تفسيربه امينُ الاِسلام ملقب شده بود. شيخ طَبرسي شاگردان عاليمقام بسياري تربيت كرد كه هريك دانشمندي مشهوردرعصرخود شدند. ازميان اين علما ابن شهرآشوب و قطب الدّين راوندي را مي‎توان نام برد. مهمترين اثراين عالم جهان اسلام، مجمع البيان است كه ازنظرادبي و حُسن تأليف تفسيري عالي و پرمحتوا بشمارمي‎رود و علماي شيعه و سنّي براي اين تفسيراهميّت و ارزش بسيارقائلند. وي پس ازفراغت ازاين تفسيرجامع به« تفسيركَشّاف تأليف جارُ الله زَمَخشَري» پرداخت و دراين اثربه نكاتي ادبي دست يافت كه درتأليف قبلي خود ذكري ازآنها نكرده بود. طَبرسي اين اثرخود را« جَوامِعُ الجامِع» نام نهاد.

 

درگذشت «ابن نفيس »عالم طبيب و مؤلف دمشقي

21 ذي القعده 687 -  «ابن نفيس »عالم طبيب و مؤلف دمشقي بدرود حيات گفت . وي در زادگاهش دمشق نزد علماي برجسته علوم و معارف اسلامي ؛ نحو و منطق را آموخت و طب را نزد مهذب الدين عبد الرحيم فرا گرفت. ابن نفيس به پزشكي علاقه بسيار داشت و استعداد فوق العادهاي در آموختن فنون طبي از خودشان نشان داد . پس از مدتي مطالعه و تحقيق جدي در بيمارستان بزرگ نوري كارآموزي كردو سرانجام رئيس الاطباء شد . ابن نفيس در اواخر عمر خانه و كتابخانه خود را وقف دارالشفاء يا بيمارستان منصوري كرد. از اين عالم و طبيب گرانقدر آثاري با ارزش بجاي مانده كه از آن ميان شرح قانون را در چهار جلد مي توان نام برد. يكي از نخستين كتابهاي ابن نفيس شرح تشريح قانون نام دارد كه اولين اثر در علم پزشكي است و گردش ريوي خون را توصيف كرده است . الشامل ديگر كتاب ابن نفيس درباره جراحي مطالبي جالب توجه دارد وي در اين اثر هر عمل جراحي را شامل سه مرحله يعني تشخيص بيماري ، جريان عمل جراحي و نگهداري و مراقبت يعني بعد از عمل مي داند.

 

 دريافت امتياز لاتاري توسط ميرزا ملكم خان از ناصر الدين شاه قاجار

21 ذي القعده 1306 - ميرزا ملكم خان از سياستمداران دوره قاجاريه با پرداخت مقاديري ليره انگليسي امتياز لاتاري را از ناصر الدين شاه قاجار دريافت كرد. شاه قاجار در سومين سفر خود به اروپا درسومين سفرخود به اروپا با ملكم خان ملاقات كرد و ملكم با توطئه‎‎هاي گوناگون امتيازلاتاري را ازشاه ايران گرفت. بعد ازافشاي اين ماجرا شاه قاجارتحت فشارمخالفتهاي وسيع روحانيان و برخي ازرجال سياسي بناچارامتيازرا لغوكرد. ميرزا ملكم خان هم كه امتياز لغو شده را به بانك شركت انگليسي فروخته بود مجبور به پرداخت خسارت شد. ميرزا ملكم خان پس ازاين حوادث روزنامه فارسي زبان قانون درلندن چاپ و منتشر كرد. او دراين روزنامه مطالبي ضد دولت وقت ايران و مفاسد دربار قاجار چاپ و منتشركرد.

 

 درگذشت حاج سيد يونس اردبيلي از مراجع تقليد قرن اخير

21 ذي القعده 1377 - حاج سيد يونس اردبيلي از مراجع تقليد قرن اخير در گذشت. اين عالم شيعه كه مبارزي مجاهد و وارسته بود، تحصيلات علوم و معارف را نزد علمايي چون آخوندي ملاسبز علي حكيم و سيد محمد يزدي آموخت و خود در زمره مراجع بزرگ قرار گرفت . آيت الله سيد يونس اردبيلي در واقعه گوهرشاد مشهد همچون ديگر مبارزان به مبارزه با ظلم پرداخت. از اين رو دستگيرو سپس تبعيد شد . از وي يك دوره كامل فقه موجود است.

 

 

 

 

 Ãاطلاعات روزانه

 

آب و هوا

تهران

0
11

اهواز

12
22

تبريز

0
5

شيراز

16
18

مشهد

3
11

بندرعباس

17
27

کرمان

0
19

اصفهان

2
16

يزد

7
20

کرمانشاه

1
13

اراک

2
10

رشت

10
17

دبی

19
27


 

نرخ  ارز، سکه و طلا در بازار آزاد

1390 تومان
943 تومان
1935 تومان
850 تومان
255 تومان
260 تومان

يورو اروپا:
دلار آمريکا:
پوند انگليس:
يکصد ين ژاپن:
ريال عربستان:
درهم امارات:

195000 تومان
93000 تومان
47000 تومان
182000 تومان

يک بهار آزادی:
نيم بهار آزادی:
ربع بهار آزادی:
طرح جديد:


 

اوقات شرعی (به افق تهران)

اذان ظهر : 11.54

اذان مغرب : 17.11

اذان صبح فردا : 5.27

طلوع آفتاب فردا : 6.54

 

 

 

 

 

Ãهديه روزانه

دانلود مجلات و کتب خارجي

Hardcore Gamer Magazine
ماه دسامبر
 

جديدترين شماره از ماهنامه
Hardcore Gamer

تاریخ انتشار: دسامبر 2007
تعداد صفحات مجله: 260
حجم فایل: 20 مگابايت
رمز فايل: www.mobin-group.com

برای دانلود مستقيم مجله، اینجا را کلیک کنید


 

 

 

 

 

 

 Ãتکنولوژي روزانه


با MyCuppa قهوه و چای حرفه ای درست کنید


قهوه مینوشید ؟ چای چطور؟ تاکنون چند بار پیش آمده که از رنگ قهوه ای که برای شما درست شده راضی نبوده اید ؟ شیرش زیاد شد - قهوه اش زیاد شد - تلخ شد - بعضی ها هم که وسواس زیادی در مورد رنگ قهوه خود دارند. البته میدانید که هر رنگ قهوه نام اختصاصی خود را دارد. مثلا شیر قهوه ی کلاسیک انگلیسی رنگ خاص خود را دارد و قطعا اگر کسی به شما سفارش درست کردن چنین چیزی را بدهد ممکن است نتوانید از عهده ی درست کردن آن بر بیایید. تمام این مقدمات برای این بود که این لیوان ( mug ) ویژه ی درست کردن قهوه و چای را معرفی کنیم. همانطور که میبینید در داخل این لیوان نوار های رنگی مختلفی همراه با نام قهوه ها درج شده. این لیوان در در نوع مخصوص قهوه و چای ارائه شده و برای درست کردن قهوه و چای خاص کافی است که رنگ را با رنگ نوار مورد نظر  تنظیم کنید. ایده ی خوبی است نه ؟
 
منبع


 

سامسونگ از UMPC خود با تکنولوژی Mobile WIMAX پرده برداری کرد


امروز در کنفرانس G4 سامسونگ در کره این شرکت نخستین UMPC خود که از WiMax برای ارتباط استفاده میکند را معرفی کرد. UMPC مخفف کلمه ی Ultra Mobile PC است که به کامپیوتر های در ابعاد کوچکتر از لپ تاپ گفته میشود. برای همین به آنها Ultra Mobile به معنی فوق العاده قابل حمل ! ( معنی فارسی بهتری پیدا نکردم ) گفته میشود. این UMPC که مدل SPH-P9200 نامیده میشود قادر است که به صورت بیسیم هم به اینترنت متصل شود و هم از VoIP استفاده کند. این دستگاه از سیستم عامل ویندوز XP استفاده میکند و دارای نمایشگر 5 اینچی لمسی است. قسمت جالب این دستگاه صفحه کلید تا شوی آن است. این UMPC دارای 30 گیگابایت حافظه داخلی نیز هست.
 منبع

 

 

Ãطنز روزانه


هفت ‌آسمان مجاز فرهنگ و هنر (18)

 

هفته ای که گذشت، به ما چه مربوط که گذشت. به دلیل ادامه ی رفع ترکیدگی مجموعه ی بی دلیل تئاتر شهر و نیز بحث های دیگری که اگر به ما و شما مربوط باشد، به مبين مربوط نیست و کسی نمی خواهد نانش آجر شود، خبرهای هفته ی گذشته را در سطحی مجاز مرور می کنیم و ارائه ی بلیت نشانه ی شخصیت شماست.


یکم: جلال آل احمد! استعفا! استعفا!
جایزه ی ادبی بزرگ جلال آل احمد، روشنفکر بزرگ و نامعلوم معاصر که خودش می گفت به خدا من روشنفکر نیستم و کارهای دیگری هم کرد که معلوم نیست او را بلامانع می کند یا نه، پس از انجام مراحل قانونی، رسما ترکید. به گزارش خبرنگار ما که در پوشش آبدارچی توانسته بود به محل تصمیم گیری این جایزه راه یابد، هیات علمی این جایزه تصمیم گرفته است که هزینه های آن را صرف بازسازی مزار آن مرحوم کند و شر دیگری درست نکند. منایع خبری همزمان از اعتراض بنیاد گلشیری به بسیاری از مسائل ادبیات ایران و جهان خبر دادند.


دوم: آتش در خرمن
پزشکان متخصص پیوند که ظاهرا فرصت تماشای تلویزیون دارند، به سریال معنوی ـ کمدی ـ جنگی ـ سیما تیراندازی «حلقه ی سبز» اعتراض کردند و به دلیل اشتباهات فاحش پزشکی در داستان این سریال، خواستار توقف پخش آن شدند. یک پزشک متخصص که در تحصن حاضر شده بود، با قاطعیت اعلام کرد که اگر این سریال جمع نشود، خودش را همراه با آن آقایی که هنوز منتظر است که با پخش اخراجی ها خودش را آتش بزند، می سوزاند. شایعاتی هم پیچیده که حاتمی کیا سریال بعدی خود را دربارهی رابطه ی ایدز و کارت سوخت خواهد ساخت، تا همچنان به نیاز اجتماعی روز ـ همچون مسأله ی روح ـ پاسخ گفته باشد.


سوم: تا اطلاع ثانوی
نمایش «افرا»ی بهرام بیضایی، که قرار بود این روزها در تئاتر شهر روی صحنه برود، به دلیل ادامه یافتن رفع ترکیدگی این مجموعه به تعویق افتاد. عملیات به سازی و پاکسازی مجموعهی طاغوتی تئاتر شهر از اواخر تابستان آغاز شده است و تاریخ اتمام آن هم به هیچکس مربوط نیست.


چهارم: چالش در سبد غذایی خانوار
مدیر شبکه ی تهران گفته است در شرایط فعلی که تفسیرهای نادرست سیاسی و اجتماعی اوضاع را نادرست و غیرمنطقی می کند ، پخش برنامههای چالشی اشتباه است. گفتنیست بیماری قلبی رضا رشیدپور که بلافاصله پس از پخش نخستین و آخرین قسمت از برنامه ی دموکرات «مثلث» شروع شد، همچنان ادامه دارد. جمعی از اندیشمندان نیز که به علت نبود برنامه های چالشی در سیما از مشکلات اقتصادی رنج میبرند، نسبت به نیاز ملت به چالش کافی هشدار دادند.


پنجم: توضیح ضروری شهریار به رسانه ها
در شرایطی که فرهنگ مملکت در آنتراکت به سر میبرد، تلویزیون یکه تاز عرصهی فرهنگ است و ناز سینماگران را با ساخت و پخش تله فیلم ها و سریال های آنان می کشد؛ روح مرحوم شهریار با انتشار بیانیه ای از سخنان کمال تبریزی حمایت کرده است و عشق خود به دختر صاحبخانه شان را قطعا یک عشق افلاطونی نامیده است. یک تحلیلگر امور اقتصاد سینمایی معتقد است با اعطای مقام مدیریت بخش های سیما به کارگردانان مشهور، می توان چرخه ی خدمت سیما به سینما را کامل کرد و سینما را کلا به سیما منتقل نمود.


ششم: انجام شد
گزارشهای پراکنده حاکی از آن است که به طور کامل از بخش فرهنگ مملکت رفع مظلومیت شده و این موضوع از دستور کار خارج شده است.


هفتم: پاسخ به نامه ها
جناب آقای الف.گور از امریکا؛ با سلام؛ متأسفانه مبين نمی تواند به دلایل اساسنامه ای در برگزاری یک انتخابات آزاد برای شما مشارکت کند. ما با ملت شما دوست هستیم؛ ولی با خودتان... ابلاغ خواهد شد. سلام ما را فقط به برادر مایکل مور و دکتر هوگو چاوز برسانید.
 

 

 

 

 

 

 Ãزندگي روزانه

کار، مُد، سلامتی، خانواده، رموز موفقیت و ... (مردمان)

نكاتي براي حصول ازدواجي موفق
و با دوام

قصد ازدواج دارید یا متاهل هستید؟ در هر حالتی که باشید، باید بدانید که می توانید با صرف تلاش و زمان کافی ازدواجی موفق و بادوام بسازید.
تجربه به من ثابت کرده است که پایدار نگاه داشتن یک ازدواج خوب و موفق نیازمند تلاش بسیار است. من این افتخار را داشته ام که 49 سال با همسرم زندگی کنم و صاحب چهار فرزند شوم. به واسطه ی لطف خداوند بوده که ازدواج ما این همه سال دوام یافته است، نه به خاطر هوش و دانستنی های من و همسرم. در این مقاله قصد دارم که بعضی از تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهم تا با راه های ساختن یک ازدواج موفق و بادوام آشنا شوید.

ازدواج: مفهوم و اهمیت آن
ازدواج از دیدگاه معتبر، قراردادی قانونی است که توسط یک مرد و زن بسته می شود تا به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی کنند. ازدواج برای افراد زیادی که تصور می کنند که دو نفر قبل از تولد در پیشگاه شاهدانی با ازدواجی مقدس از نظر روحانی و قانونی به یکدیگر وصل شده اند، مفهوم و اهمیتی جامع و وسیع دارد.
شرکت در جشن ازدواج آسانترین جزء متاهل شدن برای زوج های بسیاری است. ازدواج برای آندسته از افرادی که دوست دارند با رابطه ای قانونی و شرعی با یکدیگر زندگی کنند، فرصت مناسبی است تا بتوانند رابطه ای بی همتا و خاص را تجربه کنند.

ارزش مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره های قبل از ازدواج بسیار توصیه می شوند و باید نه فقط یکبار بلکه به دفعات صورت گیرد. وقتی زوج ها بتوانند با یکدیگر به بحث بنشینند و به درکی راضی کننده برای هر دو طرف در موارد زیر برسند، فرصت بهتری برای ایجاد ازدواجی موفق خواهند داشت:
عقاید و فرایض دینی و روحانی
رابطه ی جنسی، گرایشات و امیال جنسی
پول (گرفتن تصمیمات مالی و سرمایه گذاری بسیار مهم است)
فرایض بهداشتی و سلامتی (گرایشات افراد به ورزش، بهداشت فردی و غیره)
مدیریت خانه (نقش ها و مسئولیت ها)
فرزندان (تربیت فرزندان)
ورزش، سرگرمی، مسافرت، و فعالیت های تفریحی
خویشاوندان و دید و بازدید با اقوام، مسئولیت های اجتماعی

دانستن سابقه و تاریخچه ی خانوادگی فرد مقابل ضروری است، به این دلیل که همه ما به واسطه تجربیاتی که در محیط خانوادهمان وجود داشته است پرورش یافته ایم. دنیس لانگ در کتاب خود هارمونی خانواده به این نکته اشاره می کند که خانواده ارتباط ما با گذشته و نقطه ی عطف هویت ما را تشکیل می دهند. ما به شدت تحت تاثیر گرایشات و عملکردهای خانواده ای هستیم که در آن رشد نموده ایم. افراد دانا و متفکر کسانی هستند که در پی شناختن سابقه، عادات و فرهنگ خانواده ی همسر آینده شان برمی آیند. کاملاً صحیح است: شما با یک نفر ازدواج نمی کنید، بلکه خانواده ی او نیز جزئی از ازدواج شماست. پس مراقب باشید!

"تعهد" در ازدواج به چه معناست؟
ازدواج های خوب و موفق زیادی وجود دارد، اما هیچ ازدواج کاملی وجود نداشته است. هر ازدواج بادوام و موفق شامل تعهداتی بی قید و شرط و قطعی برای فردی ناکامل است. اینکه توقع داشته باشید همسرتان برایتان همه چیز باشد، غیر واقع گرایانه و نابخردانه است. در دنیای امروز که افراد در برخورد با کوچکترین مشکل یا عدم تفاهم، به این سرعت از یکدیگر جدا شده و طلاق می گیرند، بهتر است از خود سوال کنید تعهداتتان در ازدواج چیست.
طی سالهای دراز، من و همسرم تعهداتی عمیق و پایدار به ازدواجمان داشته ایم. متعهد شدن به ازدواج به این معناست که زوجین به یکدیگر گفته اند که "ازدواج ما نباید سبک و غیرمسئولانه گرفته شود." ما ازدواجمان را بر پایه ی عشق، احترام، شرافت، و جذابیتی متقابل به یکدیگر بنا گذاشتیم. ما معتقد بودیم، و هنوز هم اعتقاد داریم، که برای وفادار ماندن به یکدیگر، نباید به یکدیگر دروغ بگوییم و به هم اعتماد داشته باشیم، چه با هم باشیم و چه دور از هم.
تعهد و مسئولیت پذیری در ازدواج درصورت وجود موارد زیر محقق می شود:
سازگاری روحی
سازگاری شخصیتی
توانایی برقررای ارتباط با یکدیگر (اینکه یاد بگیرید به حرف های همسرتان گوش دهید و با کلامی صریح، غیرمنتقدانه، غیر کینه جویانه و خاص به او پاسخ دهید)
کشش و جاذبه ی دو طرفه و متقابل

نکات مهم
افرادی که نظام ارزشی در ازدواج پایه گذاری می کنند که شامل خصوصیات آزادی، صداقت، درستی، اعتماد، احترام، عشق، بخشش و گذشت، درک، و وفاداری باشد، خواهند توانست ازدواجی موفق و رابطه ای بسیار خوب داشته باشند.
ازدواجی که در آن دو نفر توقعاتی متعارض و خواسته هایی ناسازگار داشته باشند، امیدی برای موفقیت ندارد.
مشاوره های قبل از ازدواج ارزش بسیار بالایی دارد و بسیار توصیه میشود.
تعارضات باید به حالتی سازنده و مفید حل شوند. برای اینکار باید روی وابستگی ها و خواسته های هر دو طرف تمرکز شود و راهی اتخاذ شود که به سود هر دو جانب باشد. معمولاً در تعارضات و مشکلات، یکی از طرفین احساس خواهد کرد همسرش او را درک نکرده، تحسینش نمی کند، به او احترام نمی گذارد، به حرفهایش گوش نمیدهد و دوستش ندارد.
در ازدواج باید هم دادن باشد و هم گرفتن. این به آن معناست که نباید همیشه یکی از زوجین برنده باشد و دیگری معمولاً بازنده. این تفاهم نیست، سلطه گری است.
پایداری و دوام ازدواج زمانی میسر خواهد بود که زن و شوهر به یکدیگر زمان و فرصت برای خودشان نیز بدهند.
بالاتر از همه، داشتن اعتقاد و اعتماد است. ازدواج می تواند تجربه ای عالی و کامل باشد. بدانید که اگر تلاش کنید، خواهید توانست موفقیت ازدواجتان را تضمین کنید!
 

 

 

 

 

 

 Ãدانش روزانه


چطور
كار كردن شما را بيمار مي‌كند؟

چه چيزي در محل كار شما را ناراحت مي‌كند؟ رئيس‌تان؟ حقوق يا فضاي كاري؟
كم نيستند كساني كه از برخي از جنبه‌هاي كارشان خوششان نمي‌آيد و از شنيدن نامشان تب مي‌كنند. اما چه تعداد مي‌دانند كه ويروس‌هاي محل كارشان تب مي‌آورد؟
بيشترين درصد سرماخوردگي‌ها و آنفلوانزاها در محل‌هاي كار از طريق سطح اجسام منتقل مي‌شوند.
سطوحي مثل صفحه كليد كامپيوتر، ميز و خودكار ويروس‌ها را در سطح خود نگه مي‌دارند تا كسي به آنها دست بزند. آن وقت ويروس عزيز سوار بر دست، به سراغ چشم و دهان و دماغ مي‌رود و شخص را بيمار مي‌كند.
مي‌گويند يك كارمند فعال و زرنگ در دفتر كارش در دقيقه چيزي در حدود 30 سطح مختلف اعم از دكمه‌هاي صفحه كليد تا تلفن را ممكن است لمس كند.
اما "آلوده‌ترين" مكان‌ها كدامند؟ سي.ان.ان در گزارشي به نقل از محققان آلوده‌ترين مكان‌هاي محل كار را تلفن و سطح ميز شخصي مي‌خواند.
دكتر «چارلز جربا»، از دانشگاه آريزونا، مي‌گويد محققان متوجه شده‌اند در فصل پاييز ويروس شبه آنفلوانزا حدود يك سوم محيط كار اشخاص را مي‌پوشاند.
براي اينكه از افزايش ويروس‌ها در محل كارتان جلوگيري كنيد، هرگز روي ميزتان غذا نخوريد چون با اين كار براي ويروس‌ها و باكتري‌ها جشن برپا مي‌كنيد و محيطي امن و راحت براي زندگي آنها فراهم مي‌كنيد.
بعضي از دكمه‌ها در محل كار و ادارات جزو آلوده ترين نقاط هستند. كافي است تا اين دكمه‌ها را لمس كنيد تا ويروس‌ها روي دستتان بنشينند. اگر شانس بياوريد و بدنتان مقاوم باشد بيمار نمي‌شويد. اما اين احتمال چند درصد است؟
اين دكمه‌هاي آلوده، همان پركاربردترين دكمه‌ها هستند. دكمه‌هايي چون دكمه كپي دستگاه فتوكپي و دكمه طبقه همكف آسانسور.
دكمه‌هاي دستگاه تلفن و حتي موبايل هم جاي خوبي براي خانه كردن ويروس‌ها هستند. به ويژه آنكه بسياري فراموش مي‌كنند مي‌شود اين دكمه‌ها را هم تميز كرد.
شيرهاي آب سرويس‌هاي بهداشتي هم محل مناسبي براي مخفي شدن باكتري‌ها هستند.
در ضمن وقتي كسي مريض مي‌شود بيش از پيش از سرويس‌هاي بهداشتي استفاده مي‌كند و در نتيجه احتمال خانه كردن باكتري‌ها روي شيرهاي آب بيشتر مي‌شود.
بهترين راه براي كاهش تعداد باكتري‌ها و ويروس‌هاي اطرافتان استفاده از مواد تميزكننده است. مواد شوينده متفاوتي وجود دارد كه مي‌توانند به كار آيند اما موقع خريد آنها به يك نكته دقت كنيد.
استفاده مداوم از موادي كه روي آنها نوشته شده "آنتي‌باكتريال" به دو دليل چندان مناسب نيست. يكي اينكه اينها ضد باكتري هستند نه ويروس؛ در نتيجه بر ويروس‌هايي چون ويروس سرماخوردگي عمل نمي‌كنند. در ضمن استفاده مداوم از اين مواد باعث مي‌شود هيچ باكتري (نه خوب و نه بد) باقي نماند.
اگر نمي‌خواهيد از مواد شوينده استفاده كنيد، استفاده از يك دستمال مرطوب هم مي‌تواند به شما كمك كند. البته حداقل روزي يك بار بايد اين كار را انجام دهيد.
گاهي تنها با كمي مراقبت مي‌توان كمتر بيمار شد و تب نكرد. محل كار آنقدرها هم بد نيست. فقط بايد مراقب بود.
 

 

 

 

 

 

Ãاس.ام.اس روزانه

روزهاي فرد هفته منتظر ما باشيد
roozane_sms@yahoo.com

1066- کی دوست داره؟هيچکس.کی برات ميميره؟هيچکس.کی عاشقته؟هيچکس.کی ديونته؟هيچکس. ميدونی من کيم؟ هيچکس (7314-0915)

1067- میدونی كوچكترین ذره كه تو دنیاكشف شده چیه؟ دل منه که برات یه ذره شده. (8878-0912)

1068- مي خاثطم بگم "دوثتط دارم"(حا؛چيه، مگه بي ثوادا دل ندارند؟!) (6156-0935)

1069- دستتو مشت کن
.
.
.
مشته؟
.
.
.
مشته مشته؟
.
.
.
حالا محکم بزن تو چشمت تا کور شی دوری منو نبينی؛-) (4388-0912)

1070- حضور او را با چشم و گوشت ميبينی و ميشنوی، در عمق جانت، مغز استخوانت، چه ميگويم؟بر روي تنت لمس ميکنی،مثل نوازش،مثل عشق. فضا از خدا لبريز است (د. شريتی) (9238-0915)

1071- 25

26

27نرو پايين2829

30ميگم نرو پايين

بخاطره همين پررو بازيته که دوست دارم. (2520-0916)

1072- GODISNOWHERE...This can be read as "GOD IS NO WHERE" or as "GOD IS NOW HERE"everything in life depends on how u look at them, always think positive... (9238-0915)

1073- ..
.
.
.
.
.
.
.
.
من كه با تو تعارف ندارم چيزي بود همون بالا ميگفتم . (6156-0935)

1074- هميشه مي گفتن پيدا کردن يه دوست خوب خيلی سخته.اما من باور نميکردم تا اينکه تو رو ديدم که براي پيدا کردن من چقدر زحمت کشيدی. (1681-0918)

1075- نميدانم در کدامين طلوع خواهم ماند و در کدامين غروب خواهم رفت، اما دوست دارم تا آخرين لحظه تو را سر کار بذارم (1548-0912)

1076- مهم نيست اس ام اسو ميخونی يا نه،مهم نيست که جواب ميدی يا نه،مهمم نيست که برات مهمم يا نه،مهم نيست دوستم داری يا نه،مهم اينه که تو مهمی!!؛-) (7314-0915)

1077- اگه قرار باشه مثه ژول ورن منم دنيا رو در 80 روز بگردم ترجيح ميدم دور تو بگردم چون تو قلبت قد يه دنياست (0509-0912)

1078- هزاران نفر از بندگان موئمنش دعا کردند که باران ببارد غافل از اينکه او به فکر کودکيست که چکمه اش سوراخ است. (5591-0918)

1079- مردن آن نيست که در خاک سياه دفن شويم،مردن آنست که از خاطر "دوست" با همه ي خاطره ها محو شويم. (8878-0912)

1080- يک نظر سنجی در مورد سريال اغما نشان داد که تنها شيطان است که ميتواند سر مخابرات کلاه بذارد ...!!! (2836-0932)

1081- يارو نفر اول کنکور ميشه ميگن چه جوری نفر اول شدي ميگ روزی 25 ساعت درس ميخوندم . ميگن مگه ميشه؟ميگه آره روزی 1 ساعت زودتر پا ميشدم.2.از يه بابايي ميپرسن کدوم سريالو دوست داری؟ ميگه پيام بازرگانی . ميگن چرا؟ ميگه: چون وسطش سريال پخش ميکنن. (2836-0932)

1082- در سال 85 10% تلفات جاده اي داشته ايم. تا ساله 87 تلفات جاده اي به صفر خواهد رسيد .و انشااللّه تا ساله 89 در جاده ها زاد و ولد هم خواهيم داشت. (2836-0932)

1083- يه سوزن بيار!
.
.
.
شوخی نيست،يه سوزن بيار!
.
.
.
حالا با دقت به سوراخش نگاه کن!
.
.
.
دلم برات اونقدر شده!! (3356-0935)

1084- هر چند حال و روز زمين و زمان بد است/يک تکه از بهشت در آغوش مشهد است/حتی اگر به آخر خط هم رسيده اي/آنجا براي عشق شروع مجدد است (3057-0914)

1085- با نام رضا به سينه ها گل بزنيد وزاشك به بارگاه او پل بزنيد فرمود كه هر وقت گرفتار شديد بر دامن ما دست توسل بزنيد.التماس دعا (2469-0913)

1086- سحرگاهان كه شبنم آيتى از پاك بودن رابه گلها هديه مى‎ ‎بخشد. به آن محراب پاكش آرزو كردم, برايت خوب ديدن؛خوب بودن؛خوب ماندن را. (4208-0917)

1087- اى كه بر خاك حريم تو ملائك زده بوس/ز وجود تو شده قلب جهان خطه ي طوس/هركه آيد به گدايى به در خانه تو/نيست ممكن كه ز درگاه تو گردد مأيوس (6471-0916)

1088- گر چه آهو نيستم اما پر از دلتنگيم،ضامن چشمان اهوها به دادم ميرسی؟.من دخيل التماسم را به چشمت بسته ام،هشتمين دردانه ي زهرا به دادم ميرسی؟ (8878-0912)

1089- نميگويم فراموشم مکن هرگز،ولی گاهی به ياد آور رفيقی را که ميدانی نخواهی رفت از يادش... (8878-0912)

1090- بودنت هديه ای است براي قلب کوچکم و آرزوي من شادی دل دريايي توست. (8775-0912)

1091- سلام، ديروز رفتم دکتر گفت اس ام اس خونم کم شده! ميتونی برام کاری کنی؟!! (2520-0916)

1092- اگه ديدی يه سوسک پشت و رو افتاده و دست و پا ميزنه، فکر نکن که با چيزی زدنش، يا داره ميميره !! اون داره به قيافت ميخنده!(2520-0916)

1093- امام علي(ع):آنانكه وقتشان پايان يافته، خواهان مهلتند و آنانكه مهلت دارند، كوتاهي مي ورزند. (3057-0914)

1094- با تمام وجودم سرمو رو شونهات ميذارمو يواشکی آب دماغمو با لباست پاک ميکنم! (3356-0935)شماره براي ارسال مسيج : ۰۹۳۶۳۲۴۱۲۴۰ 

 

 

نوشته شده در یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 13:19 توسط مسعود | |

تو این پست  واستون عکس های عاشقانه گذاشتم....امیدوارم خوشتون بیاد

Image hosted by allyoucanupload.com
امیدوارم خوشتون اومده باشه
فعلا یا حق
راستی نظر یادتون نره
نوشته شده در جمعه نهم آذر 1386ساعت 8:15 توسط مسعود | |

 

دادستان تهران، تصمیم معاون خود، مبنی بر رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان را نقض و دستور ادامه تعقیب این عضو پیشین هیئت مذاکرات اتمی ایران را صادر کرد.این اقدام پس از اعتراض رئیس جمهور ایران به رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان انجام گرفت.محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در عین حال گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با "بیگانگان" داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا "همه چیز � �وشن شود".اما دادستان تهران طی نامه ای به وزارت اطلاعات افشای هرگونه‌ اطلاعاتی درباره پرونده حسین موسویان را تا زمانی که این پرونده در دادگاه مورد رسیدگی نهائی قرار گیرد، ممنوع اعلام کرد.

 

 

 

رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان، عضو پیشین هیئت مذاکره کنندگان هسته ای ایران اعتراض محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور را هم برانگیخت.یک روز پس از اعلام خبر رفع این اتهام، آقای احمدی نژاد پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در تهران گفته که تصمیمی که در مورد پرونده حسین موسویان گرفته شده نمونه اعمال نفوذ برخی افراد در مقابل اجرای عدالت است.وی به خبرنگاران گفت: "اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده است و کسانی � �ه در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند، از این رو شایسته است متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم و چه اطلاعاتی به دیگران؛ یعنی به غیر از ملت ایران داده شده است تا ملت ایران نیز از این اطلاعات مطلع شوند". به گفته آقای احمدی نژاد، حسین موسویان ده پانزده جلسه ملاقات با "بیگانگان" داشته و در این ملاقاتها حرفهایی زده و اطلاعاتی منتقل کرده است.

 

 

پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان سرانجام از سمت فرماندهی ارتش این کشور کناره گیری کرده و قرار است به زودی دوره جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کند.روز چهارشنبه، 28 نوامبر (7 آذر) ژنرال مشرف در مقر ستاد مشترک ارتش پاکستان در شهر راولپندی حضور یافت و طی مراسمی، با اعلام کناره گیری از سمت های نظامی خود، ریاست ستاد ارتش را به ژنرال اشفاق پرویز کیانی واگذار کرد.ژنرال مشرف قبلا وعده داده بود که پس از تایید نتیجه انتخابات ریاست جمه وری ماه اکتبر و قبل از ادای سوگند آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود، از سمت های نظامی کناره گیری خواهد کرد.هفته گذشته دیوان عالی پاکستان اعتراضاتی را که نسبت به نتیجه انتخابات دریافت کرده بود وارد ندانست و در نتیجه، راه را برای تایید انتخاب پرویز مشرف هموار کرد.

 

 

قرار است رهبران اسرائیلی و فلسطینی دور تازه ای از گفتگوها را در کاخ سفید آغاز کنند.بزودی جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیلی و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیش از برگزاری گفتگویی سه جانبه دیدار خواهد کرد.این دیدار در پی کنفرانس روز سه شنبه، 28 نوامبر در شهر آناپولیس آمریکا صورت می گیرد که در طی این کنفرانس دو طرف اسرائیلی و فلسطینی موافقت کردند تلاشهایی "جدی" برای رسیدن به یک توافق صلح تا پای ان سال 2008 انجام دهند.اما گروه فلسطینی حماس که از آن برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشد، این کنفرانس را یک "شکست" خواند.

 

 

در حالی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران اختلاف میان خود و محمد جهرمی، وزیر کار کابینه اش را تکذیب کرده و همراه با وی در جمع خبرنگاران ظاهر شده، اطلاعیه ای از وزارت کار در مطبوعات ایران منتشر شده که از انتقاد وزیرکار نسبت به سیاستهای اقتصادی آقای احمدی نژاد حکایت می کند.این اطلاعیه در روزنامه اقتصادی سرمایه که نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود و همچنین روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران منتشر شده است؛ شهردا ر تهران از منتقدان سیاستهای آقای احمدی نژاد و رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.بنابر اطلاعیه وزارت کار، آقای جهرمی حدود دو ماه پیش نامه ای به رئیس‌ جمهور نوشته و نسبت به واردات بی‌ رویه برخی محصولات، بخصوص شکر اعتراض کرده و هشدار داده که چنین سیاستی به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می‌ کند.در این نامه همچنین از تصمیم‌ گیریهای مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی، کند شدن روند پرداخت تسهیلات (وام) به بنگاههای اقتصادی برای حل مشکل بدهیهای معوقه این بنگاهها انتقاد و تأکید شده که این روند سیاستهای اشتغالزایی را مختل می کن� �.

 

 

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بار دیگرخواستار تشدید تحریم های یکپارچه از جانب اتحادیه اروپا علیه ایران شد. قرار است تضمین اعتبار صادرات آلمان به ایران لغو شود و یا به نحو بی سابقه کاهش یابد.آنگلا مرکل در مصاحبه ای با هفته نامه اشترن که (پنجشنبه ۲۹ نوامبر) منتشر می شود از جامعه جهانی خواست تا آلمان را در تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران تنها نگذارد.خانم مرکل گفت: "آلمان به منظور تلاش در جهت یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل ا� �تلاف بر سر برنامه اتمی ایران از گزینه تشدید تحریم اقتصادی استفاده می کند."

 

 

دولت کانادا به طور محتاطانه از تصمیم روز سه شنبه ایران برای بازگشایی تحقیقات درباره مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی در سال 2003 در زندان های جمهوری اسلامی، استقبال کرده است.هلنا ژورژیس، وزیر امور خارجه کانادا، گفت: "کانادا از مدت ها قبل خواستار تحقیقاتی تازه و قابل اعتماد درباره مرگ خانم کاظمی بوده است. ایران در برابر خانواده خانم کاظمی تعهد دارد تا اطمینان حاصل کند مسببان این جنایت هولناک مجازات شوند و حقوق خان واده ضایع نشود."وی افزود دولت ما از هر تصمیمی برای بازگشایی این پرونده استقبال می کند.با این حال وکیل پسر خانم کاظمی نسبت به نتیجه بخش بودن تصمیم تازه قوه قضایی ایران ابراز تردید کرده است.

 

 

انفجار دو بمب در شهر کلمبو، پایتخت سری لانکا، دست کم هجده کشته به جای گذاشته است.یکی از انفجارهای روز چهارشنبه (28 نوامبر)، که دست کم شانزده کشته به جای گذشته ساعاتی پس از یک حمله انتحاری، که منجر به کشته شدن دو نفر شد، رخ داد.پلیس سری لانکا می گوید هدف بمب گذار انتحاری سوء قصد به جان دوگلاس دواناندا، وزیر بهزیستی و توسعه اجتماعی این کشور بوده است اما وی در این حملات آسیبی ندیده است.گفته می شود که بمبگذار انتحاری یک زن معل� �ل بوده است که در حالی که در مقابل وزارت بهزیستی و در میان جمعیت پرسه می زده مواد منفجره خود را منفجر کرده است.

 

 

با به آتش کشیده شدن حداقل 10 اتومبیل و بروز آتش سوزی در کتابخانه ای در تولوز، نا آرامی هایی که یکشنبه شب در حومه پاریس آغاز شده بود به جنوب فرانسه نیز کشیده شده است.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در پاریس نیز خشونت ها ادامه یافت و جوانان تعدادی اتومبیل را در محله ویلیرز لا بل در حومه شهر آتش زدند.این نا آرامی ها پس از مرگ دو جوان در اثر برخورد موتور سیکلت آنها به اتومبیل پلیس در روز یکشنبه در همین محله شروع شده بود.اکنون نیر� �های تقویتی پلیس برای مهار آشوب ها در محلات حومه شهر مستقر شده اند.

 

 

برخی از سیاستمداران دو جناح هوادار و مخالف دولت لبنان با ریاست جمهوری ژنرال میشل سلیمان، فرمانده ارتش لبنان موافقت کرده اند.به دنبال پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود، جناح های سیاسی لبنان تا کنون نتوانسته اند بر سر تعیین یک رئیس جمهور جدید به توافق برسند.طبق قانون، رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از میان سنی ها و رئیس پارلمان از میان شیعیان انتخاب می شود.هواداران دولت فواد سنیوره، نخست وزیر لبنان مورد حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و عربی است در حالی که جریان مخالف به رهبری حزب الله لبنان، عمدتا از سوی ایران و سوریه پشتیبانی می شود.

 

 

نحوه کمک مالی یکی از حامیان حزب حاکم کارگر بریتانیا به این حزب نخست وزیر را با دشواری های سیاسی جدید مواجه ساخته است.بحران سیاسی کنونی با انتشار این خبر آغاز شد که دیوید ابراهام، از سرمایه داران بریتانیایی طرفدار حزب کارگر، مبالغی را بدون در نظر گرفتن قوانین ناظر بر کمک مالی به احزاب در اختیار حزب کارگر و صندوق های انتخاباتی تعدادی از مقامات ارشد دولت کارگری قرار داد.روز چهارشنبه، 28 نوامبر (7 آذرماه) آقای ابراهام، که در بخش ساختمان فعالیت دارد، اعلام کرد که نامه ای از سرپرست جلب کمک های مالی حزب کارگر دریافت کرده و به این ترتیب، مشخص شده است که برخی از مقامات حزبی از اعطای این کمک ها توسط وی بی اطلاع نبوده اند.بر اساس قانونی که در سال 1997 در بریتانیا به تصویب رسید، هویت کسانی که مبلغی بیش از پنجهزار پوند در اختیار احزاب قرار دهند باید مشخص باشد و هیچ حزبی حق ندارد از افرادی ناشناس کمک مالی دریافت کند.

 

 

مقامات سازمان پیمان اتلانتیک شمالی- ناتو- می گویند طالبان به عنوان یک گروه شورشی در افغانستان شکست خورده و حالا دست به حملات تروریستی می زنند.کارلوس برانکو، یک سخنگوی نیروهای سازمان ناتو، در کابل می گوید که قربانیان حملات طالبان عمدتاً غیرنظامیان افغان اند. آقای برانکو می گوید:"چیزی که ما حالا درافغانستان با آن روبرو هستیم شورش نه بلکه تروریسم است که عمدتا غیرنظامیان افغان قربانی آن می شوند. طالبان به عنوان یک گروه شورشی با شکست رو� �رو شده ازهمین رو دست به اجرای حملات انتحاری میزنند.این نشانه ضعف طالبان است. "او افزود:"می خواهم تاکید کنم که طالبان با اجرای حملات انتحاری هیچ گاهی به اهداف استراتژیک خود دست نمی یابند."

 

 

رفع اتهام از حسین موسویان، عضو سابق هیات مذاکره کننده هسته ای ایران، در دو مورد جاسوسی و در اختیار داشتن اسناد محرمانه از سوی بازپرس پرونده وی و نقض این تصمیم از طرف سعید مرتضوی، دادستان تهران، چنان سر و صدایی در هیات حاکمه ایران به پا کرده است که بسیاری از مقام های متنفذ در نظام جمهوری اسلامی خود را ناچار به موضع گیری در این باره می بینند.تاکنون اغلب چهره‌ های موثر نظام اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده اند، بیشتر جان ب تصمیم بازپرس مبنی بر رفع دو مورد اتهام از آقای موسویان را گرفته اند، تا جانب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که عملا خود را در طرف مقابل تصمیم قضایی قرار داده است.افرادی مانند علی اکبر ناطق نوری، مشاور رهبر ایران، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد نبی حبیبی، رئیس حزب هیات های موتلفه اسلامی، و نیز شماری از نمایندگان برجسته مجلس که درباره تصمیم بازپرس پرونده آقای موسویان به اظهار نظر پرداخته اند، به صراحت یا به طور ضمنی از رفع اتهام از وی ابراز خشنودی کرده اند، هر چند که موضع گیری آنها نسبت به نقض تصمیم بازپرس از سوی دادستان ت� �ران مشخص نیست.نکته مهم در این میا! ن تع��قات سیاسی افراد فوق است که هیچ کدام در طیف اصلاح طلبان قرار ندارند و عموما به عنوان محافظه کار و یا آن طور که خودشان خود را می نامند اصول گرایان، شناخته می شوند. یعنی طیفی که متحد آقای احمدی نژاد هستند.

 

 

اعراب چشم امید چندانی به نتیجه کنفرانس خاورمیانه در شهر آناپولیس آمریکا نداشتند و نمایندگان آنها نیز با آگاهی از این تردید عمیق و گسترده، در گردهمایی روز سه شنبه (27 نوامبر) شرکت کردند. اما سوغات آنها از این کنفرانس چه بوده است؟ در ارتباط با یک توافق جامع و فراگیر، که شامل خواسته های سوریه و لبنان و همچنین فلسطینی ها باشد، آنها تقریبا دست خالی برگشته اند.هم جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، و هم اهود اولمرت، نخست وزیر ا سرائیل، در جریان کنفرانس آناپولیس به طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی - که اخیرا اعلام شده است - اشاره کردند اما این طرح در بیانیه مشترک اسرائیل و فلسطینیان قید نشد.

 

 

نشریه دفاعی جینز دیفنس در گزارشی به بررسی موشک جدیدی پرداخته که ایران در حال تولید آن است.جینز دیفنس به نقل از منابع اطلاعاتی غربی نوشته این موشک بالستیک که عاشورا نام دارد، با سوخت جامد کار می کند و برد آن بین دوهزار تا 2500 کیلومتر است.بنا بر گزارش این نشریه، عاشورا موشک بالستیک میانبرد دو مرحله ای با قطر آن 125 سانتیمتر است که ظاهری شبیه موشک شهاب 3 دارد و بنابراین می تواند از زیرساختها و پرتاب کننده های این موشک استفاده کند و قابلیت � �مل چندین نوع کلاهک، از جمله کلاهک هسته ای را دارد.منابع اطلاعاتی به این نشریه گفته اند تکنولوژی موشک عاشورا کاملاً ایرانی است اما برخلاف بیشتر موشکهای ایرانی که براساس طراحیهای کره شمالی ساخته شده اند، هیچ شباهتی به هیچکدام از موشکهای ساخت کره شمالی ندارد، بلکه شبیه موشک پاکستانی شاهین است.

 

 

ژنرال پرویز مشرف، پنجشنبه ۲۹ نوامبر، برای بار دوم مراسم تحلیف ریاست جمهوری پاکستان را به انجام خواهد رساند. بر اساس اظهارات مقامات پاکستانی، آقای مشرف به عنوان رئیس جمهور "غیر نظامی" مراسم تحیلف را بجا خواهد آورد.آقای مشرف در انتخابات شش اکتبر از سوی کالج انتخاباتی به ریاست جمهوری پاکستان انتخاب شد اما دادگاه عالی کشور (عدالت عظمی) از تایید این انتخابات خودداری کرد و رای خود را به اواخر اکتبر موکول کرد.اما با اعلام وضعیت فوق � �لعاده در کشور و تغییر اعضای دادگاه عالی، اکنون دادگاه عالی این انتخابات را برسمیت شناخته است.این بدان معنی است که آقای مشرف همانگونه که پیشتر اعلام کرده بود از مقام ارتشی خود به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان کناره گیری خواهد کرد.

 

 

با آغاز اکران فیلم قطب نمای طلایی که بر اساس کتاب پرفروش فیلیپ پولمن ساخته شده، جنجال درباره مضمون این داستان تخیلی برای کودکان بالا گرفته، تا جایی که جامعه مسیحیان کاتولیک آمریکا از خانواده ها خواسته فرزندانشان را به تماشای این فیلم نبرند.برخی از گروه های مسیحی، فیلم جدید نیکول کیدمن را "آموزش بی خدایی" برای کودکان توصیف کرده اند. آقای پولمن می گوید که وی در کتاب های خود تنها "داستان" گفته است.خانم کیدمن در مصاحبه ای با شبکه خبری CBS آمریکا این برداشت را زیر سوال برد و گفت: "من شخصا فیلم را اینطوری نمی بینم، اما البته که هر برداشت از فیلم آزاد است، با این حال، اگر مردم بعد از تماشای فیلم چنین تصوری داشته باشند، برای من تعجب انگیز خواهد بود." داستان فیلم از جلد اول سه گانه "نیروی اهریمنی اش" به قلم فیلیپ پولمن، نویسنده انگلیسی برداشت شده، نویسنده ای که صراحتا بر انکار وجود خداوند تاکید دارد.

 

 

تسلیمه نسرین، نویسنده و شاعر بنگلادشی که متهم به توهین و بی احترامی به مسلمانان است، در دهلی پایتخت هند پنهان شده است.خانم نسرین که از سال 2004 با ویزای توریستی در کلکته زندگی می کرد، به دنبال حمله گروه های اسلامی معترض به آثار او مجبور به ترک این شهر شد.به دنبال این حمله، پلیس ضد شورش برای مقابله با ناآرامی ها فراخوانده شد که نویسنده 45 ساله بنگلادشی را به محل امنی در راجستان منتقل کرد اما در نهایت تسلیمه نسرین به دهلی، پایتخت به سا� �تمانی دولتی با حفاظت شدید منتقل شد.خانم نسرین در مصاحبه ای با خبرنگاران هندی گفت که هند خانه اوست و او می خواهد تا پایان عمر در این کشور زندگی کند.

 

 

یاسر القحطانی، مهاجم و کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان سعودی بعنوان بهترین بازیکن فوتبال سال 2007 آسیا انتخاب شد.مراسم اعلام بهترین های سال فوتبال آسیا در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد، و این فوتبالیست 25 ساله که برای تیم الهلال عربستان بازی می کند، برای کسب عنوان بهترین فوتبالیست سال آسیا با یونس محمود (بهترین بازیکن جام ملتهای آسیا) و نشاط اکرم، دوبازیکن سرشناس عراقی رقابت می کرد.یاسر القحطانی که با عنوان "تک تیرانداز" مشهور شده ا ست در مسابقات جام ملتهای آسیا در کنار نائوهیرو تاکاهارا از ژاپن و یونس محمود از عراق بعنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.این بازیکن که در سال 2005 از باشگاه القادسیه با قراردادی (به نوشته خبرگزاری فرانسه) معادل پنج میلیون دلار به الهلال پیوست، در تاریخ 14 ساله انتخاب بهترین بازیکن آسیا، چهارمین بازیکن از عربستان سعودی است که به این عنوان دست پیدا می کند.

 

 

شنیده های روز چهارشنبه بیست و هشتم نوامبر (هفتم آذر ماه) از این قرار است که:به نوشته روزنامه پیروزی حسین کعبی، بازیکن ایرانی و نیمکت نشین تیم لسترسیتی انگاستان، از این تیم جدا خواهد شد. این روزنامه از توافق کعبی با باشگاه پرسپولیس در ازای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد. در صورت انجام این انتقال، کعبی گران ترین بازیکن تاریخ لیگ ایران می شود.روزنامه گل از علاقه رضا عنایتی، مهاجم و کاپیتان ایرانی باشگاه الامارات، به جدایی از این تیم خبر داد. عنایتی از بازی کنان تیمش به خاطرشکست چهار بر سه از الشباب در لیگ امارات عصبانی است و می خواهد هر چه زودتر این باشگاه را ترک کند.روزنامه انگلیسی سان از قول سرمربی سابق تیم چلسی نوشته که او مشکلی برای سرمربیگری در تیم ملی انگلستان ندارد. خوزه مورینیو پرتغالی که این روزها همراه خانواده اش در ستوبال پرتغال زندگی می کند به روزنامه سان گفته است: "سرمربی تیم ملی می شوم، مگر این که اتحادیه فوتبال انگلیس مرا لازم نداشته باشد. آنها با من تماس گرفته اند و باید به زودی خود را به اتحادیه برای مذاکرات نهایی معرفی کنم."

 

 

 
نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 15:35 توسط مسعود | |

 عکس های عمو پورنگ و امیر محمد

TinyPic image

TinyPic image

نوشته شده در چهارشنبه هفتم آذر 1386ساعت 19:56 توسط مسعود | |

 

Mobin_s2004@yahoo.com


  

 


Mobin_s2004@yahoo.com

8 هتل با اتاقهای عجیب
دانشجويان از اينجا براي حج عمره ثبت نام کنيد
مردی که اتوبوس دو طبقه را با گوشهایش می کشد!
تصاویر دیگری از مرد درختی
تصاویر فوق العاده دیدنی از طبیعت

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

تصميم سياسي و غيرقانوني بانك جهاني
در توقف اعطاي وام به ايران


بانك جهاني در يك اقدام سياسي و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه اين بانك اعلام كرد، ديگر تسهيلات جديدي را براي پروژه هاي ايران تصويب نخواهد كرد.
به گزارش فارس، بانك جهاني در پاسخ به سوالي كه به طور مكرر از مسئولين آن بانك در رابطه با وضعيت تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران پرسيده شده بود، اعلام كرد: 9 فقره تسهيلاتي كه اعطاي آن به چند پروژه در ايران طي سالهاي 2000 تا 2005 توسط هئيت مديره بانك جهاني تصويب شده بود، همچنان در جريان قرار دارد اما، در حال حاضر هيچ برنامه‌‌اي براي تصويب اعطاي وام‌هاي جديد به ايران وجود ندارد.
بانك جهاني در ادامه با تاكيد بر اينكه به عنوان يك نهاد تخصصي مستقل در درون سازمان ملل و يك بانك بين‌المللي از تحريم‌هاي سازمان ملل در مورد ايران پيروي مي‌كند، اضافه كرد: به منظور مطمئن شدن از اجراي كامل اين تحريم‌ها در نظر دارد در تامين مالي پروژه‌هاي در دست اجرا در ايران مرور مجدد كند.
اين بانك بين المللي با اذعان به اينكه در قطعنامه‌هاي سازمان ملل فعاليت‌هاي بشر دوستانه و توسعه‌اي در ايران كه توسط نهادهاي مالي بين المللي انجام مي‌گيرند مستثني شده است، تاكيد كرد: شوراي عمومي بانك جهاني در ماه سپتامبر نامه‌اي به شوراي حقوقي سازمان ملل ارسال كرد و پس از آن با مقامات اين سازمان ديدار كرد تا از اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل توسط خود در مورد ايران مطمئن شود.
بانك جهاني همچنين اعلام كرد، با هدف تضمين حركت صحيح خود در راستاي تحريم‌هاي سازمان ملل پرداخت‌هاي خود به ايران را با داده‌هاي تحريمي اين سازمان مورد بررسي و مطابقت قرار مي‌دهد، به علاوه با توجه به اين كه اكثر پرداخت‌هاي بانك جهاني به ايران از طريق بانك‌هاي آمريكايي و انگليسي انجام مي‌شود لذا اين بانك همچنين بايد از مقررات انگليس و آمريكا در اين خصوص پيروي كند.
بر اساس اين اعلاميه بانك جهاني، پروژه‌هاي در دست اجراي بانك جهاني در ايران تحت تاثير تحريم‌هاي آمريكا قرار گرفته‌اند و اين بدان دليل است كه بانك‌هاي ايراني كه اين بانك با آن‌ها ارتباط دارد در فهرست تحريمي آمريكا قرار دارند.
بانك جهاني در عين حال اذعان كرد، نيمي از اين پروژه‌ها مربوط به مسائل زيست محيطي عمدتا آب و فاضلاب است و يك سوم آن‌ها نيز به زلزله مربوط مي‌شود. مابقي نيز به مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه ربط دارد.
بر اساس اين گزارش، كل مبلغي كه براي اين پروژه ها تعريف شده و از اين پس مي بايست به ايران انتقال يابد بالغ بر 770 ميليون دلار است كه تا 13 نوامبر 2007 براي سه پروژه در دست اجراي بانك جهاني در ايران در مجموع 96/19 ميليون دلار درخواست شده كه امكان ارسال آن فراهم نشده است.
به گزارش خبرگزاري فارس اين تصميم نشان داد بانك جهاني علي رغم ادعاي خود شديدا متاثر از فشارهاي آمريكا است.بررسي دلايل لازم در اين خصوص به خوبي بيانگر اثبات رد بي طرفي اين نهاد مالي بين المللي است كه با هدف كمك به كشورهاي در حال توسعه ايجادشده است.

* نص صريح مواد 3 و 5 اساسنامه بانك جهاني: تصميم سياسي ممنوع
تصميم بانك جهاني براي توقف تسهيلات دهي به ايران به بهانه تبعيت از قطعنامه هاي سازمان ملل و تحريمهاي آمريكا و انگليس عليه ايران در حالي اتخاذ شده است كه نص صريح جزء 2 بند 5 ماده سه و بند 10 ماده چهار اساسنامه بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) مصوب 16 فوريه 1989 اتخاذ هر گونه تصميم سياسي توسط مديران اين بانك را ممنوع كرده است.
به گزارش فارس، در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه بانك بين‌المللي ترميم و توسعه كه پروژه هاي ايران را تامين مالي مي كند، آمده است: "بانك جهاني در اعطاي تسهيلات به پروژهاي كشورهاي مختلف نبايد ملاحظات سياسي و غير اقتصادي را مد نظر قرار دهد."
بند 10 ماده چهار اين اساسنامه نيز با عنوان "فعاليت سياسي ممنوع" تاكيد دارد: "بانك جهاني و مديران آن حق دخالت در امور سياسي هيچ كشور عضو را ندارند و تصميات آنها نيز نبايد تحت تاثير عوامل سياسي يك كشور يا كشورهاي عضو قرار گيرد و تنها ملاحظات اقتصادي بايد در تصميم گيريهاي آنها نقش داشته باشد".
با اين وجود، تصميم غير قانوني بانك جهاني، اعتبار بين المللي اين بانك را خدشه دار مي كند و اين نكته را در اذهان ايجاد مي نمايد كه بانك جهاني تسهيلات خود به ديگر كشورها را نيز نه بر اساس ملاحظات اقتصادي ، بلكه بر اساس ملاحظات سياسي اختصاص مي دهد.

*بانكي وابسته كه ادعاي استقلال دارد
عليرغم اينكه بانك جهاني در بخشي از اين اعلاميه خود را يك "نهاد تخصصي مستقل" ناميده است ، در بخش ديگري اين ادعاي خود را نقض مي كند و اعلام مي نمايد كه "اين بانك همچنين بايد از مقررات انگليس و آمريكا در اين خصوص پيروي كند".
سياسي بودن اين تصميم آنجا آشكارتر مي شود كه بانك فوق با اذعان به اينكه در قطعنامه‌هاي سازمان ملل فعاليت‌هاي بشر دوستانه و توسعه‌اي در ايران كه توسط نهادهاي مالي بين المللي انجام مي‌گيرند مستثني شده است، همچنان بر تصميم خود براي قطع اعطاي تسهيلات به ايران اصرار دارد. اين درحالي است كه بنا بر گزارش خود اين بانك، نيمي از پروژه‌هاي بانك جهاني در ايران مربوط به مسائل زيست محيطي عمدتا آب و فاضلاب است، يك سوم آن‌ها نيز به زلزله مربوط مي‌شود. مابقي نيز به مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه ربط دارد.
بنابراين به نظر مي رسد با توجه به اين كه آمريكا و انگليس در مجموع حدود 21درصد حق راي در بانك جهاني را در اختيار دارند، با اعمال نفوذ سياسي، مسئولان اين بانك را به اتخاذ اين تصميم وادار كرده اند.

* كل تسهيلات بانك جهاني به ايران در 29 سال گذشته، تنها 3 درصد ذخاير ارزي كشور
به گزارش فارس، كل تسهيلاتي كه بانك جهاني طي 29 سال گذشته به جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده است، كمتر از 5/2 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با كل سرمايه گذاري كه در ايران در يك سال صورت گرفته، رقم ناچيزي به شمار مي رود.
ذخاير ارزي كشور در حال حاضر بيش از 68 ميليارد دلار است كه بيش از 27 برابر كل تسهيلاتي است كه بانك جهاني پس از انقلاب به ايران داده است و اگر مسئولان كشور بخواهند از 770 ميليون دلاري كه بانك جهاني به پروژه هاي ايران نداده است، صرف نظر كنند، اتفاق ويژه اي نمي افتد و كافي است تنها يك درصد ذخاير ارزي كشور را به اين امر اختصاص داده تا تمامي پروژه هاي نيمه تمام بانك جهاني در ايران به بهره برداري برسد.
با توجه به شرايط موجود قطع تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران مشكلات عمده اي براي تامين مالي پروژه ها ايجاد نمي كند، بلكه اعتبار اين موسسه مالي بين المللي را به واسطه اقدام سياسي و غير قانوني خود دچار خدشه كرده نشان دهنده آنست كه آمريكا در پي استيصال در اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه ايران و نيل به اهداف سياسي خود، به ابزار كم اهميت و كم تاثير از جمله قطع تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران متوسل شده است.

* سهم 8/2 ميليارد دلاري ايران در بانك جهاني
ايران در تاريخ 17/11/1324 به عضويت بانك جهاني درآمد واز طريق پذيره‌نويسي سهام بانك، هم اكنون داراي 686/23 سهم (48/1 درصد از كل سهام بانك جهاني) به ارزش دو ميليارد و 857 ميليون دلار مي‌باشد. بابت اين ميزان سهم، مبلغ 175 ميليون دلار از سوي ايران به بانك پرداخت شده و مابقي تنها در صورت نياز بانك به تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاصي پرداخت خواهد شد.
بر اساس اين ميزان سهام و قدرت راي ايران در بانك جهاني برابر با 48/1 درصد از كل آراء مي باشد.
بنابراين با توجه به اين كه سهم ايران در بانك جهاني بيش از كل رقم تسهيلاتي است كه اين بانك طي 29 سال گذشته به كشور ما پرداخت كرده است، ضرورت اتخاذ تصميم مناسب از سوي مسئولان كشور در قبال اين اقدام بانك جهاني احساس مي شود.
توجه به موسسات مالي بين المللي ديگري از جمله بانك توسعه اسلامي شايد يكي از راه حلهاي موجود باشد كه مي توان با كار كارشناسي بيشتر نسبت به آن تصميم گرفت.
قطعا" راهكارهايي همچون انتقال سهم ايران از بانك جهاني به ديگر موسسات مالي همچون بانك توسعه اسلامي در تقويت اين بانك اسلامي و كمك در جهت رفع مشكلات و موانع توسعه يافتگي كشورهاي منطقه تاثير گذار خواهد بود.
توجه كارشناسان به اين موضوع و كمك به دولت براي اتخاذ تصميم مناسب در شرايط كنوني ضروري به نظر مي رسد.

  


 

Mobin_s2004@yahoo.com

معرفي و دانلود فيلم

برگرداننده صفحات نت
The Page Turnerکارگردان: دني درکور. فيلمنامه: دني درکور، ژاک سوتي. موسيقي: ژروم لمونيه. مدير فيلمبرداري: ژروم پيربورن. ‏تدوين: فرانسوا گديگيه. طراح صحنه: آنتوان پلاتو. بازيگران: دبرا فرانسوا[ملاني پرووست]، کاترين فور[آريان فوشه ‏کورت]، پاسکال گرگوري[ژان فوشه کورت]، زاويه د گيوبن[لوران]، کريستين سيتي[مادام پرووست]، کوتيلد ‏موله[ويرژيني]، ژاک بونافه[مسيو پرووست]، آنتوان مارتينسيو[تريستان فوضه کورت]، مارتن شواليه[ژاکي اونفاري]، ‏آندره مارکون[ورکر]، ميشله ارنو[مونيک]. ٨٥ دقيقه. محصول ٢٠٠٦ فرانسه. نام ديگر: ‏The Page Turner‏. نامزد ‏جايزه بهترين بازيگر زن/کاترين فرو، بهترين موسيقي و خوش آتيه ترين بازيگر زن/دبورا فرانسوا از مراسم سزار. ‏
دختر ده ساله قصاب شهري کوچک به نام ملاني از استعداد عجيبي در نواختن پيانو بهره مند است. او براي ورود به ‏کنسرواتوار در ازمون ورودي شرکت مي کند، اما به دليل رفتار ناشايست سرپرست ممتحننين-يک خانم پيانيست ‏مشهور- آشفته شده و در نتيجه رد مي شود. ملاني که به شدت سر خورده شده، نواختن پيانو را رها مي کند. ده سال بعد، ‏شغلي به عنوان دستيار در يک دفتر حقوقي به دست آورده است و در آنجا با آقاي فوشه کورتآشنا مي شود. شوهر زني ‏که بدون شک مسير زندگي او را عوض کرد. لياقت و توانايي هاي ملاني خيلي زود توجه فوشه کورت را جلب مي کند ‏و از وي مي خواهد تا براي مراقبت از پسرش به منزل وي نقل مکان کند. خانم فوشه کورت نيز خيلي زود بعد از درک ‏علاقه موسيقي ملاني با او گرم مي گيرد و زن جوان را به سمت برگرداننده صفحات نت خود منصوب مي کند....‏

چرا بايد ديد؟
دني درکور از ١٩٩٧ با ساختن فيلم حرکت شروع به کارگرداني کرد و تا امروز چهار فيلم ديگر به کارنامه اش افزوده ‏است. نقطه اوج کارنامه سينمايي وي نويسندگي و کارگرداني ليز و آندره در سال ٢٠٠٠ مي باشد که دو جايزه از ‏جشنواره هاي برگامو و آوينون نصيب وي کرده است. آخرين فيلم او برگرداننده صفحات نت، يک تريلر احساسي جمع ‏و جور درباره يک عاشق موسيقي است که تبديل به فردي متنفر از نوازنده ها مي شود. درکور تاکنون بيشتر در زمينه ‏درام کار کرده و اگر ته رنگي از کمدي بر آنها افزوده باشد، فقط به قصد تمدد اعصباب بيننده بوده است. فيلم هاي او ‏بيشتر به زني آبستن مي ماند که در پايان بايد انتظار تولدي از سوي او را کشيد. انتظاري که تا امروز خوشبختانه به ‏هدر نرفته است. برگرداننده صفحات نت نيز مانند آثار پيشين او خوش ساخت، شکيل و کلاسيک گونه است. بديهي است ‏که نقطه عزيمت فيلمي درباره موسيقي، ارجاع به کلاسيک و بهره گيي از آهنگسازي خبره باشد که بتواند جانمايه اثر را ‏در حاشيه صوتي فيلم برجسته کند. کارگردان که قبلا در فيلم ‏Les Cachetonneurs‏ با چنين شخصيت هايي کار کرده ‏و خود نوازنده حرفه اي ويولاست، توانسته از ويژگي هاي کار ژروم لمونيه نهايت استفاده را ددر تبين کاراکترهاي ‏فيلمش به کار گيرد. ‏
تم انتقام که از سوژه هاي محبوب ادبي فرانسوي محسوب مي شود[از کنت مونت کريستوي الکساندر دوما تا عروس ‏سياه پوشيده بود فرانسوا تروفو] همچون غذايي است که بايد سرد سرو شود و کارگردان فيلم آن را به خوبي مي داند. او ‏حاصل کارش را همچون ملودرامي روانشناسانه درباره اعتماد و خيانت، و نابودي عرضه مي کند. فيلمي که با فرهنگ ‏و ادب فرانسوي تزئين و براي ساختن هر جزء آن دقت کافي مبذول شده است. از ديگر نکات قابل توجه فيلم به بازي ‏کاترين فرو و دبرا فرانسوا بايد اشاره کرد که هر دو نامزد سزار نيز شده اند. ‏
ژانر: درام، موسيقي. ‏
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال)
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part1.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part2.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part3.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part4.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part5.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part6.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part7.rar 
Tourneuse_de_pages_upload_by_fobo.part8.rar

رمز فايل: ندارد

لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دانلود انيميشن

Code Geass: Lelouch of the Rebellion


کارتون زيباي Code Geass: Lelouch of the Rebellion
در 22 قسمت


Genres: Drama, Mecha, Military, Science Fiction, Supernatural

Plot Summary: The Empire of Britannia has invaded Japan using giant robot weapons called Knightmare Frames. Japan is now referred to as Area 11, and its people the 11's. A Britannian who was living in Japan at the time, Lelouch, vowed to his Japanese friend Suzaku that he'd destroy Britannia. Years later, Lelouch is in high school, but regularly skips out of school to go play chess and gamble on himself. One day, he stumbles on terrorists 11's who've stolen a military secret and is caught by a member of the Britannian task force sent after them, who is Suzaku. As the rest of the squad arrives, Suzaku is shot for disobeying orders, while the military secret, a young girl, gives Lelouch the power of Geass, which makes anyone obey any order. While Suzaku is secretly made the pilot of Britannia's brand new prototype Knightmare, Lancelot, Lelouch becomes the masked Zero to lead the rebellion to destroy Britannia once and for all.
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال؛ به زبان ژاپني و زيرنويس انگليسي)
http://rapidshare.com/files/46361437/Code_Geass_-_21.rmvb
http://rapidshare.com/files/46322357/Code_Geass_-_02.rmvb
http://rapidshare.com/files/46313838/Code_Geass_-_18.rmvb
http://rapidshare.com/files/46349307/Code_Geass_-_11.rmvb
http://rapidshare.com/files/46352484/Code_Geass_-_12.rmvb
http://rapidshare.com/files/46346295/Code_Geass_-_10.rmvb
http://rapidshare.com/files/46358396/Code_Geass_-_14.rmvb
http://rapidshare.com/files/46307514/Code_Geass_-_16.rmvb
http://rapidshare.com/files/46370291/Code_Geass_-_20.rmvb
http://rapidshare.com/files/46316537/Code_Geass_-_19.rmvb
http://rapidshare.com/files/46333704/Code_Geass_-_06.rmvb
http://rapidshare.com/files/46311217/Code_Geass_-_17.rmvb
http://rapidshare.com/files/46330766/Code_Geass_-_05.rmvb
http://rapidshare.com/files/46319414/Code_Geass_-_01.rmvb
http://rapidshare.com/files/46336736/Code_Geass_-_07.rmvb
http://rapidshare.com/files/46364355/Code_Geass_-_22.rmvb
http://rapidshare.com/files/46343059/Code_Geass_-_09.rmvb
http://rapidshare.com/files/46327878/Code_Geass_-_04.rmvb
http://rapidshare.com/files/46367284/Code_Geass_-_23.rmvb
http://rapidshare.com/files/46325001/Code_Geass_-_03.rmvb
http://rapidshare.com/files/46339883/Code_Geass_-_08.rmvb
http://rapidshare.com/files/46355516/Code_Geass_-_13.rmvb
http://rapidshare.com/files/46304733/Code_Geass_-_15.rmvb

رمز فايل: ندارد


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد
.
براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد

 

 


 

Mobin_s2004@yahoo.com

دانلود آلبوم: عربي

Sada2iny
با صداي Hatem Fahmy

با 3 کیفیت متفاوت . Sada2iny به نام Hatem Fahmy آلبوم جدید و زیبایی
 

01 Kalamy Aleik   [128] [64] [24]

02 Mafeesh Haga   [128] [64] [24]

03 Byedo2 Alby   [128] [64] [24]

04 Ala Balak   [128] [64] [24]

05 Ana Mestany   [128] [64] [24]

06 Matoulsh Leih   [128] [64] [24]

07 Osad Betha   [128] [64] [24]

08 Wala Kan   [128] [64] [24]

09 Ay Makan   [128] [64] [24]

10 Sada2iny   [128] [64] [24]

11 Matoulish   [128] [64] [24]

براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.
 

تک موزیک

آهنگ جديد و زيباي «برو ته صف»
باصداي فشي، مسعود و کسري


لينک دانلود
                                سرور يک  |  سرور دو  |  سرور سه

براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 
 

 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

نرم افزار PC

بازي بسيار زيباي
Chicken Rush Deluxe 1.5.3بازی Chicken Rush Deluxe 1.5.3 یکی از جذابترین , پر تحرک ترین و هیجان انگیز ترین بازی هایی خواهد بود که تا به حال انجام داده اید.این بازی محصول شرکت نرم افزاری VIVAMEDIA است و شما را ساعت ها پای کامپیوتر شخصی خود خواهد نشاند.داستان این بازی به این صورت است که شما یک جوجه مرغ هستید و یک مزرعه دارید که همسایگان سرخپوست گوشت خوار شما میخواهند به شما حمله کنند و با چنگال شما را بخورند و شما با تفنگتان آنها را از بین میبرید.در این بین ابزارهای مختلف دیگری نیز برای شما وجود دارد که بسیار خنده دار و قابل توجه هست.یکی از این ابزار ها خواهر مرغ شما است که با گاری سنگی خودش از روی هدف ها که همان سرخپوست های آدم خوار هستند رد میشود و آنها را له میکند.و البته ابزارهای بسیار جذاب و جالب دیگری نیز وجود دارد که پس از بازی کردن توسط خودتان آنها را کشف میکنید.
این بازی در 2 سبک معمولی و سبک زمانی دارای حدود 20 مرحله است که در حالت معمولی شما باید تعداد مثلا 200 عدد از اهداف را با تفنگ از بین ببرید و در سبک زمانی باید در حدود 150 ثانیه در هر مرحله در مقابل دشمنانتان که هدفشان خوردن شماست دوام بیاورید.در قبل از شروع هر مرحله شما نقشه ای را مشاهده میکنید که به شما نشان میدهد در مرحله چندم قرار دارید , سپس یک راهنما برای شما نمایش داده میشود که نکته ای را برای آن مرحله به شما گوش زد میکند.در هر مرحله یک موجود یا وسیله جدید به آن مرحله اضافه میشود که کار خاصی میکند.مثلا در یکی از مراحل یک شخص مین گذار بر روی کاکتوس ها مین میگذارد و اگر کاکتوس منفجر شود به طرف شما پرتاب میشود و شما را زخمی میکند و امتیاز از دست میدهید.در مراحل بالاتر سرعت حمله مرغ خوار ها بیشتر میشود و این سرعتعمل بالای شماست که نخواهد گذاشت شما بازنده شوید.برای کسب امتیاز بالاتر باید با از بین بردن اهداف بیشتر سکه ها و الماس های بیشتری جمع کنید و در نهایت آن مرحله را به پایان ببرید.بازی از رنگ بندی , صدا گذاری و انیمشن های طراحی شده جالبی برخوردار است و تمامی مراحل توسط موس انجام میپذیرد.بازی در 2 حالت Full Screen و به صورت پنجره کوچک شده قابل اجرا است و امکانات گرافیکی بالایی نمیخواهد و با کارت گرافیک 64 مگابایتی و عمق تصویر 32 رنگی هم به خوبی به شما امکان بازی میدهد.


لينک دانلود (حجم فايل حدود 12 مگابايت مي باشد و کرک برنامه در داخل فايل zip قرار دارد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دنياي موبايل

رباعيات خيام براي موبايل


اين نرم افزار شامل رباعيات خيام براي گوشي هاي موبايل با فرمت جاوا مي باشد که بر روي اکثر گوشي ها نصب مي شود. اين مجموعه شامل 162 رباعي مي باشد. اين برنامه توانايي نمايش گرافيکي حروف را دارد و به همين دليل نياز به پشتيباني گوشي از زبان فارسي ندارد. در اين برنامه مي توانيد فونت را در 10 حالت از نظر نوع و اندازه انتخاب کنيد تا بهترين نمايش را به تناسب گوشي خود داشته باشيد. این برنامه جهت بهینه سازی به گونه ای تهیه شده است که شکل هر حرف را یک بار می سازد و چرخش در بین رباعی ها باعث افزایش سرعت برنامه می شود و در صورت دوباره اجرا شدن برنامه یا تغییر فونت شکل گرافیکی آن دوباره ساخته می شود زمان نشان دادن " ... loading " برنامه با توجه به نوع گوشی از حدود کسری از ثانیه تا چندین ثانیه به طول می کشد.

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.


رمز فايل: www.mobin-group.com
 

نکته: فایل مورد نظر بصورت فشرده با پسوند های Zip یا Rar میباشد. لذا بعد از دریافت فایل ، آن را از حالت فشرده خارج و سپس با استفاده از دستگاه بلوتوث یا کابل و یا دستگاه کارت ریدر برروی گوشی موبایل خود Install نمایید.

 

 
 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

بخش اول

مطالب ارسالی نویسندگان ثابت

«وبلاگ یادداشت های یک خبر نگار »

 

نمکدون
alimerikhi@yahoo.com

 

 

حديث روزانه
arash_new2001@yahoo.com

رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ عَبد لا يَحضُرُ قَلبُهُ مَع بَدَنِهِ .

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله): خداوند نماز بنده اى را كه دلش با بدنش حضور ندارد، نمى پذيرد.

(المحاسن : 1 / 406 / 921)

 

 

يک لبخند
toraj_fal@yahoo.com

گویند (( دو هالو در راه با هم برخورد کردند . اولی به دومی گفت : اگر توانستی بگوئی در این بسته که در دست دارم و برای نهار می خواهم نیمرو درست کنم چیست و چند تا است ؟ هر هشت تایش را به تو می دهم ، دومی گفت : این جوری که سخت است ، لااقل یک نشانه ای بده ، هالوی اول گفت : چیز سفیدی است که وسطش زرد است . دومی گفت : حالا فهمیدم وسط ترب را خالی کرده و زردک تپانده ای . )) این قصه را در مجلسی گفتند : حاضران ساعتی خندیدند ، پس از آن یکی به تعجب گفت : آخرش معلوم شد ، یارو توی بسته چه داشته است ؟!!


معلم : چرا به زبان ملی ما زبان مادری می گویند ؟
شاگرد : برای اینکه همیشه مادرها حرف می زنند و به پدر ها اجازه صحبت نمی دهند .


ملا نصرالدین کیسه ای آرد از آسیاب بر روی الاغ گذاشته و به خانه می برد ، در راه ، با خدا راز و نیاز می کرد و می گفت : خدایا ، بار الها گره از کار من بگشا ، که من جز تو امید به کس دیگر ندارم ، در همین موقع گره کیسه آرد باز شده و آردها در رودخانه در میان آبها ریخت . ملا با کمال عصبانیت رو به آسمان کرد و گفت : ای خدا بعد چند سال خدائی ، مابین دو گره فرق نمی گذاری ؟

 

 

پرسش از اسلام
zahra4066@yahoo.com

سوال:
خواهشمندم مقداري پيرامون آخرين آيات نازل شده بر پيامبر (ص) توضیح دهید و اين که اين آيات در کدام زمان و در چه سني بر ايشان نازل شد؟ آيا امکان اضافه شدن آيات بر قرآن در صورتي که عمر آنحضرت به عنوان مثال تا 70 سال مي رسيد، بود یا نه؟
 

پاسخ:
در باره ی آخرین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده است، روایات متعدد و مختلفی وجود دارد؛ و به همین جهت مفسران نیز اختلاف نظر دارند:
1. در بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت آمده است که: آخرین چیزی که بر پیامبر (ص) نازل شده است سوره ی مبارکه ی «نصر» می باشد.[1]
2. روایات دیگری آخرین آیه ی نازل شده را، آیات اول سوره ی برائت بیان می کنند که در سال نهم هجرت بعد از فتح مکه در هنگام مراجعه از جنگ تبوک، بر پیامبر (ص) نازل شده است.[2]
3. روایات زیادی نقل شده که آخرین آیه ای که نازل شده است، آیه ی « وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ »[3] است که جبرئیل بعد از نزول دستور داد، در اول آیه 280 سوره بقره قرار گیرد و این حادثه 21 یا 7 روز قبل از رحلت پیامبر (ص) بوده است.[4]
4. ابن واضح یعقوبی معتقد است طبق روایات صحیح و صریح آخرین آیه ای که بر پیامبر (ص) نازل شده است، آیه ی اکمال دین "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً"[5] است که نزول آن در غدیر خم روز نصب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بوده است.[6]
مرحوم آیت الله معرفت می گویند: شکی نیست که سوره ی «نصر» قبل از (آیات اول) سوره ی برائت نازل شده است، چون سوره ی نصر بشارت به فتح مکه است (پس قبل از فتح مکه نازل شده است) یا در همان سال فتح، در مکه نازل شده[7] در حالی که سوره ی برائت یک سال بعد از فتح مکه نازل شده است. پس جمع بندی روایات به این صورت است:
الف.از نظر آخرین سوره؛ آخرین سوره ی کامل که بر پیامبر (ص) نازل شده، سوره ی «نصر» بوده، و آخرین سوره ی نازل شده از لحاظ آیات آغازین سوره ی «برائت» بوده است.
ب. از نظر آیات؛ درباره آخرین آیه ی نازل شده بر پیامبر (ص)، به نظر می رسد ترجیح با نظریه ی یعقوبی است که آیه اکمال دین آخرین آیه است. چون این آیه اعلام به کامل شدن دین و هشدار به پایان رسیدن وحی است.
اما در باره ی آیه ی 281 سوره ی بقره، دو نظریه است:
1. این آیه در حجة الوداع در منی روز عید قربان بر پیامبر(ص) نازل شده است.[8] اگر این روایت درست باشد، آخرین آیه، اکمال دین است. چون آیه ی اکمال دین در 18 ذی حجه در برگشت از حجة الوداع نازل شده است.
2. اگر این روایت درست باشد، باید آخرین آیه، همین آیه باشد؛ و در این صورت می توان گفت که آیه ی اکمال دین آخرین آیه از آیات احکام است؛ و آیه ی 281 سوره ی بقره آخرین آیه ای است که بر پیامبر (ص) وحی شده است.[9]
اما در پاسخ قسمت دوم پرسش شما که آیا در صورت طولانی تر بودن عمر پیامبر (ص) امکان اضافه شدن آیات قرآن نیز وجود داشته است یا نه، باید متذکر شویم که بر اساس دلایل مسلم و قطعی پیامبر اکرم (ص) خاتم الانبیاء می باشند و قرآن، آخرین پیام خداوند است. بر این اساس باید بگوییم خداوند پیام کامل و آخر خود را توسط پیامبر (ص) به مردم رسانده است، حال اگر عمر پیامبر (ص) کوتاهتر می بود تمام این پیام در همان مدت کوتاه عمر پیامبر (ص) نازل می شد و اگر عمر پیامبر (ص) طولانی تر می شد، تمام این پیام را در زمان طولانی تری بر پیامبر (ص) نازل می کرده است.
بنابراین با وجود دلایل قطعی ختم نبوت، امکان اضافه شدن آیات قرآن در صورت طولانی بودن عمر پیامبر (ص) معنا ندارد؛ چون لازمه اش این است که خداوند پیام کامل و آخرین خود را ناقص رها کرده و به پایان نبرده است؛ و این تناقض آشکار است.
در اینجا برای اطلاع بیشتر گفتار استاد هادوی تهرانی را در این جا نقل می کنیم

قرآن و تاريخ
آيا قرآن به حقايق و معارف روزگار خود بستگي دارد؟ آيا اگر پيامبر(ص) در زمان و مكان ديگري به پيامبري مبعوث مي‌شد، باز همين آيات به همين زبان بر او نازل مي‌گرديد؟ و بالاخره آيا قرآن يك جنبه تاريخي دارد؟
برخي در مقام پاسخ به اين پرسش‌ها نگاهي مطلق‌گرايانه را پي گرفته و گفته‌اند: آيات قرآن اموري وحياني هستند و فراتر از زمان و مكان مي‌باشند و هيچگونه ارتباطي با تاريخ و امور تاريخي ندارند. به گمان آنها پيامبر(ص) اگر در هر زمان و مكان به پيغمبري مبعوث مي‌شد، همين آيات نازل مي‌گشت و هيچ تغييري در زبان يا مطالب قرآن پيش نمي‌آمد.
در برابر اين نگرش، گروهي كاملاً نسبي‌گرايانه به مسأله پاسخ داده و گفته‌اند: مطالب قرآني همگي وابسته به شرايط خاصي است كه قرآن در آن نازل شده است و اگر زمان و مكان تغيير مي‌كرد، نه تنها زبان عوض مي‌شد، بلكه مطالب قرآن نيز متفاوت مي‌بود. آنها معتقدند اگر عمر پيامبر اكرم(ص) افزون‌تر مي‌بود يا آن حضرت زودتر به پيغمبري مبعوث مي‌شد و دوران رسالت آن حضرت(ع) بيشتر بود، بر آيات قرآن افزوده مي‌شد و شايد حجم قرآن چندين برابر حجم فعلي آن مي‌گرديد.
براي ارزيابي صحيح اين مسأله و پاسخ درست به آن توجه به چند نكته لازم است:
1. همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم، آنچه در حيات آدمي تغيير مي‌كند، مربوط به پوسته زندگي اوست و هرگز هويت اصلي و جوهري آدمي با اين تحولات دگرگون نمي‌شود. با اين وصف، تفاوت موقعيت‌هاي تاريخي، گوهر آدميان موجود در اين موقعيت‌هاي مختلف را متفاوت نمي‌سازد.
2. دين به جانب ذاتي و جوهري هويت آدمي نظر دارد كه امري ثابت و غير متحول است.
البته اديان در سير تاريخي خود، به تناسب افزايش استعداد مخاطبان براي دريافت حقايق ديني، به سوي كمال حركت كرده‌اند و اين سير تكاملي در دين خاتم به منتهاي خود مي‌رسد و كاملترين دين ظهور مي‌يابد، ديني كه دربردارنده تمام آنچه بايد از طريق وحي بيان گردد، مي‌باشد و از تحريف مصون است. از اين رو، مجالي براي ظهور دين ديگر باقي نمي‌گذارد.
3. پيامبري كه ديني را براي مردم به ارمغان مي‌آورد، بايد با حقايق معارف و زبان مردم روزگار خود با آنها گفتگو كند تا امكان مفاهمه فراهم شود و آنها بتوانند پيام او را بفهمند. از اين رو، اگر پيغمبري در بين مردمي كه به زبان عبري صحبت مي‌كنند، به پيامبري مبعوث شود بايد با آنها عبري سخن بگويد تا سخن او را بفهمند. از سوي ديگر، بايد براي تمثيل و توضيح پيام خود از مفاهيمي بهره بگيرد كه آنها مي‌توانند درك كنند. پس حقيقت تاريخي زمانه‌اي كه در آن به پيامبري برگزيده شده است، در زبان قالب و محتواي پيام او تأثير مي‌گذارد و به اين ترتيب عناصر موقعيتي در كنار عناصر ثابت در دين ظهور پيدا مي‌كنند.
با اين وصف، اگر پيامبر اكرم(ص) در يك سرزمين انگليسي زبان به پيغمبري مبعوث مي‌شد، بي‌شك قرآن به زبان انگليسي نازل مي‌گشت و اگر در آن سرزمين به جاي شتر، مردم با پنگوئن سر و كار داشتند، به جاي اشاره به شگفتي‌هاي خلقت شتر، به عجايب آفرينش پنگوئن اشاره مي‌شد.
اما اين امر باعث نمي‌شود كه مطالب قرآن قداست و ارزش خود را از كف بدهد. زيرا اولاً اين تفاوت‌ها اگر پيدا مي‌شد، فقط به حوزه ی عناصر موقعيتي كه با پوسته زندگي انساني ارتباط دارند، مربوط مي‌شد و به ساحت عناصر ثابت كه ناظر به هويت آدمي هستند، سرايت پيدا نمي‌كرد. به ديگر سخن، پيام جاودان دين خاتم در هر زمان و مكان يكسان است، هر چند ممكن است اگر در زمان و مكان ديگري ظهور پيدا مي‌كرد، زبان و قالب و محتواي آن در بخش موقعيتي دستخوش تغيير مي‌شد.
ثانياً‌ انتخاب زمان و مكان پيامبري يك پيامبر با علم و حكمت الهي صورت مي‌گيرد و امري اتفاقي نيست. اينكه پيامبر اكرم(ص) در جزيره‌ العرب در آن برهه خاص تاريخي به پيامبري مبعوث مي‌شود، يك حادثه بي‌دليل و حكمت نيست. اين كه چنين فضايي اقتضا مي‌كرده است، قرآن به زبان عربي باشد، نشان مي‌دهد كه در حكمت الهي اين زبان مناسب‌ترين زبان براي عرضه مفاهيم دين خاتم بوده است و اينكه اسلام در فضاي فرهنگي عرب جاهلي ظهور مي‌كند بيانگر اين حقيقت است، كه براي تبيين مفاهيم ماندگار اسلام بهترين شرايط در همين فضا وجود داشته است. پس اگر در قرآن به شتر مثال زده مي‌شود، اين به دليل آشنايي مخاطبان با اين حيوان است. اما برگزيدن اين مخاطبان با اين نوع معرفت براي بيان يك حقيقت قرآني، نشان مي‌دهد بهترين مثال براي آن مطلب همان «شتر» بوده است.
بنابراين در حكمت الهي همين تعداد آيات به همين زبان عربي و با همين مثال‌ها و ويژگي‌ها بهترين شيوه براي رساندن پيام دين خاتم بوده است. از اين رو، مي‌توان گفت: اگر دوران نبوت پيامبر(ص) افزايش مي‌يافت، تغييري در تعداد آيات و محتواي آنها رخ نمي‌داد.
برای اطلاع از دلایل خاتمیت نبوت پیامبر (ص) به پاسخ سؤال شماره 386 (سایت: ۳۹۹) با نمایه «سرّ خاتمیت دین اسلام» مراجعه فرمایید.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 554؛ بحرانی، تفسیر برهان، ج 1، ص 29؛ سیوطی، الاتقان، ج ، ص 27.
[2] فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 1، ص 680.
[3] بقره، 281.
[4] تفسیر شبر، ص 83.
[5] مائده، 3.
[6] تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 35.
[7] اسباب النزول، بهامش الجلالیین، ج 2، ص 145.
[8] زرکشی، برهان، ج 1، ص 187.
[9] آیت الله محمد هادی معرفت، تلخیص التهمید، ج 1، ص 80 و 81.

 

 

فردوسي طوسي
baran432002@yahoo.no

نشانه آشکار ديگري بر اينکه کار کيخسرو چگونه با آگاهي کامل و دور از هرگونه احساس هاي زودگذر انجام مي گيرد، دقت و نازک بيني او در انتخاب جانشين (لهراسب) و نيز در پخش اموال و خواسته و ميراث خود در ميان پهلوانان و بزرگان ايران و اندرزهاي او به ايشان براي اداره بهتر کشور است.
اين تيز نگري به يک سو نمايشگر انديشه نگران و کاونده او درباره آينده ايران و از سوي ديگر نشان دهنده آن است که، چنان که گفتيم، او نه يک نگراني شخصي بلکه يک بن بست فلسفي است که از يک انديشه کلي ژرف مايه مي گيرد.

شايد يگانه کسي در تاريخ جهان که کردارش تا حدي قابل مقايسه با کيخسرو باشد، شاهزاده سيدارته هندی است که دست از تاج و تخت مي شويد و لقب «بودا» مي گيرد و به هدايت مردمان مي پردازد و آيين عرفاني نويني را تاسيس مي کند. ولي او نيز خودکشي نمي کند يعني دچار بن بست نشده است.

اما هنگامي که "جهان را از بدانديش پاک مي کند" و اهريمنان را شکست مي دهد و تخم پليدي را ريشه کن مي کند و چيرگي بی همتای خويش را استوار مي سازد، آنگاه ناگهان به نيروي برتر و بي انباز خويش پي مي برد و فرصت مي يابد که درباره نيرو و نيرومندان و به ويژه قدرت مطلقه شاهان و دینمداران دروغین انديشه کند؛ خود کامگانی که خود را محور عالمیان دانسته و با بدون در نظر گرفتن قدرتهای زمینی طی طریق مینمایند

ادامه دارد ...

 

 

مصحف
hamed.1360@yahoo.com

هر روز چند آيه قرآن بخوانيم

« براى شنيدن آيه مورد نظر بر روى شماره آيه كليك كنيد و براي مشاهده تفسير الميزان و نمونه بر روي آيه کليک کنيد »

سوره: سورة إبراهيم آيات: 52 محل نزول: مکه

 
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 25 وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ 26 يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء 27 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 28 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ 29 وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ 30 قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ 31 اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ 32 وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 33

 

ترجمه فارسي مکارم

هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش مى‏دهد و خداوند براى مردم مثلها مى‏زند، شايد متذكر شوند (و پند گيرند)! «25» (همچنين) «كلمه خبيثه‏» (و سخن آلوده) را به درخت ناپاكى تشبيه كرده كه از روى زمين بركنده شده، و قرار و ثباتى ندارد «26» خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مى‏دارد; هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر! و ستمگران را گمراه مى‏سازد، (و لطف خود را از آنها برمى‏گيرد) ; خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام مى‏دهد! «27» آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند، و قوم خود را به سراى نيستى و نابودى كشاندند؟! «28» (سراى نيستى و نابودى، همان) جهنم است كه آنها در آتش آن وارد مى‏شوند; و بد قرارگاهى است! «29» آنها براى خدا همتايانى قرار داده‏اند، تا (مردم را) از راه او (منحرف و) گمراه سازند; بگو: «(چند روزى از زندگى دنيا و لذات آن) بهره گيريد; اما عاقبت كار شما به سوى آتش (دوزخ) است! «30» به بندگان من كه ايمان آورده‏اند بگو نماز را برپا دارند; و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم، پنهان و آشكار، انفاق كنند; پيش از آنكه روزى فرا رسد كه نه در آن خريد و فروش است، و نه دوستى! (نه با مال مى‏توانند از كيفر خدا رهايى يابند، و نه با پيوندهاى مادى!) «31» خداوند همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد; و از آسمان، آبى نازل كرد; و با آن، ميوه‏ها(ى مختلف) را براى روزى شما (از زمين) بيرون آورد; و كشتى‏ها را مسخر شما گردانيد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند; و نهرها را (نيز) مسخر شما نمود; «32» و خورشيد و ماه را -كه با برنامه منظمى دركارند- به تسخير شما درآورد; و شب و روز را (نيز) مسخر شما ساخت; «33»

آیات امروز را می توانید از طریق این لینک هم مطالعه کنید


توضيح:
هر روز مي خواهيم يک صفحه از قرآن را با هم بخوانيم (به همراه معني آن) هر روز چند دقيقه وقت مي ذاريم، بعد از يه مدت مي بينيم کل قرآن را ختم کرده ايم، به همين راحتي.
فرمايش امام صادق (عليه السلام) هم که يادمون هست: «قرآن پیمان خداست بر خلق او و برای شخص مسلمان شایسته است که بر عهد خود نگاه کند و هر روز 50 آیه بخواند.»
بيائيم فعلا حداقل با يک صفحه در روز شروع کنيم!
ياعلي مدد ... التماس دعا

 

 

بخش دوم

ديگر مطالب ارسالی

اعضا محترم گروه مي توانند مطالبشان را به آدرس
 ایمیل وبلاگ
بفرستند تا با نام خودشان در اين ستون نوشته شود.

 

irajee@yahoo.com

کتاب اوضاع سیاسی اجتماعی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس

از اینجا دانلود کنید با حجم ۵۶۹ KB بصورت pdf

 

 

akbarzeyton@yahoo.com

درمبین شماره امروز 841 درقسمت مطالب ارسالی مطلبی امده بود تحت این عنوان شیرین عبا دی وحمایت ازظالم ) !! بسیارتعجب کردم که چطورشخصی ناگاه (که اگراگاه بودبرنمی داشت این مطلب را بنویسد) به خود اجازه میدهد اینگونه شرحی انهم تحت این عنوان درجایی انهم دربین اذهان عمومی بیاورد مگر اینکه بگوییم شما هم نمی فهمید!...اگرمیفهمید زندگی وتلاشهای این خانم در دودهه اخیراین وطن دادخواهی ودفاع از مظلوم وشوریدن علیه ظالمین بود دربه اصطلاح دادگاه های جمهوری اسلامی انوقت توچه میگویی!!!! حرف برسراین نیست که ما نبایدانرژی هسته ای داشته باشیم باید داشته باشیم خوبش راهم باید داشته باشیم ...داشتن ویا نداشتن انهم ربطی به امریکا دیگرمفسدین ندارد اما...(خوب توجه کن دارم چی می گم!) امااین درست وعقلانی نیست که همه هم وغم ووقت مسئولین کشورصرف این موضوع شودوحل باغی مشکلات وندانم کاری ها به هیچ گرفته شود .هرچیزی جایی دارد وهرنکته مقامی ازشروع برقراری جمهوری اسلامی هرروز امریکا برای ما سازی کوک کرده وما بی مهابا باان نوا رقصیده ایم ودرپس این سالها جوری رقصیدن های ما درهر مرحله پایان یافت که امریکا را تشویق کند سناریوی دیگری برایمان کوک کند درهمه این کش وقوسها هم اقایان فرمودن که ما پیروزیم! ...چه در ماجرای گروگانگیری درسفارت امریکا درتهران چه درادامه 8سال جنگ تحمیلی خوراندن جامع زهربه امام راحل و...حالاهم این...سیاست خارجی از نگاه این جماعت همانا فقط مرغ یک پا دارد است درصورتی که سیاست سکه ای دورویه است دفاع از اصول وبرنامه ها وروی دیگرمانوردر لحظه ها که متاسفانه اقایان این دومی رابلد نیستن چون مدیریت نمی دانند چون تا نوک دماغهای گنده شان را بیشتر نمی بینند و...الاماشاالله...پرروگی دارند!

 

 

kamiar.nadimi@gmail.com

امکانات جغرافیایی جدید فلیکر


 سایت به اشتراک‌گذاری عکس محبوب یاهو، فلیکر، امروز دو قابلیت جدید جغرافیایی را عرضه خواهد کرد : Flickr Places و نقشه‌ی جدید. 

فلیکر ۱۰۰.۰۰۰ نقطه را بر روی نقشه‌ی زمین مشخص کرده که شامل کشورها، شهرها، استان‌ها و سایر مکان‌های زیستی میشود و برای هرکدام از آنها صفحه‌ای درست کرده تا عکس‌هایی که آنجا گرفته شده‌است را نمایش دهد. برای مثال هنگامی که شما میخواهید عکس‌هایی را از شهر مسکو مشاهده کنید میتوانید به صفحه‌ی مکان‌ها یا همان Places رفته و با انتخاب شهر مجموعه‌ای از عکس‌هایی که در مسکو گرفته شده را مشاهده کنید. در این صفحات اطلاعات دیگری از جمله نقشه‌های مکان موردنظر و آب‌وهوا و زمان محلی نیز درج شده‌اند.

فلیکر قبلا برای یافتن عکس‌هایی که تگ جغرافیایی (geo-tag) داشتند در سرتاسر دنیا، نقشه‌ای عرضه کرده بود. امروز این نقشه به طور فوق‌العاده تقویت شده و تغییراتی در آن اعمال شده است. بجای نقطه‌های صورتی رنگ قبلی از عباراتی استفاده میشود که با عنوان “hot tags” یا تگ‌های داغ شناخته میشوند و نواری که شامل عکس‌هایی از محل مورد نظر است و با عنوان “photo ribbon” یا روبان عکس شناخته شده و با کلیک برروی تگ‌های داغ ظاهر میشود.

 

 

rt28.su@yahoo.com

انتقاد

با عرض سلام و خسته نباشید ، این مجله مطالب خیلی خوبی داره که من از خیلی هاشون استفاده کردم ولی بعضی مطالبش هست که من اصولا نمی تونم راجع بهش هیچی نگم .
من امروز مطلبی رو با عنوان « رهایی از دامهایی که خانمها می گسترند » ، تو شماره 835 خوندم
این مطلب اصلا درست نیست ، شما همه خانمها را آدمهایی تصور کردید که فقط دنبال به دام انداختن آقایانند که کاملا غلطه ، خانم ها هم تو زندگی دنبال موفقیت هستن مثل آقایون ، موفقیت هایی که پیدا کردن شریک مناسب برای زندگی فقط یکیشه ( اونم نه به اون صورتی که شما توصیف کردید ) که اونقدر تعداد این هدف ها و موفقیت ها زیاده که این مسئله جای خیلی زیادی رو نمی گیره ( البته من منکر اهمیت مسئله نیستم )، و بهتره بدونید اکثرا هدف ها و زمینه موفقیتها هم بین خانم ها و آقایون مشترکه ، مثلا در زمینه علمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و . . . . شما رسما خانمها رو محدود به زندگی در خانه کردید که همه فکر و ذکرشون جلب توجه پیش آقایونه ، واقعا متأسفم اگر شما این دید رو نسبت به خانمها دارید . شاید خانمهایی هم باشن که این طوری باشن ، اما اونقدر زیاد نیستند که شما بخواید کل جمعیت خانم ها رو مورد قضاوت قرار بدید . در هر صورت امیدوارم که اون چیزی که نوشتید ، اون چیزی نباشه که بهش اعتقاد دارید .
با تشکر
( اگر امکان داره این انتقاد رو تو مجله منعکس کنید)

 

 

weblog.h@gmail.com

اندر باب زن ايراني و سبك نوين خال‌كوبي!
 


شرح توصیفی عکاسی خبری
[در داخل تاکسی]: خون‌سردانه و آرام دوربین را روی پای خود[به‌طرف سوژه] قرار مي‌دهي [و سپس در حالي‌كه وانمود مي‌كني حواس‌ات - مثلا - جاي ديگري است]،«شاتر» را مي‌چكاني...
نكته: هر چه پُر روتر،تعداد عكس‌ها بيش‌تر ... و هر چه پرسپكتيو كج‌تر،عكس‌ها،خبري‌تر[تر]!
آخر نوشت: قول مي‌دهم از اين پس،فقط سوار اتوبوس [بليطي] شوم و بس!

 

.

alirezamajidi@gmail.com

گیگل - چگونه ماساژور خوش‌شانس گوگلی‌ها شدم!
 

خانم بونی براون، همان ماساژور خوش‌شانس گوگلی‌ها، که در یکی از پست‌های تازه‌ام درباره‌اش نوشته بودم، کتابی در مورد دوره کارش در گوگل نوشته و دنبال یک ناشر برای چاپش می‌گردد.

Giigle

این کتاب را با فرمت PDF و در 93 صفحه می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

CBS‌ نیوز هم مصاحبه‌ای داشته با این خانم که با رفتن به اینجا می‌توانید، این ویدئو را ببینید.

 

 

niceboy_1380@yahoo.com

رشوه گیری از استات اویل را
پیگیری می کنیم


سيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران اعلام كرد: بسيج دانشجويي وظيفه خود مي‌داند كه تا حد امكان موضوع رشوه در پرونده استات اويل را پيگيري كند.
به گزارش فارس، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با انتشار اطلاعيه‌اي پيرامون پرونده استات اويل با اشاره به اينكه در شهريور ماه سال 82 روزنامه نروژي داگنس نيرينگسليو خبر از پرداخت هاي مشكوك شركت نفتي استات اويل به مقامات ايراني داد، اضافه كرد: پيرو اين خبر، دادستاني نروژ با تشكيل پرونده‌اي موضوع را تحت پيگرد قرار داد و با گسترش تحقيقات، مدير عامل شركت استات اويل و مدير امور بين‌الملل اين شركت استعفا دادند. سرانجام در مهر ماه سال 83 شركت استات اويل به جرم پرداخت رشوه به مقام ايراني به 3 ميليون دلار جريمه محكوم شد. مدتي بعد در مهر ماه سال 85 دادگستري امريكا و كميسيون معاملات بورس نيويورك نيز شركت استات اويل را به جرم پرداخت رشوه به مدير عامل وقت سازمان بهينه سازي سوخت ايران به 20 ميليون دلار جريمه محكوم كردند.
اين تشكل خاطرنشان كرد: در مهرماه سال گذشته، بسيج دانشجويي 6 دانشكده دانشگاه تهران با صدور بيانيه مشتركي خطاب به دادستان كل كشور نسبت به سكوت قوه قضائيه در قبال اين پرونده اعتراض كردند كه پيرو اين اعتراض، پرونده‌اي در شعبه دوم دادسراي ويژه كاركنان دولت براي پيگيري اين موضوع تشكيل گرديد و قاضي پرونده از اعضاي بسيج دانشجويي درخواست كرد تا مدارك خود را در اين باره ارائه نمايند.
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ادامه نوشته است: در اسفندماه سال 85 مستنداتي چون آراء‌ صادره در دادگاه هاي خارجي
و گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در سال 83 به بازپرس پرونده تحويل داده شد. در نهايت پس از گذشت بيش از 6 ماه قرار منع تعقيب از سوي بازپرس صادر كه پس از مراجعه به دادسرا مشاهد شد كه اولا مدارك ارائه شده در پرونده وجود ندارد و مفقود شده‌اند !! و ثانيا هيچ گونه تحقيق و اقدام خاصي چون احضار متهم و ... از سوي بازپرس انجام نگرفته و كل رسيدگي اين پرونده بين‌المللي در دادسراي تهران در يك خط انجام گرفته است: "نظر به عدم ارائه هيچ گونه مدركي، قرار منع تعقيب صادر مي‌شود."
اين بيانيه يادآور شده است: چنين نحوه برخوردي مويد اين نظر است كه دستگاه قضايي اراده‌اي براي مبارزه با فساد ندارد و مبارزه با مفاسد و ... شعاري بيش نيست. با وجود چنين وضعيتي مفسدين اقتصادي چون رشوه گيرندگان و .... نبايد هيچ واهمه‌اي به خود راه دهند و با خيال راحت مشغول كسب و كار خود باشند. در حاليكه در كشور نروژ با انتشار يك خبر در روزنامه‌اي كم تيراژ، تحقيقات قضايي شروع مي‌شود و با شروع تحقيقات رشوه دهندگان خود استعفا مي‌دهند، در كشور ما بازپرس 6 ماه زحمت مي‌كشد تا فرار مذكور را صادر كند!
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با بيان اينكه امروز بايد مسئولين عالي قوه قضائيه بويژه رياست محترم، نسبت به اين مسائل پاسخگو باشند، اضافه كرده است: اين مسئولان بايد توضيح دهند كه عملكرد امروز دستگاه قضايي چه نسبتي به تعاليم مقدس اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و منويات مقام معظم رهبري دارد؟ بايد توضيح دهند كه در طول 6 سال گذشته در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي چه كاري غير از سخنراني صورت گرفته است؟ بايد توضيح دهند كه چرا بجاي برخورد با مفاسد اقتصادي قرار بازداشت براي دانشجويان بسيجي و عدالتخواه دانشگاه‌هاي شيراز صادر مي‌شود !!؟ و ...
اين تشكل در پايان تاكيد كرده است: اگر چه قوه قضائيه علاقه‌اي به مبارزه با مفاسد ندارد ولي از آنجا كه در مورد مشابه ديگري بحث از پرداخت 50 ميليون دلار رشوه از سوي شركت نفتي توتال به همان مدير وزارت نفت است و بيم از گسترش اين گونه مفاسد در بهره‌برداري از مهمترين منبع درآمدي كشورمان يعني نفت وجود دارد، بسيح دانشجويي وظيفه خود مي‌داند كه تا حد امكان اين پرونده را پيگيري نمايد. 

 

 

mhmazidi@gmail.com

ترفند فيس بوكی - 2

كاربران فايرفاكس: مخاطب فرضي اين مطلب تنها كاربران فايرفاكس هستند.كساني كه فيس بوك را در فايرفاكس استفاده مي‌كنند و اكستنشن greasemonkey را قبلا بر روی فايرفاكس نصب كرده‌اند.

اگر چنين باشد، پس احتمالا با سايت بسيار مفيد userscripts هم آشنا هستيد.سايتی كه در آن اسكريپت‌هايي براي كار كردن بهتر با فايرفاكس ارائه مي‌شود. براي اين كه از تمام اسكريپتهاي مرتبط با فيس بوك استفاده كنيد كافي است در كادر جستجوي سايت، عبارت facebook  را وارد نماييد. اما اكنون مي‌خواهم راه ساده‌تر و بهتري را به شما تقديم كنم.

يكي از نويسندگان اسكريپتها، يك هموطن ايراني است: علي كرباسي . شخصا هيچ اطلاعي از ايشان ندارم. اما تاكنون 6 اسكريپت بسيار خوب نوشته‌اند كه 5 تاي آنها براي فيس بوك است. توصيه مي‌كنم به صفحه ايشان برويد و تمام اسكريپتها را نگاهي بياندازيد.حالا چند نمونه:

1- پروفايل كلينر : با نصب اين اسكريپت، زين پس به هر پروفايلي در فيس بوك وارد شويد فقط و فقط اطلاعات اصلي آن پروفايل نمايش داده مي‌شود و بقيه آت و آشغالها حذف شده‌اند!!

2- بلاك اپليكيشن: اگر جزء آن دسته از عزيزان هستيد كه تعداد زيادي دعوت براي استفاده از اپليكيشنهاي مختلف دريافت مي‌كنيد و اين موضوع ناراحتتان مي‌كند، با نصب اين اسكريپت تمام دعوتنامه‌ها براي نصب اپليكيشن بلوكه مي‌شود.

3- مينيموم ديسپلاي: من خودم از اين اسكريپت استفاده مي‌كنم: با اين اسكريپت، تمام دعوتنامه‌ها در يك عدد جمع مي‌شوند. مثلا: 14 دعوتنامه داريد!    بهينه شدن فضاي سايدبار

 

 

 

ulduz_tabrizli@yahoo.com

غلامحسين ساعدی

غلامحسين ساعدی از تاثير گذاران روزگار خود بود و از نويسندگان نام آور دهه های چهل و پنجاه خورشيدی و از جمله روشنفکرانی که در سالهای 40 تا 57 بسيار مورد توجه دانشجويان و روشن انديشان و جوانان آن روزگار قرار داشتند.
نمايشنامه های او مانند چوب به دست های ورزيل و آی با کلاه و آی بی کلاه و داستان های او چون عزاداران بيل و ترس ولرز در آن دوران که انقلابيگری ارزش مسلم و ترديد ناپذير به حساب می آمد، از شمارگان و خوانندگان بسيار بهره می برد.
غلامحسين ساعدی پس از انقلاب مانند بسياری از نويسندگان و روشنفکران جلای وطن کرد و از اين زمان (1361) تبعيدی ناراضی و آواره ای شد که آرامش از زندگی وی رخت بربست. افسردگی که تمام عمر در جان او لانه داشت، شدت گرفت و بيش از پيش به الکل پناه آورد و سر انجام در دوم آذر 1364 در پاريس درگذشت.
ساعدی در زمان مرگ 50 سال داشت و اين سرنوشت او را به سرنوشت صادق هدايت شبيه می کرد که در 50 سالگی در پاريس دست به خودکشی زده بود. از قضا در « پرلاشز» و در نزديکی خاک هدايت که از نويسندگان مورد علاقه او بود، هم دفن شد.
اسماعيل جمشيدی روزنامه نگاری که سرنوشت نويسندگان و زندگينامه آنان يکی از شاخه های اصلی کار حرفه ای و گزارشگری او را تشکيل می دهد، در تازه ترين کارش در اين زمينه به ساعدی پرداخته است. پيشتر او درباره صادق هدايت، حسن مقدم، صمد بهرنگی و ذبيح الله منصوری نوشته است اما به نظر می رسد که کار تازه او درباره ساعدی از دقت و پختگی و سنجيدگی بيشتری بهره مند است.
در گوهر مراد که اسم مستعار ساعدی هم بود، خواننده با دوران های مختلف زندگی ساعدی آشنا می شود. نويسنده پس از مقدمات از دوره کودکی او آغاز می کند. ساعدی درخانواده ای پر جمعيت به دنيا آمد. ده عمو و هفت عمه داشت. اين عموها و عمه ها هرکدام داستانی خاص خودشان داشتند. داستان يکی از عمه ها که وسواسی بود و تاثير بيشتری بر ساعدی گذاشت، جالب تر از ديگران است.
ساعدی در جو فرقه دمکرات در تبريز بزرگ شد و يکی دو کلاس به زبان ترکی درس خواند. « کلاس چهارم ابتدايی قصه ماکسيم گورکی توی کتاب ما بود، قصه چخوف توی کتاب ما بود، مثال های ترکی و شعر صابر و… » به سازمان مخفی فرقه پيوست و عازم روستاها شد و عليه ارباب ها شعار داد. پيش از کودتا بنا به دستور فرقه، عليه مصدق شعار داد که بعدها بابت آن احساس گناه می کرد.
اين امر و مجموعه رفتارهای فرقه دمکرات و حزب توده سبب شد که ساعدی بعد از 28 مرداد تنها با کسانی دوستی خود را ادامه داد که از حزب توده و فرقه دمکرات بريده بودند. دوستی او با جلال آل احمد هم از همين دست بود.
بعد از کودتای 28 مرداد، ساعدی به دانشکده پزشکی راه يافت. پيش از ورود به دانشکده پزشکی نوشتن را شروع کرده بود ولی از اين زمان کارش جدی تر شد. خودش گفته است:« اگر يک کتاب طبی می خواندم در عوض ده رمان هم همراهش بود ». پس از دوره دانشکده پزشکی به سربازی رفت اما برعکس همه ليسانسيه ها و دکترها که افسر وظيفه می شدند، به علت کارهای سياسی تنبيه و سرباز صفر شد.
در دهه 40 نوشته های او اعم از نمايشنامه و داستان جامعه هنری و ادبی را به خود جلب کرد و از نامداران عرصه نويسندگی ايران شد.
نمايشنامه های غلامحسين ساعدی در تاترهای تهران از سوی بهترين گروههای تاتر اجرا می شد؛ کتابهايش از سوی ناشران قاپيده می شد؛ و سينماگران داستان های او را جستجو می کردند تا از روی آنها فيلم بسازند.
شايد بتوان گفت که سينمای متفکر ايران با ساختن فيلم گاو توسط داريوش مهرجويی از روی داستان ساعدی آغاز شد.
موفقيت مثل آواری بر سرش ريخت. موسسه امير کبير به او پيشنهاد داد که نشريه ای منتشر کند. الفبای تهران که بعدها چندی نيز در خارج از کشور منتشر شد، حاصل همين پيشنهاد بود. در زندگی او يک دوره ديگر روزنامه نويسی هم ديده می شود که در آخرين ماههای حکومت شاه، با احمد شاملو در لندن و بر سر انتشار ايرانشهر گذشت.
ساعدی در سال 1353 به زندان افتاد و از اولين کسانی بود که کارش به مصاحبه تلويزيونی کشيد. برای آزاد شدن، او را وادار کردند که در يک مصاحبه تلويزيونی شرکت کند.
در دوران انقلاب از فعالان پر حرارت کانون نويسندگان و عضو هيات دبيران اين کانون بود. پس از انقلاب مقالات و داستان هايی نوشت و تحت پيگرد قرار گرفت و سرانجام جلای وطن کرد و در غربت که از طاقت او بيرون بود، درگذشت.
کتاب گوهر مراد جمشيدی يک دور تمام در زندگی ساعدی می زند و جستجوی همه جانبه ای را در شرح حال اين نويسنده شهير پيش می برد.
جمشيدی برای اينکه کار خود را به سامان برساند، به مطالعه و تحقيق و مصاحبه های بسياری دست می زند و علاوه بر اينها سعی می کند تا هيچ نوشته و مطلبی درباره ساعدی از چشم او پنهان نماند. چنين است که خواننده در اين کتاب به بسياری از مطالبی بر می خورد که ديگران درباره ساعدی نوشته اند. از آن جمله برخی نوشته های داريوش آشوری و هما ناطق که در بيان احوالات سالها و روزهای آخر زندگی ساعدی بسيار روشن کننده است.

 

 

احسان بهرام غفاري

ارزش هاي ملي با قدرت رينگ مسايل جنسي !

اول )‌ ابتدا به نقد ماي رينگ پاور عزيز در مورد نوشته ام مي پردازم . دوست عزيزم ، من مانند شما ابدا از اين متاسف نيستم كه شما هم نسل من هستي ! من هم مانند شما نسبت به مطالب روزانه و اجتماع واكنش نشان مي دهم ،‌اما مثل شما عصباني نمي شوم . من نه ادعاي نظرات كارشناسي در مورد امور دارم و نه حرفم حجت است و نه حرف آخر كه شما فرموده ايد . دوست عزيز من ،‌ من نه مدير برنامه خانم افشار هستم و نه نسبتي با ايشان دارم ، اما اينكه هر كس از راه مي رسد با كمال جهالت بخواهد كسي را زير سوال ببرد ، مطمينا من را ساكت نمي گذارد . در مورد نقد سريال حاتمي كيا هم بنده نظر شخصي ام را گفتم كه سريال مزخرفي است ، اينكه من در آن حد هستم يا نيستم بحث ديگري است كه فكر نكنم به شما مربوط بشود . بنده طبق اصول حق اظهار نظر سليقه ام را دارم ، اما براي اينكه شما را به مزخرف بودن اين سريال آگاه سازم ، مي توانم در چهل صفحه از لحاظ تخصصي دلاليل بد بودن اين سريال را بصورت شخصي برايتان بيان كنم . فرموده ايد اگر از نسل سوم مجهول الهويه ، مذهب و مليت شان را بپرسي نمي توانند جواب بدهند ، دوست عزيزي كه اين قدر به مليت ارزش قايلي ،‌آيا تا بحال به آيدي ات نگاهي كرده اي كه ببيني چقدر ملي يا مذهبي است ؟ شما كه هر حرف آيدي ات بيگانه است ،‌چطور به خود اجازه مي دهي كه به ديگران صفت مجهول الهويه بودن بزني ؟ من ابدا جاي ارزش ها را عوض نكرده ام كه از آن گفته اي . اكر بار ديگر نوشته من را بخواني مي فهمي كه از اتفاق من گفته ام هر ارزشي جايگاه خود را دارد و بايد الگوي نسل بعد قرار بگيرد ، اما هدف آن ارزش و نه اطلاعات حاشيه اي در مورد آن ارزش . در مورد بحث بي ادب بودن من يا نبودن من هم بايد عرض كنم ، كه براي بكار بردن واژه بيضه ،‌بنده از خانم هاي گروه عذر خواهي كرده ام و نه آقايان . چون از ديدگاه من همه آقايان شامل اين اندام هستند و دليلي براي شرم از بكار بردن اين جمله در من نيست ،‌مگر اينكه شما مستثني از داشتن اين اندام حياتي باشيد كه خود بحث ديگري را مي طلبد . اما براي نتيجه گيري بايد خدمتتان عرض بكنم ، تمامي آن دوستاني كه سينه چاك انقلاب ، دولت ، ملي و مذهبي گرايي ، اجتهاد و جهاد بودند و فريادهاي شان گوش خلق را پاره مي كرد كه ما بايد درمقابل اين و آن بايستيم ،‌با دو تا نقد من صحنه را ترك كردند و مانند دختر بچه هاي سه ساله با گريه گروه را ترك كردند و تحمل يك نقد به مطلبان را نداشتند ،حال اينها چگونه مي خواستند در مقابل گلوله هاي اسراييل و آمريكا جان فدا كنند خدا مي داند . به همين منظور من از شما متشكرم كه نوشته من را نقد كردي و به ابراز بيان خود پرداختي ،‌بدون خصومت و جبهه گيري ( هر چند بعيد مي دانم ! ) .
دوم ) اما سه روش براي احياي زندگي جنسي ! مساله جنسي خيلي مهم است و حتي خيلي مهم تر . اينكه با سه روشي كه نويسنده آن سطور ( كه عينا كپي شده از فرهنگ غرب بود ) ما زندگي جنسي مان را بخواهيم متحول كنيم ، شايد كار را به جاهاي باريك بكشد . با فرهنگ ما ، اگر شما همسر محترمتان را فرضا به هتلي ببريد كه بخواهيد تنوع ايجاد كنيد ، نه تنها تنوعي ايجاد نمي شود ، بلكه باعث طلاق مي شود . تعجب نكنيد ،‌علتش اين است كه مطمينا اولين چيزي كه همسرتان مي پرسد اين است كه تو با كدوم ... قبلا اينجا اومده بودي كه منو آوردي اينجا ؟؟؟ و خود حديث مفصل بخوان از اين عمل !
سوم ) اما مستور عزيز از ما خواسته اند كه امام غايب مان را تنها نگذاريم ! چون هلهله اهل كوفه امكان دارد گوشهاي ما را سنگين كرده باشد و نداي امام غايب را نشنويم !
چهارم ) اما عاشوراي عزيز ،‌كه ژورناليست بودن ايشان انگار بايد در سطر سطر نوشته هايشان گوشزد شود كه مبادا ما فكر كنيم ايشان ژورناليست حرفه اي نيستند ! مطلبي نوشته اند كه سوز و گداز خاصي را دارد . سينه اي مالامال درد از بازداشت دانشجويان شيرازي . اما برايم پرسش ايجاد مي شود كه چرا تا كنون ايشان براي داشجويان ديگري كه هر روزه بصورت فله اي بازداشت مي شوند ، سينه شان مالامال درد نمي شد !؟ اما دوباره كه مطلب ايشان را مي خوانم مي بينم كه هدف از نوشتن مطلب شان ،‌فقط اين بوده كه ايشان بفرمايند بعنوان يك ژورناليست ، الهام را از نزديك ديده است و تمديدي براي روحيه ايشان باشد و ما كف بزنيم كه در گروه كسي هست كه الهام را از نزديك ديده است ! اما ايشان مي نويسند كه الهام در خفا جگرشان آتشين است از اين همه تبعيض و نا برابري . اما چرا بايد وزير دادگستري دست روي دست بگذارد و فقط شب ها موقع سر گذاشتن روي متكا خون دل بخورد و سر كارش ، انگار نه انگار ، بحث جدي اي را مي طلبد . كه اميدوارم عاشوراي عزيز كه يك ژورناليست بين المللي و فرا زميني است دنبال ريشه هاي اين جهالت و حماقت برود كه چرا مديران ما فقط هنگام خواب شبانه شان ، جگرشان از دست بي عدالتي خون مي شود و صبح ها عملا كاري نمي كنند ؟؟؟ به جز اين است كه اين اصول گرايان عزيز ملت شريف ايران مشتي برده و خر فرض كرده اند و مي خواهند با اين مظلوم نمايي ها و شعارهاي پوچ ، سر در برف نگه دارند ؟ يا حقوق هاي ميليوني اين اصحاب اهل سفر ،‌چشم ها و وجدانشان را نسبت به جامعه و ملت كور كرده است ؟ منتظر ديدگاه هاي يك ژورناليست مطرح از گروه هستم و هستيم .
پنجم ) همين .

 

 

mastoor_313@yahoo.com

آخرين نشانه هاي ظهور
قسمت اول

آنگاه که از سر انگشتان ظلم، خون آخرین عاشقانت می چکد... تو می آیی و تا آخرین اهریمن پیش هیبتت به زانو می افتند.
تو می آیی و تا آخرین روز حیات می مانی... .

آخرين نشانه هاي ظهور:

امام صادق (ع) فرمود:
خمسُ قَبلَ قیامِ مِنَ العلاماتِ: الصَّیحَِة ُ و السُفیانی، و الخَسفُ بالبَیداءَ و خُروجُ الیمانی ُ و قَتلُ نفس ِ الزَّکیَّةِ.
پنج نشانه پیش از قیام قائم (ع) خواهد بود: صیحه و سفیانی و فرورفتن در بیابان و قیام یمانی و شهادت نفس زکیه.

1- شورش سفیانی :

مدت حکومت
امام صادق (ع) فرمودند:
اَلسّفیانیُهِ من المَحتوم ِ و خُروجُهِ فی رجَبٍ، فاذا مَلَکَ الکَورَ الخَمسَ مَلَکَ تِسعَة َ اَشهُرٍ و لم یزیدَ عَلَیها یَوماً.
سفیانی از نشانه های حتمی است و در ماه رجب شورش میکند. وقتی بر مناطق پنج گانه سیطره یافت دقیقاً نه ماه که حتی یک روز هم بیشتر نمی شود، حکومت خواهد کرد.

همزمانی شورش سفیانی با قیام حضرت مهدی (ع)
امام باقر(ع) فرمودند:
السفیانیُ و القائمُ فی سنةٍ واحدةٍ.
(شورش) سفیانی و (قیام) قائم در یک سال اتفاق می افتد.

ویژگیهای سفیانی
حضرت علی (ع) فرمودند:
یَخرُجُ اِبنُ آکِلَةِ الاکباد ِ من الوادیَ الیابِس، و هو رجُلٌ َربعَة ٌ، وحشَ اوجهُ ضخم الهامَّةِ...
فرزند هند جگر خوار از دره ی خشک و بی آب و علف شورش می کند. او مردی است با قامت متوسط، چهره ی زشت و کریه منظر، چهارشانه و درشت هیکل که در چهره اش آثار آبله دیده می شود و ظاهرش یک چشم به نظر می رسد. نامش عثمان و نام پدرش عنبسه و از فرزندان ابوسفیان است که شورش او تا جایی ادامه پیدا می کند که وارد حجاز شود.

سفیانی کافیست
امام باقر (ع) فرمودند:
الَستُم تَرَونَ اعدائکم یِقتَلونَ فی معاصی الله ِ و یَقتُلُ بعضُهُم بعضاً علی الدنیا دونَکُم و انتم فی بیوتِکم آمِنونَ فی عُزلَةٍ عنهم و کفی بالسفیانی نَقمَةٍ لکم...
آیا نمی بینید دشمنان شما در معاصی خداوند کشته می شوند بدون آنکه شما حضور داشته باشید. در حالیکه شما با آرامش و امنیت در گوشه ی خا نه هایتان تشسته باشید. برخی از آنها برخی دیگر را بر روی زمین می کشند؟ سفیانی عذاب مناسبی برای دشمنان شما و نشانه ای برای خودتان است. آن فاسق وقتی [در رجب] سر به شورش برداشت شما اگر یک یا دو ماه (ماه رمضان) پس از هر شورش او از خود حرکتی نشان ندهید به مشکلی بر نخواهید خورد تا اینکه بسیاری از خلق منهای شما (شیعیان) کشته شوند.

کشتار دسته جمعی عالمان دینی
امیر المومنان علی (ع) می فرمایند:
و یکونَ قَتلُ سبعین من الصالحینَ (علماء الدین) و علی راسِهِم رَجُلٌ عظیمَ القَدر ِ یُحرقُهُ...
هفتاد نفر از صالحان (عالمان دینی) کشته می شوند که سر دسته ی آنان مرد با منزلتی است که سفیانی او را می سوزاند و خاکسترش را میان جلولاء و خانقین بر باد می دهد و این پس از آن است که در کوفه چهار هزار نفر کشته شده اند.

شیعه کشی فاجعه آمیز در عراق
امام صادق (ع) می فرمایند:
کانّی بِالسُّفیانی اَو بِصاحِب السفیانی ِّ قد طرح رَحلَهُ فی رُحبَتِکم بالکوفةِ فنادی منادیهِ: مَن جاءَ بِراس ِ شیعَةِ علیٍّ فَلَه الفُ دِرهَم ٍ فیثبُّ الجارُ...
گویا با سفیانی یا رفیق او هست که در ک.چه هایتان در کوفه رحل اقانت افکنده و منادیش بانگ می زند: که هر کس سر شیعه ی علی را بیاورد هزار درهم می گیرد. همسایه به همسایه اش هجوم می برد و می گوید این هم از آنهاست و گردنش را می زند و هزار درهم می گیرد. فرمانروایی بر شما در آن زمان تنها از آن زنا زادگان است. گویا که به صاحب روبند می نگرم که به سوی شما می آیدو شما را می شناسد و شما او را نمی شناسید یک به یک مردان شما را دچار می کند چرا که او زنا زاده ای بیش نیست.

هتک حرمت ها در مدینه
امام صادق فرمودند:
یَبعَثُ السفیانی عسگراً الی مدینةِ فَیخرِبونَها و یَهدَمونَ القَبرَ الشریفَ و تروثُ بِغالِهم فی مسجد رسولُ الله ِ (ص).
سفیانی سپاهی به مدینه می فرستد که آن را ویران می کنند و قبر شریف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را منهدم کرده و حیواناتشان در مسجد النبی (ص) سرگین می اندازند!

ادامه دارد ...

 

 

yazynh@yahoo.com

مجالس اجتماعي و احكام شرع مبين

احكام زير با استفتاء از دفتر حضرات آيات عظام بهجت، مكارم شيرازي و صانعي -حفظهم الله- و نظارت يكي از اساتيد محترم حوزه علميه در رابطه با مساله «مجالس اجتماعي و شركت در آن‌ها» تهيه شده است. اين مساله از مواردي است كه معمولا براي هر انساني پيش مي‌آيد، اما متاسفانه برخي متدينين در اين‌گونه موارد دچار تعارفات بي‌مورد و رودربايستي و نظاير آن مي‌شوند و آن‌گونه كه موافق رضاي حق تعالي است، عمل نمي‌كنند.
مساله: در شرايط عادي و حالت كلي شركت در مجلس گناه حرام است، ولو صاحب مجلس ناراحت شود و با مكلف نزديك‌ترين نسبت فاميلي را داشته باشد، مانند فرزند و يا والدين.
تبصره 1: اگر شركت فرد در مجلس گناه عرفا تاييد مجلس محسوب شود، نفس شركت نيز سواي گناهي كه احتمالا اعضا و جوارح مرتكب مي‌شوند، معصيت است. بنابراين شركت در مجلس عروسي غنا براي متدينين دو گناه دارد. يكي شركت در مجلس و تاييد ضمني آن و ديگري شنيدن موسيقي غنا.
تبصره 2: شركت در مجلس گناه در صورتي كه جان، مال، ناموس و يا آبروي انسان به خطر بيفتد، جايز است.
تبصره 3: شركت در مجلس گناه در صورتي كه احتمال عقلايي دهد امر به معروف و نهي از منكر موثر واقع و منجر به جمع شدن بساط گناه مي‌شود، جايز است. پس اگر احتمال عقلايي نداد، شركت در مجلس حرام است. همچنين اگر احتمال عقلايي داد، اما برخلاف تصورش ديد كه امر به معروف و نهي از منكر وي تاثيري نگذاشت، موظف به ترك مجلس است. بنابراين شركت‌كننده در مجلس همراه با موسيقي غنا اگر احتمال دهد با امر به معروف و نهي از منكر بساط موسيقي جمع مي‌شود، مي‌تواند به مجلس برود و چنين كند.
تبصره 4: اگر به محلي برود كه در مجلس اصلي حضور نداشته باشد و مرتكب گناه نيز نشود، مي‌تواند چنين كند، به شرط اين كه ترك كلي مجلس توسط او و يا عدم بازگشت منجر به جمع شدن بساط گناه نشود. بنابراين شركت‌كننده در مجلس غنا اگر مي‌بيند با مثلا رفتن به حياط يا كوچه صداي موسيقي را نمي‌شود، مي‌تواند چنين كند و پس از تمام شدن گناه بازگردد. اما اگر مي‌بيند در آن مجلس فرد مهمي است (مانند پدر عروس يا داماد) و با ترك كلي مجلس و عدم بازگشت او، بساط گناه جمع مي‌شود، بايد چنين كند و نبايد برود و برگردد.
تبصره 5: شركت نكردن در مجلس رحم و يا ترك مجلس او قطع رحم محسوب نمي‌شود؛ بلكه قطع رحم به معني قطع كردن كامل ارتباط با رحم است و نه صرف شركت نكردن در مجلس او و يا ترك آن. اما براي صله رحم و احترام به شخص مي‌تواند قبل يا بعد از مجلس به منزل طرف برود و يا در ابتداي مجلس كه هنوز به گناه آلوده نشده، قدري بنشيند و قبل از اين كه گناه آغاز شود، برود.
در اين رابطه به آيات و رواياتي چند اشاره مي‌كنيم:
خداوند متعال
يا أَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا ... وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَ لاَتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ... و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد! و (هرگز) در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!
پيامبر (ص)
لا طاعَةَ لِمَخْلوقِ فى مَعْصِيَةِ الْخالِقِ
هرگز اطاعت از مخلوق در معصيت خالق جايز نيست.
امام حسين (ع)
لاأَفْلَحَ قَوْمٌنِ اشْتَرَوْا مَرْضاتِ الْمَخْلوقِ بِسَخَطِ الْخالِقِ
رستگار نمي شوند مردمي كه خشنودي مخلوق را در مقابل غضب خالق خريدند.
امام صادق (ع)
لا يَنْبَغي لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَجْلِسَ مَجْلِسًا يَعْصَي اللهُ فيهِ وَ لايَقْدِرُ عَلي تَغْييرِهِ
سزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد.
ملاحسينقلي همداني (ره)
از هر مجلس كه مظنه وقوع در معصيت است، البته البته البته اجتناب نمايد؛ بلكه مجالست با اهل غفلت به غير شغل ضرورتا مضر است، اگر چه از معصيت خالي بوده باشد.
مساله: دست زدن به تنهايي حرام نيست.
تبصره 1: اگر دست زدن همراه با حرامي مانند موسيقي غنا، اختلاط زن و مرد و نظاير آن باشد، در اين صورت خود دست زدن نيز حرام است، زيرا تاييد گناه محسوب مي‌شود.
تبصره 2: نبايد دست زدن به گونه‌اي باشد كه نوع دست زدن به مجالس لهو و لعب شبيه باشد.
تبصره 3: از دست زدن در مساجد و حسينيه‌ها پرهيز شود.
نتيجه‌گيري
بهتر است انسان پيش از آن كه با استفاده از عقل و علم خود حكم به مساله‌اي بدهد، آن را از مرجع تقليد خود بپرسد. اشكال ما اين است كه فكر مي‌كنيم فقه و اصول چيز خاصي نيست. خير، فقه و اصول هم يك علم است. مانند علم پزشكي و حتي به مراتب وسيع‌تر. چرا كه كسي اگر بخواهد مجتهد شود به طور متوسط بايد 20 سال درس بخواند، در صورتي كه يك پزشك 7 سال درس مي‌خواند. پس همان‌گونه كه ما در مسايل پزشكي به خود اجازه نظر نمي‌دهيم و مي‌ترسيم، بايد از اظهار نظر در مسايل شرعي و فقهي نيز بپرهيزيم كه امام صادق (ع) فرمود:
اِهْرَبْ مِنَ الْفُتْيا هَرْبَكَ مِنَ الْاَسَدِ وَ لاتَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنّاسِ جَسْرًا
از فتوا دادن بپرهيز، آن‌گونه كه از شير درنده مي‌پرهيزي و گردن خود را پلي براي عبور مردم قرار نده.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
و صلي الله علي سيد الانبياء و آله الطاهرين

 

 

lazgee@yahoo.com

چند نکته و نتیجه اخلاقی !
قسمت اول

درس اول :
يه روز مسوول فروش ، منشی دفتر ، و مدير شرکت برای ناهار به سمت سلف قدم می زدند…
يهو يه چراغ جادو روی زمين پيدا می کنن و روی اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه…
جن ميگه: من برای هر کدوم از شما يک آرزو برآورده می کنم…
منشی می پره جلو و ميگه: اول من ، اول من!
من می خوام که توی باهاماس باشم ، سوار يه قايق بادبانی شيک باشم و هيچ نگرانی و غمی از دنيا نداشته باشم !
پوووف! منشی ناپديد ميشه ...
! بعد مسوول فروش می پره جلو و ميگه: حالا من ، حالا من
من می خوام توی هاوايی کنار ساحل لم بدم ، يه ماساژور شخصی و يه منبع بی انتهای نوشیدنی ! داشته باشم و تمام عمرم حال کنم ...
پوووف! مسوول فروش هم ناپديد ميشه…
بعد جن به مدير ميگه: حالا نوبت توئه…
مدير ميگه: من می خوام که اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توی شرکت باشن !!!
نتيجه : اخلاقی اينکه هميشه اجازه بده که رئيست اول صحبت کنه !

درس دوم :
يه روز يه کشيش به يه راهبه پيشنهاد می کنه که با ماشين برسوندش به مقصدش…
راهبه سوار ميشه و راه ميفتن…
چند دقيقه بعد راهبه پاهاش رو روی هم میندازه و کشيش زير چشمی يه نگاهی به پای راهبه ميندازه…
راهبه ميگه: پدر روحانی ، روايت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بيار… !
کشيش قرمز ميشه و به جاده خيره ميشه...
چند دقيقه بعد بازم شيطون وارد عمل ميشه و کشيش موقع عوض کردن دنده ، بازوش رو با پای راهبه تماس ميده…!
راهبه باز ميگه: پدر روحانی! روايت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بيار!!!
کشيش زير لب يه فحش ميده و بيخيال ميشه و راهبه رو به مقصدش می رسونه…
بعد از اينکه کشيش به کليسا بر می گرده سريع ميدوه و از توی کتاب روايت مقدس ۱۲۹ رو پيدا می کنه و می بينه که نوشته: به پيش برو و عمل خود را پيگيری کن… کار خود را ادامه بده و بدان که به جلال و شادمانی که می خواهی میرسی !!!
نتيجه اخلاقی اينکه اگه توی شغلت از اطلاعات شغلی خودت کاملا آگاه نباشی، فرصتهای بزرگی رو از دست ميدی!!!

درس سوم :
بلافاصله بعد از اينکه زن پيتر از زير دوش حمام بيرون اومد پيتر وارد حمام شد
همون موقع زنگ در خونه به صدا در اومد
زن پيتر يه حوله دور خودش پيچيد و رفت تا در رو باز کنه…
همسايه شون -رابرت- پشت در ايستاده بود
تا رابرت زن پيتر رو ديد گفت: همين الان ۱۰۰۰ دلار بهت ميدم اگه اون حوله رو بندازی زمين!
بعد از چند لحظه ، زن پيتر حوله رو ميندازه و رابرت چند ثانيه تماشا می کنه و ۱۰۰۰ دلار به زن پيتر ميده و ميره…!
زن دوباره حوله رو دور خودش پيچيد و برگشت
پيتر پرسيد: کی بود زنگ زد؟ زن جواب داد: رابرت همسايه مون بود…
پيتر گفت: خوبه… چيزی در مورد ۱۰۰۰ دلاری که به من بدهکار بود گفت؟!!
نتيجه اخلاقی: اگه شما اطلاعات حساس مشترک با کسی داريد که به اعتبار و آبرو مربوط ميشه ، هميشه بايد در وضعيتی باشيد که بتونيد از اتفاقات قابل اجتناب جلوگيری کنيد !!!

درس چهارم :
من خيلی خوشحال بودم !
من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بوديم والدينم خيلی کمکم کردند دوستانم خيلی تشويقم کردند و نامزدم هم دختر فوق العاده ای بود…
فقط يه چيز من رو يه کم نگران می کرد و اون هم خواهر نامزدم بود…!
اون دختر باحال ، زيبا و جذابی بود که گاهی اوقات بی پروا با من شوخی های ناجوری می کرد و باعث می شد که من احساس راحتی نداشته باشم…
يه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست که برم خونه شون برای انتخاب مدعوين عروسی !
سوار ماشينم شدم و وقتی رفتم اونجا اون تنها بود و بلافاصله رک و راست به من گفت :
اگه همين الان ۵۰۰ دلار به من بدی بعدش حاضرم با تو …………….!
من شوکه شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم…
اون گفت: من ميرم توی اتاق خواب و اگه تو مايل به اين کار هستی بيا پيشم…
وقتی که داشت از پله ها بالا می رفت من بهش خيره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقيقه ايستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم…!
يهو با چهره نامزدم و چشمهای اشک آلود پدر نامزدم مواجه شدم!!!
پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت: تو از امتحان ما موفق بيرون اومدی…!
ما خيلی خوشحاليم که چنين دامادی داريم و هيچکس بهتر از تو نمی تونستيم برای دخترمون پيدا کنيم به خانوادهء ما خوش اومدی !!!
نتيجه اخلاقی: هميشه کيف پولتون رو توی داشبورد ماشينتون بذاريد !!!

درس پنجم :
يه شب خانم خونه به خونه بر نميگرده و تا صبح پيداش نميشه!
صبح بر ميگرده خونه و به شوهرش ميگه كه ديشب مجبور شده خونه يكی از دوستهای صميميش (مونث) بمونه...
شوهر بر ميداره به ۲۰ تا از صميمی ترين دوستهای زنش زنگ ميزنه ولی هيچكدومشون حرف خانم خونه رو تاييد نميكنن!
يه شب آقای خونه تا صبح برنميگرده خونه. صبح وقتی مياد به زنش ميگه كه ديشب مجبور شده خونه يكی از دوستهای صميميش (مذكر) بمونه...
خانم خونه بر ميداره به ۲۰ تا از صميمی ترين دوستهای شوهرش زنگ ميزنه : ۱۵ تاشون تاييد ميكنن كه آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده! ۵ تای ديگه حتی ميگن كه آقا هنوزم خونه اونا پيش اوناست !!!
نتيجه اخلاقی: يادتون باشه كه مردها دوستهای بهتری هستند !

ادامه دارد ...

 

 

 
نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 18:41 توسط مسعود | |

Mobin_s2004@yahoo.com

Mobin_s2004@yahoo.com

 

5 آذر / 26 نوامبر / 15 ذيقعده

Mobin_s2004@yahoo.com
5 آذر ماه هجري خورشيدي
Mobin_s2004@yahoo.com
طرح نادر شاه: يک ارتش چهارصد هزار نفري ثابت براي ايران

نادرشاه افشار پس از اخراج اروپاييان از بحرين و تصرف مسقط و عمان، در نوامبر سال 1743 بزرگان كشور و افسران ارشد ارتش را براي بررسي طرح بازسازي ارتش ايران به اردوگاه خود دعوت كرد. پس از تشكيل اين نشست كه اواخر نوامبر انجام شد نادر نظر خود را مطرح ساخت. طبق اين طرح، ارتش ايران در هيچ واحد زماني نبايد كمتر از چهارصد هزار نيروي آماده داشته باشد. اين طرح شامل ايجاد يك نيروي دريايي بزرگ بود كه بتواند يك تنه از عهده ناوگان اروپاييان برآيد. نادر گفته بود كه چون وسعت اروپا كم است، سران اروپا دست از سر كشورهاي ديگر برنخواهند داشت و ايران مكلف است كه از منطقه در برابر اروپاييان دفاع كند. در همين نشست، از نادر خواسته شد كه بر سر اداره «شهر نجف» با عثماني مصالحه نكند و او في المجلس از منشي اش خواست كه به امپراتور عثماني در اين زمينه نامه بنويسد و تاكيد كند كه بزرگان ايران نمي خواهند كه عثماني چشمداشت به نجف داشته باشد.
    بعدا در اين باره ميان دو كشور مذاكره شد و عثماني در سال 1746 از دعاوي خود در نجف صرف نظر كرد و اين شهر كاملا در كنترل ايران قرار گرفت.
    نادر كه دراكتبر 1688 (طبق برخي نوشته ها 22 اكتبر!) در دستگرد خراسان به دنيا آمده بود در جريان كودتاي دهم ژوئن 1747 قوچان كشته شد. با قتل نادر، بسياري از برنامه هاي او متوقف ماند. مورخان غرب، نادرشاه را ناپلئون خاورزمين لقب داده اند. نادر با اين كه يك نظامي بود، از مشورت با افراد دانا و مجرب در انجام كارها و برنامه هايش خودداري نمي كرد.

 

كاستن از بودجه دربار، خشم محمدعلي شاه و پيامد هاي ديگر آن ازجمله کتک زدن مقامات

محمدعلي شاه

26 نوامبرسال 1907 (آذر 1286) مجلس جديد التاسيس شورا بودجه دربار را سيصد هزار تومان كسر و به پانصد هزار تومان كاهش داد و شهريه زنان ناصرالدين شاه را هم حذف كرد.
     اين تصميم مجلس كه مورد تائيد ناصر الملك رئيس الوزراء وقت قرار گرفته بود محمدعليشاه را به خشم آورد و ديگر، كينه مجلس را تا به توپ بستن و انحلال آن از دل بيرون نكرد.
     محمدعليشاه كه تحت فشار روسيه و شماري كم از روحانيون بود تا مجلس را منحل كند نمايندگان مجلس را احضار و به آنان در مورد كاهش بودجه دربار اخطار كرد و گفت كه از حدود خود تجاوز كرده اند. ناصرالملك كه خشم شاه را ديد از سمت خود كنار گيري كرد. دولت روسيه - رقيب استعماري انگلستان - كه مجلس را تحت حمايت انگلستان مي پنداشت و كمك انگلستان به مشروطه خواهان را از همان آغاز كار عملي بر ضد خود مي دانست با مجلس و مشروطيت ميانه خوبي نداشت.
     در پي اخطار شاه به نمايندگان مجلس، مخالفان مجلس از فرصت استفاده کرده و دست به اجتماع زدند و ساختمان مجلس در بهارستان را مورد حمله قرار دادند كه گارد مجلس دست به تيراندازي زد و از طرفين چند تن كشته و يا مجروح شدند.
     احتشام السلطنه رئيس مجلس براي اقامه شكايت از اين وضعيت نزد شاه رفت كه شاه دستور داد او و برادرش را كه همراه وي بود شلاق زدند و در همانجا (كاخ گلستان) بازداشت كردند.
     محمد عليشاه سپس ناصرالملك مستعفي و وزيران كابينه اش را خواست و آنان را هم كتك زد و بازداشت كرد كه نماينده دولت انگلستان!! بملاقات شاه شتافت كه ناصر الملك از دولت انگلستان نشان دريافت داشته و با كسي كه داراي مدال و نشان انگلستان است نبايد چنين رفتار شود!! و شاه گفت اگر چنين است بهتر است كه ناصرالملك همين امروز از ايران خارج و به انگلستان برود و در آنجا زندگي كند كه چنين شد.
     اين رويداد نشانه نهايت بدبختي و فلاكت يك ملت است ــ ملتي كه روزگاري يک ابر قدرت نظامي بود و زماني نيز در دانش و ادبيات مرتبه اي برجسته در جهان داشت. بايد دلايل اين فلاكت دقيقا كشف و به مردم اعلام شود تا از وطن مراقبت بيشتر کنند.

 

وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي

05/09/58
تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان آيت الله خميني
05/09/59
اجراي آتش سنگين روي سوسنگرد و انهدام پل مرتبط كننده دو قسمت شرقي و غربي شهر ، افزايش مداوم نيروهاي دشمن ، تلاش براي كسب آمادگي حمله وسيع به سوسنگرد و نظر اطلاعات سپاه درباره تفاوت اهميت سوسنگرد و هويزه .

از سرگيري تردد نظامي در جاده خاكي آبادان ـ ماهشهر به دليل عقبنشيني عراق در اين منطقه براثر تحركات پي در پي چريكي خودي ، شليك خمپاره در اهواز . تبادل آتش در جبهه مياني از جمله آتش خودي در ارتفاعات ذيل و آثار آن .

بمباران مناطق مسكوني و ميدان بارفروشان خرمآباد توسط هواپيماهاي دشمن .

اعلام آخرين مواضع ايران درباره گروگانها توسط آقاي رفسنجاني در لبنان . مذاكرات آقاي رفسنجاني در لبنان با الياس سركيس ، رئيس جمهور و كامل اسد ، رئيس مجلس لبنان .

05/09/63
ارسال ابلاغيه وزارت دفاع عراق براي اجرا به واحدهاي ذيربط شامل لزوم حضور افسران، درجهداران و سربازان در خطوط مقدم جبههها به اندازه نيمي از طول جنگ، طبق ضوابطي خاص، با عنوان شركت در قادسيه صدام سخنان رئيسجمهور در آخرين روز سمينار فرماندهان بسيج در استاديوم آزادي

ادامه تبليغات رسانهها به نفع رژيم عراق در خصوص وضعيت اسراي عراقي در ايران و عدم انعكاس اظهارات دكتر خرازي در بيشتر رسانههاي گروهي منطقه و جهان

تحركات جديد در اقتصاد نفت با توجه به توقف جنگ كشتيها سخنان فرمانده نيروي دريايي در آستانه روز نيروي دريايي دربارة كارايي نيروي دريايي ايران در منطقه و واگذاري جزاير كويتي؛ بلاتكليفي در مورد تحويل شش زيردريايي سفارش ايران به آلمان تا پايان جنگ به گفته سخنگوي دولت آلمانغربي پايان

Mobin_s2004@yahoo.com
26 نوامبر ميلادي
Mobin_s2004@yahoo.com
به مناسبت سالروز انتشار اثر مهم «رنه دكارت»، نگاهي به عقايد و نظريه هاي او و فرمول مهم «جامعه»

«Discours de la Methode» مهمترين اثر فيلسوف و رياضي دان فرانسوي، رنه دكارت (متولد 31 مارس سال 1596 و متوفا در 11 فوريه 1650) 26 نوامبر سال 1637 انتشار يافت.اين كتاب روش تازه«يافتن حقيقت» را به دست مي دهد.
    در همين كتاب است كه وي مي گويد : تافكر مي كنم (مي توانم فكر كنم) زنده هستم، و يك زنده بايد به جامعه فايده برساند.
     عقايد و نظريه هاي دكارت كه از مهمترين فلاسفه اروپا قرون جديد بشمار مي رود بيش ازهر انديشمند ديگر در دوران معاصر مورد استفاده بوده است. تعريف او از جامعه كه به صورت يك فرمول رياضي عرضه شده هميشگي و جاويدان خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پايه اش قانون نوشته مي شود.
     دكارت نخستين انديشمندي بود كه روش ارسطو را دنبال نكرد و براي تحقيق و اثبات، يك روش علمي در پيش گرفت كه به انقلاب در فلسفه تعبير شده است. وي رابطه فلسفه با الهيات را تغيير داد.
     دكارت را پدر فلسفه جديد خوانده اند. وي دانش را قطعه به قطعه بر پايه اصول رياضي نوسازي كرد و گفت چيزي را بايد پذيرفت كه غير قابل ترديد باشد مثلا؛ به اين كه وجود داريم نمي شود ترديد كرد.
     تعريف او از جامعه كه به صورت يك فرمول رياضي عرضه شده هميشگي و جاويدان خواهد بود و هر روز به آن استناد و بر پايه اش قانون نوشته مي شود. اين فرمول كه در مدارس تدريس و تشريح مي شود در مورد هر جامعه از كوچكترين آن (خانواده = زن و شوهر) تا احزاب، جوامع ملي و جامعه بين المللي صدق مي كند و شامل مي شود.
     دكارت در تعريف «جامعه» يك فرمول هميشگي و بسيار مهم را به دست داده است و كسي كه مفهوم آن را نداند در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق نخواهد بود. اگر در فرمول جامعه كه دكارت آن را به دست داده است تغييري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و ديگر، جامعه اي وجود نخواهد داشت. اين فرمول بسيار مهم از اين قرار است :
     جمع (دو نفر يا بيشتر) + هدف مشترك + كمك به هم براي رسيدن به هدف مشترك = جامعه
     مثال : زن و مرد + با هدف مشترك كه همانا رفع نياز و تامين سعادت است + همدلي و همياري براي رسيدن به هدف مشترك = خانواده
     به همين ترتيب ساير جوامع.
     حال اگر در طرف اول اين فرمول، يكي از سه عنصر لنگ بزند معادله به وجود نخواهد آمد، يعني جامعه اي نخواهد بود، و در اين صورت جامعه تبديل به اجتماع مي شود (جمع شدن چند نفر با هدف هاي مختلف و بدون همكاري باهم). مثلا اگر زن و شوهر داراي يك هدف نباشند و اگر داراي يك هدف باشند ولي براي رسيدن به اين هدف به يكديگر كمك نكنند و هميار و همدل نباشند، جامعه خانواده وجود نخواهد داشت. فلسفه طلاق همين است..

برخي ديگر از رويدادهاي 26 نوامبر

1607:   جان هاروارد موسس دانشگاه هاروارد كه يك روحاني مسيحي بود به دنيا آمد.
    

1884:   تركستان چين به خين جيانگ (سين كيانگ) به معناي مرزتازه تغيير نام داده شد.
    

1940:   به دستور هيتلر اطراف محل سكونت صد ها هزار (طبق بعضي نوشته ها 500 هزار) يهودي شهر ورشو را ديوار كشيدند.
    

1940:   لبناني ها از فرصتي كه اشغال نظامي فرانسه توسط آلمان به دست آنان داده بود استفاده كردند و اعلام استقلال كردند و از تحت الحمايگي فرانسه خارج شدند.
    

1990:   گورباچف رئيس وقت كشور شوروي به صدام حسين اخطار كرد كه اگر كويت را تخليه نكند مسئول عواقب اين عمل بايد باشد. شوروي با عراق پيمان دوستي متقابل داشت. 

2003:   سازمان جهاني بهداشت اعلام كه در يك سال گذشته در جهان بر شمار بيماران مبتلاء به ايدز پنج ميليون تن اضافه شده و در همين مدت سه ميليون ايدزي هم جان سپرده اند.

Mobin_s2004@yahoo.com
15 ذيقعده هجري قمري
Mobin_s2004@yahoo.com

 درگذشت «اِبن فاخِر» نحوي و لغوي بزرگ

15 ذي القعده 500 - «اِبن فاخِر» نحوي و لغوي بزرگ دربغداد درگذشت. او پس ازسالها مطالعه درنحو، لغت و همچنين حديث استادي توانا شد و شاگردان بسياري بدورخود گردآورد. بطوريكه حتي اهل يمن نيزازدانش او بهره بردند. شيوه نگارش ابن فاخر بنا برگفته ابن مكتوم مبتني برنثري مكلّف و آميخته با صنايع لفظي است. ازجمله آثاراين نحوي بزرگ كه خطي زيبا داشت كتابهاي« اَلمُعَلِّم درنحو، نحوُ الصَّرف و شَرحُ الاَلِف وَ اللّام مازني» را مي‎‏توان نام برد.

 

 تولد ابنُ القُف فيلسوف و طبيب برجسته عرب

15 ذي القعده 630 - ابنُ القُف فيلسوف و طبيب برجسته عرب دركَرَك اردن بدنيا آمد. وي تحصيلاتش را با مطالعه فنون اوليه و اساسي علم طب و كتابت تَقدِمَةُ المَعرفَة اثربقراط آغازكرد. پس ازآن آثاررازي دانشمند و كاشف ايراني را مطالعه كرد و درزمينه معالجه امراض و علل و علائم آنها و طبقه بندي بيماريها تحقيقات جامع و گسترده‎اي انجام داد. اِبنُ القُف براي ادامه تحصيل به دمشق رفت و حكمت طب، فلسفه و رياضيات را آموخت. ابنُ القُف ازفعالترين مدرّسان و مؤلفان عصرخود بشمارمي‎رفت. ازآثاراو كتاب اَلعُمدَة را مي‎توان نام برد. اين كتاب مفصّل ترين كتاب قرون وسطي درباب جراحي است. دراين كتاب پيوند حياتي ميان شريانها و وريدها و جريان خون ميان آنها تشريح شده است. جامِعُ الفَرض ديگراثراِبنُ القُف درباره جنين شناسي، دوران رشد كودك، چگونگي رفتاربا نوزاد و پرستاري ازكودك است.

 

 

 

 

 Ãاطلاعات روزانه

 

آب و هوا

تهران

4
2

اهواز

8
22

تبريز

3
7

شيراز

1
18

مشهد

3
8

بندرعباس

19
28

کرمان

1
21

اصفهان

1
16

يزد

6
18

کرمانشاه

0
13

اراک

1
11

رشت

8
11

دبی

22
28


 

نرخ  ارز، سکه و طلا در بازار آزاد

1382 تومان
934 تومان
1930 تومان
850 تومان
252 تومان
257 تومان

يورو اروپا:
دلار آمريکا:
پوند انگليس:
يکصد ين ژاپن:
ريال عربستان:
درهم امارات:

197000 تومان
95000 تومان
48000 تومان
185000 تومان

يک بهار آزادی:
نيم بهار آزادی:
ربع بهار آزادی:
طرح جديد:


 

اوقات شرعی (به افق تهران)

اذان ظهر : 11.51

اذان مغرب : 17.12

اذان صبح فردا : 5.21

طلوع آفتاب فردا : 6.49

 

 

 

 

 

Ãهديه روزانه

دانلود مجلات و کتب خارجي

TIME Magazine 
26 نوامبر
 

جديدترين شماره از هفته نامه
TIME Magazine
 

تاریخ انتشار: 26 نوامبر 2007
تعداد صفحات مجله: 100
حجم فایل: 18 مگابايت
رمز فايل: www.mobin-group.com

برای دانلود مستقيم مجله، اینجا را کلیک کنید


 

 

 

 

 

 

 Ãتکنولوژي روزانه


شرکت LG گوشی موبایل با دوربین
5 مگاپیکسل ارائه کرد: KU990


در رقابت با گوشی iPhone شرکت Apple ، شرکت LG مدل جدیدی را به نام KU990 معرفی کرد که از نظر مشخصات سخت افزاری و امکانات از گوشی iPhone نیز قوی تر است. این گوشی که از نظر طراحی کاملا شبیه iPhone ساخته شده دارای دوربین 5.1 مگاپیکسلی با حساسیت ISO800 است. فلاش را هم که در عکس میبینید. KU990 دارای دوربین ویدئویی 120 فریم در ثانیه است. از تکنولوژی 3G HSDPA پشتیبانی میکند و دارای حافظه داخلی 170 مگابایتی است. نمایشگر این گوشی 3  اینچی و 240 در 400 پیکسل است و مانند iPhone لمسی است. این گوشی دارای سیستم پخش موسیقی نیز هست. هنوز قیمت این گوشی اعلام نشده. اما اعلام شده که در پاییز در اروپا ارائه خواهد شد و تا اول سال آینده میلادی در دیگر نقاط نیز به فروش خواهد رسید.
منبع
 

ربات Roomba
برایتان کف ها را می شوید 


اگر شما جز آن دسته از خانم های خانه داری هستید که طرفدار کارکردن با انواع گجت ها و ربات ها در کارهای منزل هستید در جریان باشید که جدیدا شرکت IROBOT موفق به ساخت نسل جدیدی از رباتها در امر شستشوی سطوح شد. این ربات که Roomba نام دارد می تواند به راحتی بر روی سطوحی نظیر سرامیک , کفپوش حرکت کرده و اجسام خارجی ای را که بر سطح حس میکند جدا کند. این ربات نیز مانند ماشین های لباس شویی می تواند برنامه های شستشوی متنوعی را اجرا کند. طراحی زیبا و سبک آن حرکتش را بر روی کلیه سطوح و فضاهای نسبتا تنگ و باریکی که احتمالا در دکوراسیون ساختمان آشپز خانه ها یافت میشود آسان می سازد. نکته جالب توجه ای که در طراحی این ربات در نظر گرفته شده رعایت نکات ایمنی خود ربات در ضمن اجرای برنامه شستشوست. زمانیکه این ربات در حال حرکت و گشت و گذار بر روی سرامیک های آشپز خانه شماست در صورت نزدیک شدن به مانعی از سرعت خود می کاهد  تا از لحاظ ایمنی به پیکره خود آسیبی وارد نسازد. شاید استفاده از این ربات های 350$ کمی گران به نظر آید اما تجربه انجام دادن امور منزل با تکنولوژی روز هم خالی از لطف نیست.
منبع

 

 

 

 

 

 Ãکتاب روزانه


سيد جمال و اصلاح جامعه
 


نويسنده: محمود اسماعيل نيا
 

معرفی کتاب:
اهتمام اسرائيل به منطقه شرق آفريقا قبل از تأسيس رژيم اسرائيل بوده و نظريه پردازان صهيونيستي، اوگاندا و كنيا را به عنوان موطن هاي برگزيده براي گردآوري يهوديان آواره جهان در نظر داشتند.
اتيوپي، جايگاه راهبردي در سياست آفريقايي اسرائيل دارد؛ زيرا با توجه به اينكه آديس آبابا به عنوان يك قدرت منطقه اي، قابليت تأثيرگذاري در توازن منطقه اي را دارد، مي توان از ظرفيت هاي آن در جهت تعديل سياست منطقه اي مصر و سودان بهره برداري نمود. همچنين امنيت آبي سودان و مصر در گرو سياست هاي آبي اتيوپي است.
وجود يك اقليت يهودي (فلاشه) در اتيوپي، مي تواند توازن جمعيتي فلسطين اشغالي را به سود اسرائيل مختل و خلاء كمبود نيروي كار اين رژيم را پر كند و با بيكار كردن كارگران فلسطين، فشارهاي مضاعفي بر اقتصاد بحران زده دولت خودگردان فلسطين تحميل كند.
امنيت درياي سرخ در ابعاد مختلف براي سياست راهبردي و امنيتي رژيم اسرائيل، از اولويت هاي استراتژيك برخوردار است و توازن منطقه اي و ترتيبات امنيتي در اين منطقه پيوند تنگاتنگي با موضوع منازعه اعراب و اسرائيل داشته و روابط ارگانيكي با امنيت ملي جهان عرب دارد. حوزه رود نيل نيز در دايره سياست راهبردي اسرائيل است و از رهگذر نفوذ و بسط سلطه در اين منطقه، اين رژيم قابليت هاي بالفعلي براي تهديد امنيت ملي كشورهاي عربي همچون سودان و مصر خواهد داشت.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● پيشينه تاريخي و سنتي حضور اسرائيل در منطقه
● ژئوپوليتيك منطقه شرق آفريقا
● منازعات منطقه اي و مناقشات دو جانبه
● مناقشات دوجانبه
● تأثيرهاي نظام جديد جهاني بر منطقه شرق آفريقا
● افزايش هزينه هاي تسليحاتي برخي كشورهاي منطقه
● توازن قدرت در منطقه شرق آفريقا «شاخ آفريقاي بزرگ»
● اوليت ها و اهداف سياست خارجي اسرائيل درباره منطقه شرق آفريقا
● مناسبات اسرائيل و كشورهاي منطقه
● مناسبات اسرائيل و كشورهاي منطقه در زمينه نظامي و امنيتي
● حضور اسرائيل در بخش كشاورزي منطقه شرق آفريقا


دانلود کتاب:
لينک دانلود  (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

Ãطنز روزانه

خاطرات هاشمی رفسنجانی
اول آذر 1386
  

تا ساعت شش صبح در خانه کار می‌کردم. آقای [عبدالله] جاسبی آمد. در مورد فشارهای روز افزور بر دانشگاه آزاد[اسلامی] و اینکه [آقای محمد احمدی‌نژاد رئیس جمهور محترم ایران اسلامی] تهدید کرده که اگر شهریه‌ها را پایین نیاورد فرزندان آقای جاسبی را مجبور به تحصیل در دانشگاه آزاد خواهد کرد، گلایه داشت. بخصوص این تهدید آخری را نمونه بارز کودک‌آزاری می‌دانست و می‌گفت یکی از فرزندانش گفته خودکشی خواهد کرد. مقداری دلجویی کردم، رفت.
نیم ساعتی خوابیدم. ساعت هشت صبح با نعره‌های [آقای حسین] موسویان از خواب بیدار شدم. آمده بودند که بگیرندش [و ببرندش و چوب توی آستینش کنند] که فرار کرده بود و خودش را به خانه ما رسانده بود و آنجا بست نشسته بود. مامورها را یک وردی خواندم، رفتند. به او تهمت [جاسوسی] زده‌اند، در حالیکه عرضه این کارها را ندارد. سپردم یک اتاق موقتی به حسین بدهند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد.
عفت[خانم والده محترمه بچه‌ها و زوجه خودمان] با دوستانش رفت روضه. خوشبختانه بعد از بیست و هفت سال، از صرافت عربی خواندن افتاد و دست از سر [کچل] ما برداشت. از سال 61 تا 85 در صرف میر مانده بود.
سر صبحانه، سبزوار [رضایی میرقائد یا همان محسن رضاییِ خودمان] آمد. خیلی از دست دولت شاکی بود و از حرصش تمام صبحانه من را خورد. چنان [دو لپی] می‌خورد که بجز یک لقمه نان و پنیر چیزی به من نرسید. درخواست برخورد جدی‌تر با تیم [جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد] را داشت و می‌گفت که آخرش مجبور خواهد شد با یک آر‌پی‌جی 7 به پاستور برود.
آقای حسن روحانی آمد. بعد رفت.
ظهر گفتم کباب از بیرون بیاورند. خبر رسید که چند تا بچه به در خانه سنگ می‌زنند. باید بچه‌های [سرکار خانم] فاطمه رجبی باشند. یاد بچه‌گی‌های مهدی افتادم که می‌رفت شیشه‌های خانه مهندس بازرگان را با سنگ می‌شکست. خدا [مهدی هاشمی آقازاده‌مان را ]حفظش کند.
بعد از ظهر را به مطالعه [ گنج العرش] گذراندم. عفت آمد. یکی از خانم‌ها در آنجا برای پسرش تقاضای کار کرده بود و عفت توصیه‌اش را کرد. گفتم [آن خانم؟ یا پسرش؟]خودش را به مرکز تحقیقات [استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام] معرفی کند. تشکر کرد.
شب محمد [خاتمی] آمد. چندتا جوک که [محمد علی] ابطحی برایش خوانده بود را گفت. خیلی خندیدیم. معتقد بود که یکی از بزرگترین فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی دوره اصلاحات، راه اندازی سرویس [اس] ام اس بوده است.
 

 

 

 

 

 

 Ãزندگي روزانه

کار، مُد، سلامتی، خانواده، رموز موفقیت و ... (مردمان)


وسواس فکری-عملی چیست؟ 

وسواس فکری-عملی بیماری است که در آن فرد افکاری ناخواسته داشته و اعمالی را بارها و بارها تکرار می کند. همه ی ما در زندگی عادی خود، عادات و روتین های بخصوصی داریم، مثل مسواک زدن دندان هایمان قبل از خواب. اما، افرادی که مبتلا به این روان رنجوری هستند، عادات رفتاری دارند که سد راه زندگی روزانه شان است.
اکثر افراد مبتلا به این روان رنجوری، خود می دانند که افکار و اعمالشان بی معنا و غیر ضروری است، اما قادر به نادیده گرفتن آن یا خودداری از انجام آن نیستند.

وسواس فکری چیست؟
وسواس فکری شامل ایده ها، نظرات، انگیزه هایی است که مرتباً به ذهن فرد هجوم می آورد. فردی که مبتلا به این روان رنجوری است، به هیچ عنوان دوست ندارد چنین افکاری داشته باشد و آنها را آزار دهنده می داند، اما قادر به کنترل آنها نیست. گاهی اوقات این افکار هر از گاهی به سراغ فرد می آیند و گاهی اوقات مرتباً ذهن او را اشغال می کنند.

وسواس عملی چیست؟
افکار وسواسی فرد را مضطرب و هراسان می کند. این افراد سعی می کنند با انجام اعمالی بخصوص بنابر قانونی که برای خود می سازند، از شر این افکار خلاص شوند. این رفتارها، وسواس عملی نامیده می شود. برای مثال، فرد مبتلا به این روان رنجوری، ممکن است افکار وسواسی درمورد ترس از میکروب داشته باشد، از اینرو بعد از رفتن به توالت، دستهای خود را بارها و بارها می شوید. انجام این اعمال باعث میشود تا این افکار به طور موقت از فرد دور شوند. اما وقتی این اضطراب و ترس بازمیگردد، کار فرد مبتلا دوباره از نو آغاز می شود.

برخی وسواس های فکری متداول
ترس از میکروب و کثیفی
اهمیت دان زیاد به نظم، دقت و درستی
نگرانی از اینکه کاری به خوبی انجام نشده باشد، حتی وقتی فرد می داند که این مسئله صحت ندارد
ترس از افکار شیطانی و گناهکارانه
فکر کردن تمام مدت درمورد یک صدا، تصویر، کلمه یا عدد بخصوص
نیاز به اطمینان مجدد
ترس از صدمه زدن به یکی از اعضاء خانواده با یکی از دوستان

برخی وسواس های عملی متداول
شستن و تمیز کردن، مثل شستن دست ها، دوش گرفتن یا مسواک زدن مداوم.
چک کردن مداوم قفل در و پنجره برای اطمینان یافتن از اینکه قفل هستند یا نه.
تکرار یک عمل، مثل رفتن و آمدن مدام، نشستن و پا شدن، یا دست زدن به یک چیز بخصوص برای دفعات زیاد.
منظم و مرتب کردن چیزها به طرق معین
اعدادی را مداوم حساب کردن
نگاه داشتن روزنامه ها، ایمیل ها یا چیزهایی که دیگر مورد نیاز نیست.
مدام به دنبال تصدیق و تایید دیگران بودن.

میزان شیوع بیماری
سالهای متمادی، این روان رنجوری بیماری بسیار نادر بود. تعداد دقیق افراد مبتلا به آن پنهان نگاه داشته می شد، چراکه مردم از روی خجالت مشکل خود را با کسی مطرح نمی کردند. تحقیقات اخیر نشان داده است حدوداً 3 میلیون نفر از آمریکایی بین سنین 18 تا 54 سال ممکن است در طول زندگی خود دچار این بیماری شوند. این بیماری مردان و زنان را به میزان مساوی مبتلا می کند.

علل بیماری
کسی تا به حال علت روشن و آشکاری برای ابتلا به وسواس فکری-عملی پیدا نکرده است. برخی تحقیقات ثابت کرده است که احتمالاً بعضی مواد شیمیایی موجود در مغز، که سِروتونین خوانده می شوند از انجام کاری به طور مکرر توسط فرد جلوگیری به عمل می آورد. فرد مبتلا به این رواتن رونجوری ممکن است میزان کافی سِروتونین در مغز نداشته باشد. بعضی از این بیماران با استفاده از داروهایی که میزان سِروتونین را در مغز افزایش می دهد، تقریباً بهبود می یابند.
سایر بیماری های مرتبط با وسواس فکری-عملی
افراد مبتلا به این روان رنجوری معمولاً مبتلا به سایر اضطراب ها مثل فوبیا (ترس بی پایه و اساس) –مثل ترس از عنکبوت یا ترس از پرواز کردن) و یا حملات وحشتزدگی نیز می باشند.
این افراد همچنین ممکن است مبتلا به افسردگی، اختلال تغذیه، یا اختلال در یادگیری مثل خوانش پریشی نیز باشند.
داشتن یک یا دو مورد از این بیماری ها باعث دشوارتر شدن تشخیص و درمان میشود. از اینرو، بهتر درمورد هر علائمی که در خود مشاهده می کنید، با پزشک خود مشورت کنید، حتی اگر آن اختلال باعث خجالت شما شود.

طریقه ی درمان
برای درمان روان رنجوری وسواس فکری-عملی، داروهای زیادی موجود می باشد. این داروها شامل کلومیپرامین (آنافرانیل)، فلوئوکستین (پروزاک)، سِرترالین (زولوفت)، پاروکستین (پاکسیل)، و فلووکسامین (لوواکس) می باشد. این داروها می توانند عوارض جانبی مثل خشکی دهان، حالت تهوع و خواب آلودگی داشته باشد. گاهی اوقات روی عملکرد جنسی فرد نیز تاثیرگذار است.
تحت راهنمایی های یک متخصص درمانی خوب، رفتار درمانی نیز برای مداوای این روان رنجوری انجام می گیرد. در رفتار درمانی، افراد مبتلا با موقعیت هایی روبه رو می شوند که اضطراب و وسواس فکری آنها را افزایش می دهد. بعد متخصص آنها را تشویق میکند تا دست به آن اعمال وسواسی نزند و احساسات عصبی خود را کنترل کند. مثلاً کسی که وسواس فکری درمورد میکروب و کثیفی دارد، ترغیب می شود تا از یک دستشویی عمومی استفاده کرده و دست های خود را فقط یک مرتبه بشوید. برای استفاده از این متد، فرد مبتل باید قادر باشد میزن بالای اضطراب تحمیل شده بر او را تحمل کند. در طول زمان رفتار درمانی باعث از بین رفتن علائم این بیماری خواهد شد.
 

 

 

 

 

 

 Ãدانش روزانه


چطور
با والدین همسر‌مان رفتار کنیم؟


همه ما آزادی را دوست داریم و دوست نداریم از کسی اطاعت کنیم
اما «احترام‌گذاشتن، مداراکردن و توجه‌کردن» به خواسته‌های پدر و مادر همسرمان، «اطاعت‌کردن» و «بردگی» نیست.
روان‌شناسان معتقدند اگر مادرزن و داماد و مادر شوهر و عروس به رفتارهایی که حساسیت طرف مقابل را بر می‌انگیزد آگاه باشند و برای لحظاتی که در کنار هم هستند این رفتارها را انجام ندهند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
«برای مهمانی شام شب جمعه، از یک هفته قبل برنامه‌ریزی کردم و تمام کارهایم را یک روز جلوتر تمام کردم. خوشحال بودم که خانواده خودم و همسرم مهمان ما هستند. نهایت تلاشم را کردم تا پدر و مادرم به داشتن فرزندی مثل من افتخار کنند و پدر و مادر همسرم هم در خانه فرزندشان احساس آرامش و شادی بکنند اما همه چیز به خاطر یک حرف و حرکت ناخواسته به هم ریخت. نمی‌دانم تقصیر من بود یا خانواده همسرم. هنوز هم نفهمیده‌ام توقع آنها از من بالاست یا رفتار من با آنها صحيح نيست...»
در اغلب موارد همین‌طور بی‌دلیل و اتفاقی، لحظه‌های خاص، موقعیت‌های ویژه زندگی، رابطه‌های ما و... به خاطر یک حرف یا حرکت نادرست و ناخواسته خراب می‌شود. رابطه عروس و مادر شوهر یا مادر زن و داماد هم از این قاعده مستثنا نیست. شاید اگر در همه سال‌های پیش از ازدواج، از روابط تیره و تار عروس و مادرشوهر یا مادر زن و داماد برای ما نقل نمی‌کردند یا نقل می‌کردند و راهکارهای رفع این مشکل را هم می‌گفتند، بعد از ازدواج این‌قدر راهمان را گم نمی‌کردیم. در این شماره درباره رفتارهای درست با والدین همسرمان صحبت می‌کنیم.

بفهم و بپذير
«یادم نمی‌رود روزی را که برای بله برون آمدید خانه ما. از خجالت آب شدم. آرزو می‌کردم کاش هیچ‌وقت کادوی توي بی‌سلیقه را باز نمی‌کردم. آبرویم پیش همه رفت...». این حرف‌ها، یادآوری‌های ناراحت‌کننده‌ای است که نه تنها تغییری در هیچ چیز ایجاد نمی‌کند بلکه کدورت، دلخوری و آزردگی خاطر زن و شوهر را نيز به دنبال دارد.
به عقیده روان‌شناسان، نخستین گام برای داشتن زندگی موفق «انتخاب همسر از طبقه و جایگاه اجتماعی – فرهنگی شبیه به هم» است. هر چه شباهت خانواده‌ها از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نزدیک‌تر باشد، ازدواج موفق‌تر خواهد بود. دلیل این موفقیت هم این است که رفتارها و شیوه زندگی زن و مرد به هم نزدیک‌تر است چون تربیت تقریبا مشابهی داشته‌اند.
اما گاهی به دلایل مختلف انتخاب همسر طوری است که خانواده‌ها شباهت کمتری به هم دارند و در نتیجه نقاط مشترک کمتری هم بین زن و مرد دیده می‌شود. این «تفاوت دیدگاه‌ها» سرآغاز جنگ و جدل میان زن و شوهر با همدیگر و با والدین طرف مقابل است. بنابراین اگر می‌خواهیم زندگی زناشویی موفقی داشته باشیم، بعد از ازدواج باید تفاوت‌های بین والدین خودمان و همسر‌مان را بفهميم و بپذيريم تا بتوانیم زندگی خوب و موفقی داشته باشیم.

باهوش باشیم
«تا حالا شده پدرت به خاطر اينكه به او احترام می‌گذارم، غذای موردعلاقه‌اش را می‌پزم و چای پررنگش را فراموش نمی‌کنم از من تعریف و تشکر کند؟ فقط ایراد‌های من را می‌بیند. اگر اینجا بیاید و از من ایراد نگیرد، شبش صبح نمی‌شود. مثلا اينكه چرا يادم رفته چاي پررنگ برايش ببرم!». همه ما آزادی را دوست داریم و دوست نداریم از کسی اطاعت کنیم اما «احترام‌گذاشتن، مدارا‌کردن و توجه‌کردن» با «اطاعت‌‌کردن» متفاوت است. روان‌شناسان معتقدند اگر افراد از رفتارهایی که حساسیت طرف دیگر را بر می‌انگیزد، آگاه باشند و برای لحظاتی که در کنار هم هستند این رفتارها را انجام ندهند، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود. این رعایت کردن، دقت و تیزهوشی ما را نشان می‌دهد. چای پررنگ پدرشوهر را فراموش نکنیم تا همگي آرام و شاد زندگي كنيم!

قضاوت نکنیم
«امکان ندارد من حرفی بزنم و مادرت برخلاف من حرف نزند. فقط دوست دارد ایراد بگیرد. می‌نشیند و رفتار من را زیر ذره بین می‌برد». اغلب ما با اظهار نظر بجا و نابجای مادرزن یا مادرشوهر‌مان مشکل داریم. به همین دلیل همیشه در حال پیش‌داوری هستیم. این رفتار، هم ما و هم همسر‌مان را آزار می‌دهد. برای اینکه درست قضاوت کنیم، هر دفعه که قرار است مادر و پدر همسر‌مان را ببینیم، ذهنمان را از رفتار‌ها و حرف‌های آنها پاک کنیم. فکر کنیم هر بار اولین باری است که آنها را می‌بینیم. گذشته با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش تمام شده است.

سیاستمدار باشیم
«امروز پنجمین روزی است که با علی قهر هستم. رفتار مادرش خیلی بد بود. پدرش هم انگار نه انگار ... دوست ندارم با علی قهر کنم ولی رفتار بد پدر و مادرش را چطوری تلافی کنم؟»
قهر، بی‌توجهی، بی‌تفاوتی، جر و بحث و.. با همسر به دلیل رفتار نادرست والدین‌اش رفتار بسیار اشتباهی است. روان‌شناسان معتقدند رفتار اشتباه والدین همسر‌مان را نباید به حساب همسرمان بگذاریم.
از طرفی نباید دلخوری‌مان را همان‌جا - پیش پدر و مادر همسرمان - نشان بدهیم. هر حرکت نابجای ما، گله‌کردن، کم محلی و... به همسر یا والدین او نتیجه‌ای عکس دارد، علاوه بر اینکه می‌تواند جرقه یک آشوب بزرگ باشد که بازنده اصلی این آشوب هم ما هستیم. بنابراین با سیاست و بررسی دقیق مسائل و شرایط، حل هر مشکل و مسئله‌‌ای را به زمانی که با همسرمان تنها هستیم، موکول کنیم. حضور نفر سوم در مسائل زناشویی یا قهر به جای صحبت‌‌کردن درباره مشکلات، بدترین راه‌حل است. فراموش نکنیم كه هیچ وقت نبايد همسرمان را به خاطر رفتار نامناسب پدر و مادرش تنبیه کنیم.

با والدین برنامه‌ریزی نکنیم
«برنامه پیک نیک امروز را برای این به هم زدی که من با مامان و بابام و خواهرم قرار گذاشتم؟ آمدن آنها این‌قدر آزارت می‌دهد که به خاطر نیامدن آنها الم شنگه به پا کنی و داد بكشي؟».
تا حالا حتما اتفاق افتاده که برنامه‌ای را - که از هفته قبل تنظیم کرده‌ایم - به خاطر جنجال و قهر همسر‌مان
- که راضی نشده با پدر و مادرمان بیاید - به‌هم زده باشيم. حساسیت بی‌منطق همسر ما نباید باعث قطع رابطه با والدین‌مان بشود بلکه فقط نباید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، حضور و تصمیم پدر و مادرمان را حتمی و تعیین‌کننده نشان بدهیم. در واقع، نباید حرفی بزنیم یا حرکتی انجام بدهیم که شریک زندگی‌مان حضور حتمی یا سایه دائمی والدین ما را در زندگی مشترک احساس کند. هر برنامه دسته جمعی فقط باید به صورت یک «پیشنهاد» مطرح بشود؛ نه یک «ضرورت».

آنها را حذف نکنیم
«آن‌قدر توی گوش بچه‌ها خواندی مادربزرگ‌تان زن بدی است که به مادر من بی‌احترامی می‌کنند. سلام زیرزبانی می‌کنند و توی اتاقشان می‌روند. بعد هم از اتاق بیرون نمی‌آیند تا مادر من برود. من هم بلدم چه كار کنم...».
بی‌اهمیتی به پدر و مادر همسرمان، حذف تدریجی آنها از زندگی‌مان، کم‌شدن رفت و آمدها و ارتباط‌های تلفنی و کم‌کردن علاقه فرزندان‌مان به خانواده همسر‌مان و در مقابل توجه بیش از حد به والدین خودمان، رفتاری نیست که از چشم همسر‌مان دور بماند. تلاش نکنیم پدر و مادر و خانواده همسر‌مان را از او دور کنیم. این حرکت، ضربه روحی – روانی شدیدی به او و در نتیجه به زندگی مشترک ما می‌زند.

سد راه نشویم
«قبل از اینکه به خرید‌های مادرت برسی، اول باید خرید‌های خانه خودت را انجام بدهی. فقط تو به پدر و مادرت سرویس می‌دهی؟ بقیه کجا هستند؟»
روان‌شناسان معتقدند زن و شوهر نباید جلوی آزادی عمل همدیگر را بگیرند. اجازه بدهیم همسر ما آزادانه آنچه را دوست دارد، برای والدین‌اش انجام بدهد. در واقع هر چقدر به همسر‌مان آزادی عمل بیشتری بدهیم، خودمان هم آزادی عمل بیشتری خواهیم داشت.
و در نهایت اینکه، فراموش نکنیم مادر و پدر همسر ما «منحصربه‌فردترين» افراد زندگی او هستند زيرا هيچ‌كس نمي‌تواند بيشتر از يك پدر و مادر داشته باشد و توهین و بی‌احترامی به پدر و مادر او، توهین به اوست؛ علاوه بر اینکه با این توهین‌ها به صورت غیرمستقیم بی‌علاقگی‌مان را به همسر‌مان نشان می‌دهیم.
 

 

 

 

 

 

 Ãستون آزاد


آسمانخراش چرخنده


شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهایی است که برنامه های توسعه بسیار دقیقی در آن اجرا شده است. به طوری که پس از بررسی های فراوان و دقیقی که به وسیله معماران و شهرسازان اروپایی صورت گرفت، برج «Turning Torso» (دومین برج بلند قاره اروپا) توسط «سانتیاگو کالاتروا» معمار برجسته اسپانیایی طراحی شد و ساخت آن پس از سه سال در اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی به پایان رسید.
با آغاز پروژه ساخت برج ۵۵ طبقه Turning Torso، سوئدی ها به ویژه مردم شهر مل مو بی صبرانه منتظر افتتاح و آغاز به کار این برج ۱۹۵ متری بودند. این برج بلندترین ساختمان مسکونی کشور سوئد است که در راستای طرح«West Harbour» سوئد ساخته شد. این برج با الهام از حرکات طبیعی بدن انسان توسط کالاتروا، ابتدا در قالب یک مجسمه سنگی و سپس در قالب یک معماری hi-tech (تکنولوژی سطح بالا) طراحی شد و اکنون نیز همخوانی کاملی با بافت جدید اطراف خود دارد.
سانتیاگو کالاتروا نقاش، مجسمه ساز و مهندس معمار زبردستی در طراحی ساختمان است که دوراندیشی او در پیش بینی سیستم سازه برج ها، مهمترین عامل موفقیت او است.
این برج از ۹ مکعب ۵ طبقه تشکیل شد که این ۹ مکعب با نود درجه چرخش، نمای منحصر به فردی را ایجاد کرده است. مکعب اول و دوم مخصوص دفاتر اداری- تجاری و بقیه مکعب ها مخصوص واحدهای مسکونی است که البته سالن های ورزشی، استخر، جکوزی و تالارهای پذیرایی هم جزء آنها است. طرح استثنایی این برج تاکنون دو جایزه ویژه بهترین طرح معماری برج های مسکونی و یک جایزه بهترین طرح سازه بتنی را تصاحب کرده است. از آنجایی که این برج یکی از ساختمان های معروف جهان است، می بایست امکانات رفاهی مناسبی را هم در اختیار ساکنان خود قرار دهد؛ چرا که اجاره ۵ هزار یورو به ازای هر متر مربع یک واحد مسکونی یا تجاری این برج امکانات خاصی را هم می طلبد.
تمامی واحدهای این آسمانخراش، تجهیز شده به لوکس ترین مبلمان و وسایل است. ضمن اینکه تجهیزات به کار رفته در واحدهای این برج ساخت شرکت های معتبر بوش آلمان و فیلیپس هلند است.
از جمله امکانات رفاهی قابل توجه این برج اداری- مسکونی در اختیار داشتن شبکه کامپیوتری داخلی است که ساکنان این آسمانخراش به وسیله آن می توانند به تمامی شبکه های کامپیوتری مرکز تجاری، خدماتی، تفریحی و... در داخل این برج دسترسی داشته و از امکانات آنها به عنوان عضوی از مجموعه Turning Torso با خدمات ویژه استفاده کنند. در ضمن یک شبکه اینترنت پرسرعت (دو گیگابایتی) و همچنین انشعاب تلویزیون کابلی ویژه این برج هم از امکانات ارتباطی قابل ذکری است که در اختیار ساکنان Torso است.
جالب اینکه در این آسمانخراش، ساکنان هر واحد می توانند در هر لحظه که بخواهند به وسیله سیستم مانیتورینگ اختصاصی شان از میزان مصرف آب، برق و سایر انرژی های مورد استفاده مطلع شوند.
گرچه معمار اسپانیایی با همکاری مشاوران خود، یک سیستم منطقی و مقاوم برای طرح این شاهکار معماری های تک در نظر گرفته بود ولی بدون شک اجرای سازه چنین برجی نیازمند تحقیقات و محاسبات علمی پیچیده یی است.
اساس طراحی و سیستم سازه این آسمانخراش براساس نتایج به دست آمده از آزمایش های دشوار «تونل باد» انجام شده روی ماکت این برج در دانشگاه وسترن شهر انتاریو کانادا تعیین و سپس به وسیله مهندسان ارشد سازه طراحی و محاسبه شده است.
طرح نخست، عبارت بود از یک فونداسیون حجیم بتنی به طول ۳۰ متر و ضخامت ۷ متر که به وسیله ستون های ویژه یی به ارتفاع ۱۸ متر بر پی اصلی این برج قرار گرفته و به پایین ترین سطح آسمانخراش متصل شده است. این ستون ها به منظور مقاومت در برابر فشارهای جانبی زمین توسط تیرهای بتنی به یکدیگر متصل شده اند.
در مرکز این فونداسیون استثنایی، یک سازه بتنی لوله یی شکل قرار دارد که با قطر داخلی ۵/۱۱ متر به عنوان محور و هسته مرکزی کل آسمانخراش به ارتفاع ۱۹۵ متر قرار گرفته است.
ضخامت دیواره این سازه لوله یی شکل که آسانسورها و راه پله این برج را در خود جای داده و تحمل بار اصلی برج برعهده آن است، روی فونداسیون ۴/۳ متر و در بالاترین نقطه برج ۶/۰ متر است.
کف تمامی طبقات برج که ضخامت سازه یی کمتر از ۳۰ سانتی متر دارد، به صورت یک لوح بتنی یکپارچه به هسته مرکزی متصل است.
انتقال نیروی های جانبی وارد بر ساختمان نیز برعهده سازه فولادی ۸۲۰ تنی است که در گوشه برج قرار گرفته است.
این سازه ساخت شرکت های اسپانیایی است و به وسیله شرکت دانمارکی «Promecon» نصب شده است که نیروهای جانبی وارده را به واسطه دیوارهای سازه یی طبقات به هسته مرکزی منتقل می کند.
در واقع در زیر فونداسیون برج یک صخره سنگی قرار دارد که بستر بسیار مناسبی برای احداث این آسمانخراش بزرگ است و ستون های استفاده شده در فونداسیون این برج به اندازه ۴ متر در این صخره سنگی فرو رفته اند.
پس از اجرای شبکه ۶۰۰ تنی فولادی فونداسیون، عملیات بتن ریزی پی برج به وسیله تجهیزات تولید شده در دو کارخانه نروژی و در مدت سه شبانه روز پیاپی انجام شد و ۵۱۰۰ مترمکعب بتن در این بخش برج استفاده شد.
نکته جالب در زمینه کنترل دمای این حجم از بتن ها است؛ چرا که بتن در مدت زمان رسیدن به مقاومت و گیرایش، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی، مقداری گرما آزاد می کند که در چنین شرایطی سرد شدن سطح خارجی و گرم ماندن لایه داخلی موجب ایجاد ترک هایی در بتن می شود و این امر از استحکام و مقاومت نهایی بتن می کاهد. با توجه به ضخامت ۷ متری این فونداسیون، قبل از اجرای طرح مهندسان سازه شرایط بتن ریزی را توسط کامپیوتر شبیه سازی کردند تا شرایط دمای بتن در طول این مدت تحت کنترل باشد.
اجرای هسته لوله یی شکل برج هم توسط قالب های فلزی لغزنده انجام شد، به این صورت که پس از بتن ریزی هر طبقه از این هسته، این قالب فلزی مرکب به وسیله جک های هیدرولیک به طبقه بالا منتقل می شد.
بتن ریزی کف و دیوارهای برج هم پس از اتمام ساخت هر طبقه از هسته مرکزی به وسیله قالب های فلزی مثلثی که در کنار یکدیگر شکل مربع کف را تشکیل می دهند، انجام شد. در عملیات بتن ریزی هسته مرکزی هم، در کف طبقات و دیوارهای این برج از تکنولوژی Self- compacting یا بتن خودفشرده شونده استفاده شده که در این روش نیازی به متراکم کردن بتن ریخته شده به وسیله دستگاه های ویبراتور نیست.
از جمله کارهای حساس و پیچیده ساخت این آسمانخراش، اجرای نمای آن بود که نیازمند دقت بسیار بالایی بود. نمای ساختمان متشکل از ۲۸۰۰ پنجره و ۳۱۰۰ پانل آلومینیومی است که در زمان طراحی نما، آزمایش های فراوانی در مورد شیوه به کارگیری آنها انجام شد که نتیجه آن، ایجاد جداره یی مستحکم در برابر وزش بادهای تند، تبادل حرارت و جلوگیری از نفوذ صدا و رطوبت است. ضمن اینکه نحوه اتصال سازه فولادی به سازه بتنی این برج نیز توسط متخصصان دانشگاه وسترن دانشگاه کانادا طراحی و شبیه سازی شد و با همکاری بهترین متخصصان اروپایی، امریکایی و کانادایی این برج زیبا و استثنایی در سوئد بنا نهاده شد.
 

 

نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 18:39 توسط مسعود | |

 Image hosted by allyoucanupload.com

 

 

ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 17:44 توسط مسعود | |

 
Koli SmS & JoK
اس ام اس و جوک

ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 16:47 توسط مسعود | |

آیا تا حالا به فکر افتادید که سایت های بزرگ اسم خودشون رو چجوری انتخاب کردند . در این میل درباره اسم بیشتر سایت ها و کشور ها بحث شده..امیدوارم از خواندش لذت ببرید.

 
ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 13:52 توسط مسعود | |

Mobin_s2004@yahoo.com

Mobin_s2004@yahoo.com

 

1 آذر / 21 نوامبر / 11 ذيقعده

Mobin_s2004@yahoo.com
1 آذر ماه هجري خورشيدي
Mobin_s2004@yahoo.com
در قرون وسطا، روزي که زلزله شهر تاريخي نيشابور را ويران كرد

آرامگاه عمر خيام در نيشابور

22 نوامبر سال 1267ميلادي (666 هجري قمري) يك زمين لرزه شديد شهر تاريخي نيشابور خراسان را ويران كرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساخت. اين شهر سه سال بعد به هزينه دولت وقت تجديد بنا شد. نيشابور که در جهان به شهر "عمر خيام" معروف است در دوران ساسانيان به صورت شهري بزرگ درآمد و يک بار هم پايتخت ايران شد. اين شهر در رديف بلخ، بخارا، هرات، سمرقند و مرو يکي از شهرهاي باستاني خراسان بزرگتر بشمار مي رود و طاهر ذواليمينين در همين شهر تجديد استقلال ايران را اعلام داشت كه از آن پس به تدريج سلطه عرب پايان يافت.

 

وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي

01/09/66
آغاز عمليات نصر 9 درمنطقه حاج عمران با رمزيا مولاي متقيان (ع) و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران. اين عمليات به آزاد سازي ارتفاعات دوهزاروهشتاد ، دوهزار وشصت، هزارونهصد وهشتاد وپنج وهزار ونهصد و هشتاد درمنطقه عمومي حاج عمران وهمچنين انهدام دهها دستگاه انواع خودرو نظامي وچندين انبار مهمات و کشته و زخمي شدن بيش از چهارهزارعراقي منجر شد

Mobin_s2004@yahoo.com
22 نوامبر ميلادي
Mobin_s2004@yahoo.com
قتل جان اف كندي نخستين رئيس جمهوري كاتوليك و ايرلندي تبار آمريكا

كندي در خودرو روباز در كنار همسرش ژاكلين اندكي پيش از قتل ـ  جان كانالي فرماندار تكزاس در صندلي جلو نشسته است

كندي در خودرو روباز در كنار همسرش ژاكلين اندكي پيش از قتل ـ جان كانالي فرماندار تكزاس در صندلي جلو نشسته است

22 نوامبر سال 1963 جان اف. كندي سي و پنجمين رئيس جمهوري آمريكا در يكهزار و سي امين روز زمامداري خود در اثناي عبور، باخودرو روباز از خيابانهاي شهر پرجمعيت دالاس (واقع در ايالت تكزاس آمريكا) از داخل ساختمان يك مدرسه هدف گلوله قرار گرفت و كشته شد و «لي هاروي اسوالد» متهم به قتل وي نيز پس از بازداشت به دست فردي ديگر به نام جک روبي در راهرو ساختمان محافظت شده پليس به قتل رسيد و جک روبي هم بعدا در زندان درگذشت!. ليندن جانسون معاون(تکزاسي) او همان روز سوگند ياد كرد و رئيس جمهوري آمريكا شد. هنوز انگيزه و اسرار اين قتل دقيقا روشن نشده است.
     كندي نخستين كاتوليك ايرلندي تبار بود كه به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شده بود. قبلا سران اين كشور از پروتستانهاي انگليسي تبار بودند. وي كه از حزب دمكرات بود قبلا نماينده مجلس و سناتور بود و در زمان خود جوانترين رئيس جمهوري آمريكا نيز به شمار مي رفت.
با اين كه کندي در تاريخ عمومي (جهان) آغازگر جنگ ويتنام و ضديت با حكومت فيدل كاسترو اعلام شده است، اما از نظرانديشه و سياست داخلي فردي مترقي و ليبرال ( در فرهنگ آمريكايي: چپگرا) خوانده مي شود. وي در گفتارش، از بر قراري يك صلح پايدار و خلع سلاح واقعي و رعايت تمام عيار حقوق بشر جانبداري مي كرد و آماده يك سازش بزرگ واقعي و همه جانبه با شوروي بود كه انجام آن را طبق برخي نوشته ها به دوره دوم رياست جمهوري خود موكول كرده بود. واداركردن شاه سابق به انجام اصلاحاتي در ايران كه خود شاه به آن عنوان انقلاب سفيد داده بود در همين راستا بود. وي به شاه گفته بود که راه پيشرفت ايران اين است که مواردي از اصلاحيه قانون اساسي آمريکا معروف به «بيل آو رايتز» را به صورتي در قوانين ايران بگنجانيد که عملي نشد و مشکلات بعدي ايران نتيجه همين بي اعتنايي شاه به توصيه کندي بود. در زمينه سياست داخلي تا توانست با فقر و نا اميدي در جامعه آمريكا مبارزه كرد. اين جمله پر معنا از او باقي مانده است: همه اش نگوييد كه دولت براي ما چه كرده، گاهي هم از خود بپرسيد كه خودتان براي كشور چه كرده ايد؟.

 

زني كه ده زن و دختر را پس از شکنجه دادن بي جان كرد

WEST

بيست و دوم نوامبر 1995 يك دادگاه انگلستان بانو «مري آن وست» را به جرم كشتن ده زن و دختر دربه حبس دائم محكوم كرد (كشورهاي اروپايي مجازات اعدام ندارند). وي كه يك بانوي انگليسي است اين زنان و دختران را در خيابان و عمدتا ايستگاه اتوبوس فريب مي داد، به خانه مي برد و پس از زجر دادن و شكنجه كردن مي كشت!. يكي از اين زنان كه موفق به فرار شده بود او را به دام انداخت.
     «مري آن» كه داراي شوهر بود دختر خودش را هم به همين طريق كشته بود. او به ساديسم و آزار ديگران (و در اين مورد آزار و زجر زنان) مبتلاء بود. شوهر «مري آن» قبلا خودكشي كرده است.

 

کالاشنيکوف : جنگ و کشتار را سياستمداران آغاز مي کنند ، نه تفنگ

سرلشكر كالاشنيكوف با تفنگ معروفش AK-47

سرلشكر كالاشنيكوف با تفنگ معروفش AK-47

سرلشكر باز نشسته ميخاييل كالاشنيكوف سازنده تفنگي به همين نام كه بيش از هر سلاح ديگر درجهان امروز توزيع شده است 21 نوامبر 2003 موزه اي را كه به نام او در « دلفت » كشور هلند تاسيس شده است گشود و گفت كه تفنگ خودكار كالاشنيكوف را در سال 1949 با استفاده از تجربه خود در جريان جنگ جهاني دوم طراحي كرد ، زيرا كه متوجه شد تفنگ بايد ساختاري بسيار ساده و اطمينان بخش داشته باشد. كالاشنيكوف 84 ساله ضمن رد اين ملامت كه وسيله كشتار ساخته است گفت : جنگ و کشتار را سياستمداران آغاز مي كنند ، نه تفنگ . باهر وسيله اي مي توان آدم كشت ، حتي با مداد . بايد آدمكشي از جهان رخت بربندد . وانگهي ، تا ترتيب قطعي پايان هرگونه جنگ داده نشود ، حق اساسي و مشروع هر ملت است كه وسيله دفاع از خود را داشته باشد.

برخي ديگر از رويدادهاي 22 نوامبر

1906:   «شوراي جهاني ارتباطات راديويي» مخابره مكرر سه حرف « اس او اس S O S» را به عنوان علامت استمداد تعيين كرد كه هنوز به قوت خود باقي است.

1924:   دولت انگلستان اتباع مصر را كه شمار آنان در سودان مستعمره اش زياد شده بود از اين سرزمين بيرون راند تا دولت مصر بعدا مدعي مالكيت سودان نشود!.

Mobin_s2004@yahoo.com
11 ذيقعده هجري قمري
Mobin_s2004@yahoo.com

 ولادت «ابوالحسن علي بن موسي حضرت امام رضا(ع)» هشتمين پيشواي مسلمانان

11 ذي القعده 148 - «ابوالحسن علي بن موسي حضرت امام رضا(ع )» هشتمين پيشواي مسلمانان جهان درمدينه منوّره قدم به عرصه حيات نهادند. مادربافضيلت ايشان زني ايراني بنام نجمه بودند كه به «اُمُّ البَنين» شهرت داشتند. پدربزرگوارشان هم امام موسي كاظم (ع ) هفتمين امام شيعيان جهان بودند. امام رضا (ع) درسن 36سالگي هنگاميكه پدرشان را ازدست دادند امامت مسلمانان را به عهده گرفتند. مأموران خليفه عباسي كه درآن ايام درخراسان حكومت مي‎كرد، امام رضا (ع ) را به اجبارازمدينه به مروخواند و مقام ولايتعهدي را براي آن حضرت درنظرگرفت. اما آن حضرت درطي راه با افشاي ماهيت اين حركت مزدورانه مأمون به تشريح موقعيت خود پرداختند بطوري كه هنگام رسيدن ايشان به خراسان، افكارمردم كاملاً سوي امام متمايل شد. دوران امامت آن بزرگواردوره نشرو گسترش حقايق و معارف اسلامي و قرآني بود.

 

 تولد «محمّدبن سُغمان» معروف به شيخ مفيد

11 ذي القعده 338 - «محمّدبن سُغمان» معروف به شيخ مفيد فقيه و متكلم بزرگ شيعي درحومه شهربغداد ديده به جهان گشود. وي درخانواده‎اي اهل علم و ايمان پرورش يافت و دانشهاي ابتدايي را درخانواده و زادگاهش فراگرفت، سپس راهي بغداد شد و دردوعلم كلام و فقه راه بحث و استدلال را پي گرفت و با پيروان هرعقيده به مباحثه و مناظره پرداخت. ازشاخص ترين شاگردان شيخ مفيد به سيّد مرتضي عَلَمُ الهُدي و شيخ طوسي مي‎توان اشاره كرد. ازآثاراين دانشمند مسلمان كه بيش از200جلد است «اَوايلُ المَقالات، اَلاَزكان، اَحكامُ النِّساء و اَلكلام في دَلايلِ القرآن» را مي‎توان نام برد. گفتني است كه دراوخرفروردين ماه سال1372كنگره‎اي به مناسبت هزارمين سال وفات شيخ مفيد درقم برگزارشد كه با پيام مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‎اي گشايش يافت.

 

 آغاز حكومت سلسله آل بويه ازمشهورترين خاندانهاي شيعي ايران

11 ذي القعده 1321 - حكومت سلسله آل بويه ازمشهورترين خاندانهاي شيعي ايراني آغازشد. اين خاندان دَيالِمِه و ديلميان هم خوانده شده است. آل بويه ازاخلاف ماهيگيري بنام بويه بودند كه نام وي عنوان اين سلسله شد. بنيانگذاران دولت آل بويه ابتدا درخدمت مَرداويج بن زياربودند اما بعدها شهرهاي بسياري را به تصرف خود درآوردند و به امرخليفه بنام خود سكه ضرب كردند. زمامداران اين سلسله بعدها به علم و فرهنگ اسلامي خدمات ارزنده‎اي كردند. بعضي ازافراد اين خاندان خود ازعلما و شعرا بودند و ازاديبان و فاضلان زمانه تجليل بسياركردند. آنان همچنين وزيران خود را ازانديشمندان برمي‎گزيدند. آل بويه دراقامه و احياي مراسم و شعائرشيعه ازجمله عزاداري سيّد و سالارشهيدان حضرت امام حسين(ع) و جشن عيد غديراهتمام تمام مبذول مي‎داشتند؛ ازاين خاندان آثار زيادي درايران و عراق بجاي مانده كه بيمارستان عَضُدي بغداد و دهها بيمارستان و مدرسه ديگرازآن جمله‎اند.

 

 

 

 

 Ãاطلاعات روزانه

 

آب و هوا

تهران

6
16

اهواز

15
25

تبريز

1
12

شيراز

5
21

مشهد

5
21

بندرعباس

18
30

کرمان

1
23

اصفهان

3
17

يزد

9
23

کرمانشاه

3
17

اراک

5
16

رشت

9
13

دبی

21
28


 

نرخ  ارز، سکه و طلا در بازار آزاد

1382 تومان
936 تومان
1935 تومان
845 تومان
252 تومان
257 تومان

يورو اروپا:
دلار آمريکا:
پوند انگليس:
يکصد ين ژاپن:
ريال عربستان:
درهم امارات:

195000 تومان
93000 تومان
47500 تومان
183000 تومان

يک بهار آزادی:
نيم بهار آزادی:
ربع بهار آزادی:
طرح جديد:


 

اوقات شرعی (به افق تهران)

اذان ظهر : 11.50

اذان مغرب : 17.13

اذان صبح فردا : 5.19

طلوع آفتاب فردا : 6.46

 

 

 

 

 

Ãهديه روزانه

دانلود مجلات و کتب خارجي

The Economist
17 نوامبر
 

جديدترين شماره از هفته نامه
The Economist
 

تاریخ انتشار: 17 نوامبر 2007
تعداد صفحات مجله: 156
حجم فایل: 3 مگابايت
رمز فايل: www.mobin-group.com

برای دانلود مستقيم مجله، اینجا را کلیک کنید


 

 

 

 

 

 

 Ãتکنولوژي روزانه


تجهیز اتومبیل به کانالهای تلویزیونی


از این پس می توانید ادامه برنامه مورد علاقه تان را که از طریق کانال تلویزیونی و یا ماهواره ای در حال پخش بود را در اتومبیل خود دنبال کنید.نیاز به  نصب تجهیزات لازم برای داشتن GPS سیستم   در اتومبیل چندیست که به وضوح احساس می شود . در همین راستا به دنبال اقدام کشور های زیادی ایران نیز خود را از داشتن این تکنولوژی محروم ندانست و اکنون در حال نصب GPS  بر روی تاکسی های بین شهریست. اخیرا نیز بسته ای از تجهیزات که به SCv1  مشهور است می تواند اتومبیل شما را به دسترسی شبکه های تلویزیونی منطقه و چندین شبکه ماهواره ای (از قبیل برنامه های کودکان- شبکه های سینمایی و ورزشی ) مجهز کند. این بسته سخت افزاری شامل تیونر audio/video  - سیم های لازم جهت نصب صفحه نمایشگر – کنترل کننده بی سیم مجزا برای بخش های audio/video   و همچنین یک عدد آنتن رادیویی FM  می باشد. هنوز نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه زمانی این تکنولوژی به بازار ایران وارد می شود اما می توانید از حالا به کودکان خود قول دهید که در آینده ای نه چندان دور آنها را به گردش با اتومبیل خود میبرید در حالیکه می توانند همزمان از دیدن کارتن های مورد علاقه خود لذت برند.
منبع

 

موتورولا i425 گوشی 60 دلاری
دارای GPS


شرکت موتورولا گوشی جدیدی را معرفی کرده که پاییز امسال به بازار ها ارائه خواهد شد. این گوشی که i425 نام دارد با وجود قیمت پایین 60 دلاری از امکانات خوبی برخوردار است که داشتن GPS و سیستم wireless از مهم ترین آنها محسوب میشوند. داشتن بلندگو - شماره گیری صوتی و پیام رسان فوری از دیگر امکانات این گوشی محسوب میشود. این گوشی دارای امکان واکی تاکی ( تبدیل شدن به بی سیم دو طرفه ) نیز هست. طراحی باریک و زیبای این گوشی هم از نکات مثبت آن محسوب میشود. در ساخت این گوشی از مواد قابل بازیافت استفاده شده تا به کاهش آلودگی محیط زیست هم کمک شده باشد.
منبع
 

 

 

 

 

 Ãکتاب روزانه


سید جمال الدین اسدآبادی
جلد دوم
 


نگاهی با سالشمار زندگی
 

معرفی کتاب:
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● دولت جدید در انگلیس و اتحاد عالم اسلام و انگلیس: 1302 ه ق.
● بازگشت سید جمال به ایران: 1303 ه ق.
● دیدار با ناصرالدین شاه: 1304 ه ق.
● ورود سید جمال به مسکو: 1304 ه ق.
● بازگشت از مسکو به تهران: 1307 ه ق.
● اخراج از ایران: 1308 ه ق.
● نامه به میرزای شیرازی و ماجرای تحریم تنباکو: 1308 ه ق.
● ورود دوباره به لندن: 1308 ه ق.
● انتشار نشریه ضياء الخافقين: 1309 ه ق.
● ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی: 1313 ه ق.
● مرگ در اثر مسمویت در زندان عثمانی: 1314 ه ق.


دانلود کتاب:
لينک دانلود  (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

Ãطنز روزانه

زن ذليل

الهي! به مردان در خانه ات!
به آن زن ذليلان فرزانه ات!
به آنانکه با امر روحي فداک!
نشينند وسبزي نمايند پاک!
به آنانکه از بيخ وبن زي ذيند!
شب وروز با امر زن مي زيند!
به آنانکه مرعوب مادر زنند!
ز اخلاق نيکوش دم مي زنند!
به آن شير مردان با پيشبند!
که در ظرف شستن به تاب وتبند!
به آنانکه در بچّه داري تکند!
يلان عوض کردن پوشکند!
به آنانکه بي امر واذن عيال
نيايد در از جيبشان يک ريال!
به آنانکه با ذوق وشوق تمام
به مادر زن خود بگويند: مام (!)
به آنانکه دارند با افتخار
نشان ايزو...نه! زي ذي نه هزار!
به آنانکه دامن رفو مي کنند!
ز بعد رفويش اُتو مي کنند!
به آنانکه درگير سوزن نخند!
گرفتار پخت و پز مطبخند!
به آن قرمه سبزي پزان قدر!
به آن مادران به ظاهر پدر(!)
الهي! به آه دل زن ذليل!
به آن اشک چشمان ممّد سبيل (!)
به تنهاي مردان که از لنگه کفش
چو جيغ عيالاتشان شد بنفش!
:که مارا بر اين عهد کن استوار!
از اين زن ذليلي مکن برکنار!
به زي ذي جماعت نما لطف خاص!
نفرما از اين يوغ مارا خلاص! 

 

 

 

 

 

 

 Ãزندگي روزانه

کار، مُد، سلامتی، خانواده، رموز موفقیت و ... (مردمان)


عاشقانه ترین عبارات
برای ابراز عشق

تقديم به ميم


مردم در همه جای دنیا عاشق می شوند، از عشق دست می کشند یا در عذاب عشقند. عبارات عاشقانه به شما کمک می کند تا عمیق ترین افکار و احساساتتان را در زمانهایی که کلمات به راحتی بر زبانتان جاری نمی شوند، ابراز کنید. در اینگونه مواقع علیرغم تمام تلاشتان برای پیدا کردن کلمات و جملات، هیچ کلمه ای به ذهنتان نمی رسد.
ممکن است ذاتاً یک نویسنده یا شاعر به دنیا نیامده باشید، درست است. اما توانایی انتخاب دارید. پس بهترین و زیباترین عبارت عاشقانه را انتخاب کنید که حرف دلتان را به عزیزتان برساند تا او بفهمد که در عمق ذهن و قلبتان چه می گذرد.
وقتی کلمات به یاریتان نمی آیند، اجازه بدهید عبارات عاشقانه کمک حالتان باشند. اجازه بدهید عبارات عاشقانه به شما کمک کند افکارتان را به زیبایی بر صفحه کاغذ نقاشی کنید.
چه برای کارت تبریک روز ولنتاین باشد، چه برای سالگرد دوستی یا ازدواج، یا نامه ها یاایمیل های عاشقانه، اگر نمی دانید چه بگویید و چه بنویسید، اصلاً نگران نباشید.
با عبارات عاشقانه عشقتان را جاری کنید و ببینید که این جملات چطور به کارت، نامه یا پیام شما جان می بخشد.
چرا همین امروز امتحان نمی کنید؟


10 نمونه از بهترین عبارات عاشقانه

1) "ما نه برای یافتن فردی کامل، بلکه برای دیدن کامل یک فرد ناکامل عاشق میشویم." – سام کین

2) "من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت." – جولیا رابرتز

3) "دوستت دارم نه به خاطر اینکه چه کسی هستی، به این خاطر که وقتی با توام چه کسی میشوم." – ناشناس

4) "زندگی به ما آموخته که عشق در نگاه خیره به یکدیگر نیست، بلکه در یک سو نگریستن است." – آنتونیو دو سنت اگزوپری

5) "در عشق حقیقی، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد." –هانس نوون

6) "عشق یعنی وقتی دور هستید دلتنگ شوید اما از درون احساس گرما کنید چون در قلبتان به هم نزدیکید." –کی نودسن

7) "اگر هر بار که لبخند بر لبانم می نشانی، می توانستم به آسمان بروم و ستاره ای بچینم، آسمان شب دیگر مثل کف دست بود." – ناشناس

8) "بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند—باید آنها را با قلبتان احساس کنید." –هلن کلر

9) "این عشق نیست که دنیا را می چرخاند، عشق چیزی است که چرخش آنرا ارزشمند می کند." – فرانکلین پی جونز

10) "اگر معنای عشق را می فهمم، همه به خاطر توست." – هرمان هسه
 

 

 

 

 

 

 Ãدانش روزانه


چطور
زيرساخت‌هاي شبکه جهاني اينترنت
كار مي‌كنند؟


اينترنت پديده‌اي است كه زندگي بدون آن براي بسياري از انسان‌ها، ديگر غيرقابل تحمل و حتي غيرممكن است.
همه ما بااينترنت سر و كار داريم. اما اينترنت چگونه كار مي‌كند؟ چه اجزايي دارد و مهم‌تر اين كه به چه كسي تعلق دارد؟ به سروري كه از طريق آن وارد دنياي مجازي وب مي‌شويم؟ به ما  كه كاربران آن هستيم؟
در واقع هيچكدام . چون اينترنت نه به ما كه به هيچ كس ديگري تعلق ندارد.
اينترنت مجموعه‌اي جهاني از شبكه‌هاي بزرگ و كوچك است كه به هم پيوسته‌اند و نام اينترنت (شبكه‌هاي در هم تنيده) از همين مجموعه گرفته شده است.
اينترنت كارش را سال 1969 با چهار هسته يا سيستم كامپيوتري ميزبان شروع كرد اما امروز ميليونها مورد از آنها در سراسر جهان وجود دارند.
البته اين كه گفته مي‌شود اينترنت صاحب ندارد بدان معنا نيست كه هيچ كس بر آن نظارت ندارد. يك موسسه غيرانتفاعي به نام انجمن اينترنت (Internet Society) كه در سال 1992 تشكيل شده است مسئول نظارت بر  آن است و مراقب است كه پروتكل‌ها و قوانيني كه در مورد اينترنت تصويب شده‌اند، در سراسر جهان اجرا شوند.

تسلسل شبكه‌ها
هر كامپيوتري كه به اينترنت وصل است - از جمله كامپيوتري كه با آن اين گزارش را مي‌خوانيد- بخشي از يك شبكه است. شما كه در خانه با يك مودم به يك موسسه ارائه دهنده سرويس‌هاي اينترنتي (ISP) وصل مي‌شويد؛ در محل كار  بخشي از يك شبكه محلي هستيد و بيشتر مواقع باز هم از طريق مودم به يك ISP  و از آن به اينترنت وصل مي‌شويد و يا اينكه ... .
به هر حال اين كه از چه طريق به اينترنت وصل شويد مهم نيست، مهم اين است كه با اتصال به اينترنت،  بخشي از دنياي شبكه‌ها مي‌شويد.
بسياري از شركت‌هاي ارتباطاتي بزرگ بك‌بُن‌هاي(ستون فقرات) اختصاصي خودشان را دارند كه مناطق زيادي را به هم وصل مي‌كنند.

معمولا اين شركت‌ها در هر منطقه  يك نقطه حضور( POP) دارند. POP جايي است كه كاربران محلي با استفاده از مودم و تلفن يا خطوط ارتباطي مشخصي به شبكه شركت وصل مي‌شوند.
نكته جالب در اين باره اين است كه در هيچ شبكه‌ اي مرجع كنترل كننده‌اي وجود ندارد و به جاي آن چند شبكه سطح بالا وجود دارند كه از طريق نقاط دسترسي شبكه NAP))به هم متصل مي‌شوند.

نمونه شبكه‌اي
براي درك اين پروسه به اين مثال توجه كنيد:
شركت A يك ISP بزرگ است. اين شركت در هر شهر بزرگي يك نقطه حضور(POP) دارد. اين POP ها قفسه‌هاي پر از مودم‌ هستند كه مشتريان ISP با تلفن به آنها متصل مي‌شوند. شركت A خطوطي از  جنس فيبر نوري  را از شركت مخابرات اجاره كرده است تا به وسيله آنها نقاط حضورش را به هم متصل كند.
حالاشركت B را در نظر بگيريد. اين شركت از چند ISP كوچك‌تر تشكيل شده است و در هر شهر بزرگ ساختمان‌هايي دارد كه ISPهاي آن ماشين‌هاي ارائه دهنده خود را در آنها مستقر كرده‌اند. اين شركت آن قدر بزرگ است كه خودش با استفاده از خطوط فيبر نوري خودش‌ ساختمان‌هايش را به هم متصل كرده است و در واقع ISP هايي كه زير نظر اين شركت كار مي‌كنند از اين طريق به هم وصل شده‌اند.

نقشه نقاط اتصال مرکز داده uunet در امریکا

در اين ساختار تمام مشتريان شركت A مي‌توانند با هم ارتباط داشته باشند و تمام مشتريان شركت B با هم در ارتباط هستند. اما هيچ كدام از مشتريان شركت A نمي‌تواند با مشتريان شركت B ارتباط داشته باشد.
براي رفع اين مشكل دو شركت توافق مي‌كنند با NAPها در شهرهاي مختلف ارتباط قرار كنند و انتقال داده‌ها بين مشتريان دو شركت در شهر هاي مختلف از طريق نقاط دسترسي شبكه انجام مي‌گيرد. تحت اين شرايط تمام كامپيوترهايي كه به اينترنت وصل مي‌شوند با هم ارتباط خواهند داشت.

پلي براي انتقال اطلاعات
تمام اين شبكه‌ها براي برقراري ارتباط با يكديگر به نقاط دسترسي شبكه، بك‌بُن‌ها (ستون فقرات) و روترها (راهبان) نياز دارند. نكته جالب توجه در اين پروسه اين است كه يك پيغام مي‌تواند در كسري از ثانيه از كامپيوتري به كامپيوتر ديگر برود و با عبور از شبكه‌هاي مختلف،  نيمي از جهان را بپيمايد.
اما اين پيغام‌ها از كدام مسير بايد رفت و آمد كنند.

 مشخص كردن اين مسيرها به عهده روتر‌ها است. روتر‌ها(راهبان‌ها) مشخص مي‌كنند كه اطلاعات از كدام مسير از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر بروند.
آنها در واقع كامپيوتر‌هاي حرفه‌اي و قدرتمندي هستند كه پيغام‌هاي ما را مي‌فرستند  و از طريق هزاران مسيري كه تعريف شده است انتقال پيغام را سرعت مي‌بخشند.
يك روتر(راهبان) دو وظيفه مجزا اما مرتبط با هم دارد:
    - تضمين مي‌كند كه اطلاعات به جايي كه نبايد بروند، نروند.
    - تضمين مي‌كند كه اطلاعات به مقصد مورد نظر برسد.
به دليل انجام اين كارها، روتر‌ها نقش بسيار موثري در نحوه ارتباط دو شبكه كامپيوتري ايفا مي‌كنند. روتر‌ها دو شبكه را به هم متصل مي‌كنند و  اطلاعات ميان آن دو را رد و بدل مي‌كنند. آنها همچنين از شبكه‌ها در برابر انتقال بي‌مورد اطلاعات محافظت مي‌كنند. بدون توجه به تعداد شبكه‌ها،‌ طرز كار روتر‌ها  بدون تغيير باقي مي‌ماند.
از آنجا كه اينترنت از ده‌ها هزار شبكه مختلف تشكيل شده است، استفاده از روتر‌هادر آن ضروري است.

بك‌بُن‌ها
اولين بك‌بُن دنيا در سال 1987 توسط بنياد ملي علم آمريكا  (NFS) درست شد. اين بك‌بُن كه NSFNET نام داشت يك خط T1 بودكه 170 شبكه كوچك‌تر را به هم متصل مي‌كرد و با سرعت انتقال 554/1 مگا بايت در ثانيه كار مي‌كرد. يك سال بعد NSF با همكاري IBM و MCI بك‌بُن T3 (45 مگا بايت بر ثانيه) ايجاد كرد.
بك‌بُن‌ها معمولا شاهراه‌هايي از جنس فيبر نوري هستند. اين شاهراه‌ها از چندين فيبر نوري در هم تنيده تشكيل شده‌اند تا ظرفيت انتقال داده‌هايشان بيشتر شود.
 اين كابل‌ها با  علامت OC مشخص مي‌شوند مانند: OC-3 ،OC-12 يا OC-48 . يك OC-3 توانايي انتقال 155 ميليون بايت را در ثانيه دارد در حالي كه يك OC-48 مي‌تواند 2488 ميليون بايت(488/2 گيگا بايت) را درثانيه انتقال دهد.
براي اين كه به سرعت بالاي بك‌بُن‌هاي مدرن پي ببريم كافي است آنرا با مودم‌هاي معمولي 56K مقايسه كنيم كه 56000 هزار بايت را در ثانيه منتقل مي‌كنند.
امروزه شركت‌هاي بسياري وجود دارند كه بك‌بُن‌هاي با ظرفيت بالاي خود را دارند و به نقاط اتصال متفاوتي در سراسر جهان متصل‌اند. در اين حالت هر  كاربر اينترنتي، بدون توجه به موقعيت جغرافيايي‌اش و شركتي كه از آن براي اتصال به اينترنت استفاده مي‌كند مي‌تواند با هر كاربر ديگري در زمين به راحتي صحبت كند.
اينترنت موافقت‌نامه‌اي تو در تو و بسيار عظيم بين شركت‌ها است تا به صورت مجاني با هم ارتباط برقرار كنند.

پروتكل اينترنتي: نشاني‌هاي IP
هر كامپيوتري در اينترنت يك شماره اختصاصي دارد كه به آن نشاني IP ميگويند.
IP علامت اختصاري پروتكل اينترنتي ‌است؛ زباني كه كامپيوترها به ‌وسيله آن با هم ارتباط برقرار مي‌كنند. يك پروتكل، راه از پيش تعريف شده‌اي است كه هرگاه كسي مي‌خواهد از يك سرويس استفاده كند، از طريق آن وارد عمل مي‌شود.
اين «استفاده كننده» (كاربر) در اين جا مي‌تواند يك شخص حقيقي‌ و يا يك برنامه  مثل نرم افزارهاي  استفاده كننده از اينترنت باشد.
يك IP معمولا بدين شكل است:
38.113.162.42
ما انسان‌ها براي اينكه اين نشاني‌ها را راحت حفظ كنيم، آنها را به صورت بالا مي نويسي (كه البته اين هم راحت نيست) اما كامپيوترها به صورت باينري يا با هم ارتباط برقرار مي‌كنند‌ و نشاني IP بالا به زبان باينري بدين شكل است:
100110.111001.10100010.101010
به عدد چهار بخشي موجود در IP اوكتتز(اوكتتز از ريشه عدد هشت يوناني گرفته شده است) گفته مي‌شود چون هر كدام از آنها در صورت تبديل به فرم باينري (دو دوئي) هشت موقعيت دارند. اگر اين موقعيت‌ها را به هم اضافه كنيم مي‌شود 32 و دليل اين كه به نشاني‌هاي IP اعداد 32 بايتي مي‌گويند همين است.
از آن جا كه هر كدام از اين موقعيت‌ها در سيستم باينري مي‌توانند دو حالت داشته باشند  (صفر يا يك)، تعداد نهايي حالات تركيب آنها در اوكتتز، 232  يا  4,249,967,296تعداد منحصر به فرد است.
در ازاي تقريبا 4.3 ميليارد تركيب محتمل، اعداد خاصي به عنوان نشاني‌هاي  ‌IP مشخص انتخاب شده‌اند.
براي نمونه، نشاني 0.0.0.0 براي شبكه‌هاي پيش‌فرض در نظر گرفته شده است و نشاني 255.255.255.255 براي broadcastها.
اوكتتز‌ها به جز جدا كردن اعداد كار ديگري هم دارند. از آنها براي ساخت كلاس‌هايي از IP ها استفاده مي‌شود كه مي‌توانند در موارد خاص تجاري، دولتي و ... استفاده شوند.
 اوكتتز‌ها به دو بخش نت(Net) و هاست(Host) تقسيم مي‌شوند.بخش نت هميشه اولين اوكتتز را در بر مي‌گيرد و از آن براي يشناسايي شبكه‌اي كه كامپيوتر به آن تعلق دارد استفاده مي‌شود. هاست(كه گاهي به آن Node هم گفته مي‌شود) كامپيوترهاي حقيقي را در شبكه مشخص مي‌كند. بخش هاست هميشه آخرين اوكتتز را در بر مي‌گيرد.

پروتكل اينترنت: سيستم نام دامنه
وقتي كه اينترنت در دوران ابتدايي‌اش به سر مي‌برد، از تعداد كمي كامپيوتر كه بوسيله مودم‌ها و خطوط تلفن با هم در ارتباط بودند، تشكيل شده بود.
در آن زمان براي اين كه ارتباط بين دو كامپيوتر برقرار شود كاربران بايد IP  كامپيوتري را كه مي‌خواستند با آن ارتباط برقرار كنند تهيه مي‌كردند. براي نمونه نشاني IP يك كامپيوتر 216.27.22.162 بود و كاربر براي برقراري ارتباط با آن بايد آن را تهيه مي‌كرد. در اوايل اين كار چندان سخت نبود اما با گسترش استفاده‌كنندگان اينترنت، تهيه IP ديگران ديگر غير ممكن شد.
اولين راه‌حل يك تكست فايل ساده بود كه توسط مركز اطلاعات شبكه‌ها تهيه شد و نام‌ها را به نشاني‌هاي IP هدايت مي‌كرد. به زودي اين فايل به قدري كند و ناكارآمد شد كه نمي‌شد آن را مديريت كرد. در سال 1983، دانشگاه وييسكانسين سيستم نام‌ دامنه (DNS) را ابداع كرد كه نام‌هاي تكست را به صورت خود‌كار به نشاني‌هاي IP  هدايت مي‌كرد.
در اين روش شما به جاي اين كه IP يك سايت،‌ مثلا www.mobin-group.com  را حفظ كنيد تنها www.mobin-group.com را حفظ مي‌كنيد.

URL ؛ مكان‌نماي يكسان منبع (نشاني سايت)
وقتي كه شما از اينترنت استفاده مي كنيد يا يك ميل مي‌فرستيد، از يك نام دامنه استفاده مي‌كنيد كه اين كار را براي شما انجام مي‌دهد. براي نمونه نشاني http://www.mobin-group.com نام دامنه mobin-group.com را در بر دارد. همين نام دامنه در example@mobin-group.com هم وجود دارد. هر بار كه ما از يك نام دامنه استفاده مي‌كنيم، از سرورهاي سيستم نام دامنه (DNS) استفاده مي‌كنيم كه نام‌هاي دامنه قابل خواندن براي انسان را به IPهاي قابل فهم براي ماشين تبديل مي‌كند.

نام‌هاي دامنه سطح بالا كه به آنها دامنه‌‌هاي سطح اول هم گفته مي‌شود اين‌ها هستند: .COM، .ORG ، .IR،  .NET ، .EDU و .GOV.
چند سايت معروف كه از دامنه .COM استفاده مي‌كنند اين‌ها هستند:
• Google
• Yahoo
• Microsoft
هر نامي در دامنه سطح بالاي COM. بايد منحصر به فرد باشد. كلمه هميشگي سمت چپ مثل WWW ، نام ميزبان است كه نام يك ماشين خاص (با يك IP خاص) را در يك دامنه مشخص مي‌كند.
يك دامنه داده شده مي‌تواند به صورت بالقوه نام ميليون‌ها هاست(ميزبان) را تا زماني كه در آن منحصر به فرد هستند در بر بگيرد.
سرورهاي سيستم نام‌ دامنه(DNS)،  درخواست‌ها را از برنامه‌ها و ديگر سرورهاي نام‌ دريافت مي‌كنند تا نام‌هاي دامنه را به نشاني‌هاي IP تبديل كنند.
وقتي كه يك درخواست به سرور سيستم نام‌دامنه وارد مي‌شود، سرور يكي از چهار كار زير را بر روي آن انجام مي‌دهد:
1- با يك نشاني IP به آن جواب مي‌دهد چون نشاني IP دامنه درخواست شده را مي‌داند.
2- با ديگر سرور‌هاي سيسم نام‌ دامنه تماس مي‌گيرد و سعي مي‌كند نشاني IP نام درخواست شده را پيدا كند. البته سرور شايد چندين بار اين كار را انجام دهد.
3- امكان دارد بگويد: من نشاني IP دامنه‌اي كه شما خواسته‌ايد ندارم اما نشانيIP سرور ديگري را به شما مي‌دهم كه نشاني‌هاي بيشتري از من مي‌داند.
4- يك پيغام ارور(Error) مي‌فرستد، چون دامنه درخواست شده يا وجود ندارد يا ديگر اعتبار ندارد.
براي درك اين پروسه بهتر است به اين نمونه توجه كنيد:
فرض كنيد شما نشاني www.mobin-group.com را در مرورگر خود تايپ مي‌كنيد. مرورگر براي يافتن نشاني IP به يك سرور  سيستم نام‌ دامنه(DNS) مراجعه مي‌كند. اين سرور هم جستجو را با تماس با يكي از روت سرور‌ها(سرورهاي اصلي)  آغاز مي‌كند.
روت سروها نشاني‌هاي IP تمام DNS سرورها را كه با دامنه‌‌هاي سطح بالا(.COM  ،.NET  ،.IR  و... ) كار مي‌كنند دارند. سرور DNS شما از روت‌ سرور  www.mobin-group.com را مي‌خواهد. اگر روت سرور اين IP را نداشته باشد مي‌گويد:« من IP درخواست شما (www.mobin-group.com) را ندارم اما IP سرور دامنه‌‌هاي .IR را به شما مي‌دهم».
آن وقت سرور نام دامنه شما، يك درخواست به سرور  دي‌ان‌اس‌ .IR مي‌فرستد و از آن مي‌پرسد كه آيا نشاني IP براي www.mobin-group.com مي‌شناسد يا نه. سرور DNS دامنه‌هاي IR، نشاني‌هاي IP سرور نامي را كه با دامنه www.mobin-group.com در ارتباط‌ هستند مي‌شناسند، به همين خاطر درخواست شما را به آنها ارجاع مي‌دهد.
سرور نام شما سپس به سرور دي‌ان‌اس www.mobin-group.com  مراجعه مي‌كند و مي‌پرسد كه آيا اين سرور DNS ، نشاني IP www.mobin-group.com را مي‌شناسد يا نه.
اين سرور قطعا نشاني IP مورد درخواست ما را دارد بنابر اين آن‌را به سرور DNS ما مي‌‌دهد. اين سرور هم آن را به مرورگر ما مي‌دهد و مرورگر براي دريافت يك صفحه وب از www.mobin-group.com به سرور مراجعه مي‌كند.
يكي از كليدهاي موفقيت در  انجام چنين كاري افزونگی تكرار و فراواني است. در هر سطح چندين سرور DNS وجود دارد و هر گاه يك درخواست به جواب نرسد چندين سرور ديگر براي رسيدن به جواب وجود دارد. كليد ديگر  cashing است.
وقتي كه يك سرور  DNS يك درخواست را به جواب مي‌رساند، نشاني IP دريافت شده را ذخيره مي‌كند. و وقتي كه يك درخواست دامنه .IR  را به يك روت سرور ارجاع مي‌دهد، نشاني IP سروري را كه IP دامنه‌هاي .IR را دارد ذخيره مي‌كند تا دفعه بعد كه دوباره درخواستي براي نشانيIP دامنه .IR دريافت كرد بدون واسطه روت سرور به همين سرور DNS مراجعه كند.
سرور DNS اين كار را مي‌تواند براي هر درخواست انجام دهد و cashing به آن اين اجازه را مي‌دهد كه از جستجو‌هاي بي‌مورد دست بردارد.
سرورهاي DNS روزانه به ميلياردها درخواست پاسخ مي‌دهند و وجود آنها براي عملكرد روان اينترنت بسيار ضروري است.
اين حقيقت كه اين مراكز اطلاعاتي بسيار گسترده و پراكنده به اين خوبي و البته به دور از چشم ما كار مي‌كنند، گواه طراحي بي‌نظير آنهاست.

كلاينت‌ها و سرورها
سرورها دسترسي يه اينترنت را براي ما ميسر مي‌كنند. تمام ماشين‌هاي موجود در اينترنت يا سرور هستند يا كلاينت. سرورها دستگاه هایی هستند كه به ديگر ماشين‌ها سرويس ارائه مي‌دهند و ماشين‌هايي كه از آنها براي برقراري ارتباط با سرورها استفاده مي‌شود كلاينت هستند.
در فضاي اينترنت، اين سرور‌هاي وب،‌ سرورهاي ايميل، سرورهاي FTP و ديگر سرورها هستند كه نيازهاي ما براي ايجاد ارتباط  را برطرف مي‌كند.
وقتي كه شما مي‌خواهيد به mobin-group.com/article-topic-1.html متصل مي‌شويد تا يك صفحه را بخوانيد، از يك كلاينت (كامپيوتري كه پشت آن نشسته‌ايد) استفاده مي ‌كنيد.
در واقع ابتدا به سرور وب www.mobin-group.com دسترسي پيدا مي‌كنيد؛ ماشين سرور صفحه‌اي را كه شما درخواست كرده‌ايد پيدا مي‌كند و برايتان مي‌فرستد. كلاينت‌هايي هم كه به يك ماشين سرور متصل مي‌شوند همين كار را با يك منظور مشخص انجام مي‌هند؛ يعني درخواست‌هايشان را به يك نرم افزار مشخص سرور كه در يك ماشين سرور فعال است هدايت مي‌كنند.
هر سرور يك نشاني IP ثابت دارد كه به ندرت تغيير پيدا مي‌كند. در مقابل يك كامپيوتر خانگي كه از طريق مودم شماره‌گيري مي‌كند هر بار كه به ISP متصل مي‌شود يك نشاني IP دريافت مي‌كند.
اين IP تا هنگامي كه شما به اينترنت وصل هستيد منحصراً در  اختيار شماست اما هر بار كه به یک ISP متصل شويد، يك IP  جديد دريافت خواهيد كرد. بدين ترتیب ISP  به جاي اين كه هر مشتري را با يك IP بشناسد، هر مودم را با يك IP مي‌شناسد.

پورت‌ها
وقتي‌ كه يك كلاينت به وسيله يك پورت به يك سرويس متصل مي‌شود، از يك پروتكل مشخص استفاده مي‌كند. پروتكل‌ها معمولاً به صورت تكست هستند و به سادگي تعريف مي‌كنند كه چگونه كلاينت‌ها و سرورها با هم ارتباط برقرار مي‌كنند. هر وب سرور در اينترنت پروتكل انتقال تكست‌هاي هايپر (HTTP) را مي‌شناسد.
اجزايي كه طرز كارشان در اين گزارش معرفي شدند (شبكه‌ها، روتر‌ها [راهبان‌ها]، نقاط دسترسي شبكه[NAP]، سيستم نام‌‌هاي دامنه[DNS] و سرورهاي پرقدرت)، جيزهايي هستند كه ما براي دسترسي به اينترنت به آنها نياز داريم.
نكته جالب در مورد آنها اين است كه اين سيستم‌هاي عريض و طويل دسترسي ما به اينترنت را تنها در چند ميليونيوم ثانيه امكان‌پذير مي‌كنند.
اين اجزا در دنياي مدرن بسيار مهم هستند چرا که بدون آنها دسترسي به اينترنت ممكن نيست و دنياي بدون اينترنت هم براي بسياري از ما معنایی ندارد.

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه یکم آذر 1386ساعت 15:26 توسط مسعود | |

 

Mobin_s2004@yahoo.com


  

 


Mobin_s2004@yahoo.com

کوچکترینها در جهان
تصادفات ماشینهای سنگین
تصاویر دیدنی از دریاچه و آبشار
11 تصویر جالب از زمین
شماره 11 افتضاح ملي!
یک کار هنری جالب: پرش ۹۹ گرگ به سمت دیوار شیشه ای

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

فروش نفت ایران به دلار آمریکا متوقف شد

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: هم‌ اکنون تمامی نفت ایران به ارزهای غیردلار به فروش می‌رود و فروش نفت ایران به دلار آمریکا کاملا متوقف شده است.
دی اتخاذ شده و کاهش شدید ارزش دلار، صحت تصمیم ما را اثبات کرده است.
وی افزود: در سطح کلان، تقریبا تمامی نفت ایران به ارزهای غیردلار به فروش می‌رود که کک20 درصد آن به ین و مابقی به یورو صورت می‌گیرد.
غنیمی‌فرد درباره پیشنهاد مطرح شده در اجلاس سران اوپک در تعیین سبدی از ارزها برای فروش نفت، گفت: در صورت تصمیم‌گیری بر ای اجرای این طرح، به راحتی می‌توان با هماهنگی بانک‌های کشورهای خریدار و فروشنده نفت، آن را اجرا کرد.

  


 

Mobin_s2004@yahoo.com

معرفي و دانلود فيلم

من يک سايبورگ هستم، ولي اين خوبه
I'm a Cyborg, But That's OKکارگردان: کريس سايورتسون. فيلمنامه: جف هاموند. موسيقي: جوئل مک نيلي. مدير فيلمبرداري: جان ار. لئونتي. تدوين: لارنس جوردن. طراح صحنه: جري فلمينگ. بازيگران: جوليا اورموند[سوزان فلمينگ]، داکوتا ماس/ليندسي لوهان[اوبري فلمينگ]، نيل مک داناف[دانيل فلمينگ]، برايان گرافتي[جرود پوينتر]، گارسل بوايا نيلون[مامور جوليا بسکومب]، اسپنسر گرت[مامور فيل لازاروس]، گريگوري ايتزين[دکتر گرگ جميسون]. ١٠٥ دقيقه. محصول ٢٠٠٧ آمريکا.
شهري کوچک که زندگي ساکت و آرامي در آن جريان دارد با ربوده شده دانشجويي جوان به نام اوبري فلمينگ از طرف قاتلي سريالي به هم مي ريزد. دو هفته بعد دختر جوان بيهوش در ميان جنگل پيدا مي شود. به نظر مي رسد که دختر جوان موفق به فرار شده و وجود نشانه هاي روي بدون وي حاکي از شکنجه اي شديد است. اوبري در بيمارستان بستري مي شود و زماني که به هوش مي آيد بر راز و رمز ماجرا افزوده مي شود، چون دختر جوان ادعا دارد که اوبري نيست و اوبري هنوز در چنگ قاتل و زير شکنجه است...

چرا بايد ديد؟
اگر فکر مي کنيد بدترين فيلم ترسناک سال هاي اخير را ديده ايد، براي دريافت اين که اشتباه کرده ايد به تماشاي اين يکي برويد!
کريس سايورتسون کارگردان جواني است که اولين فيلمش گمشده را دو سال قبل ساخته و مي دانم چه کسي مرا کشت دومين کار اوست. فيلم قرار است تا يک اثر مهيج و روانشناختي باشد و در کنار نام جذابش هنرپيشه اي جنجالي را نيز براي نقش اول آن برگزيده شده است. ولي حتي نتوانسته هزينه ١٢ ميليون دلاري توليد خود را به دست آورد.
سايورتسون براي سر و شکل دادن به فيلمش کوشيده از قراردادهاي کليشه اي ژانر در کنار سرقت از کارگردان هاي خوش ذوقي چون ديويد لينچ استفاده کند، اما ترکيب نامسنجم و ريتم غلط حاکم بر فيلم تماشاگر را از ادامه تماشاي فيلم باز مي دارد. کارگردان قادر به خلق هيجان، هراس و حتي همدلي تماشاگر با شخصيت هايش نيست تا از اين رهگذر لااقل درام اين دختر نگون بخت را به خوردش بدهد. از شوخي هاي بي مزه و صحنه هاي خونين و مهوع آن نيز مي گذرم، چون به هيچ تنابنده اي نمي توانم تماشاي اين معجون بي بو و خاصيت را توصيه کنم!
ژانر: درام، مهيج.
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال)
http://rapidshare.com/files/57582495/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part01.rar
http://rapidshare.com/files/57586612/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part02.rar
http://rapidshare.com/files/57590270/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part03.rar
http://rapidshare.com/files/57593905/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part04.rar
http://rapidshare.com/files/57597554/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part05.rar
http://rapidshare.com/files/57600867/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part06.rar
http://rapidshare.com/files/57604102/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part07.rar
http://rapidshare.com/files/57607524/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part08.rar
http://rapidshare.com/files/57610765/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part09.rar
http://rapidshare.com/files/57614650/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part10.rar
http://rapidshare.com/files/57618104/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part11.rar
http://rapidshare.com/files/57621899/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part12.rar
http://rapidshare.com/files/57626230/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part13.rar
http://rapidshare.com/files/57631027/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part14.rar
http://rapidshare.com/files/57635556/Ya.Kiborg.No.Eto.Normalno.part15.rar

رمز فايل: ندارد

لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دانلود انيميشن

Bokurano Genres: Drama, Horror, Mecha, Psychological, Science Fiction
Plot Summary: During a summer camp, 15 children, 8 males and 7 females, find a grotto by the sea. Deep within they discover working computers and some electronic equipment, and later the owner, a man called Kokopelli. Kokopelli claimed to be a programmer working on a brand new game, in which a large robot has to defend the Earth against fifteen alien invasions. He persuades the children to test the game and sign a contract. All but one of them signs, barely a moment later they mysteriously awaken on the shore believing what happened was just a dream.

 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال و به انگليسي)
http://rapidshare.com/files/70031252/Bokurano_-_20.rmvb
http://rapidshare.com/files/70033102/Bokurano_-_21.rmvb
http://rapidshare.com/files/70041204/Bokurano_-_24.rmvb
http://rapidshare.com/files/70037995/Bokurano_-_22.rmvb
http://rapidshare.com/files/70027719/Bokurano_-_18.rmvb
http://rapidshare.com/files/70022226/Bokurano_-_15.rmvb
http://rapidshare.com/files/70039714/Bokurano_-_23.rmvb
http://rapidshare.com/files/70020430/Bokurano_-_14.rmvb
http://rapidshare.com/files/70025936/Bokurano_-_17.rmvb
http://rapidshare.com/files/70024052/Bokurano_-_16.rmvb
http://rapidshare.com/files/70029427/Bokurano_-_19.rmvb
http://rapidshare.com/files/47849113/Bokurano_-_12.rmvb
http://rapidshare.com/files/47850864/Bokurano_-_13.rmvb
http://rapidshare.com/files/46386726/Bokurano_-_03.rmvb
http://rapidshare.com/files/46400912/Bokurano_-_08.rmvb
http://rapidshare.com/files/46392762/Bokurano_-_05.rmvb
http://rapidshare.com/files/46395333/Bokurano_-_06.rmvb
http://rapidshare.com/files/46378396/Bokurano_-_11.rmvb
http://rapidshare.com/files/46398251/Bokurano_-_07.rmvb
http://rapidshare.com/files/46390029/Bokurano_-_04.rmvb
http://rapidshare.com/files/46383900/Bokurano_-_02.rmvb
http://rapidshare.com/files/46375822/Bokurano_-_10.rmvb
http://rapidshare.com/files/46373155/Bokurano_-_09.rmvb
http://rapidshare.com/files/46381195/Bokurano_-_01.rmvb

رمز فايل: ندارد


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد
.
براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد

 

 


 

Mobin_s2004@yahoo.com

دانلود آلبوم: فارسي

فصل پرواز
با صداي ماني رهنما و علي سهراب
 

آلبوم زیبای ماني رهنما و علي سهراب به نام فصل پرواز
 

دريافت

ديدار

0

دريافت

فردا

1

دريافت

مرگ ماهي

2

دريافت

مرثيه

3

دريافت

پرنده

4

دريافت

سقوط

5

 

براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.
 

تک موزیک

آهنگ زیبای قصة عشق باصداي عليرضا افتخاري

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 
 

 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

نرم افزار PC

فونت نستعلیق یونیکددبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی کشور با هدف تقویت حضور خط فارسی در عرصه های بین المللی و نگارش رایانه ای و به پاس داشت فرهنگ غنی ایران اسلامی در خط تحریری و نوشتار نستعلیق، طرح تولید قلم نستعلیق رایانه ای را در قالب طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) به شرکت های رایانه ای پیشنهاد داد و شرکت داده ورزان هامون مجری پیاده سازی و تولید فونت نستعلیق در محیط های عمومی تولید متن شد.
خط نستعلیق با توجه به تنوع ارتفاع قرارگیری حروف از خط مبنا یا خط کرسی نوشتاری، برای پیاده سازی در محیط های تولید متن مشکلات بسیاری در بر دارد و ترکیب های ممکن، تنوع را بی شمار می کند.
دکتر بهروز مینایی - معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی، با اشاره به بکارگیری ابزار مناسب برای ساخت فونت و بهره گیری از مشاوره اساتید مجرب و تکنیک های ابداعی در این پروژه گفت: کارهای زیادی برای افزایش زیبایی نمایش خط نستعلیق روی صفحه نمایش انجام شده است. در این راه رایانه به عنوان یک ابزار، بخشی از بار تولید را بر دوش داشته است و بخش اعظم کار ساخت ترکیبات هنری خط نستعلیق را کارشناسان خط نستعلیق به عهده داشته اند.
وی همچنین تاکید کرد: دبیرخانه با عرضه آزاد، گام نخست را در عرضه فونت نستعلیق یونیکد بر داشته است، امید است ارائه نظرها و جمع آوری انتقاد و پیشنهادها و اعمال دیدگاه ها مراتب ارتقاء و پیشرفت و فراگیر شدن عرضه خط فارسی به زبان نستعلیق میان دوست داران ترویج خط و زبان فارسی در محیط رایانه فراهم شود.
فونت فوق با نام Iran Nastaliq عرضه گردیده و به صورت استاندارد یونیکد طراحی شده است و می توان از آن در تمامی نرم افزارهایی که یونیکد را پشتیبانی میکنند مانند (اینترنت اکسپلورر، مایکروسافت آفیس، اتوکد، فتوشاپ خاور میانه و ...) همانند دیگر فونت های فارسی به راحتی استفاده نمود.


لينک دانلود (حجم فايل حدود يک مگابايت مي باشد و کرک برنامه در داخل فايل zip قرار دارد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دنياي موبايل

صحیفه سجادیه برای موبایل با فرمت جاوا 

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

رمز فايل: ندارد

نکته: فایل مورد نظر بصورت فشرده با پسوند های Zip یا Rar میباشد. لذا بعد از دریافت فایل ، آن را از حالت فشرده خارج و سپس با استفاده از دستگاه بلوتوث یا کابل و یا دستگاه کارت ریدر برروی گوشی موبایل خود Install نمایید.

 

 
 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

بخش اول

مطالب ارسالی نویسندگان ثابت «وبلاگ یادداشت های یک خبر نگار »
 

نمکدون
alimerikhi@yahoo.com

 

 

حديث روزانه
arash_new2001@yahoo.com

امام علی (ع) فرمودند:
کَفی بِالاَجَلِ حارِساً

اجل به عنوان نگهبان برای آدمی کافی است.

(جهاد با نفس، ح 78)

 

 

عامه پسند
pulp.blog@gmail.com

آشفتگی‌های ذهن دلخسته‌ی من
خفقان‌های یک انسان آواره
دلتنگی‌های مرداب تخیل من
مالیخولیاهای دیوانه‌وار من
تفکرات سادیستیک یک نوجوان تازه‌بالغ
سرگشتی‌های گاه و بی‌گاه این عاشق تنها
تأملات ناآگاهانه‌ی من

 

 

يک لبخند
toraj_fal@yahoo.com

زن به شوهر گفت : عجیب است . از وقتی که با تو شروع به صحبت کرده ام ، حس می کنم سر دردم به کلی از بین رفته است . . . . !!
شوهر گفت : از بین نرفته ، به من منتقل شده !!


شیری به کاروانی حمله کرد ، در آن میان مردی از مسافران فداکاری نمود و جلو رفت تا مانع آسیب رسیدن به کاروانیان شود ، اما هیبت شیر بناگاه بر او غلبه نموده و با کوچکترین غرش شیر به زمین درغلتید ، کاروانیان که شاهد دلاوری او بودند ، دست جمع حمله کرده و شیر را از روی مسافر فراری داده و او را نجات دادند . سپس از او پرسیدند : حالت چگونه است ؟
مرد گفت : باکم نیست اما گویا شیر در شلوار من کار خرابی کرده است !!!


روزی مهمانی به خانه کسی آمد و هنگام رفتن قوطی سیگار طلای صاحبخانه را در جیب گذاشت که با خود ببرد ، صاحب خانه چون متوجه حرکت مهمان شده و از طرفی نمی خواست او را خیلی خجالت دهد ، هنگام رفتن به مهمان دست کج گفت : چون بچه ها بیرون رفته اند و کسی نیست برایم سیگار بخرد ، لطفا سیگارهایتان را به من بدهید و بعد در نوبت بعد که دیدمتان با قوطی به خودتان برمیگردانم !!!

 

 

پرسش از اسلام
zahra4066@yahoo.com

سوال:
چرا شيعيان نماز را با دست باز می خوانند و اهل تسنن با دست بسته؟ پيامبر به چه کيفيتی می خوانده اند؟ آيا دليلی وجود دارد؟
 

پاسخ:
گذاشتن دست ها بر روی همديگر روشی است که در دوران پيامبر (ص) وجود نداشت و آن حضرت با دستان باز نماز بجای می آوردند[1] و چون شيعيان در تمام زمینه ها از پيامبر (ص) و ائمه ی اطهار (ع) پيروی می کنند، این گونه نماز خود را می خوانند، ولی روش بستن دست ها بدعتی است که بعد از رحلت پيامبر (ص) ايجاد شد؛ یعنی در دوران پيامبر اکرم (ص) اصلا وجود نداشت و در دوران خليفه ی دوم شروع شد، از آن زمان به بعد اين حالت باب شده[2] و الآن هم اکثر سنی ها به روش خليفه ی دوم عمل می کنند،[3] ولی امامان معصوم (ع) اين روش را تشبه به اهل کفر و از اعمال مجوس ها می دانند و به شيعيان فرموده اند که به روش و سنت پيامبر (ص) عمل کنند و نماز با دستان باز بخوانند.
در حديثی ابی حميد ساعدی تمام اعمال پيامبر (ص) را به هنگام نماز از اوّل تکبير الاحرام تا آخر سلام نماز ذکر نموده است، اما هيچ گونه عملی مثل بستن دست ها را در نماز پيامبر (ص) ذکر نکرده است، بلکه ذکر کرده که حضرت رسول (ص) بعد از تکبير دست ها را پايين آورده است و به دو پهلو چسباندند.[4]
این را هم می دانیم که ممکن نیست پیامبر (ص) عمل مستحبی را در طول حیاتشان ترک کرده باشند.
و هم چنين حماد بن عيسی از امام صادق (ع) خواستند تا نماز صحيح و کامل را به او آموزش بدهند و آن حضرت (ع) رو به قبله ايستاد و تمام مستحبات را به جا آورد و بعد تکبير الاحرام گفته و قرائت را شروع کرده و ادامه دادند و نماز را همان طوری که الآن شیعيان می خوانند، خواندند و با سلام نماز را به اتمام رساندند.[5] در این روایت امام (ع) همان نمازی که پيامبر (ص) می خواندند را به حماد بن عيسی آموزش دادند و حالت گذاشتن دست روی دست ديگر را ذکر نکرده اند و اگر این عمل سنت بود، امام حتما آن را بیان می کردند.
هم چنين روايات زيادی از ائمه (ع) وجود دارد که فرموده اند: اين عمل تشبه به مجوس و اهل کفر است و نباید به آن عمل کرد. ما به ذکر چند مورد در این جا اکتفا می کنيم:
1. روی محمد بن مسلم ،عن الصادق (ع) او الباقر (ع) قال: قلت له: الرجل يضع يده فی الصلاة -و حکی- اليمنی علی اليسری؟ فقال: ذلک التکفير لا يفعل.[6]
2. و روی زراره عن ابی جعفر (ع) انه قال: و عليک بالاقبال علی صلاتک، و لا تکفر ،فانما يصنع ذلک المجوس.[7]
3. روی الصدوق باسناده عن علی (ع) انه قال: لا يجمع المسلم يديه فی صلاته و هو قائم بين يدي الله عز و جل يتشبه باهل الکفر، يعنی المجوس.[8]

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:
الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج 1، ص 169- 193.

---------------------------------
[1] حديث وارده در خصوص همين موضوع خواهد آمد.
[2] شاهد این مطلب حدیث سهل بن سعد است که بخاری روایت می کند: کان الناس یومرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاة، (فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ج 2، ص224)، حال اگر پیامبر (ص) به قبض امر کرده بود معنا نداشت که گفته شود: کان الناس یومرون، بلکه باید گفته می شد: "کان النبی یامر".
[3] حنفیه، شافعيه و حنابله قبض را سنت و مستحب ، ولی مالکیه باز بودن دست ها را مستحب می دانند، ( الفقه علی المذاهب الخمسة، ص110).
[4] سنن بیهقی، ج 2، 72، 73، 101، 102؛ سنن ابی داود، ج 1، 194.
[5] الوسائل، ج4 باب1 من ابواب افعال الصلاة ح1.
[6] الوسائل، ج4 باب15 من ابواب قواطع الصلاة ح1.
[7] الوسائل، ج4 باب15 من ابواب قواطع الصلاة ح2،3،7.
[8] سبحانی، جعفر، فقه الشیعة الامامیة و مواضع الخلاف بینه و بین المذاهب الاربعة، ص 183.

 

 

فردوسي طوسي
baran432002@yahoo.no

اما هنگامي که رسالت خود را به انجام مي رساند و ايران و جهان را بهشت برين مي سازد ؛ ناگهان دچار اين دلهره بزرگ و ژرف مي شود که مبادا از اين همه قدرت، گرفتار غرور و نخوت و خودپسندي و ناسپاسي نسبت به خداوند شود و مانند شاهان گذشته به بيداد و ستم دست يازد.
بهتر است به گواهي خود شاهنامه توجه کنيم:
اکنون شصت سال - که در معيار زماني شاهنامه مدت کوتاهي است - از پادشاهي کيخسرو گذشته، او رسالت خود را تمام و کمال به انجام رسانيده و در اوج پيروزي و بهروزي و نيرومندي و کامراني است.
فردوسي مي گويد:
بر اين گونه تا ساليان گشت شصت جهان شد همه شاه را زيردست
پر انديشه شد مايه ور جان شاه از آن رفتن کار و آن دستگاه
همي گفت ويران و آباد بوم ز چين و زهند و زتوران و روم
هم از خاوران تا در باختر ز کوه و بيابان زخشک و تر
سراسر زبد خواه کردم تهي مرا گشت فرمان و گاه مهي
زيزدان همه آرزو يافتم دگر دل همه سوي کين تافتم
اما:
روانم نبايد که آرد مني بدانديشي و کيش اهرمني
شوم همچو ضحاک تازي و جم که با سلم و تور اندر آيم بزم
به يزدان شوم يک زمان ناسپاس به روشن روان اندر آرم هراس

زمن بگسلد فره ايزدي گر آيم به کژي و راه بدي
به گيتي بماند زمن نام بد همان پيش يزدان سرانجام بد
سپاسم زيزدان که او دادفرّ همان گردش اختر و پاي و پر

هم به گذشته دور مي نگرد هم به گذشته نزديک، هم سرنوشت و کردارشاهان خوب را مي بيند و هم حکومت مداران؛ بد را که همگي دچار خودخواهي و منيت و بدانديشي و کردار اهريمني و تکبر و نخوت و نسبت به خداوند ناسپاس شده اند و در نتيجه، از شاهان خوب نيز فره ايزدي گسسته است.

ادامه دارد ...

 

 

مصحف
hamed.1360@yahoo.com

هر روز چند آيه قرآن بخوانيم

« براى شنيدن آيه مورد نظر بر روى شماره آيه كليك كنيد و براي مشاهده تفسير الميزان و نمونه بر روي آيه کليک کنيد »

سوره: سورة الرعد آيات: 43 محل نزول: مدینه

 
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 43
 
سورة إبراهيم

 
الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 1 اللّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 2 الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَـئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ 3 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 4 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 4 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ 5  

 

ترجمه فارسي مکارم

آنها كه كافر شدند مى‏گويند: «تو پيامبر نيستى!» بگو: «كافى است كه خداوند، و كسى كه علم كتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد اوست، ميان من و شما گواه باشند!» «43»

سورة إبراهيم
 
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
الر، (اين) كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تاريكيها(ى شرك و ظلم و جهل،) به سوى روشنايى (ايمان و عدل و آگاهى،) بفرمان پروردگارشان در آورى، بسوى راه خداوند عزيز و حميد «1» همان خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست; واى بر كافران از مجازات شديد (الهى)! «2» همانها كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى‏دهند; و (مردم را) از راه خدا باز مى‏دارند; و مى‏خواهند راه حق را منحرف سازند; آنها در گمراهى دورى هستند! «3» ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قومش، نفرستاديم; تا (حقايق را) براى آنها آشكار سازد; سپس خدا هر كس را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه، و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) هدايت مى‏كند; و او توانا و حكيم است «4» ما موسى را با آيات خود فرستاديم; (و دستور داديم:) قومت را از ظلمات به نور بيرون آر! و س‏خ‏للّهايام الله‏» را به آنان ياد آور! در اين، نشانه‏هايى است براى هر صبر كننده شكرگزار! «4» و (به خاطر بياور) هنگامى را كه موسى به قومش گفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشيد، زمانى كه شما را از (چنگال) آل فرعون رهايى بخشيد! همانها كه شما را به بدترين وجهى عذاب مى‏كردند; پسرانتان را سر مى‏بريدند، و زنانتان را (براى خدمتگارى) زنده مى‏گذاشتند; و در اين، آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان براى شما بود!» «5»

آیات امروز را می توانید از طریق این لینک هم مطالعه کنید


توضيح:
هر روز مي خواهيم يک صفحه از قرآن را با هم بخوانيم (به همراه معني آن) هر روز چند دقيقه وقت مي ذاريم، بعد از يه مدت مي بينيم کل قرآن را ختم کرده ايم، به همين راحتي.
فرمايش امام صادق (عليه السلام) هم که يادمون هست: «قرآن پیمان خداست بر خلق او و برای شخص مسلمان شایسته است که بر عهد خود نگاه کند و هر روز 50 آیه بخواند.»
بيائيم فعلا حداقل با يک صفحه در روز شروع کنيم!
ياعلي مدد ... التماس دعا

 

 

بخش دوم

ديگر مطالب ارسالی

اعضا محترم گروه مي توانند مطالبشان را به آدرس
ایمیل وبلاگ
بفرستند تا با نام خودشان در اين ستون نوشته شود.

 

chehrzad332@yahoo.com

اخلاقیات ِ سیاستمدارانه،
 یا پورن در خدمت سياست!

 

محافظه کاران آمریکایی داعیه دار اخلاق هستند. سواد سیاسی ندارم پس نمی تونم بیشتر توضیح بدم. داستان اما بصورت کلی اینه که خیلی از این “اخلاق مداران” در خلوت آن کار دیگر می کنند. داستانهای رسوایی اخلاقی جمهوری خواهان آمریکایی را حتما زیاد شنیدید، از جمله داستان مارک فولی “بچه آزار” (انگلیسی).

از آنتونی لونستاین هم قبلا اینجا ذکر شده (وبلاگ انگلیسی). این وبلاگ نویس و روزنامه نگار استرالیایی یهودی بشدت ضد بوش و ضد اسراییله و همین هم موضوع اصلی وبلاگشه. امروز آنتونی ویدئویی رو در وبلاگش گذاشته (انگلیسی) به نام “پورن در فاکس نیوز”. این ویدئو در وبسایتی به همین اسم منتشر شده (انگلیسی) و نشون می ده که فاکس نیوز، که شدیدا رسانه محافظه کاریه، علاقه زیادی به نمایش بانوان نیمه عریان داره. آنتونی به مسخره می نویسه، “روبرت مرداک (صاحب شدیدا محافظه کار فاکس نیوز) ارزشهای محافظه کاری رو از طریق عریانی اشاعه می ده”. به آمارهای پوشش جنگ عراق در فاکس نیوز در انتهای ویدئو هم دقت کنید (لینک به ویدئو).

 

 

hamlet20002002@yahoo.co.uk

سلام،
جناب مبین
اگر که برای شما تولید اشکال نمی کند این مطلب را در روزانه منتشر کنید.


اندر احوالات دولت نهم: یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد...
دو ماه پیش وقتی رئیس دانشگاه کلمبیا آقای احمدی نژاد را " دیکتاتور حقیر " نامید به هویت همه ما ایرانی ها برخورد که چطور میزبان از مهمانش اینگونه پذیرایی می کند ولی بعد از گذشت چند هفته و رسیدن تاریخ استعفای لاریجانی عمق دیدگاه این رئیس دانشگاه نمود پیدا کرد و معلوم شد که چقدر به حقیفت نزدیک است. البته این واقعیت از همان اوایل تاسیس دولت نیز خودش را نشان داده بود ولی وقتی که وزرای کمی فهمیده تر دولت یکی یکی جدا شدند و متوجه این امر شدند که نمی توانند با یکی از خرفتترین رئیس جمهوران ایران کار کنند خودش را خودش حکایتی دیگر داشت.
یکی از شباهتهای بی نظیر ایشان با جناب آقای هیتلر که شاید دوستان اطلاع نداشته باشند این است که ایشان نیز همانند هیتلر عزیز مشتاقانشان را (هیئت دولت: مجموعه ای از انسانهای بی خاصیت و نادان) را فرمان دادند تا به جای سوگند به قانون اساسی کشور به منشور ایشان سوگند یادکنند و وفاداری خودشان را نسبت به رئیس جمهور ثابت کنند ؛ این مسئله در زمان جناب هیتلر تا آنجا پیش رفت که احترام به پرچم نیز جای خود را به اداع احترام به این دیکتاتور دوست داشتنی داد.

 

 

mastoor_313@yahoo.com

فكرش رو بكن!

اين زندگي بزرگراهي است پر از خيابان هاي فرعي ، هركس يك جاي مسير قدم زنان پيش مي رود. بي مقصد ها در فكر خود ميدان مي سازند؛ ولي اگر خوب نگاه كني خيرگي نگاهشان نشان از دل پر دردشان دارد. همه عاشقند حتي اگر در اين بزرگراه به بيراهه برود ، پاي صحبت هاشان بنشين تا ببيني تو عاشق تري يا آن ها ؟!

1- تصور کنید امام زمان (عج) ظهور کردند، دشمنانشون رو نابود کردند، اولین روز حکومتشون، از خواب که بلند شدید چه کاری انجام می دید؟

- هماهنگ می کنم که برم ببینمشون
- سریع آماده می شم برای اینکه ببینمشون
- می خندم... از خوشحالی.. فقط
- خدا رو شکر می کنم
- می رم کمک امام زمان (یک نوجوان 12 ساله)
- می رم پیش امام زمان (عج)
- خیلی خدا رو شکر می کنم که اینقدر توفیق داشتم زنده بمونم و این روز رو ببینم و دوم اینکه دعا می کنم جزء کسانی باشم که همیشه کنارشون بمونم
- شکر می کنم

2- اگر یکی از عزیزان شما یکی از دشمنان امام زمان باشن چه عکس العملی نسبت به اون داری؟
- هر کاری که صلاح باشه، همون کاری که خدا خواسته. دشمن امام زمان رو باید از بین برد
- مطمئناً باید از بین بره
- خود آقا جوابش رو بده. خودم هم سعی می کنم رابطه رو کم کنم
- نمی دونم، می سپرمش به خدا. خودم بهش بی محلی می کنم ( قطع رابطه)
- باهاش رفت و آمد نمی کنم. باهاش دشمن می شم.
- همون کاری که پیغمبر دستور دادن. دوستی با دوستاشون و دشمنی با دشمناشون. ( آیه ی آخر سوره ي مجادله)
- سوال غافلگیر کننده ایه. حتی اگر برادر من باشه تا اونجایی که می تونم باهاشون مقابله می کنیم
- طردش می کنم و اگر بتونم نابودش می کنم.

3- اگر به شما به طریقی اثبات بشه که اگر امام زمان بیان شما از کسانی هستید که با شمشیر ایشون کشته می شید، باز هم برای ظهورشون دعا می کنید؟
- چاره ای نیست دعا می کنم!
- بله
- آره، بخاطر اینکه با شمشیرش گردنم رو بزنه
- آره، چون بقیه آزاد می شن
- بله، حتما یه دلیلی داشته امام زمان رو عدل کاراشو می کنه. حتما آدم بدی بودم
- آره . اما دعا می کنم خدا سرنوشتم رو جوری قرار بده که در این موقعیت قرار نگیرم
- ترجیح می دم صبر کنم تا شاید عاقبت به خیر بشم. اصلا نمی دونم

 

 

kamiar.nadimi@gmail.com

ویدیوهای با کیفیت در یوتیوب

 استیو چن موسس سایت یوتیوب در کنفرانس نیوتی‌وی لایو اعلام کرد که یوتیوب به زودی ویدیوهایی با کیفیت بالا به کاربران خود عرضه میکند. او گفت هدف اصلی یوتیوب جمع‌آوری ویدیوهای مختلف و نمایش آنها با کیفیتی معمولی است تا همه‌ی کاربران بتوانند استفاده کنند ولی ما در حال تهیه‌ی یک پخش‌کننده هستیم تا بتواند سرعت اتصال کاربر را تشخیص داده و ویدیو را با کیفیت مناسب او پخش کند و اگر درخواست ویدیویی با کیفیت بهتر را داشت نیز بتواند مشاهده کند.
چن کیفیت و سایز ویدیوهای یوتیوب را در حال حاضر خوب توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که تا سه ماه آینده ویدیوهای با کیفیت یوتیوب برای تمامی کاربرها قابل استفاده شود.
تمامی ویدیوهایی که در یوتیوب آپلود شده‌اند با همان سایز و کیفیت اولیه ذخیره شده‌اند، چن میگوید بخش بزرگی از ویدیوهای موجود در یوتیوب دارای سایز ۳۲۰×۲۴۰ هستند و اجرای این ویدیوها در حالت باکیفیت کمک شایانی به آنها نخواهد کرد.
این روزها تغییرات بزرگی در یوتیوب انجام میشود که این مورد هم یکی از آن‌هاست، از دیگر مواردی که یوتیوب برای رفاه بیشتر کاربران خود اعمال کرده میتوان به افزایش چشمگیر حجم آپلود و بهینه‌سازی پخش‌کننده‌ی یوتیوب اشاره کرد.

منبع :‌ Webware
عکس : استیو چن و چاد هرلی

 

 

salman_yavar@yahoo.com

وقتی یک جاسوس عزیز می شود!! 

پس از آنکه حدود چند ماه پیش خبر دستگیری حسین موسویان معاون آقای روحانی در مرکز بررسی‌ها‌ی استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سخنگوی تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران به سرپرستی وی در دولت اصلاحات، به اتهام جاسوسی، تقریبا تا هفته‌ها‌ خبر اول و تیتر درشت اکثر رسانه‌ها‌ی کشور به غیر از رسانه‌ها‌ی منتسب به اصلاحات بود، و نیز به تبع آن اعتراضاتی از سوی برخی جریانات سیاسی و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل آزادی نامبرده با قرار وثیقه ای 200 میلیون تومانی و رفت و آمد به محل کارش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، صورت گرفت، رفته رفته این اتفاق مهم و نامیمون از سوی برخی از جریان‌ها‌ی ذی نفوذ و گروههای پر قدرت می‏رفت تا رنگ فراموشی بگیرد.تا جایی که این فرد را همین چند روز پیش در همایش اتحاد ملی راهبردها وسیاست ها!!در کنار حجت الاسلام هاشمی همگان دیدند!
پوشیده نیست همان کانال‌ها‌یی که باعث آزادی غیر قانونی این متهم به جاسوسی شده اند، سعی در کم رنگ کردن این موضوع و پاک کردن آن از حافظه ی مردم داشته و دارند و در این راه با غوغا سالاری و هیاهو و به راه انداختن جنگ‌ها‌ی رسانه ای، در صدد منحرف کردن اذهان به سمت و سوی دلخواه خود هستند
این کانالهای ارتباطی که سر منشاء آنها مراکز و اشخاص قدرتمند هستند، اما هدف اصلی اشان سرپوش گذاشتن به این موضوع در همین مرحله و عقیم کردن روند رسیدگی به پرونده ی موسویان است، چرا که در روزهای ابتدایی دستگیری موسویان منابع آگاه از احتمال دستگیری عده ای دیگر از افراد مرتبط با این پرونده خبر می‏دادند. تا آنجا که وزیر محترم اطلاعات در جلسه ای با اعضا کمیسیون امنیت ملی جرم موسویان را محرز دانست و گفت :حداقل 10 سال زندان انتظار او را می کشد!
اینکه یک شخص به تنهایی و آن هم در یکی از مراکز مهم و اثر گذار نظام بتواند به راحتی با سرویس‌ها‌ی اطلاعاتی انگلیس و... ارتباط برقرار کند و اطلاعات مهم و مدارک فوق محرمانه ی کشور را در اختیار آنها قرار دهد و در عوض به غیر از خدماتی از قبیل وجه نقد و ویزا و... مساعدت آنها را برای کسب کرسی‌ها‌ی مجلس هشتم طلب کند، صد البته مورد پذیرش نیست و مطمئنا از ساپورت‌ها‌ی مورد اطمینانی برخوردار بوده است.
در این شرایط هر چند که عزم و اراده ی ملی و نیز خواست جریانها و شخصیت‌ها‌ی دلسوز نظام ایران اسلامی رسیدگی هر چه سریعتر به این پرونده و نیز سلامت در روند پیگیری آن می‏باشد، اما متاسفانه شاهدیم که نه تنها هر روز اخبار جدیدی از کشف ابعاد تازه ای از این پرونده به گوش نمی‏رسد، بلکه روز به روز می‏رود تا این موضوع یعنی جاسوسی و وطن فروشی آن هم در شرایطی که استکبار به هر شیوه ای در صدد فشار به ملت و دولت ایران است، رنگ نسیان به خود می‏گیرد و محو شود.
شاید هیچگاه انتظار نداشتیم شخصی با این پرونده کثیف که روز به روز ابعاد تازه تری از فساد اقتصادی و سیاسیش برای مردم رو می شود را در کنار آقای هاشمی ببینیم!،یا انتظار نداشتیم باز پای این جاسوس به مرکز بررسی‌ها‌ی استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ! باز شود
اما مطمئنا آنچه از حافظه ی تاریخی این مردم پاک نخواهد شد، خیانت و خنجر از پشت زدن وطن فروشان و ناهم میهنانی است که منافع آنها و اربابانشان هیچ نقطه ی اشتراکی با منافع این ملت مظلوم و مبارز ندارد.

 

.

alirezamajidi@gmail.com

شاهزاده سعودی و هواپیمای ایرباس A380

CNN گزارش می‌دهد که یک شاهزاده میلیاردر سعودی قصد دارد ، یکی از بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری جهان را مبدل به یک کاخ پرنده شخصی کند. شاهزاده «ولید بن طلال»، نخستین خریدار نسخه لوکس ایرباس A380 دو طبقه‌ای است. او برای این کار باید مبلغی بیش از 320 میلیون دلار بپردازد.

 45618-6.image.jpg

به علاوه این شاهزاده قصد دارد بعد از خرید اتاق‌های خواب خصوصی، اتاق‌های پذیرایی ، کنفرانس و نمایش فیلم و حتی جکوزی را اضافه کند.

شاهزاده بن طلال سیزدهمین شخص ثروتمند دنیاست. پیش‌تر هم او تنها دارنده یک بوئینگ 747-400 خصوصی بود.

45619-6.image.jpg
45621-6.image.jpg

سخنگوی ایرباس در این مورد گفت که کار این شاهزاده مثل خریدن یک اتوموبیل و یا تلویزیون جدید است. ایرباس قصد دارد دست‌کم 6 فروند A380 لوکس دیگر هم بفروشد، هواپیمایی که می‌تواند 853 مسافر حمل کند.

حتی در خود سایت ایرباس هم نمی‌توانید به اندازه ویکی‌پدیا اطلاعات کامل درباره ایرباس A380 پیدا کنید!

 

 

dejkameh@mapnaturbine.com

درسهاي مهم زندگي !!!
بخش نخست

 درس اول: يه روز مسوول فروش، منشي دفتر، و مدير شرکت براي ناهار به سمت سلف قدم مي زدند… يهو يه چراغ جادو روي زمين پيدا مي کنن و روي اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه… جن ميگه: من براي هر کدوم از شما يک آرزو برآورده مي کنم… منشي مي پره جلو و ميگه: «اول من، اول من!… من مي خوام که توي باهاماس باشم، سوار يه قايق بادباني شيک باشم و هيچ نگراني و غمي از دنيا نداشته باشم»… پوووف! منشي ناپديد ميشه… بعد مسوول فروش مي پره جلو و ميگه: «حالا من، حالا من!… من مي خوام توي هاوايي کنار ساحل لم بدم، يه ماساژور شخصي و يه منبع بي انتهاي آبجو داشته باشم و تمام عمرم حال کنم»… پوووف! مسوول فروش هم ناپديد ميشه… بعد جن به مدير ميگه: حالا نوبت توئه… مدير ميگه: «من مي خوام که اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توي شرکت باشن»!
نتيجهء اخلاقي اينکه هميشه اجازه بده که رئيست اول صحبت کنه!

————————————–

درس دوم: يه روز يه کشيش به يه راهبه پيشنهاد مي کنه که با ماشين برسوندش به مقصدش… راهبه سوار ميشه و راه ميفتن… چند دقيقهء بعد راهبه پاهاش رو روي هم ميندازه و کشيش زير چشمي يه نگاهي به پاي راهبه ميندازه… راهبه ميگه: پدر روحاني، روايت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بيار… کشيش قرمز ميشه و به جاده خيره ميشه… چند دقيقه بعد بازم شيطون وارد عمل ميشه و کشيش موقع عوض کردن دنده، بازوش رو با پاي راهبه تماس ميده… راهبه باز ميگه: پدر روحاني! روايت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بيار!… کشيش زير لب يه فحش ميده و بيخيال ميشه و راهبه رو به مقصدش مي رسونه… بعد از اينکه کشيش به کليسا بر مي گرده سريع ميدوه و از توي کتاب روايت مقدس ۱۲۹ رو پيدا مي کنه و مي بينه که نوشته: «به پيش برو و عمل خود را پيگيري کن… کار خود را ادامه بده و بدان که به جلال و شادماني که مي خواهي مي رسي»!
نتيجهء اخلاقي اينکه اگه توي شغلت از اطلاعات شغلي خودت کاملا آگاه نباشي، فرصتهاي بزرگي رو از دست ميدي!

————————————–

درس سوم: بلافاصله بعد از اينکه زن پيتر از زير دوش حمام بيرون اومد پيتر وارد حمام شد… همون موقع زنگ در خونه به صدا در اومد… زن پيتر يه حوله دور خودش پيچيد و رفت تا در رو باز کنه… همسايه شون -رابرت- پشت در ايستاده بود… تا رابرت زن پيتر رو ديد گفت: همين الان ۱۰۰۰ دلار بهت ميدم اگه اون حوله رو بندازي زمين!… بعد از چند لحظه تفکر، زن پيتر حوله رو ميندازه و رابرت چند ثانيه تماشا مي کنه و ۱۰۰۰ دلار به زن پيتر ميده و ميره… زن دوباره حوله رو دور خودش پيچيد و به حمام برگشت… پيتر پرسيد: کي بود زنگ زد؟ زن جواب داد: رابرت همسايه مون بود… پيتر گفت: خوبه… چيزي در مورد ۱۰۰۰ دلاري که به من بدهکار بود گفت؟!
نتيجهء اخلاقي: اگه شما اطلاعات حساس مشترک با کسي داريد که به اعتبار و آبرو مربوط ميشه، هميشه بايد در وضعيتي باشيد که بتونيد از اتفاقات قابل اجتناب جلوگيري کنيد!

————————————–

درس چهارم: من خيلي خوشحال بودم… من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بوديم… والدينم خيلي کمکم کردند… دوستانم خيلي تشويقم کردند و نامزدم هم دختر فوق العاده اي بود… فقط يه چيز من رو يه کم نگران مي کرد و اون هم خواهر نامزدم بود… اون دختر باحال ، زيبا و جذابي بود که گاهي اوقات بي پروا با من شوخي هاي ناجوري مي کرد و باعث مي شد که من احساس راحتي نداشته باشم… يه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست که برم خونه شون براي انتخاب مدعوين عروسي… سوار ماشينم شدم و وقتي رفتم اونجا اون تنها بود و بلافاصله رک و راست به من گفت: اگه همين الان ۵۰۰ دلار به من بدي بعدش حاضرم با تو …………….! من شوکه شده بودم و نمي تونستم حرف بزنم… اون گفت: من ميرم توي اتاق خواب و اگه تو مايل به اين کار هستي بيا پيشم… وقتي که داشت از پله ها بالا مي رفت من بهش خيره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقيقه ايستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم… يهو با چهرهء نامزدم و چشمهاي اشک آلود پدر نامزدم مواجه شدم! پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت: تو از امتحان ما موفق بيرون اومدي… ما خيلي خوشحاليم که چنين دامادي داريم… ما هيچکس بهتر از تو نمي تونستيم براي دخترمون پيدا کنيم… به خانوادهء ما خوش اومدي!
نتيجهء اخلاقي: هميشه کيف پولتون رو توي داشبورد ماشينتون بذاريد

————————————–

درس پنجم: يه شب خانم خونه اصلا” به خونه بر نميگرده و تا صبح پيداش نميشه! صبح بر ميگرده خونه و به شوهرش ميگه كه ديشب مجبور شده خونهء يكي از دوستهاي صميميش (مونث) بمونه. شوهر بر ميداره به ۲۰ تا از صميمي ترين دوستهاي زنش زنگ ميزنه ولي هيچكدومشون حرف خانم خونه رو تاييد نميكنن!
يه شب آقاي خونه تا صبح برنميگرده خونه. صبح وقتي مياد به زنش ميگه كه ديشب مجبور شده خونهء يكي از دوستهاي صميميش (مذكر) بمونه. خانم خونه بر ميداره به ۲۰ تا از صميمي ترين دوستهاي شوهرش زنگ ميزنه. ۱۵ تاشون تاييد ميكنن كه آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده!! ۵ تاي ديگه حتي ميگن كه آقا هنوزم خونهء اونا پيش اوناست!!
نتيجهء اخلاقي: يادتون باشه كه مردها دوستهاي بهتري هستند!

ادامه دارد ...

 

 

mhmazidi@gmail.com

فيس بوك برای فعالان اجتماعی
 

در تاريخ 9 نوامبر سال جاری (حدود يك هفته قبل) فردي 24 ساله به نام Kyle Fleischmann گم مي‌شود. دوستان او برای يافتنش شروع به فعاليت مي‌كنند.يكي از فعاليتهاي آنها ايجاد يك گروپ در فيس بوك است با عنوان Help Find Kyle Fleischmann-MISSING . در همين 7 روز اين گروپ 34000 عضو پيدا مي‌كند!!                                           منبع خبر و ادامه وقايع.

هدف از ذكر مورد بالا چيز ديگری است. كاربردهای فيس بوك هر روز گسترش فوق‌العاده و متنوعي مي‌يابند. آيا ما هم به اين كاربردها دقت مي‌كنيم؟ در اين كه فيس بوك برای اكثر كاربران داخل كشور مسدود است و در نتيجه غيرقابل استفاده شكي نيست. اما اين دليلي نمي‌شود كه در مورد پتانسيل بالای اين سايت برای انواع و اقسام فعاليتهاي جمعي، انديشه نكنيم.

-اجازه دهيد در مورد كاربردهای فيس بوك در فعاليتهاي سياسي چيزی نگويم. اين قسمتي است كه نوشتن در ان دل شير مي‌خواهد. آنها كه شيردل هستند: بسم الله!

- فيس بوك مي‌تواند كاركردهای اجتماعي فوق‌العاده‌ای پيدا كند.در مورد كاربردهای احتماعي فيس بوك گاه بايد به جمع كوچك كاربران ايراني فيس بوك در سرتاسر دنيا فكر كرد و گاه به تمام كاربران فيس بوك.

تنها برای ذكر نمونه يك مثال مي‌آورم:يك محكوم به اعدام دركشورما در آستانه اجرای حكم است. از طرفي مي‌توان با پرداخت مثلا 20 ميليون تومان از اعدام اين فرد جلوگيری كرد. تنها كافي است يك متن ساده و دو خطی به زبان انگليسي سليس آماده كنيم -بدون نياز به هيچ فحش و فحش كاری سياسي و تنها با بيان ساده حقيقت- و يك گروپ group در فيس بوك برای كمك مالي به اين موضوع ايجاد كنيم. نتيجه را خود حدس بزنيد.

فراموش نكنيد كه فيس بوك منشاء دانشجويي دارد و هنوز هم روحيه حاكم بر آن دانشجويي است. دانشجويان در سرتاسر دنيا با تمام تفاوتهايي كه دارند تشابهات فراواني هم دارند. آنها برای صداقت ارزش قايلند و به انجام كارهاي انسان دوستانه افتخار مي‌كنند. ماجرای قتل عام راهبان بودايي و انعكاس ان در فيس بوك را به ياد داريد؟؟

 

 

ar.sh.blog@gmail.com

اجتماع آرمانی --- ناز هم بر دل من اندازه دارد! 

چند ماهی بیشتر نیست که از طرح سهمیه بندی بنزین می گذرد.این طرح ملی اثرات فراوانی بر زندگی مردم ما داشته است.جدای از همه اثرات خوب و بد،بوجود آمدن یک طبقه اشرافی،از اثرات این سهمیه بندی بنزین و هم چنین مدیریت نادرست تاکسیرانی بود.
چندین ماه قبل از سهمیه بندی بنزین ،تاکسی ها دیگر مانند همیشه،مسافر سوار نمی کردند و با ناز و کرشمه ای از کنار مسافرین منتظر می گذشتند.شیشه های تاکسی ها بالا و رانندگان تاکسی برای آنکه کسی ظن نبرد که آنها منتظر سوار کردن مسافر هستند،از طریق لب خوانی مشتریان خود را بر می گزیدند.در دایره لغات این لب خوانی تنها یک کلمه معنی خوبی می داد و آن هم کلمه " دربست" بود.سایر کلمات از جمله ونک ،فاطمی ،بازار ،هفت تیر واز جمله کلمه "مستقیم" جزو کلماتی بودند که توهینی آشکار محسوب می شدند.این آشکار بودن را می توانستیم از اخم راننده تاکسی ،مطلع شویم.
پس از سهمیه بندی بنزین،بر اجر و قرب این قشر از مردم افزوده و نازک کردن پشت چشم برای مسافرین منتظر،بیش از قبل شد.
دیگر تاکسی سواری یک امر اجتاب ناپذیر و تکراری نیست.امروزه با اذعان کارشناسان این امر ثابت شده است که یکی از با کلاس ترین تفریحات ما تهرانی ها پس از سهمیه بندی بنزین،همین تاکسی سواری است.
وقتی به داخل خیابانی از خیابان های تهران بروید متوجه می شوید که تاکسی برای سوار شدن ما نیست.تاکسی مخصوصا از نوع پیکان 58 اش برای با کلاس ماندن چهره شهر است!
الآن تاکسی های خالی و یا تک مسافره در تهران فراوان اند.انسان گمان می برد که انگار این تاکسی رانان صد ها ملیون در جیب مبارک دارند و این ماشین وسیله تفریحشان است.
اگر ماشین های طرح ساماندهی مسافربر های شخصی و اتوبوس های ریالی،وجود نداشتند،معلوم نبود که چه کسی می خواهد این مسافرین را به مقصد برساند.
این شرح روزهای تهران بود. شب های تهران هم که حکایت خود را دارد.یک بار امتحان کنید.البته به امتحانش نمی ارزد.اگر خواستید این تجربه را امتحان کنید،حتما با خود حداقل 5000 هزار تومان همراه داشته باشید.
چند روز پیش بود که یکی از نمایند گان سازمان تاکسیرانی ،در مصاحبه تلویزیونی علت کمبود تاکسی های فعال در سطح شهر را نیاز مردم به خودرو های دربستی دانست و مصداقش را هم کسی دانست که بیمار است و از بیمارستان آمده و یا قصد آنجا را دارد.(حال وظیفه آمبولانس ها چیست،بماند) در ادامه هم گفت که ما به تعدادی از تاکسی ها (بخوانید همه) دستور داده ایم که در شهر برای اموری ،خالی بچرخند!در انتها هم گفت که امکان ندارد که راننده ای سهمیه بنزین خود را بفروشد و به خاطر افزایش درآمد تنها ،مسافر دربستی سوار کند!
این اطلاعات و این استراتژی را این مسئول از کجا آورده است،الله اعلم.
با همه شواهدی که از کم کاری تاکسی ها در تهران است،حرف این مسئول را می پذیریم اما منتظر زمستان و برف و باران می مانیم که ببینیم آیا در آن روز ها،اصلا تاکسی در تهران کار می کند!!؟
آنروز که پیشگاه حقیقت شود پدید...

 

 

navid.foroughi@gmail.com

دانستنيهاي جالب علمي
(قسمت دوم)

آيا ميدانستي که در 10 سال آينده استرس باعث پنجاه درصد از مرگ و ميرها خواهد شد.

آيا ميدانستي که قديمي ترين پايتخت جهان شهر دمشق است که از دو هزار و پانصد سال قبل از ميلاد به اين طرف ، همواره مسکوني بوده است.

آيا ميدانستي که قديمي ترين شهر شناخته شده در جهان اريحا است که حداقل از 7800 سال قبل از ميلاد وجود داشته است.

اين شهر در کشور اردن کنوني قرار دارد و غربي ها آن را جريکو مي نامند.

آيا ميدانستي درخشندگي کرم شب تاب از چيست.

نور کرم شب تاب کاملا شبيه نورهاي ديگر است ، ولي اصلا گرما ندارد .

به اين گونه نورافشاني ، « نورافشاني سرد » گفته مي شود .

اين نور بر اثر ماده اي به نام « لوسي فرين » ايجاد مي شود که در بدن کرم شب تاب وجود دارد .

وقتي اين ماده با اکسيژن ترکيب مي شود ، مي درخشد .

آيا ميدانستي که مار ماهي يکبار پوست اندازى ميکند.

آيا ميدانستي که مغز انسان فقط دو درصد از وزن بدن را تشکيل ميدهد ولي بيست و پنج درصد از اکسيژن دريافتي بدن را به تنهايي مصرف ميکند.

آيا ميدانستيد که گرمي در تابستان بخاطر نزديکي زمين به خورشيد نيست .

بلکه بخاطر بيست و سه و نيم درجه کجي زمين است.

آيا ميدانستي که چرا وقتي يک سيب گنديده را در بين سيب هاي سالم قرار ميدهيم بقيه سيب ها هم بعد از مدتى ميگندند.

دليل اين است که سيب گنديده يک نوع گاز از خودش انتشار ميدهد که باعث گنديدن بقيه سيب ها ميشود.

آيا ميدانستي که موز تنها ميوه اى هست که يک مقدار از نيکوتن وارد شده توسط سيگار به بدن را کاهش ميدهد.

آيا ميدانستي که قاره امريکا تا پنجاه ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد.

کدام حيوان زنده بزرگترين تخم را دارد.

البته شترمرغ .

ولي آيا ميدانستي که تخم اين حيوان ، دو هزار برابر کوچکترين تخم که متعلق به مرغ مگس خوار است، حجم دارد.

آيا ميدانستي که يک سال کره مريخ 687 روز است.

آيا ميدانستي از 59 ميليون انگليسي ، ده ميليونش سيگارى هستند.

آيا ميدانستي که نيکوتين سيگار، تنباکو به سرعت جذب جريان خون مي شود و ظرف سي ثانيه به مغز مي رسد و روي سلولهاي عصبي آن اثر مي گذارد .

آيا ميدانستي هنگامي که هسته ي ستاره منفجر ميشود پوسته هاي بيروني آن به بيرون پرتاب ميشوند که در خلال چند ساعت انرژي اي را منتشر ميکند که خورشيد ما در مدت پنج ميليون سال منتشر ميکند حال ستاره چندين برابر درخشانتر ميشود.

گردآوري:نويد فروغي

 

 

m_a.omran@yahoo.com

تاج بندگي
(قسمت اول)

به نام خدا
سلام خواهر ديني من سلام بر تو دختر جوان و زيبارويي كه در فرانسه زندگي مي كني. مي خواهم با تو حرف بزنم مي خواهم رازي را با تو در ميان بگذارم.روزي چهره ي تو را در تلويزيون ديدم كه به خاطر داشتن حجاب اسلامي تو را به مدرسه راه نمي دادندو تو به مدرسه نمي رفتي تا حجابت را حفظ كني و من در آن لحظه به تو غبطه خوردم. آري غبطه خوردم به تو كه در جامعه اي زندگي مي كني كه به اجبار حجاب از سر زنان مسلمان بر مي دارداما تو از تمام حقوق بر حق خويش مي گذري تا حجابت را حفظ نمايي ومن در جامعه اي مي زيم كه مي خواهد به هر وسيله اي كاري كند كه حجابها حفظ شود اما مردمش حجاب را نمونه اي از عقب ماندگي مي دانند و با اختيار و ميل و رغبت آن را از دست مي دهند. خواهرم مي خواهم با تو درددل كن. اين روزها به هر طرف كه مي روم و هر كسي را كه در كوچه و خيابان مي بينم انگار دشنه هايي آتشين هستند كه بر قلبم فرو مي روند وتا عمق روحم را مي سوزانند.با خود مي گويم كه چه بر سر اين جامعه آمده است؟چه شده است؟اين آدمها اين قيافه ها اين مدلها از كجا آمده اند؟به كجا مي خواهند بروند؟آيا تمام قوانين نقض شده اند؟آيا تمام عرفها زير پا نهاده شده اند؟از همه مهمتر آياقانون شرع و مقدس خداوندي ناديده گرفته شده است؟آيا هيچ مقام و قانون وحكمي نيست كه بتواند جلوي اين همه حرمت شكني را بگيرد؟آيا همه نشسته اند و دست روي دست گذاشته اند تا جامعه ي ما هر چه بيشتر در منجلاب فساد و بي حيايي و بي عفتي فرو رود؟نمي دانم چه بر سر جامعه ام آمده است؟وقتي تو و دوستانت را ديدم به خود گفتم چه چيزباعث مي شود كه شما در مركز فسادو بي حجابي در جايي كه به زور وباناحقي هاي فراوان حجاب را از سر بر مي دارنداين گونه از حق خويش مي گذريد و با تلاش فراوان حجاب خود را حفظ مي كنيد حتي دختري را ديدم براي آن كه هم بتواند حجابش را حفظ كند و هم به تحصيلش بپردازد موهاي خود را از ته تراشيده بود و به مدرسه مي رفت وباافتخا ربه تمام جهان نشان مي داد كه با هيچ ترفندي نمي توانند جلوي پيشرفت يك بانوي مسلمان را بگيرند.اما دختران و زنان
جامعه ي من چه؟بيشرمانه و وقيحانه و باافتخاردر هر سني و در هر جايگاه و مقامي حجاب را ترك مي گويند و هرروزبيشتر و بيشتربه سمت بي بند وباري پيش مي روند.
نمي دانم ريشه ي اين معضل را در كجا بايد بجوييم؟بعضي ها مي گويند به خاطر ندادن آموزش درست است.عده اي ديگر مي گويند به خاطر نبودن الگوي مناسب است.وبعضي ها معتقدند كه فلسفه ي حجاب بايد فهميده شودتا مردم آن را رعايت كنند.به نظر من اين افراد براي آنكه دل خودشان را خوش كنند كه راهكاري ارائه داده اند اين دلايل را عنوان مي كنند.آخر مگرفلسفه ي حجاب به انداره ي يك مسئله ي شيمي و فيزيك سخت و غير قابل حل است كه بايد آن را آموزش داد و الگو بخواهد و حتما فهميده شود.اينها دلايلي بي پايه و اساس است.آيا مغز ها اين قدر محدود شده اند كه نمي توانند اين مسئله را بفهمند كه حجاب يك نوع مصونيت است نه محدوديت.آخر اين كه معلوم است كه هر چيز گرانبها تر باشد بايد بيشتر محافظت شود و در حجاب و عفاف قرار گيرد.مگر غير از اين است كه همه طلا و جواهرات با ارزش خويش را در صندوق و گنجه محفوظ مي دارند تا از چشمان راهزنان و دزدان دور بماند؟آياكسي را ديده ايد
كه مرواريدهاي اصل و گران بهاي خويش را در كاسه اي بريزد ودر كنار در خانه بگذارد؟آياروح ظريف و لطيف زن آن معراج گاه مرد آن قدر ارزش ندارد كه براي حفظ آن از چشم راهزنان عفاف با پوشش مناسب مصون بماند؟هنگاميكه در كوچه و خيابان با دختران و زناني برخورد مي كنم كه به طور شرم آوري پوشش دارند(كه البته ديگر نمي توان اسم آن را پوشش گذاشت)در دل به آنها مي گويم آخر اين قيافه براي چيست؟اين موها اين آرايش چه چيز را مي خواهد ثابت كند و البته به چه كسي و اصلا چرا بايد چيزي ثابت شود؟آيا آن قدر براي خودتان قايل به ارزش نيستيد و روح انساني خود را محترم نمي دانيد كه با توسل به اين آرايشها و لباسها و مدها مي خواهيد خود را ثابت كنيد؟تا چندي پيش بي حجابي در جامعه ي من محدود مي شد به بيرون بودن موو مقداري هم آرايش اما نمي دانم آيا تو مردم جامعه ي مرا ديده اي كه اينك به چه شكلي در آمده اند؟هم دختران و هم پسران از هر ترفندي براي جلب توجه استفاده ميكنند.روز به روز كه ميگذرد آستينها كوتاهتر مي شود و پاچه هاي شلوارها آب مي رود.يقه هاي مانتوها باز تر مي شود(البته مانتو كه چه عرض كنم بلوزهاي تنگ بدن نما)و روسري ها به تورهاي يك وجبي تغيير سايز مي دهند.جوراب پوشيدن كه اصلا از مد افتاده حتي در زمستان سرد.هر چه دكمه مانتو سخت تر بسته شودنشانه ي كلاس بالاي فرد است.آستيني كه به آرنج رسيده باشد گوياي روشنفكري صاحب آن است.بستن پابندهايي به مچ پا ديگر اين كلاس را كامل مي كند.در مورد پسران هم آرايش صورت، برداشتن ابروها، بند انداختن، فر كردن مو و استفاده از مواد آرايشي نشانه ي اوج كمال و به قولي تيريپ بالاي فرد است.يقه هاي باز با چند گردنبند،بلوزهايي كه به لباس ورزشي بسكتباليستها
مي ماند و موهايي كه به تاج خروس و يا موهاي تافت زده و پوش داده شده ي عروسها بيشتر شباهت دارد تا موهاي يك مرد مسلمان ايراني.اشتباه نكن اينهاكه ميخواني نشانه ي
دختران و پسران به اصطلاح مسلمان جامعه ي اسلامي من ايران است. اينها اوج با كلاسي و تمدن است.آري بي بند و باري در كشور من نشان تمدن شده است ودرجايي خواندم فكر كنم صندلي اتوبوس بود كه نوشته بوداگر بي بندوباري تمدن است پس حيوانات از ما انسانها متمدن تر هستندو من مي گويم كه اين توهيني به حيوانات است ما روي دست آنها را هم از تمدن آورده ايم.شايد ميگويي كه چرا امر به معروف ونهي از منكرنميكني؟
چرا در دل با اين افراد صحبت مي كني وبه طور مستقيم با آنها روبه رو نميشوي؟در جوابت بايد بگويم كه اولا از شرايط امر به معروف و نهي از منكريقين به تاثير است و من به تاثير حرفهايم دربرابراين گونه افراد شك دارم.آخر به نظر تو دختري كه يك ساعت تمام به آرايش صورتش مي پردازد و يك ساعت به تنظيم مدل موهايش با يك تذكر من متنبه مي شودو منكر را كنار مي گذارد؟ثانيا بايدبه تو بگويم كه يك دست صدا ندارد.وقتي مسئولان جامعه ي من آنها كه قدرت و توان قانوني براي امر ونهي دارند قدمي پيش نمي گذارند از من نوعي كاري ساخته نيست.انگار اين افراد بي حجاب هستند كه قدرت و توان امرو نهي به مسئولان را دارند.انگار مسئولان ما از آنها ميترسند. براي من جالب است كه هميشه سرچهارراهها و ميادين شهر عده اي پليس موتورسوارهاي بدون كلاه را به جرم نداشتن وسايل ايمني جريمه مي كنند و موتور آنها راضبط مي نمايند آن هم به عنوان حفظ جان همشهريان اما نمي دانم آيا افراد بي حجاب و بي بندوبار به هيچ كس لطمه نمي زنند؟آيا آنقدر كه موتور هاي دودزا موجب آلودگي هوا مي شوندقيافه هاي رنگارنگ و جلف نمي توانند موجب آلودگي نفوس شوند؟آيا سلامت روحي و ايماني جوانان در هرلحظه اززندگي به اندازه سلامت جسمي آنان اهميت ندارد؟چرابايدموتورهاي اسقاطي و دودزا و بدون پلاك جمع شوند امادختران وپسران بي حيا و بي حجاب نه؟چراباوضع كردن جريمه هاي سنگين براي تخلفات رانندگي مثل نبستن كمربندويا صحبت با موبايل حين رانندگي موفق مي شويم از ميزان اين تخلفات كم كنيم اما نمي توانيم كوچكترين جريمه اي براي افرادي كه نسبت به حكم خداوندي تخلف مي ورزند در نظر بگيريم؟تازه من فهميدم كه اين گونه افراد امتيازهايي هم دارندهرجا استخدامي صورت مي گيرد از اين افرادانتخاب مي كنند چرا كه آنهاجلب مشتري و ارباب رجوع مي كنند.وقتي آنها كه مي توانندكاري انجام دهندوجلوي اين همه بي بندوباري جامعه ي به اصطلاح اسلامي را بگيرند كاري انجام نمي دهند آن وقت من يك نفر چه كاري مي توانم انجام دهم؟ بعضي وقتها كه اصلا از جانب بعضي از همين مسئولين هم ترغيب به بي بندوباري انجام مي شود وقتي از بازيگران به عنوان نخبه هاي فرهنگي تجليل به عمل مي آيد بازيگري كه در همان صحنه ي تجليل با وضع نا مناسبي ازنظرپوشش و حجاب ظاهر مي شود چه رسد به زندگي كاري و شخصي اش خوب اين ترويج بي بندوباري علني محسوب نمي شود؟

ادامه دارد ...

 

 

ghuoghnoos@yahoo.com

مقایسه

اين مقايسه توهين به دخترو پسر اين دهه ها نيست صرفا مقايسه اي طنزآميز و خاطر نشان کردن وضعيتي است که روشنفکران به آن عوارض دوره گذار و دينداران به آن نشانه هاي آخرالزماني مي گويند و در کل بهره اي از حقيقت دارد. انکار اين مقايسه شايد خوديک نشانه ي آخرالزماني باشد.

دختر دهه 60 :بايد با آبرو باشم
دختر دهه 70 :بايد تحصيلکرده باشم
دختر دهه 80 :بايد پولدار باشم

پسر دهه 60 :دارم ميرم جبهه
پسر دهه 70 :دارم ميرم دختر بازي
پسر دهه 80 :دارم ميرم بيمارستان سم زدايي

دختر دهه 60 : مرد بايد با اخلاق باشه
دختر دهه 70 :مرد بايد تحصيلکرده باشه
دختر دهه 80 :مرد بايد پولدار باشه

پسر دهه 60 :در سن 25 سالگي سيگاري ميشد
پسر دهه 70 :در 20 سالگي سيگاري مي شد
پسر دهه 80 :قبل از سن بلوغ سيگاري مي شود.

دختردهه 60 : 30 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي کنم
دختردهه 70 : 25 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي کنم
دختردهه 80 : 20 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي کنم

پسر دهه 60 : دارم ميرم باشگاه ... دارم ميرم زير زمين بنوشم !!!
پسر دهه 70:دارم ميرم مهموني ... دارم ميرم قليون بکشم !!!
پسر دهه 80 :دارم ميرم دبي ... دارم ميرم توهم بزنم !!!

دختر دهه 60 : دوست پسر يکي اونهم يه عشق پاک
دختر دهه 70 :دوست پسر يکي يا دوتا . چند تا هم زاپاس براي روز مبادا
دختر دهه 80 : دوست پسر بين يک نفر تا يک هنگ يا تيپ در رده سني بين 20 تا 60 سال مجرد تا صاحب عيال و چند سر عائله. بالاخره تو اين همه آدم يکي پيدا ميشه بخواد لباس عروس واسم بخره.

پسر دهه 60 :داريوش گوش مي داد
پسر دهه 70 :ابي گوش مي داد
پسر دهه 80 :مقلدين درجه 3و 4 داريوش و ابي را (که خواب عکس انداختن با داريوش را مي بينند) را گوش مي دهد .

دختر دهه 60 :دختر بدون بکارت بايد بره بميره
دختر دهه 70:اشتباه بزرگي کردم خاک تو سرم
دختر دهه 80 : دختر باکره يعني امل و بي فرهنگ. بايد بره بميره.

پسر دهه 60 :شريعتي مي خواند
پسر دهه 70 :شاملو مي خواند
پسر دهه 80 :هري پاتر مي خواند.

دختر دهه 60 :به خاطر حفظ آبرو همه کار مي کنم
دختر دهه 70 :به خاطر دوست پسرم همه کار مي کنم
دختر دهه 80 : به خاطر پول همه کار مي کنم.

پسر دهه 60 :خانواده و پدر مادرم عزيزترين چيز است
پسر دهه 70 :دوست دخترم عزيز ترين چيزاست
پسر دهه 80 :مواد محرک و توهم زا و ماشينم عزيز ترين چيزند.

دختر دهه 60 :شوهر منجي نيست شوهر کردن سنت خدا و رسم زندگي ست.
دختر دهه 70 :شوهر شوهره شوهر... بالشت سره شوهر...
دختر دهه 80 :من يک افسرده ي رواني پر از غصه ام و شوهر منجي من است و ديگر هيچ راه نجاتي نيست.

پسر دهه 60 :در هر صورت بايد زن بگيرم
پسر دهه 70 :بايد پولداربشم و زن بگيرم
پسر دهه 80 :بايد قاطي کنم و زن بگيرم.

دختر دهه 60 : زن روز و اعتمادي مي خواند
دختر دهه 70 :فهيمه رحيمي و مهدي سهيلي مي خواند
دختر دهه 80:بيشتر در اينترنت دنبال فيلتر شکن جديد و پروکسي است.

پسر دهه 60 :مرگ بر اثر جنگ با عراق
پسر دهه 70 :مرگ بر اثر تصادف با موتور و ماشين
پسر دهه 80 :مرگ بر اثر اور دز و سنکوپ بر اثر استعمال هرويين و ايدز و سوانح رانندگي

دختر دهه 60:سيگار کشيدن دختر يک کابوس است دختري که سيگار مي کشد خراب است.
دختر دهه 70 :گهگاهي کنار پنجره يا واسه افه تو پارتي يا کافي شاپ يه دو نخ مي کشم.
دختر دهه 80 :پيش به سوي آسم، سرطان حنجره ،ريه،ناي و خون قبل از يائستگي.

جوان دهه 60 :جنگ زده بود
جوان دهه 70 :غرب زده بود
جوان دهه 80 :پوچ است.

دختر دهه 60 :از خدا مي ترسم
دختر دهه 70 : از بي عشقي مي ترسم
دختر دهه 80 :از بي پولي مي ترسم.

جوان دهه 60 :خواب صلح و آرامش مي ديد
جوان دهه 70 :خواب بد بد مي ديد
جوان دهه 80 :فقط کابوس مي بيند.

پدر براي پسر دهه 60 :در حکم يک پدر مقدس بود حرمتش کاملا حفظ مي شد
پدر براي پسر دهه 70: در حکم يکي از اعضاي خانواده بود بايد به او حال داد.
پدر براي پسر دهه 80 :سر خره عوضي اسکل بي پدر مادر.

دختر دهه 60 : اول نجابت خود را به رخ مي کشيد
دختر دهه 70 : اول مدرک تحصيلي خود را به رخ مي کشيد
دختر دهه 80 : اول مارک و مدل اتومبيل و ريخت و قيافه خود را به رخ مي کشد.

داماد دهه 60 :فقط پدر مادرم ،زن و بچه ،و کارم
داماد دهه 70 :فقط زن و بچه و عشق و حالم و کارم
داماد دهه 80 :فقط عشق و حالم و کارم.

عروس دهه 60 :بايدمثل مادرم سوخت و ساخت اين ذات زندگي ست بدبختي و خوشبختي با هم.طلاق پاک کردن صورت مسئله ست و مسئله ميزان بردباري صبر و توان مديريت منه.بايد سعي کنم مثل دو رود در کنار هم باشيم. بايد مديريت کنم اين هنر زندگيه.
عروس دهه 70 :نبايد سوخت وساخت اما بايد زندگي کرد و همينطور در وقت لزوم مقابله به مثل.طلاق پايان تلخيه اما خب مجبورم بهم سخت بگذره ول مي کنم ميرم. اين هنر زندگيه.
عروس دهه 80 :مثل دو کوه برابر هم.عوضي بره مهرمو مي زارم اجرا يه راست مي رم با يکي ديگه.خوش بگذرون و سختي نکش.اين هنر زندگيه.

مرد دهه 60:خدا خانواده ثروت
مرد دهه 70 :خانواده ثروت خيانت به همسر
مرد دهه 80:ثروت، خيانت به همسر ،مصرف پروزاک و انواع ديگر قرص اعصاب .

عروس دهه 60:تقسيم وظايف رمز موفقيت و آسايشه. من طي يک سند قانوني همسر اين مرد هستم نه دوست او .وظيفه من خانه داريه وظيفه مرد کار و تامين زندگي هر کس غير از اين به گوشم بخونه شيطانه.
عروس دهه 70 :تقسيم وظايف چيزيه که بايد دوباره معني و تعريف بشه.دليل نداره من هميشه غذا درست کنم من کلاس گيتار دارم کلاس آواز دارم . فقط سه يا چهار روز در هفته ممکنه از خونم بوي غذا بياد.اما خب مي دونم که غذا پختن کار منه نه مرد.
عروس دهه 80 :تقسيم وظايف يه حرف احمقانه و سنتيه هر کس به فراخور حالش هر کار که از دستش بر اومد انجام ميده هر کاري که مي کنم از لطف منه نه وظيفه من پس من هر کاري تو خونه مي کنم لطف مي کنم. تعهد و وظيفه اعصابمو بهم مي ريزه.

پسر دهه 60:خدايا جنگو تموم کن
پسر دهه 70 :خدايا يه خونه خالي برسون
پسر دهه 80 :خدايا برسون يه دومثقال شيره و يه دو سورت شيشه

دختر دهه 60 :طلاق بعد از 10 سال آنهم يک در 1000
دختر دهه 70 :طلاق بعد از 5 سال آنهم يک در 100
دختر دهه 80 :طلاق بعد از 6 ماه الي يک سال آنهم يک در5

پسر دهه 60 :پيکان 54 و مسافر کشي
پسر دهه 70 :پرايد و دختر بازي
پسر دهه 80 :پژو و تصادف منجر به فوت

دختر دهه 60:امامزاده معصوم وديگر امامزاده ها را شفيع مي کرد دعا و نذر مي کرد وبالاخره حاجت دل خود را مي گرفت
دختر دهه 70 :پيش رمال و دعا نويس مي رفت و حاجت خود را طلب مي کرد.
دختر دهه 80 :در شرکت هاي خصوصي به هر نحو که شده رفع حاجت مي کند.

جوان دهه 60 :خدايا آبروي مرا حفظ کن
جوان دهه 70 :خدايا پول منو زياد کن
جوان دهه 80 :کارت سوخت داري داداش

يه نكته :
اگه بعضي جاها ادب رعايت نشده بود شرمنده .... ميخواستم پاك كنم ولي ديدم بودنش به از نبودنشه

 

 

احسان بهرام غفاري

حاج كاظم در فست فود ! 

قبل از شروع مطلبم ابراز همدردي خودم را با مبين عزيز ابراز مي كنم و برايش آرزوي توفيق و صبر دارم . اما روزانه شماره 838 مطلبي داشت بعنوان ده سال بعد از آژانس شيشه اي چه كسي ... نوشته دوست خوبم گردباد .
متني سرشار از انزجار به مهناز افشار و تاسف براي حاج حاتمي كياي فقيد . اول از هر چيز لازم مي دانم كه خبر فوق را كه حاج آقا حاتمي كيا قرار است با آقاي گلزار و خانم افشار فيلمي را كليد بزند را تكذيب مي كنم و از همين جا مي گويم كه اصلا همچين اتفاقي قرار نيست بيافتد . اين روزها حاج ابراهيم ما سخت درگير خزعبلي هست كه در آن حميد فرخ نژاد يك رواني ،‌روح ، استيو مك كويين ،‌روز هشتم ، مازوخسيت ،‌روحاني و غيره است و خانم پاوه نژاد يك زن ستم ديده ، دانشجو ، دكتر ، محقق ، معصوم ، ساده ، گل گلي و امثالهم . هجويه اي كه حتي بدرد توي جوب ريختن هم نمي خورد ( حتما قسمت هايي از اين سريال دو ريالي را ديده ايد ) . به هر حال قصد نقد و تحليل در مورد اين اثر درخشان استاد فقيد ندارم و بلكه رويكردم به نوشته گردباد عزيز در موردخانم مهناز افشار است .
در ابتداي مطلب دوست عزيزم گردباد اشاره اي به ديالوگي از فيلم قيصر شده بود . كه به همان دليل كه امروز ، روز قيصر و امثالهم نيست ، امروز زمان حاج كاظم ها و حاجي و سيد گفتن ها هم تمام شده است . ابدا كاري به ارزشمندي قيصرها و حاجي ها و غيره ها ندارم . در هر دوره اي ، لزوما آدم هاي آن دوره ارزش دارند و در دوره هاي بعد بايد راهشان الگو قرار بگيرد و نه اسم شان . فرض بر اين كه همه ايران (‌از هر نسلي ) بدانند كه شهيد همت و باكري و جهان آرا كجا و كي بدنيا آمدند و شماره شناسنامه شان چيست و فرقشان با بزرگراه چيست ؟ خب چه مي شود ؟ بگذاريد بحث را روشن تر بيان كنم . حتما پيرمردهايي را ديده ايد كه در باجه فروش بليط اتوبوس ، بليط مي فروشند . اكثرشان در عرض كمتر از ده دقيقه سخت ترين جدول هاي روزنامه ها را حل مي كنند ولي حالا بايد اينان را استاد دانشگاه كرد ؟ دانستن و داشتن اطلاعات عمومي ربطي به علم ندارد . حرف من هم اين است كه گيرم نسل سوم تا لباسي كه فلان شهيد را داماد كرده اند را بداند ، حال دليل مي شود اين وسط شهادت و معني ارزشي آن هم بهش فكر شود ؟ دوست عزيز گردباد نگران اين است كه چرا جوانان نسل سوم چلچراغ مي خوانند و فست فود مي خورند !!! و فرق بزرگراه همت را با شهيد همت نمي دانند . خب ندانند ولي همين نسل سومي كه موهايش را فشن مي كند و انگار پايش را روي سيم لخت برق گذاشته و دختراني كه موهاشان مثل برگ آناناس آرايش شده و سگ بغل مي كنند و ماتيز سوار مي شوند و امينم و كامران هومن گوش مي دهند و ماهواره مي بينند و غيره ،‌حاضرم قسم بخورم معني ارزش ها را خيلي بهتراز برادراني كه نگران امر به معروف و نهي از منكر هستند و در مساجد نوار مذهبي مي فروشند و هوندا سوار مي شوند و سر چهارراه ها مي ايستند و ميدان تير مي روند و دعاي ندبه و كميل شان و روضه حاج منصورشان ترك نمي شود ،‌ مي دانند و براي ارزش هاي كشوري و ملي و فرهنگي و ديني شان ارزش قايلند . چند مثال مي زنم كه بفهميد اين نسل سومي ها با آن تيپي كه من و شما قبول نداريم يا داريم ،‌ارزشي تر از دوران ما فكر مي كنند . تمامي بردهاي فوتبال را اين جوانان جشن مي گيرند ، اعتراض به آبگيري سد سيوند ، اعتراض به اهداي مقتدرانه !!! درياي خزر با لاشخوري بنام روسيه و ... توسط اين نسل سومي ها ادا شده است ( ارزش هاي ملي ) ،‌ تمامي هيات هاي تهران را همين ژيگولها در ماه محرم زنده نگه داشته اند و سري هم به امامزاده هاي بزنيد مي بينيد كه همين ژيگولها نشسته اند و صادقانه دعا مي كنند و ... (‌ارزش هاي ديني ) و تمام فيلم هاي قابل قبول دفاع مقدس ، ادبيات قابل قبول دفاع مقدس ،‌هنرهاي تجسمي در باب دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت و ... ( ارزش هاي معنوي و ملي ) همه و همه و هزاران نمونه ديگر همه بدست اين ژيگولهاي نسل سومي تا بحال ماندگار مانده است و الا با چوب و چماق نسل دومي ها كه زوري نمي شود ارزش هاي ملي و معنوي را نگه داشت . براي نتيجه گيري هم بگويم كه در جشن شب چله چلچراغ ، همين جينگول هايي كه من و شما آنها را به بازي نمي گيريم و به خاطر يك رژ لب آنها را به بدترين القاب نسبت مي دهيم ، شهيد داوود كاظمي را از ميان بهرام رادان و گلشيفته فراهاني و باران كوثري و سردبير شرق و ابطحي و خاتمي و ده ها ژيگول ديگر بعنوان قهرمان ملي انتخاب كردند و براي اين شهيد يكربع تمام دست زدند و به احترامش برخواستند . بگذريم .
اما مطلب گردباد عزيز در مورد خانم افشار . به همان دليل ساده اي كه داريوش ارجمند را نمي توان به خاطر نقش مالك اشترش ، در حد مالك اشتر دانست ،‌خانم افشار را هم نمي توان به خاطر بازي در نقش هاي تين ايجري ، شارون استونش كرد . نمي خواستم از اين مثال استفاده كنم ولي براي درك بهتر گردباد عزيز مي زنم . آن خانم بازيگر را حتما يادتان نرفته كه هميشه با چادر بازي مي كرد و نقش فرشته ها ، دخترهاي پاك ، معصوم ، نجيب و كليه صفات متعالي را يك جا در نقش هايش داشت ؟ يادتان آمد ؟ مگر همين معصوم نبود كه سي دي اش دست به دست گشت و بيش از نيمي از ايران فيلم پورنوي او را ديدند ؟ اصلا نمي خواهم او را متهم كنم و بحثم چيز ديگري است . اگر خانم مهناز افشار در اين نقش ها بازي مي كند دليل بر خيلي چيزها نمي شود و نمي شود به ايشان تهمت روا داشت كه بدرد طرفداران كامران و هومن مي خورد . اصلا مگر كامران و هومن بد هستند ؟ مگر قرار است تمام خوانندگان ايران در مورد دفاع مقدس ، گل و چشمه ،‌ انقلاب بخوانند ؟؟؟ حداقل كامران و هومن هيچ ادعاي ارزشي و اسلامي و رياكارانه ندارند كه برادر عزيز سهيل محمودي و اصفهاني و عصار گرانمايه و غيره دارند . به هر حال قرار هم نيست همه سرود انقلابي با مجوز صدا و سيما داشته باشند . اما در مورد آتش بس . حسن آتش بس و آتش بس ها اين است كه بعد از ديدنشان مي گوييم ديدي چه الكي به طلاق و جدايي فكر مي كرديم ؟ زندگي شيرين تر از اين حرفها و چشم و هم چشمي هاست و جلوي خيلي از طلاقهاي لوس را مي گيرد ولي وقتي از سينماي آژانس شيشه اي بيرون مي آييم ،‌مي گوييم : ديدي چه ( معذرت مي خوام ) تخمي داره اين حاتمي كيا ! فيلم مي سازه تر مي زنه به اطلاعات و پليس . فرق اين دو فيلم در اين است كه يكي جامعه را به سوي بهتر شدن مي كشاند ( با نشان دادن شوخي ها ،‌لوس بازي ها و اطوارهاي تين ايجري و خوشگل )‌ و آن ديگري با ريا و دروغ و چاپلوسي و رندي ،‌ذهن را به سمت سياست يا همان كثافت ترين شاخه روي زمين مي برد . آري گردباد عزيز فرق اينجاست . ابدا فكر نكن كه من با حاتمي كيا و سينمايش مشكل دارم . من حاتمي كيا را بهترين فيلمساز ايراني مي دانم و عميقا و وجدانا عاشقش هستم . اما قرار نيست دو چيز مختلف ، از دو جنس را با هم مقايسه كني و يكي را متهم كني . انگار من سيب را با اسب مقايسه كنم ! يا بايد اسب را با قاطر مقايسه كرد ، يا سيب را با هلو . هر دو از يك جنس و يك روح . گردباد عزيز تو دو سينماي متفاوت ( يكي دفاع مقدس و ارزشي و ديگري اجتماعي و خانوادگي ) را با هم مقايسه كرده اي و نتيجه گرفته اي كه گلزار و افشار جيز هستند و پرستويي و رضايي ماه . باز در مورد حاتمي كيا بايد بگويم كه اگر ارتفاع پست را ديده باشي ،‌همين حاج ابراهيم خودمان دردي را نشان مي دهد كه مربوط به همين لوس هاي چس فيل خور و چلچراغ خوان است . جاي شلاق هاي روي بدن آن پسر ( سمير يا ثمير ) را يادت هست در فيلم فقط به خاطر يك نوار كاست !!؟ يا دختري كه روسري اش را برداشت و يا حميد فرخ نژادي كه براي يك لقمه نان براي زن و بچه اش بايد هواپيما را مي دزديد ؟ حاتمي كيا جنس سينمايش اتفاقا همين نسل سوم است و براي نسل سوم فيلم مي سازد و خيلي وقت است كه براي نسل دومي كه شعار تمام وجودش را گرفته و فقط لاف ارزش ها را مي زند ،‌نمي سازد . شايد از كرخه تا راين به اين سمت او فهميده است كه نسل دوم طبلي تو خالي بيش نيست و ارزش ها نزد نسل سوم و ژيگولهاي هايدا خور و آيس پك خور است . در فيلم آژنس شيشه اي ، حاج كاظم از نسل سوم نمي برد ،‌از هم رزمان و هم نسلانش مي برد . كسانيكه به او مي گويند مگر براي من جنگيدي كه من به تو بليط بدم ؟ گردباد عزيز يادت هست ؟ مگر حاج كاظم با دو تن از هم رزمانش ( يكي نماينده امنيت ملي و ديگري نماينده حفاظت اطلاعات ) درگير نشد ؟ كدامين نسل سومي در فيلم آژانس شيشه اي مورد اتهام و سرزنش حاج كاظم قرار گرفت ؟ پيشنهاد مي كنم با دقت يكبار ديگر اين فيلم را ببين و ببين كه حاج كاظم و حاج كاظم هاي واقعي اين دوران از كه شكايت دارند و كدامين نسل را متهم مي كنند ؟ جوابش را مي تواني در فيلم مسعود خان ده نمكي خودمان هم پيدا كني كه او هم فهميده است كه نسل سوم پاسدار ارزش هاست و نه نسل دوم تو خالي و لاف زن ، كه اگر بود اسم شهيد همت روي اتوبان نبود و اسم شهيد شيرودي روي سالن كشتي و استخر !!!
حافظ عليه الرحمه مي فرمايد : ما را به رندي افسانه كردند ، پيران جاهل ، شيخان گمراه . فكر كنم نتيجه گيري را مي تواني به خوبي در اين بيت ببيني . همين .

 

 

 
نوشته شده در چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 18:27 توسط مسعود | |

 

 

Ãطنز روزانه

گزارش لحظه به لحظه از سفر مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى به تهران 

** روز اول
شبکه اول سیما: گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گویای گذشته ی بدون نقص جمهوری اسلامی ایران در مسائل هسته‌ای است.
شبکه دوم سیما: به دنبال گزارش اخیر محمد البرادعی، پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس باز خواهد گشت.
شبکه سوم سیما: منصور! بدون انرژی هسته‌ای پاتو تو خونه نمی‌ذاری! فهمیدی؟
شبکه چهارم سیما: بینندگان جان! همانطور که مفهوم شُدید، یکان یکان مسئولان جان در حال ارسال پیامک های تبریک به مناسبت این فرخنده روز به برنامه هستند ...
شبکه خبر: خط تولید انرژی هسته ای در بیست و چهار کشور دنیا توسط متخصصان ایرانی راه‌اندازی خواهد شد.


** روز دوم
ساعت 10:23:29>>
«مسافرین محترم توجه داشته باشید. برای هر یک از شما، یک عدد چتر نجات در انتهای هواپیما تعبیه شده. لطفا جهت پیاده شدن، هرچه سریعتر به انتهای هواپیما مراجعه کنید!»
ساعت 10:28:35>>
- سلام ممد جون!
- سلام محمود! حالت چطوره؟ حالا فرست‌کلاس برامون نگرفتی لا اقل یه هواپیمای بهتر می‌گرفتی!
- چرا؟ مگه اذیت شدی؟ این توپولف‌ها که هواپیماهای خوبی هستن! ما خودمون همیشه از اینا استفاده می‌کنیم.
ساعت 10:28:59>>
بی‌بی‌سی: البرادعی با یک هواپیمای روسی به ایران سفر کرد.
فاکس نیوز: پوتین باید به غلط کردن بیفتد!
ساعت 10:42:15>>
- حالا این چی هست؟
- این غذا بهترین صبحونه توی ایرانه. اسمش عدسیه!
- چه جالب. باید خوشمزه باشه ... بگذریم محمود جون. حالا چه خبر از مسائل هسته‌ای؟
- به مرحمت شما. خوبه. سلام می‌رسونه!
ساعت 10:42:38>>
شبکه خبر: رئیس جمهور به هرگونه ابهام در تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پایان داد.
پرس‌تی‌وی: ضیافت صبحانه در حیاط دفتر ریاست جمهوری.
خبرگزاری آبان: اکران خصوصی آژانس شیشه‌ای با حضور محمد‌البرداعی.
ساعت 10:43:47>>
- خب ممد جون به مامان و بابا سلام برسون!
- ها؟ مگه قرار نبود فیلم پخش کنید؟
- حالا باشه یه وقت دیگه. الآن هواپیمات پرواز می‌کنه بعد می‌مونی روی دست ما!
- خب ... آخه ...
- بازم بیا پیش ما.
- ولی ...
- آهان خوب شد یادم انداختی. بیا اینا رو هم ببر برای سوغاتی!
- دستت درد نکنه. خیلی ممنون. ولی ... آخه ...
ساعت 10:44:56>>
شبکه خبر: محمدالبرادعی از همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکر کرد!
فاکس‌نیوز: آخه و کوفت!


** روز سوم
هفته‌نامه زردینه: افخمی زندگی البرادعی را می‌سازد. در این فیلم، محمدرضاگلزار نقش محمد‌البرادعی را ایفا خواهد کرد. همچنین، سید جواد هاشمی در نقش محمود احمدی‌نژاد، مهناز افشار در نقش کاندولیزا رایس و محمدرضا شریفی‌نیا در نقش ملک فهد ظاهر خواهند شد!
روزنامه آفتاب شرق: خانم خلاقیت: «جهان به سوی حذف انرژی هسته‌ای به عنوان مهمترین عامل آلودگی محیط زیست در حرکت است.»
روزنامه کیهان نو: البرادعی قهرمان! بازم پیش ما بمان!
روزنامه الشرق الاوسط: بی‌نظیر بوتو خواستار تعویض پرویز مشرف با محمدالبرادعی شد.
اشپیگل: سقوط یک هواپیمای روسی در خاک ترکیه!
تایمز: یکی از مقامات پ.ک.ک: «ما که کارمون تموم شد ...!»

 

 

 

 

 

 

 Ãزندگي روزانه

کار، مُد، سلامتی، خانواده، رموز موفقیت و ... (مردمان)


5 قانون براي مديران و رئيسان


بعضی تصور میکنند که رئیس بودن فقط به پشت میز نشستن، سیگار کشیدن و به این و آن دستور دادن است. ممکن است وقتی می بینند کسانی هستند که از حرف هایشان اطاعت می کنند و به آنها احترام می گذارند، احساس رضایت کنند.
متاسفانه، آنچه شما می بینید فقط یک درصد از زندگی آنها ميباشد—در واقع ساعات فراغت آنهاست. مطمئناً رئیس بودن الزامات و خصوصیات خاصی می طلبد. یک رئیس هیچوقت تعطیلی ندارد و 24 ساعت روز باید گوش به زنگ باشد. هیچ کس تا به حال با نشستن در رستورانها و دید زدن دخترها رئیس نشده است. برای رئیس شدن باید سخت تلاش کرد و همیشه هوشیار بود. نکاتی که در این مقاله پیش روی شما قرار داده ایم، به شما برای رسیدن به این هدف کمک می کند.


1. اگر احترام می خواهید، احترام بگذارید
یکی از اصلی ترین قانون های موجود در ریاست این است که افراد تنبل همیشه پس رفت می کنند. فقط افراد کمی هستند که خود را از این قانون جدا می کنند، اما اکثر مردم نمی توانند. به قدرت رسیدن از طریق کانال های مناسب آسان تر و قابل تحمل تر از کندن تونل به سمت بالا با دستان خودتان است، فقط به این دلیل که رئیس های قبلی به شما احترام گذاشته و از شما حمایت می کنند.
خاطرتان باشد که احترام گذاشتن به معنای بادمجان دور قاب چینی و چاپلوسی نیست. به این معنی است که باید در مقابل نیازهای سازمان و شرکت، مراقب و متوجه باشید. البته باید دقت داشته باشید که زیر دستان شما این مهربانی را با ضعف شما اشتباه نگیرند.


2. تصمیم غلط بهتر از بی تصمیمی است
تلاش برای به چنگ آوردن همه ی قدرت در یک زمان، نتایج متضادی در پی خواهد داشت. در بعضی موارد تصمیمات بزرگ در زندگی توام با شناخت و گه گاه افتخار خواهد بود. سزار نام خود را با عبور از رابیکون و ورود به روم نهاد. از طرف دیگر، برتوس نام خود را با خیانت به سزار نهاد. تفاوت بین این دو مرد به طور آشکاری در یک چیز است: پیروزی. اگر بروتوس دشمنان خود را پس از خیانت برکنار می کرد، می توانست تاریخ را به خواست خود رقم بزند، اما تصمیم او باعث رسوایی و بدنامی همیشگیش شد.
اگر درگیر یک تصمیم گیری هستید، ممکن است افراد کم طاقت دیگری این تصمیم را به جای شما بگیرند. شما به عنوان یک رئیس باید بتوانید زیردستانتان را آنقدر تحت جذبه خود نگاه دارید که به خود اجازه ی خیانت به شما را ندهند. اگر کسی به شما خیانت کرد، باید کاری کنید تا آن فرد را الگویی برای سایر کارمندان شرکت کنید. او را اخراج و یا از مقام خود عزل کنید.


3. با هوشیاری شر بدخواهان را از سر خود کم کنید
یک رئیس تاثیر گذار باید بتواند رقیبان و بدخواهان را از جلوی راه بردارد. در مسیر شما به عنوان یک رئیس ممکن است افراد به ظاهر مهربان، اما در باطن بدخواه زیادی باشد که بخواهند وارد مسیر شما شوند. هیچ چیز مثل کینه و طرز برخورد کار را خراب نمیکند. به عنوان یک رئیس باید بتوانید به هر طریق ممکن خود را آماده و برتر و بالاتر از همه نگاه دارید. یکی از راه هایی که میتوانید از طریق آن اجازه ندهید هیچ چیز و هیچ کس سد راه شما نشود این است که با همه به طور یکسان رفتار کنید، از مدیر عامل گرفته تا آبدارچی شرکت.
البته این به آن معنا نیست که باید مثل بعضی سیاست مداران یک نقاب پلاستیکی به صورت بزنید. اما اگر دیدید کسی قصد مزاحمت و بدخواهی دارد، بار اول نصیحتش کنید. اگر زیر بار نرفت، بار دوم فشار بیشتری بر او بیاورید، اما اگر باز سر عقل نیامد، بیرونش کنید. شما به عنوان یک رئیس باید بدانید که با مردم چطور رفتار کنید، چطور آنها را ترسانده و یا چطور خیلی مودبانه خردشان کنید.


4. از فرصت ها نهایت استفاده را ببرید
وقتی به قدرت رسیدید، تازه زمانی است که فشار را بر روی خود احساس می کنید. لحظاتی وجود دارد که یک نفر با یک ایده جالب و عالی، از فرصت استفاده کرده و پاورقی بر تاریخ زندگی کس دیگری می شود. در واقع، زندگی ترکیبی از تقاطع های بین آن افرادی است که انتخاب صحیح کردند و آنها که انتخابی غلط کردند. برای اینکه نامتان ماندگار شود، باید جزء آن افرادی باشید که گوش به زنگند و از فرصت ها بهترین استفاده را می برند. برای رئیس بودن باید از فرصت ها استفاده کنید و گرنه پشیمان خواهید شد.


5. از همه بیشتر کار کنید
بدون تلاش و کوشش فراوان هیچوقت رئیس نخواهید شد. برای اینکه سوپراستاری معروف هم بشوید باید حداقل 20 سال تلاش کنید. اگر همیشه برای انجام کار بیشتر اشتیاق داشته و هدفمند باشید، ساعاتی که روی آن سرمایه گذاری کرده اید، فرصتی پیش روی شما قرار می دهند. و زمانیکه رئیس شدید، همه دوست دارند که جای شما باشند. همه به شما نگاه می کنند، پس بهتر است سرتان را بالا نگه دارید و باز به سعی و تلاشتان ادامه دهید، چون احترام خیلی زود ناپدید می شود.
خاطرتان باشد حتی زمانیکه به عنوان یک رئیس شناخته شدید، باز باید کوشش کنید چون در غیر اینصورت خیلی زود آن را از چنگتان در خواهند آورد.


روی شخصیتتان کار کنید
می توانید از یک تلاشگر 20 ساله به موفقیت یک شبه نائل شوید، فقط اگر برای آن تلاش کنید. اما برای این منظور نیازمند شخصیت هم هستید. برای خاطره انگیز کردن زندگی، تقلا و کشمکش نیز لازم است. یادتان باشد رئیس در وادی خطر زندگی میکند. چیزی که به شما کمک میکند بتوانید مقام و موقعیتتان را حفظ کنید این است که کارهایی را انجام دهید که دیگران از انجام آن واهمه دارند. این جرات و جسارت از شخصیتی جسور و باشهامت ناشی می شود.
هوشیار باشید و تلاشگر، و خیلی زود خواهید دید که نام شما نیز به تاریخ اضافه خواهد شد .
 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 18:10 توسط مسعود | |

 

 Ãدانش روزانه


چطور
از بوی بد دهان خلاص شویم؟


شما زمانی می توانید از بوی بد دهانتان جلوگیری کنید که علت انرا بدانید. در 90% موارد این بوی بد به علت الوده بودن محیط دهان است.
جرمهایی که به علت وجود باکتری در دهان شما نقش می بندد عمده علت بوی بد دهان است. گاهی اوقات وجود عفونت و یا اشکالی در ریه ها باعث این بو ها می شوند. سریع خوردن غذا یکی دیگر از علل این مشکل معرفی شده است.
بوی موادی همچون سیرها و یا پیاز می تواند از طریق خون وارد ریه ها شود و بوی بد دهان را پدید اورد. تنباکو نیز یکی دیگر از مقصران این ماجراست و چرک سینوسها و یا دیابت نیز مسبب بوی بد دهان شناخته شده اند.

چند راه برای جلوگیری از بوی بد دهان:
دهان خود را تمیز نگه دارید. این به معنی دو بار مسواک زدن و استفاده از نخ دندان در شبانه روز است. باقیمانده غذا میان دندانهای شما که سبب تشکیل باکتریها می شود تنها با نخ دندان بیرون می اید.
زبان خود را نیز تمیز نگه دارید. پس از هر بار مسواک زدن زبانتان را هم با مسواک بشویید که محل رشد باکتری ها نشود.
دهانتان را مرطوب نگهدارید. بزاق دهان ضد عفونی کننده های خدادادی هستند و بوی بد دهان در اول صبح به علت کم شدن ترشح بزاق است.
دهانتان را بشویید. پس از هر بار غذا دهانتان را اب بکشید زیرا گشتن اب در دهانتان می تواند غذاهای باقیمانده را از دهانتان خارج کند.
نعناع بجوید. گر چه خشبو کننده های دهان سبب ریشه کن شدن بوی بد دهان نمی شوند اما برای دقایقی می توانند بوی غذایی که خورده اید را از بین ببرند.
خوراکی هایی که از اجتماع باکتری جلوگیری می کنند همچون هویج و بادام زمینی یا پنیر کم چرب را برای عصرانه انتخاب کنید.
این روشها برای جلوگیری از بیشتر شدن بوی بد دهان موثرند اما بهترین راه رای از بین بردن ان پیدا کردن علت اصلی ان است.

 

 

 

 

 

 

Ãاس.ام.اس روزانه

روزهاي فرد هفته منتظر ما باشيد
roozane_sms@yahoo.com

دوستاي عزيز سلام
اميدوارم كه حالتون خوب باشه
يه مطلب بگم خدمتتون
دوستان عزيز بودن كه مي خوساتن آرشيو اس ام اس روزانه رو داشته باشن ..
اگه يادتون باشه يه صحبتي هم داشتم باهتون كه نظر بدين و اينا...
طي صحبتهايي كه با مدير تالار داشتم آرشيو اس ام اس ها رو ايشون توي تالار قرار مي دن .. اگ اونجا سر بزنين مي بينين كه چندين قسمت از اول كه مطالبم منتشر شده قرار داده شده ..
از طريق اين لينك هم مي تونين مطالب رو بخونين
لينك آرشيو اس ام اس روزانه

خب . بريم سراغ مسيج هاي امروز :


1051- بزرگترين گناه:سکوت بزرگترين شجاعت: بگی دوست دارم/بزرگترين سرمايه:دوست/بزرگترين افتخار:عاشق شدن.../بزرگترين هنر:عاشق ماندن... (2520-0916)

1052- اس ام اسات شده مثل دارو.يکی صبح يکی شب.اما حال من خيلی بده.هر لحظه به دارو احتياج دارم هر لحظه (0509-0912)

1053- حرف هاي ما هنوز ناتمامند تا نگاه ميکنی وقت رفتن است.باز همان حکايت هميشگی،پيش از آنکه با خبر شوی لحظه ي رفتن تو ناگزير ميشود. ای آی... دريغ و حسرت هميشگی، ناگهان چقدر زود دير ميشود... (0509-0912)

1054- براي لذت بردن از زندگی کافيه کمی احمق باشي شکسپير (6094-0915)

1055- ميدونم تا اس ام اس مياد دعا ميکنی من باشم.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ميخواستم بگم دعات مستجاب شد. (2520-0916)

1056- ببخشيد بد موقع مزاحم شدم. ميخواستم قربونت برم، از کدوم طرف بايد برم. (2520-0916)

1057- انالله و انا اليه راجعون فرستنده اين SMS از دوريتان جان داد. (2520-0916)

1058- بعضی ها،ميخواهند که تلقين کنندگان صميميت باشند.مي نشينند تا بناي تو فرو بريزد.مي نشينند تا روز اندوه بزرگ. (0439-0913)

1059- اگر خدا از حضرت ابراهيم خواسته بود بجاي فرزند ، همسرش را قرباني كند اين مراسم هر سال با شكوه بسيار در تمام دنيا تكرار ميشد.!@ (7314-0915)

1060- افتخار در خشک کردن قطره ي اشک است نه جاری ساختن سيل خون. (2520-0916)

1061- صبا اگرگذري افتدت به كشور دوست،ببر زسوى محبان پيامي بر در دوست اگرچه دوست به كاهي نميخرد ما را، ولى به عالمي نفروشيم موئي ازسر دوست. (7314-0915)

1062- آيتي از خداست معصومه ( س )/ لطف بي انتهاست معصومه/ جلوه اي از جمال قرآن است/ چهره حق نماست معصومه. ميلاد بر شما مبارك. (2520-0916)

1063- يه روز يه يارو ميره حموم، صابونشو گم ميکنه،اين ور رو نگا ميکنه ميبينه نيست،اون ور رو نگا ميکنه ميبينه هست!!! (1548-0912)

1064- به يه بابايي ميگن يه ميوه ي خوش مزه،ابدار و شيرين بگو. ميگه خيار!ميگن خيار کجاش شيرين و ابدره؟ ميگه با چايی شيرين بخور نظرت عوض ميشه ! (1548-0912)

1065- من اين sms را تابحال براى هيچكسى نفرستادم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

براى تو هم نمي فرستم:-D (7671-0916)شماره براي ارسال مسيج : 09125698059
 

 

 

 

 

 

 

Ãستون آزاد

گزارش رویترز از زنان ایرانی
شبیه آنجلینا جولی شده ام! 

رویترز در گزارشی به وضعیت نگاه برخی زنان ایرانی به مقوله آرایش پرداخته است.
رویترز در گزارشی با عنوان «رشد تجارت زیبایی در ایران» می نویسد: جراحی های مخصوص زیبایی؟ بلند کردن مو؟ برنزه کردن؟ همه این کارها در ایران اسلامی، جایی که فقط دستان و صورت زنان آشکار است رو به رشد است.
به ادعای رویترز عدول از پوشیدن چادر یا روسری و مانتو که بر اساس شریعت می باشد؛ موجب جریمه، زندان یا شلاق می شود!
به نوشته رویترز اما این امر، از نگرانی زنان ایرانی در مورد قیافه شان نکاسته است و روز به روز بر تعداد کسانی که حاضرند برای بینی جدید، چربی شکم، کشیدن صورت و چشم و ... به زیر تیغ بروند، اضافه می شود.
رویترز همچنین نوشته است: هزاران مرکز زیبایی شامل سالن ها و باشگاه ها، به صورت قارچ گونه در سرتاسر تهران با تضمین بهتر کردن چهره زنان، بوجود آمده اند.
زیبا 25 ساله، دانشجوی هنر، تا کنون عمل ... و بینی انجام داده است. وی در سالن انتظار یک باشگاه زیبایی این را می گوید: «من الان می خواهم جذابتر شوم.»
فریبا 34 ساله، زن خانه دار که مانند بقیه از گفتن نام خانوادگی اش پرهیز دارد می گوید: «من هفته ای دوبار به اینجا می آیم. پوشیدن حجاب به این معنی نیست که به چهره ات نرسی!»
سارا، مدیر این باشگاه زیبایی می گوید که روزانه 40 مشتری دارد و این تعداد در تابستان ها که مهمانی زیاد می شوند، افزایش پیدا می کند؛ وی در ادامه می گوید: «اتفاقا من مشتریانی دارم که چادر می پوشند. آنها می خواهند که در مهمانی های خصوصی، زیباتر به نظر بیایند. هر تجارتی که به قیافه زنان ایرانی ربط داشته باشد، "پول درآور" است. ما خدماتی همچون ماساژ و برنزه شدن انجام می دهیم.»

زیبایی و شریعت
به ادعای رویترز در سرزمینی که مردان و زنان مجرد حق ندارند تا دست هم را بگیرند و زنان باید به پوشش اسلامی احترام بگذارند؛ شکوفه مولایی، دندانپزشک، ماهیانه حدود 1000 دلار خرج چهره اش می کند.
وی می گوید:«من باید برای ادامه و محافظت از ازدواجم، تازه و زیبا باشم.» این خانم 35 ساله، در عین اینکه، یک کرم 250 دلاری به صورتش می زند و ناخن های مانیکور شده فرانسوی دارند و حدود 11 دلار برای هر جلسه برنزه شدن، پرداخت می کند؛ از قوانین ایران به خاطر عدم حمایت کافی از زنان انتقاد می کند!
بر اساس قانون اسلام، مردان می توانند تا 4 زن بگیرند و هر قدر که دلشان می خواهد، همسر موقت! «همسر موقت» از طریق قراردادهای مذهبی برای چند ساعت تا چند سال، بوجود می آید. همسران موقت، عمدتا مطلقه یا بیوه هستند.
زنان ایرانی، برای مسافرت به خارج، نیازمند اذن همسرشان هستند و از امتیازاتی برای طلاق و ... نیز خیلی کم، بهره مندند.
به گزارش رویترز، با توجه به اینکه تعداد فارغ التحصیلان زن از مردان بیشتر است، زنان ایرانی از فرصت ها و حقوق بیشتری نسبت به دیگران در خاورمیانه برخوردارند. بسیاری از زنان، تجارت خود را دارند و شغلهای مدیریتی بالایی دارند. آنها می توانند همه کاره باشند، البته به غیر از قاضی و رئیس جمهور!
مهتاب سروری، که رویترز وی را جامعه شناس معرفی کرده است می گوید: «افزایش زنانی که به قیافه خود می پردازند، در راستای تلاشی برای توسعه نقش آنها در جامعه است. زنان ایرانی، روز به روز مستقل تر می شوند. توجه به زیبایی نیز، بخشی از این روند است.»!

بی چین و چروک!
عمل های جراحی زیبایی به قشر مرفه محدود نمی شود؛ بلکه بین خانواده هایی که دارای درآمدی پائین تر هستند (به عنوان مثال، معلمی که ماهیانه 200 دلار درآمد دارد) نیز ترویج یافته است.
هستی، خانه دار متوسط 30 ساله که برای عمل بینی اش، خودرواش را 5000 دلار فروخت می گوید:«داشتن صورتی زیبا به من اعتماد به نفس می دهد، چون تنها جایی است که می توانم نشان دهم.»
میترا خلیلی، جراح زیبایی می گوید: «تزریق بوتاکس بین تمامی اقشار زنان ایرانی محبوب است. زنان می خواهند تا صورتی بدون چین و چروک داشته باشند. این تزریق، حدود 200 دلار خرج دارد.»
به گفته یک جراح دیگر که نمی خواهد نامش فاش شود، هزینه عمل ... نیز حداکثر 10000 دلار است و این عمل بین اقشار متوسط محبوبیتی ندارد و می گوید: «اما من حداقل روزانه 2 عمل ... انجام می دهم.»
جراحی زیبایی تنها راهی نیست که موجب جوانتر شدن می شود؛ باشگاه سلامتی ج..ج..، آرایش هایی حدود 1000 دلار انجام می دهد و این آرایشها برای کسانی است که می خواهند مثل ستاره های غربی بشوند.
مریم 25 ساله که دختر یک تاجر است، می گوید: «من اکنون همانند آنجلینا جولی ام! موهای بلندتر و نازک تر، نشانه زیبایی است.»

 

 

 

 

 

 

 

Ãستون آزاد

گفت‌وگو با محمدرضا حياتي شاخص‌ترين چهره خبر تلويزيون 

1- سال‌‌هاست به ديدن چهره‌اش در زمان پخش اخبار از تلويزيون عادت كرده‌ايم. ليسانس علوم سياسي دارد و تازه وارد دهه پنجم زندگي‌اش شده.
2-به خاطر سبك خبرگويي و چهره‌اي كه تا به حال از او ديده‌ايم، در نظر اول امكان دارد كه هر كسي فكر بكند با يك آدم كاملاً جدي و خشك رو‌به‌روست، اما وقتي روبه‌رويم مي‌نشيند با يك آدم كامل‌تر از آن چيزي كه انتظار دارم رو‌به‌رو مي‌شوم. آدمي مهربان، بذله‌گو، خندان و به دور از افه‌هاي خيلي از همكاران هم‌طرازش.
3-مي‌گويد به خاطر عشقي كه به هنر و مخصوصاً سينما داشته وارد اين رشته شده و بعدش به اين طرف كشيده شده. عاشق فيلم‌هاي قديمي و كلاسيك سينماست و اعتقاد دارد هنوز بعد از ساليان دراز فيلمي مثل «خوشه‌هاي خشم» توليد نشده كه بتواند در حد و اندازه‌هاي آن باشد. سينماي امروز دنيا را زياد نمي‌پسندد و معتقد است عاري از جنبه‌هاي هنري و انساني است.
4- كارش را با گويندگي راديو شروع كرده و حتي در نمايشنامه‌هاي راديويي هم حرف زده. مي‌گويد جوان‌‌هاي نسل خودشان با حوصله‌تر بوده‌اند و به همين خاطر هم پيشرفت كرده‌اند، اما امروزي‌ها خيلي عجولند و زود جا مي‌زنند.
5- هنوز هم كه هنوز است بخش خبري 21 و محمدرضا حياتي پرطرفدارترين خبر و خبرگوي تلويزيون در بين مردم جامعه هستند به سراغ او رفتيم.

 

* از اول گوينده خبر بوديد؟
نه، من ابتدا گوينده يك برنامه راديويي بودم، اما بعدها به خاطر جوي كه در حوزه خبر و آن حال و هوايش ديدم، با شخصيت خودم بيشتر سازگاري داشت.


* آن موقع امتحان و گزينش خاصي هم براي ورود به اين عرصه وجود داشت؟
بله، طبق معمول آزموني مي‌گرفتند، البته خب چون آن موقع گويندگان قبل از انقلاب رفته بودند و در واقع صدا و سيما خالي مانده بود و عملاً كسي نبود، سختگيري‌ها كمتر بود. آزموني گرفتند و ما هم جذب شديم.


* اما باز هم فكر كنم جذب گوينده بهتر از الان بود؟
بله، شايد بشود گفت ما كمي راحت‌تر آمديم چون نياز بود، اما من هميشه گفته‌ام آنهايي كه اول انقلاب آمدند شايد ديگر بعدها كسي مثل آنها نيامد. نسل ما در سال 60-59 وارد صدا و سيما شديم، بعد از آن خيلي‌ها آمدند و رفتند. خيلي‌ها. مخصوصاً از دهه 70 به اين طرف، ولي نتوانستند در اين جايگاه ماندگار شوند. نيروهايي كه اول انقلاب آمدند واقعاً عاشق اين كار بودند و فقط عشق به صدا و تصوير و اين جور چيزها نبود. اصلاً در اين وادي نبوديم كه فقط معروف و مشهور بشويم، زياد اين چيزها هم نبود كه مصاحبه مطبوعاتي و عكس روي جلد و از اين جور حرف‌ها باشد.


* به هر حال كار شما شهرتي را هم به همراه دارد. يعني شما اصلاً از اين شهرت خوشتان نمي‌آيد؟ اذيتتان مي‌كند؟
ببينيد اين دو جنبه دارد. نمي‌شود گفت كاملاً اذيت مي‌كند. به هر حال انسان يك موجود علاقه‌مند به جلب توجه كردن و شناخته شدن است و طبعاً اين جنبه مثبتش است، ولي از طرف ديگر شايد بشود گفت 60 درصدش دست و پاگير است، به ضرر آدم مي‌شود و تو را از لحاظ اجتماعي محدود مي‌كند. خيلي چيزها را بايد رعايت كني كه يك آدم معمولي كه چهره‌تلويزيوني و معروفي نيست لزومي به رعايت كردنش ندارد؛ خيلي چيزهايي كه شرعي و قانوني است. اين مخصوصاً براي كسي كه گوينده خبر هست و از اين نظر فراتر از يك چهره معمولي تلويزيوني به حساب مي‌آيد، بيشتر صدق مي‌كند.


* الان سواي دسته‌بندي خبر به دو شيوه كلاسيك و مدرن، خيلي‌ها در خبرگويي، شما را از سه چهره شاخص ياد مي‌‌كنند: سبك شما، آقاي بابان و آقاي افشار. نظر شما چيست؟
سبك گويندگي خبر به صورت آن چيزي كه در دنيا شاخص و مرسوم است، فكر مي‌كنم همين سبكي است كه همه دارند گويندگي مي‌كنند كه به سبك خبري كلاسيك معروف است.
يك مدل ديگر هم هست كه چند سالي است در ايران باب شده، بحث مجله خبري است. حالا اين سبك خبري كه شايد به اسم ما تمام شده، فكر مي‌كنم ارتباطي با من يا آقاي افشار ندارد. هر گوينده ديگري هم كه حالا دارد مجله يا شوي خبري را اجرا مي‌كند، اگر بيايد در اين بخش خبري ما بنشيند، لاجرم بايد مثل ما اجرا بكند و نمي‌تواند طور ديگري اين كار را انجام بدهد و اگر ما هم برويم آنجا طبيعتاً ما بايد آن طور اجرا بكنيم. چون اصلاً آن فرمت خبري با فرمت خبري ساعت 21 فرق مي‌كند. مثلاً بخش خبري 30/20 شبكه دو هم نوع نگارشش فرق مي‌كند، هم مخاطبش فرق مي‌كند و هم خبرهايي كه ارائه مي‌دهد اصلاً فرق مي‌كند. يعني خبرهاي رسمي كلاسيك سياسي نيست اينجا. خبرهايي كه خيلي از آنها ممكن است شايعه باشد يا مسائل پشت پرده هست كه نوع نگارششان هم فرق مي‌كند. محاوره‌اي نوشته مي‌شود و از كلمات معمول مردم در آن استفاده مي‌شود كه در گفتار مصطلح تلويزيوني رايج نيست. گاهي اوقات خود من واقعاً از اين حصار و چهارچوب خسته مي‌شوم، اما هيچ چاره‌اي ندارم، چون مي‌بينم اگر بخواهم آن را بشكنم خيلي چيزهاي ديگر هم بايد شكسته شود و اين كار گوينده تنها نيست. ساختار خبر 21 اصلاً اين طور تعريف شده و شايد مسئولان و مردم هم دوست دارند اين خبر همين‌طوري اجرا بشود.
در دنيا معمولاً سبك خبري كه به صورت خاص ما در خبر 21 داريم، بيشتر قابل استناد است، يعني مردم بيشتر به اين خبرها استناد مي‌كنند.


*تا همين چند سال پيش در اخبار تلويزيون زياد به دكور توجه نمي‌كردند، اما الان باب شده كه دكورهاي متفاوتي براي اخبار داريم. به نظر شما تأثير اينها روي اقبال خبر چگونه است؟
كار تلويزيوني از بخش‌هاي مختلفي شكل مي‌گيرد كه يكي از آنها دكور است. شايد بشود گفت ما هميشه يك مقدار از اين لحاظ از دنيا عقب بوده‌ايم. يعني الان كه ما داريم زياد به دكور اهميت مي‌دهيم ديگر در تلويزيون‌هاي مهم دنيا دكور باب نيست و بيشتر كارهاي مجازي انجام مي‌دهند. بالاخره دنيا دنياي رايانه و از اين جور چيزهاست. اين طور است كه الان در دنيا ديگر براي دكور زياد هزينه نمي‌شود ولي خب ما الان پس از سال‌ها تازه به اين رسيده‌ايم و داريم هزينه‌هاي آنچناني براي آن صرف مي‌كنيم.


* بهترين و بدترين خبري را كه در طول اين سال‌ها گفته‌ايد يادتان مي‌آيد؟ چيزي كه دل خودتان را هم تكان داده باشد.
در اين 28-27 سال اين قدر خبر خوانده‌ام كه زياد چيزي در ذهنم نمانده. خيلي از خبرها بوده كه من به عنوان گوينده‌اش از ته دل شاد شده‌ام. من در اين ساليان 90 درصد خبرهاي مهم بعد از انقلاب را چه داخلي و چه خارجي، براي اولين بار گوينده‌شان بوده‌ام. خب انتخاب بين اينها برايم كار سختي است. اما تلخ‌ترين و دشوارترين خبري كه خوانده‌ام خبر رحلت امام بود كه واقعاً اجرا و گويندگي اين خبر و پيامي كه برايش ارائه شده بود برايم سنگين و دشوار بود.


* تا حالا وسوسه نشده‌ايد كه كار مجله خبري بكنيد و از اين فرم كلاسيك دور بشويد؟
شايد مردم ما را در اين قالب شناخته‌اند و بيشتر دوست داشته باشند خبرهاي مهم و حساس را در اين سبك از زبان ما بشنوند، ولي براي من فرقي نمي‌كند. من مي‌توانم قالب خودم را بشكنم و در آن سبك هم اجرا بكنم. كمااين‌كه در اين ساليان برنامه‌هاي مختلفي اجرا كرده‌ام كه قالب خبري هم نداشته؛ شعر خوانده‌ام، برنامه‌راديويي داشته‌ام و حتي نمايشنامه بازي كرده‌ام. توانايي اين كار را دارم.


* علاوه بر كار گويندگي خبر كار ديگري هم مي‌كنيد؟
الان كه بيشتر كار گويندگي خبر را انجام مي‌دهم. ساليان دراز هم هست كه كار تبليغاتي هم در كنارش انجام مي‌دهم.


* درآمد يك گوينده خبر چقدر است؟
يك گوينده كه استخدام رسمي سازمان است طبعاً بر اساس يك اشل حقوقي كه بر پايه نظام هماهنگ پرداخت است حقوق خودش را دريافت مي‌كند و آن هم مشخص است. مثلاً يك ليسانسيه‌اي كه 20 سال هم كار كرده در مملكت ما چقدر حقوق مي‌گيرد. اين درآمد و اين حقوق اكتفاي زندگي اين فرد را نمي‌دهد، ولي خب كار ما طوري است كه مي‌توانيم برنامه‌هاي اضافه بگيريم و آنها به ما كمك مي‌كند.


* يعني مبلغش مشخص نيست؟ اين‌كه مثلاً براي هر اجرا فلان تومان بگيريد؟
چرا، به همين صورت است. ما كه الان گوينده رسمي سازمان هستيم يك فيش حقوقي داريم كه 500 تا 600 تومان مي‌شود. و اضافه بر آن را به صورت برنامه‌اي حساب مي‌كنند.


* در كار تبليغاتي كه مي‌كنيد خودتان چه بخشي از ماجرا را بر عهده داريد؟
نويسندگي را بيشتر در فيلم‌هاي صنعتي بر عهده دارم. گاهي هم نريشن‌ها را خودم مي‌خوانم. بيشتر اين كارها مربوط به شركت‌هاي خودروسازي و توليدي بود.


* آدم شوخ‌طبعي هستيد؟ چقدر روحيه طنز داريد؟
يك زماني اهل شوخي بودم، اما به قول يكي از دوستان كه مي‌گفت شغل آدم روحيه‌اش را تغيير مي‌دهد، من هم عوض شدم. شايد اگر من وارد يك كار طنز شده بودم الان براي خودم طنزپرداز بزرگي بودم، اما خب وارد يك كار جدي و سياسي شدم و اين طور شد كه روحيه‌ام يك مقدار تغيير كرد و كاراكتر شوخم جدي‌تر شد.


* تا حالا شده تپقي زده باشيد يا همكاري تپقي زده باشد كه روي آنتن خنده‌تان بگيرد؟
خيلي سال پيش فكر مي‌كنم دهه 60 بود در راديو، خبر ساعت 14 راديو كه خيلي هم خبر مهمي بود. يك خبر به من دادند كه در آن اسم يك مسئول خارجي كه به كشور ما آمده بودند وجود داشت كه خيلي اسم عجيب و غريبي بود. اسمي كه براي ما خيلي خنده‌دار بود. مثلاً فكر كنيد وزير خارجه‌اي اسمش چغندر باشد. يكهو اين خبر را به من دادند و شروع كردم به خواندن، وقتي رسيدم به اسم آقاي چغندر يكهو زدم زير خنده و نمي‌توانستم خودم را كنترل كنم. همكار خانمي هم كه در استوديو كنار من بود خنده‌اش گرفت و از استوديو رفت بيرون. خنده‌ام گرفته بود و روي آنتن هم نمي‌شد كاري كرد. فقط صدابردار يك لحظه صدا را گرفت تا من بتوانم به خودم بيايم، اما اثرش تا پنج شش دقيقه در وجودم بود.


* با همكاران شوخي هم مي‌كنيد؟ مثلاً اين‌كه خبري را دستكاري كنيد و...
اين خيلي كار خطرناكي است. گاهي اوقات پيش آمده، البته در خبرهاي ورزشي كه حساسيت كمتري دارد، بچه‌ها با هم شوخي مي‌كنند. مثلاً يكي از دوستان استقلالي است براي اين‌كه اذيتش كنند خبري به او دادند كه استقلال چند تا گل خورد، اما خب در ويرايش خبر هم اين چيزها حل مي‌شود و چيزي روي آنتن معمولاً نمي‌رود.


* آخرش هم مي‌خواهم نظرتان را درباره اين جوان‌هايي كه كارشان را تازه شروع كرده‌اند بدانم.
الان سر كلاس‌هايي كه براي گويندگان جديد گذاشته‌مي‌شود مثلاً به طرف مي‌گوييم شما سه ماه بايد در تحريريه بنشيني و كار ياد بگيري. ماه اول كه تمام مي‌شود، ماه دوم خسته مي‌شوند و مي‌گويند آقا من تا كي بايد اينجا بنشينم! اين طوري است. من يادم هست موقعي كه كارم را شروع كردم، سه ماه فقط مي‌رفتم در يك اتاق كوچك مي‌نشستم و كاركنان قديمي آن موقع راديو هم اصلاً به ما محل نمي‌گذاشتند و حتي جواب سلام ما را هم نمي‌دادند و اگر موقعي سري برايمان تكان مي‌دادند خوشحال مي‌شديم و مي‌گفتيم فلاني جواب سلام ما را داد. تازه بعد از اينها بود كه يك چيز كوچك در يك نمايشنامه راديويي به من دادند كه بگويم؛ چيزي در حدود پنج شش كلمه. همين كه كنار كساني مثل آقاي اسماعيلي و منوچهر آذري باشم برايم خيلي جذابيت داشت. اما الان جوان‌ها كم‌طاقت شده‌اند و اين‌طوري هم به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسند.

 

نوشته شده در چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 18:9 توسط مسعود | |

 Ãتکنولوژي روزانه


موسیقی مورد علاقه خود را در لیوان ذخیره کنید


آیا تا کنون دوست داشته اید که دیتاهایی نظیر موسیقی را در یک لیوان نگه داری کنید؟ در یک اقدام جالب دیگر سازندگان شرکت SanDisk موفق به طراحی نوعی media player در شکل هندسی شبیه لیوان شدند . طرح اولیه این محصول بی شک از نظریه بهداشت و سلامت و به همراه داشتن لیوان شخصی برای هر فرد سر چشمه گرفته است. بسته به حجمی که برای این لیوانهای حاوی اطلاعات در نظر گرفته شده قیمت این محصول متفاوت است. لیوانی که بتواند حجم 1 گیگا بایت را در خود ذخیره کند 50$ و برای حجم 512مگا بایت 35 $ در نظر گرفته شده است. این محصول Sana shaker  نام دارد و توانسته طرفدارانی را که به دنبال اقلام فانتزی هستند را به خوبی به سمت خرید این محصول جذب کند. با تمامی دقت و زیبایی که در ساخت و طراحی این محصول در نظر گرفته شده اما من همچنان ترجیح می دهم که در لیوان آب بخورم و از طریق mp3 player  معمولی  به موسیقی مورد علاقه خود گوش دهم .
منبع
 

موبایل نرم خود را تا بزنید


این تصویر یک موبایل نرم و انعطاف پذیر است. برد الکترونیکی این ست در داخل محفظه ی انعطاف پذیری که از جنس پلیمر نرم انتخاب شده است جا سازی می شود. بی شک  صفحه نمایشگر 2.7 اینچی با ابعاد 433*266 پیکسلی که بتواند خم شده و در هر شکل هندسی دیتا را نمایش دهد از جذابیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود. Electrowetting  تکنولوژی بود که تا چندی پیش تصورش در حد رویایی بیش نبود اما با طراحی این گوشی زیبا توسط Roman Kriheli   این تکنولوژی عملا به حقیقت پیوست. در توضیح این تکنولوژی میتوان چنین ذکر کرد که صفحه نمایشگر مد نظر قابلیت ارتجاع پذیری خاص خود را دارد اما این امر چگونگی حرکت مکانما را تحت تاثیر خود قرار نداده و حرکت آن تنها به کمک شک یک سیگنال الکتریکی کنترل خواهد شد. با به بازار آمدن این نسل از گوشی های پلیمری از این پس می توانید موبایل خود را در لحظه عصبانیت خم کرده, تا بزنید و یا حتی با دندان خود آن را بجوید. جای هیچ نگرانی نیست. گوشی شما سالم خواهد ماند.
منبع
 

 

 

 

 

 Ãکتاب روزانه


سید جمال الدین اسدآبادی
جلد اول
 


نگاهی با سالشمار زندگی
 

معرفی کتاب:
سيد جمال الدين حسينى اسدآبادى، از شخصيتهاى ممتاز و روشنگرى است كه در پايان قرن سيزدهم و آغاز قرن چهاردهم هجرى، در دنياى اسلام و از حوزه تشيع ظهور كرد. او، مسلمانان و ملل شرق را به بيدارى و قيام دعوت مى‏نمود. در راه استراتژى كلى، كه خود بر محور سه اصل: 1. بيدارى شرق 2. بازگشت به اسلام 3. وحدت مسلمانان ترسيم كرده بود، تلاش خستگى ناپذيرى را آغاز نمود و براى رسيدن به اين اهداف، سفرهاى متعددى به كشورهاى سه قاره مهم جهان: آسيا، آفريقا و اروپا نمود و با تدريس، سخنرانى، نگراش مقاله و نشر روزنامه و مجله و تربيت شاگردان آگاه و شجاع، به موفقيتهاى دست يافت.
هر كس كه در زندگانى و فعاليتهاى وسيع و گسترده سيد جمال، اندك تأملى كند، به نقش وى در بيدارى مشرق زمين اذعان خواهد كرد و از خود خواهد پرسيد: اگر تلاشهاى آگاهى بخش سيد جمال نبود، امروز ملل شرق و دنياى اسلام در چه وضعيتى به سر مى بردند؟ آيا همين گونه بود كه الان هست؟ يا تا مدتهاى بيشترى مردم مصر، ايران، هند و... تحت سلطه بيگانگان بودند؟ آنچه مسلم است، تمام نهضتهاى اصلاحى صد ساله اخير، در شرق و دنياى اسلام، از مكتب سيد جمال الهام گرفته و به گونه‏اى مرهون تلاشهاى وى مى باشد.
نوشتار حاضر نگاهی است تاریخی به تکاپوهای سید جمال در راستای نیل به بیداری اسلامی و وحدت مسلمین.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● ولادت: شعبان 1254 ه ق.
● عزیمت به نجف: 1266 ه ق.
● هجرت به هندوستان: 1270 ه ق.
● سفر به افغانستان: 1278 ه ق.
● ترک افغانستان و ورود به شهر بمبئی: 1285 ه ق.
● اخراج از هند و عزیمت به مصر و عثتمانی: 1286 ه ق.
● ورود به تشکیلات فراماسونری: 1292 ه ق.
● افزایش تحرکات سیاسی در مصر: 1295
● خروج از تشکیلات فراماسونری: 1296 ه ق.
● اخراج از مصر و بازگشت به هند: 1296 ه ق.
● ورود به لندن و پاریس: 1300 ه ق.
● جدل با ارنست رنان: 1300 ه ق.
● انتشار مجله عروة الوثقى: 1301 ه ق.
● ارسال عروة الوثقى به اقصی نقاط جهان: 1301 ه ق.
● تعطیلی عروة الوثقى و وقایع سودان: 1302 ه ق.


دانلود کتاب:
لينک دانلود  (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 

 

نوشته شده در چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 18:6 توسط مسعود | |

دستگیری خرده فروشان مواد مخدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 19:7 توسط مسعود | |

 

Mobin_s2004@yahoo.com


  

 


Mobin_s2004@yahoo.com

عجایب دوبی 
نقشه اینترنت
شهر آواتاری یاهو
خنده‌دارترين ارورهاي ويندوز
چند عکس بدون شرح از مجلس
تصاوير ديدني از نمايشگاه خودروهاي سبز در لوس آنجلس

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

3دهم درصد سرمايه هاي بورس دبي
متعلق به ايرانيان است
 

جديدترين و واقعي‌ترين آمار سرمايه گذاري ايرانيان در بورس دبي نشان مي دهد كه اين گروه تنها 3 دهم درصد در بورس امارات سرمايه گذاري كرده و در رده شانزدهم سرمايه گذاري در بورس دبي قرار دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ،بر اساس آمار ارائه شده توسط بورس دبي برخلاف اظهارنظرهايي كه درباره هجوم سرمايه هاي ايراني به بازارهاي مالي امارات مي شود، آمارهاي رسمي منتشر شده حاكي از سرمايه گذاري كمتر از 3/0 درصدي ايرانيان است.
براين اساس ، آماري كه بورس دبي راجع به دوره يك ماهه منتهي به 8 نوامبر(18 آبان ) منتشر كرده نشان مي دهد كه اتباع ايراني در رده شانزدهم سرمايه گذاري در بورس دبي قرار دارند.
بر اساس اين اطلاعات، از مجموع 174 ميليارد درهم (هر درهم 254 تومان ) معامله انجام شده در اين دوره، بيش از 127 ميليارد درهم (يعني 73 درصد) به اتباع امارات، 18 ميليارد درهم (يعني 10 درصد) به كشورهاي عربي غير از كشورهاي حاشيه خليج فارس و 7 ميليارد درهم(يعني 4 درصد) به اتباع كشورهاي حاشيه خليج فارس و نزديك به 20 ميليارد درهم(يعني 5/11درصد) به كشورهاي ديگر كه شامل 93 كشور مي شوند اختصاص يافته است.
در اين دوره بعد از اتباع امارات، اتباع كشورهاي اردن، عربستان، مصر، سوريه، فلسطين، كويت، عراق، هند، لبنان و كانادا بيشترين ارزش معاملات را در اختيار داشته اند.
روابط عمومي بورس نيز اعلام كرده، مجموع معاملات اشخاصي كه با مليت ايراني در اين بورس به خريد و فروش اوراق بهادارپرداخته اند، در اين دوره بيش از 135 ميليارد تومان ( 535 ميليون درهم) اعلام شده است.

مسئول تیم حفاظت رئیس جمهور
در جشنواره مطبوعات برکنار شد

مسئول تیم حفاظت رئیس جمهور در جشنواره مطبوعات برکنار شد. با دستور دکتر احمدی نژاد، مسئول تیم حفاظت رئیس جمهور در جریان اعطای جوایز جشنواره مطبوعات از سمت معاونت عملیات حفاظت ریاست جمهوری برکنار شد.
لازم به ذکر است در جریان مراسم اعطای جوایز چهاردهمین جشنواره مطبوعات سال جاری که روز سه شنبه گذشته برگزار شد،‏ حفاظت ریاست جمهوری مانع ادامه مراسم اهدای جوایز توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد که این امر با انتقاد چهره های فرهنگی مواجه شد.
در همین باره، عباس سلیمی نمین، داور نهایی جشنواره مطبوعات این حرکت را ناسازگار با رویه دکتر احمدی نژاد ذکر کرده و خواستار برخورد و توبیخ مسببان این اشتباه توسط رئیس جمهور شده بود.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر در‏ این‏باره تصريح كرده بود: امسال براي نخستين بار رئيس‌جمهوري در جمع اهالي مطبوعات‌ حضور يافت و اين امر هم بيانگر اين بود كه شخص رئيس‌جمهور براي ارباب رسانه‌ها و اهل قلم اعتبار قائل است اما حضور رئيس‌جمهور در جمع اهالي مطبوعات‌ يك حواشي را به همراه داشت و اين حواشي متن را تحت تأثير قرار داد، بدين گونه كه اهداف جشنواره را در مراسم اختتاميه تا حدودي مخدوش كرد.
سليمي‌نمين در تشریح این حواشی ادامه داده بود: تشريفات رياست جمهوري مانع ادامه اهداي جوايز نفرات دوم از سوي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شد‌. بدين ترتيب كه يكي از عناصر تشريفات وارد سن شده و به طور نامناسبي جلوي ادامه جلسه را آن هم به اين علت كه وزير ارشاد بايد به مراسم استقبال از رئيس‌جمهور برود، گرفت. اين كار با رويه آقاي احمدي‌نژاد سازگاري ندارد.
گفتنی‏ست، رئیس جمهور اسلامی ایران برای نخستین بار در دولتهای مختلف در مراسم اهدای جوایز برترین های مطبوعات در جمع اهالی رسانه ها حضور یافته بود که به دلیل برخی ناهماهنگی‏ها، اشتباهاتی در جریان این بازدید پیش آمد که با اقدام صورت گرفته، با مسببان این امر برخورد لازم صورت گرفت.

  


 

Mobin_s2004@yahoo.com

معرفي و دانلود فيلم

مي دانم چه کسي مرا کشت
I Know Who Killed Meکارگردان: کريس سايورتسون. فيلمنامه: جف هاموند. موسيقي: جوئل مک نيلي. مدير فيلمبرداري: جان ار. لئونتي. تدوين: لارنس جوردن. طراح صحنه: جري فلمينگ. بازيگران: جوليا اورموند[سوزان فلمينگ]، داکوتا ماس/ليندسي لوهان[اوبري فلمينگ]، نيل مک داناف[دانيل فلمينگ]، برايان گرافتي[جرود پوينتر]، گارسل بوايا نيلون[مامور جوليا بسکومب]، اسپنسر گرت[مامور فيل لازاروس]، گريگوري ايتزين[دکتر گرگ جميسون]. ١٠٥ دقيقه. محصول ٢٠٠٧ آمريکا.
شهري کوچک که زندگي ساکت و آرامي در آن جريان دارد با ربوده شده دانشجويي جوان به نام اوبري فلمينگ از طرف قاتلي سريالي به هم مي ريزد. دو هفته بعد دختر جوان بيهوش در ميان جنگل پيدا مي شود. به نظر مي رسد که دختر جوان موفق به فرار شده و وجود نشانه هاي روي بدون وي حاکي از شکنجه اي شديد است. اوبري در بيمارستان بستري مي شود و زماني که به هوش مي آيد بر راز و رمز ماجرا افزوده مي شود، چون دختر جوان ادعا دارد که اوبري نيست و اوبري هنوز در چنگ قاتل و زير شکنجه است...

چرا بايد ديد؟
اگر فکر مي کنيد بدترين فيلم ترسناک سال هاي اخير را ديده ايد، براي دريافت اين که اشتباه کرده ايد به تماشاي اين يکي برويد!
کريس سايورتسون کارگردان جواني است که اولين فيلمش گمشده را دو سال قبل ساخته و مي دانم چه کسي مرا کشت دومين کار اوست. فيلم قرار است تا يک اثر مهيج و روانشناختي باشد و در کنار نام جذابش هنرپيشه اي جنجالي را نيز براي نقش اول آن برگزيده شده است. ولي حتي نتوانسته هزينه ١٢ ميليون دلاري توليد خود را به دست آورد.
سايورتسون براي سر و شکل دادن به فيلمش کوشيده از قراردادهاي کليشه اي ژانر در کنار سرقت از کارگردان هاي خوش ذوقي چون ديويد لينچ استفاده کند، اما ترکيب نامسنجم و ريتم غلط حاکم بر فيلم تماشاگر را از ادامه تماشاي فيلم باز مي دارد. کارگردان قادر به خلق هيجان، هراس و حتي همدلي تماشاگر با شخصيت هايش نيست تا از اين رهگذر لااقل درام اين دختر نگون بخت را به خوردش بدهد. از شوخي هاي بي مزه و صحنه هاي خونين و مهوع آن نيز مي گذرم، چون به هيچ تنابنده اي نمي توانم تماشاي اين معجون بي بو و خاصيت را توصيه کنم!
ژانر: درام، مهيج.
 

براي مشاهده عکسهايي از اين فيلم اينجا را کليک کنيد
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال و به زبان انگليسي)
http://rapidshare.com/files/67683476/fl-ikwkm-dvdrip.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/67683572/fl-ikwkm-dvdrip.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/67683611/fl-ikwkm-dvdrip.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/67683692/fl-ikwkm-dvdrip.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/67683594/fl-ikwkm-dvdrip.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/67683399/fl-ikwkm-dvdrip.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/67683403/fl-ikwkm-dvdrip.part7.rar

رمز فايل: ندارد

لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دانلود انيميشن

Bakumatsu Kikansetsu IrohanihohetoGenres: Adventure, Drama, Fantasy, Historical, Shounen, Supernatural

Plot Summary: The Shogunate is in its final years, and war is fast approaching. When Akizuki Yojiro, a dark and mysterious mercenary, nears something supernatural with some kind of importance to him, the ornament on the end of his sword hilt waves in its direction, his eyes glow mysteriously, and he is driven to go after it. He comes across a traveling theater group who is out for revenge for the killing of the parents of the group's leader, and whose mysterious playwright likes to secretly help along events of history. Yojiro joins them to lend them his skill against their enemies, while dark conspiracy continues to follow behind him.

 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال و به انگليسي)
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_10.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_06.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_18.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_11.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_02.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_13.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_01.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_17.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_09.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_03.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_08.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_12.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_15.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_07.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_16.rmvb
Bakumatsu_Kikansetsu_Irohanihoheto_-_14.rmvb

رمز فايل: ندارد


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد
.
براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد

 

 


 

Mobin_s2004@yahoo.com

دانلود آلبوم: فارسي

گوزللرین گوزلی
با صداي رحيم شهرياري
 

آلبوم جدید و زیبای رحیم شهریاری به نام گوزللرین گوزلی . با 3 کیفیت
 

01 Bakh Bakh   [128] [64] [24]

02 Toy Mahanisi   [128] [64] [24]

03 Gozallarin Gozali   [128] [64] [24]

04 Ghoorbanon Oloum   [128] [64] [24]

05 Harda Ghalmisan   [128] [64] [24]

06 Seva   [128] [64] [24]

07 Tarkib   [128] [64] [24]

08 Biralam Sizlamisham   [128] [64] [24]

09 Boo Geja   [128] [64] [24]

10 Ana Hasrati   [128] [64] [24]

11 Olmaz Olmaz   [128] [64] [24]

براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.
 

تک موزیک

آهنگ زیبای آي آدمها باصداي ماني رهنما

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 
 

 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

نرم افزار PC

آپلود آسان در سايت  ImageShack & TinyPicدوستاني که زياد با اينترنت سروکار دارند يا وبلاگ و سايت اينترنتي دارند، يکي از دغدغه هاشون آپلود عکس است. البته سايتهاي نسبتا زيادي الان براي آپلود رايگان عکس وجود دارند که مهمترين و مشهورترين آنها  ImageShack و TinyPic مي باشند. همانطور که مي دونيد براي اپلود عکس در اين سايتها بايد به صفحه url آنها مراجعه کنيد، اما با دو نرم افزاري که در اينجا معرفي مي کنم مي تونيد براحتي مستقيما عکسهايتان را در اين دو سايت پرقدرت آپلود نمائيد.


لينک دانلود (حجم فايل حدود يک مگابايت مي باشد و کرک برنامه در داخل فايل zip قرار دارد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دنياي موبايل

مخفی سازی فایلها در سری N نوکیا

یکی از مشکلاتی که همواره گریبان گیر موبایل داران بوده و هست ، مخفی سازی عکسها ، ویدئو ها و در کل فایلهای خود بنا به هر دلیلی بر روی گوشی بوده است. بدین منظور نیز برنامه های جانبی متعددی عرضه شده است که هر کدام در نوع خود مشکلاتی دارند. اما در صورتی که گوشی شما از نوع سری N نوکیاست (N80،N73،N70و...) ، با استفاده از ترفندی که هم اکنون برای شما معرفی خواهیم کرد میتوانید به سادگی و بدون نیاز به برنامه خاصی فایلهای خود را از داخل گالری خود محو نمایید به نوعی که فایلها کاملأ موجود باشند اما در داخل گالری گوشی ناپدید شوند!
ابتدا دقت نمایید که گوشی های سری N نوکیا تا لحظه نگارش این ترفند عبارتند از:
N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N80, N81, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N800, N810

برای مخفی سازی فایل های خود:
وارد منوی گوشی شده و به فولدر Tools بروید. سپس وارد File Manager شوید.
اکنون با زدن کلید سمت راست یا اسکرول گوشی ، وارد Memory Card شوید.
سپس به فولدر Other رفته و با استفاده از Options > New Folder یک فولدر جدید بسازید و نام آن را Contacts قرار دهید.
داخل فولدر Contacts شده و در داخل آن فولدر دیگری ایجاد کنید و نام آن را Kamyabonline یا هر نام دلخواه دیگری بگذارید.
اکنون از این دو پوشه به عقب بازگردید و به صفحه اصلی File Manager در Memory Card رجوع کنید.
حال میتوانید به دلخواه خود برای مخفی سازی ویدئوها به Videos و برای مخفی سازی عکسها به به فولدر Images بروید. سپس بر روی فایل مورد نظر خود که قصد مخفی سازی آن را دارید Options > Move to folder را انتخاب کنید و سپس برای مسیر آن ، فولدری که به تازگی ایجاد کردید یعنی Memory Card / Other / Contacts / Kamyabonline را تعیین نمایید و OK کنید.
کار تمام است ، پس از این عمل ، فایل شما از داخل گالری حذف شده است و به هیچ وجه در داخل آن نمایش پیدا نمیکند.
برای مشاهده فایل نیز خودتان میتوانید به شکل مخفیانه ، از طریق File Manager گوشی به محلی که فایل را به آنجا منتقل کردید یعنی Other / Contacts مراجعه کنید.
در صورتی که میخواهید فایل مجدد داخل گالری نمایش پیدا کند کافی است آن را از درون این فولدر جدید خارج کنید و به محل قبلی منتقل کنید.

به نقل از ترفندستان

 

 
 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

بخش اول

مطالب ارسالی نویسندگان ثابت

«وبلاگ یادداشت های یک خبر نگار »

 

نمکدون
alimerikhi@yahoo.com

 

 

حديث روزانه
arash_new2001@yahoo.com

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
أرکانُ الکُفر أربَعَةٌ الرَّغبَةُ وَ الرَّهبَةُ وَ السَّخَطُ وَ الغَضَبُ.

پایه های کفر چهار چیز است : میل و خواهش، ترس و بیم ، ناخشنودی و خشم.

(جهاد با نفس، ح 475)

 

 

عامه پسند
pulp.blog@gmail.com

۱- نوع عطسه‌کردن
۲- شکل انگشت شست

نکاتی بسیار بسیار مهم برای شناختن آدم‌ها...

 

 

يک لبخند
toraj_fal@yahoo.com

در مجلسی پس از آنکه استاد ویلن چند آهنگ معروف را نواخت از صحنه پائین آمد تا استراحت کند و با مدعوین نیز خوش و بشی کرده باشد ، خانمی به او نزدیک شده و گفت (( به به ! به به ! حقیقتا که اعجاز کردید . مخصوصا آن قطعه اولی را که متاسفانه من نفهمیدم از کیست ، بسیار خوب نواختید )) ویلونیست گفت : قطعه اولی از شوپن بود . خانم گفت : آ نرا که میدانم استاد عزیز ، یک آهنگی قبل از آن نواختید و لی سازنده آهنگ را اسم نبردید من که اینقدر به آهنگهای کلاسیک علاقه دارم آهنگی به این شیرینی تا کنون نشنیده بودم .
موسیقیدان با قدری خجالت جواب داد : ولی خانم ، آن آهنگ از کسی نبود ، من داشتم ویلونم را کوک می کردم .


زنی متهم به قتل شوهر خود بود ، در محکمه قاضی به او گفت : شما متهم هستید که مرگ موش در مشروب شوهر خود ریخته اید .
زن گفت : درست است آقای قاضی ، ولی من نمی خواستم که او را بکشم ، می خواستم کاری بکنم که او مشروب را ترک کند .


فروشنده دوره گردی ، توتون می فروخت و در کنار آن چند عدد بند تنبان هم گذاشته بود . به او گفتند : چگونه این دو جنس ناجور را برای فروش انتخاب کرده ای ؟ وی گفت : توتونی که من می فروشم طوری گلوی مشتری را میسوزاند که سرفه ئی تند میکند و بند شلوار ش پاره می شود ، ناچار یک بند تنبان هم از من می خرد !!!

 

 

پرسش از اسلام
zahra4066@yahoo.com

سوال:
چرا امام حسين (ع) در زمان معاويه قيام نكرد؟
 

پاسخ:
وضعيت حكومت و موضعگيرى مردم و موقعيت امام حسين (ع) با حكومت در زمان معاويه با زمان يزيد از جهات عديده‏اى متفاوت بود كه اهم آن از این قرار است:
1. امام حسن مجتبى (ع) در زمان حيات و دوران امامتشان، هنگامى كه از يارى مردم در جنگ با معاويه مأيوس گشته و فرماندهى لشكر ايشان (ع) توسط معاويه به واسطه ی تطميع يا تهديد، از جنگ كناره‏گيرى كردند، براى حفظ اسلام و كيان جامعه ی اسلامى و حفظ جان ياران باقى مانده و امتحان و اتمام حجت بر معاويه و مردم، تن به صلحى ناخواسته دادند. گرچه مفاد صلحنامه امورى بود كه جنگ به خاطر آنها پيگيرى مى‏شد، از جمله:
الف- ممنوعيت معاويه از اذيت و آزار علويان؛
ب- شروط مالى، از جمله برگرداندن حقوق ماليه ی غصب شده، به علويان و انصار و خواص امام على (ع)؛
ج- منع معاويه از سبّ و لعن امام على ابن ابيطالب (ع) در مجامع عمومى؛
د- منع معاويه از استفاده از لقب "اميرالمؤمنين" براى خود؛
ه- منع او از تعيين جانشينى براى خود مثل يزيد و....[1]
امام حسين (ع) پس از شهادت امام حسن(ع)، به احترام پيمانى كه آن امام همام در شرایط زمانی خاص با معاويه بسته بودند، از درگيرى مستقيم و خونين با معاويه اجتناب مى‏نمودند؛[2] و به اقدامات امام و برادر خویش احترام می گذاشتند لكن پس از مرگ معاويه، جايى براى احترام به اين پيمان باقى نماند؛ زيرا با شهادت امام حسن (ع) و مرگ طرف دوم پیمان نامه، مدت قرارداد به اتمام رسید.
2. معاويه، خود نيز از رويايى خونين با حسنين (ع) فرار مى‏كرد و از تبعات ريخته شدن خون آن بزرگواران واهمه داشت و براى حفظ حكومت خود، ناچار به تحمل وجود آن دو بزرگوار بود، و ديگران را نيز از رويارويى علنى منع مى‏كرد و از تبعات آن بر حذر مى‏داشت، لذا حتى در جريان گرفتن بيعت براى يزيد به عنوان خليفه‏ى پس از خود، در مورد امام حسين (ع) متوسل به زور و شمشير نگشت و به يزيد هم سفارش كرد كه از اين امر پرهيز نمايد، لكن يزيد چون جوانى خام و بى تجربه و مغرور بود به اين وصيت عمل نكرد و در اولين روزهاى خلافتش به حاكم مدينه دستور داد كه يا از حسين (ع) بيعت بگيرد و يا سر او را از تن جدا كند.
و اين شيوه‏ى يزيد بود كه سبب رويارويى مستقيم و خونين او با امام حسين (ع) گرديد؛ زيرا امام (ع) حتى به قيمتى كه در كربلا پرداخت، حاضر به بيعت با يزيد نگرديد. و همين عمل ناپخته‏ى يزيد، سبب شد كه دودمان آل ‏ابوسفيان بر باد رود.[3]
3. معاويه سياست مدار ماهرى بود و جانب ظاهر را در مجامع عمومى نگاه مى‏داشت و فساد درونى او و حكومتش بر عوام مخفى مانده بود و مردم او را مسلمان و خليفه ی رسول الله (ص) مى‏انگاشتند و مروّج اسلام به حساب مى‏آوردند، لكن يزيد اين مهارت را نداشت و فساد و شهوت رانى و بولهوسى او بر خاص و عام روشن‏تر از آفتاب بود و علناً اظهار كفر و الحاد و افتخار به شرك پدران و اجدادش مى‏كرد و براى پيامبر (ص) نيز هيچ احترامى را نگه نمى‏داشت، لذا ادامه‏ى وضعيت صلح در زمان يزيد، به معناى تأييد آن همه فساد آشكار و در نتيجه انحراف بيشتر عامه ی مردم بود[4] و ادامه ی حكومت يزيد به منزله‏ى وداع با اسلام و نابودى شريعت به حساب مى‏آمد.[5]
4. قبلاً اشاره شد كه معاويه با زرنگى خاصى از رويا رويى با امام حسين (ع) اجتناب مى‏كرد، حال اگر امام (ع) در زمان معاويه، پيش دستى نموده و از جانب ايشان قيامى شروع مى‏شد، براى معاويه، به واسطه‏ى تبليغات گسترده و نافذى كه داشت، اين امكان وجود داشت تا قيافه ی حق به جانب به خود گرفته و مردم را فريفته و آثار نهضت حسينى (ع) را لوث نموده و واقعه ی را به نفع خود پايان بخشد و حكومت بنى اميه استمرار بيشترى بيابد. اما از آن جا كه يزيد، فسادش آشكار و تجربه ی سياسى‏اش اندك بود، خود در مقابله با امام (ع) پيش دستى كرد و پس از شهادت امام حسين (ع) و يارانش نيز اين فرصت و اين مهارت را نداشت تا آثار نهضت را محو نمايد و هر چه در اين راه بيشتر كوشيد، تأثيرى وارونه داشت و بر روشنگرى مردم بيشتر افزود و بيشتر خود را رسوا نمود تا بالاخره حكومت آل اميه را به نابودى كشانيد. اين تفاوت فاحش بين اين دو حاكم و سياست مدار، امرى نبود كه بر امامى دور انديش مثل امام حسين (ع) مخفى باشد.
5. در زمان معاويه، از طرف مردم، دعوت علنى و فراگيرى براى قيام و استمداد از امام (ع) براى مبارزه با ظلم و فسادهاى امويان صورت نگرفت و اعلام حمايت‏ها و دعوت‏هاى محدوده‏ى كه ابراز مى‏شد، براى مبارزه با سياست‏هاى نيرنگ بازى چون معاويه، كافى نبود، لكن پس از مرگ معاويه، با به حكومت رسيدن يزيد و آشفته شدن وضعيت اداره‏ى بلاد اسلامى، مردم كوفه به خروش آمده و هزاران نامه‏ى امضا شده كه با شترها حمل مى‏شدند، به خدمت امام حسين (ع) فرستاده شد و از ايشان براى رهبرى قيام بر عليه امويان و اداره ی امت اسلامى دعوت رسمى و علنى به عمل آمد.
پس از مرگ معاويه و مردن طرف قرارداد صلح، و به حكومت رسيدن شخصى ظاهر الفساد چون يزيد، و با حصول اين تقاضاى گسترده از جانب مردم، جايى براى عدم قيام امام حسين (ع) و عدم اجابت درخواست مردم باقى نماند و اگر امام (ع) اين دعوت را اجابت نمى‏كردند و به جانب عراق حركت نمودند، - در نظر عوام - اين عمل به منزله‏ى بى اعتنايى به سرنوشت امت اسلامى و سرانجام دين اسلام و بى اعتنايى به داد خواست مظلومان براى مبارزه با فساد و ظلم گذاشته مى‏شد و تبعات آن جبران‏ ناپذير بود، اما آن خروج امام (ع) در ايام حج به طور علنى و آشكار و آن وقايع جگرسوز عاشورا و عمليات شنيع امويان با كشته‏هاى آل رسول الله (ص) و اسيران آن خاندان، ماهيت حكومت امويان را بر همگان هويدا نمود، به گونه‏اى كه حجت را بر تمامى حقيقت جويان و حق طلبان در طول تاريخ از آن زمان تاكنون و تا دنيا، دنيا است، تمام كرد و جايى براى تحريف تاريخ خلفاى غاصب باقى نگذاشت و هر چه خصم در محو آثار آن بيشتر مى‏كوشد، ثمرات آن نهضت؛ يعنى احيای شريعت ناب محمدى (ص) تا روز قيامت، بيشتر چشمگير مى‏شود و به راستى امام حسين (ع) با قيامش چراغ هدايت و كشتى نجات امت اسلامى گرديد و اينك بر ما است كه زينب‏وار (س) و سجادگونه (ع) از زحمات ائمه ‏عليهم السلام پاس بداريم و مرام آنان را در سوگوارى‏ها و ساير مراسم‏هاى مذهبى به دنياى طالب حق و حقيقت بنمايانيم.

منابع، براى مطالعه‏ى بيشتر:
بلاذرى، انساب الاشراف، ج2.
ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، ج2.
علامه مجلسى، بحارالانوار، ج44.
ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج3.
الدينورى، ابن قتيبة، الامامة و السياسة.
شيخ مفيد، الارشاد.
يعقوبى، ابن واضح، تاريخ يعقوبى.
مسعودى، مروج الذهب.
اصفهانى، ابوالفرج، مقاتل الطالبين.
آل ياسين، محمد حسن، الامام الحسن بن على (ع).

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ر.ك: امين عاملى، سيد محسن، امام حسن و امام حسين (ع)، ص70 و 54.
[2] همان، ص148.
[3] ر.ك: محدثى، جواد، فرهنگ عاشورا، ص27 - 38 و ص428 - 430.
[4] ر.ک: نمايه: فساد در حكومت‏هاى اسلامى، سؤال: 103 (سایت: ۱۰۱۹).
[5] محدثى، جواد، فرهنگ عاشورا ، ص 484 و 482؛ امين عاملى، سيد محسن، امام حسن و امام حسين (ع)، ص282 و 276.

 

 

فردوسي طوسي
baran432002@yahoo.no

بنابراين اگر بخواهيم انگيزه ها، انديشه ها و زندگي و منشهاي اين دو پاکدل را که کلاه و نگينشان را به سادگي مي بخشند، به «گوشه اي از جهان و فراز آوردن توشه اي» بسنده مي کنند و باور دارند از آنجايي که: "جهان چون باد بر ما مي گذرد، مرد خردمند نبايد اندوه خورد" و از گيتي جز زهر نمي توان چشيد و با وجود مقام بلند و پرمسووليت خويش، در برابر ايران و مردم ايران نيز احساس پاسخ دهي ندارند، همسان با کيخسرو بدانيم، البته دچار اشتباه شده ايم.
نوميدي کيخسرو يک نوميدي فلسفي درباره نظام حکومت است.

کيخسرو رسالتي بزرگ براي خود قائل است که آن برکندن تخم پليدي است.

او از آغاز کودکي زيرک و هژير و حسابگر و در عين حال دلاور و بي باک است و از همان زمان براي رسيدن به هدف هاي خود حتي از حيله گري پرهيز نمي کند و در برابر افراسياب براي رهايي جان خود عمدا به پاسخ هاي بي سر و ته و ياوه متوسل مي شود تا او را فريب دهد.
با دشواري هاي زياد از توران به ايران مي گريزد و براي به دست آوردن تاج کيکاوس از هيچ مبارزه ایی خودداري نمي کند و هيچ مخالفتي را بر نمي تابد و سرانجام نيز در رقابت با توس بر سر شاهي ايران پيروز مي شود.

او تا زماني که در هنگامه پيکار، گرم نبرد با دشمنان است هدفي مقدس و برآوردني در پيش رو دارد و اين هدف مي تواند هر انسان پاکدل و دليري را که آکنده از احساس مسئولیت و مردم خواهي باشد به جنبش آورد.
تا اينجا هنوز کيخسرو خود؛ نيروي چيره و برتر نيست و از اين رو به فرجام چيرگي و برتري نيز نمي انديشد و زمان آن را هم ندارد که بينديشد.

ادامه دارد ...

 

 

مصحف
hamed.1360@yahoo.com

هر روز چند آيه قرآن بخوانيم

« براى شنيدن آيه مورد نظر بر روى شماره آيه كليك كنيد و براي مشاهده تفسير الميزان و نمونه بر روي آيه کليک کنيد »

سوره: سورة الرعد آيات: 43 محل نزول: مدینه

 
مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ 35 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ 36 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ 37 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 38 يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 39 وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 40 أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 41 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ 42

 

ترجمه فارسي مکارم

توصيف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده، (اين است كه) نهرهاى آب از زير درختانش جارى است، ميوه آن هميشگى، و سايه‏اش دائمى است; اين سرانجام كسانى است كه پرهيزگارى پيشه كردند; و سرانجام كافران، آتش است! «35» كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده‏ايم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحالند; و بعضى از احزاب (و گروه‏ها)، قسمتى از آن را انكار مى‏كنند; بگو: «من مامورم كه «الله‏» را بپرستم; و شريكى براى او قائل نشوم! به سوى او دعوت مى‏كنم; و بازگشت من بسوى اوست!» «36» همان‏گونه (كه به پيامبران پيشين كتاب آسمانى داديم،) بر تو نيز اين (قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صريحى نازل كرديم; و اگر از هوسهاى آنان -بعد از آنكه آگاهى براى تو آمده- پيروى كنى، هيچ كس در برابر خدا، از تو حمايت و جلوگيرى نخواهد كرد «37» ما پيش از تو (نيز) رسولانى فرستاديم; و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم; و هيچ رسولى نمى‏توانست ا(ز پيش خود) معجزه‏اى بياورد، مگر بفرمان خدا! هر زمانى نوشته‏اى دارد (و براى هر كارى، موعدى مقرر است)! «38» خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى‏كند; و «ام الكتاب‏» ( لوح محفوظ) نزد اوست! «39» و اگر پاره‏اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى‏دهيم به تو نشان دهيم، يا (پيش از فرا رسيدن اين مجازاتها) تو را بميرانيم، در هر حال تو فقط مامور ابلاغ هستى; و حساب (آنها) برماست «40» « آيا نديدند كه ما پيوسته به سراغ زمين مى‏آييم و از اطراف (و جوانب) آن كم مى‏كنيم؟! (و جامعه‏ها، تمدنها، و دانشمندان تدريجا از ميان مى‏روند) و خداوند حكومت مى‏كند; و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست; و او سريع الحساب است! «41» پيش از آنان نيز كسانى طرحها و نقشه‏ها كشيدند; ولى تمام طرحها و نقشه‏ها از آن خداست! او از كار هر كس آگاه است; و بزودى كفار مى‏دانند سرانجام (نيك و بد) در سراى ديگر از آن كيست! «42»

آیات امروز را می توانید از طریق این لینک هم مطالعه کنید


توضيح:
هر روز مي خواهيم يک صفحه از قرآن را با هم بخوانيم (به همراه معني آن) هر روز چند دقيقه وقت مي ذاريم، بعد از يه مدت مي بينيم کل قرآن را ختم کرده ايم، به همين راحتي.
فرمايش امام صادق (عليه السلام) هم که يادمون هست: «قرآن پیمان خداست بر خلق او و برای شخص مسلمان شایسته است که بر عهد خود نگاه کند و هر روز 50 آیه بخواند.»
بيائيم فعلا حداقل با يک صفحه در روز شروع کنيم!
ياعلي مدد ... التماس دعا

 

 

بخش دوم

ديگر مطالب ارسالی

اعضا محترم گروه مي توانند مطالبشان را به آدرس
 Mobin_s2004@yahoo.com
بفرستند تا با نام خودشان در اين ستون نوشته شود.

 

r_ansarifard1980@yahoo.cm

به جدایی وعده ام نده
عمریست که بی تو زیسته ام
!شبها به یاد تو سرگردان کوچه بوده ام
به چه وعده ام می دهی؟
حسرت دیدار که را می کشم شب و روز؟
این لحظه ها که بی تو می گذرند میدانند
بی تو با آنها چه اشکها که نریخته ام
من سکوت این ثانیه های بی توام
به سکوتی جاودانه وعده ام نده
همه عمر بی تو در خلوتم گریسته ام

 

 

jahromzzz@googlemail.com

سلام ... این مطالب کپی از وبلاگ خودم ...
نظراتتون رو برام ایمیل کنین ممنون میشم ...

یه بار دیگه هم بگم ... اگه زندگی تون رو دوست دارین ...اگه می خواین از جوونیتون لذت ببرین ...
اگه می خواین راحت زندگی کنین.... والله از هر چی دختره دوری کنین تا روزی که بخواین زن بگیرین .
می خواین مراحل شو براتون بگم:
1:شوخی شوخی با هم دوست میشین.
2:شوخی شوخی بهش تیکه میپرونین.
3:شوخی شوخی (اِ) داره ازش خوشت می آد .
4:شوخی و جدی دیگه معتاد شدی به رابطه باهاش.
5:شوخی و جدی دلت می خواد هر روز باهاش حرف بزنی.
6: نمی دونی چی شده ؟ واقعا من از این خوشم اومده؟
7:جدی جدی ازش خوشت می آد .
8:جدی جدی یه مدتی برای آینده حرف میزنین ...
9:پسر به پیشنهادی که داده شک میکنه ... 24 ساعت با خودش فکر میکنه ... من واقعا از این خوشم می آد ؟
10:از اونجایی که هر دوتاتون جوجه هستین و هنوز نمی تونین درست تصمیم بگیرین آخرش یه جوری رابطه به هم میخوره و ...
دختر: انقدر گریه میکنه تا چشاش در آد .
پسر : 1 هفته افسرده میشه و برمیگرده به زندگی.
یه چیزی بگم :
اگه قرار آدم اینجوری عاشق بشه باید روزی عاشق 1000 نفر بشه .
(.....)تو این دانشگاه آزاد بشه !
حالا اونی که من نوشتم سالم و صادقانه اش بود. حالا دیگه بعضی ها 3- 4 دوست دختر دوست پسر دارن ... همین جور تفریحی ... تازه خیلی از این دوستیها هم به کثافت کاری میکشه.
الکی کارتون رو توجیه نکنین ... خودتون خوشتون می آد همسر آیندتون تو گذشته اش 20 تایی دوست از جنس مخالف داشته بوده باشه ؟
اصلا حرفم نمی آد . !!!!

 

 

mastoor_313@yahoo.com

بنواز اسرافيل!

بر بلندای آسمان، نور است و عشق است و سکوت.
بر پهنه ی پر ملال زمین، تاریکی خانه کرده و انزجار و فریاد...
فریادها آنقدر بلند است که دل شیشه می لرزد و دل سنگ می شکند.
شاید این صیحه ی مدهوش کننده ی قیامت، بدست اسرافیل زمان نواخته شده که همگان در خوابند؟!
نکند صور بیداری اسرافیل در میان شیون ها، دردها، ظلم ها، فریادها... به گوش نرسد؟!
به راستی جنس دل از چیست که هر چه می فشاریش تنها خونابه دارد...
اگر روزی شکوه کنم، آنقدر ناله در دل دارم که مویه کنان غریو مدد سر دهم:
« گناهمان چیست که آخرالزمانی شده ایم؟؟؟؟»

 

 

kamiar.nadimi@gmail.com

اولین رونمایی از GPhone

در نگاه اول هرکس با خواندن این تیتر فکر خواهد کرد که گوگل در فکر تولید یک گوشی تلفن همراه است ولی در واقع اینگونه نیست. گوگل یک سیستم‌عامل کدباز برای موبایل تهیه کرده است با نام Android و با شرکت‌های بزرگ تولید تلفن همراه مانند موتورولا و سامسونگ و ال‌جی قراردادی بسته است تا گوشی‌هایی با سیستم‌عامل Android تولید کنند. پس Gphone در واقع همان Andorid است و برای سهولت کار و اینکه در ذهن خواننده بهتر شناخته شود از این نام استفاده میکنیم.
گوگل امروز برای افراد کنجکاو دو نمونه‌ی نمایشی از رابط کاربری یا همان اینترفیس و تعدادی از برنامه‌های Gphone منتشر کرد. خاطرتان باشد که این‌ها تنها نمونه‌های نمایشی از این سیستم‌عامل هستند و هیچ گوشی مجهز به این سیستم‌عامل حداقل تا ۸ ماه دیگر موجود نخواهد بود.
این نمونه‌ها حاکی از شباهت این گوشی با iPhone است و به مانند آن از صفحه‌ی لمسی استفاده میکند که کاربر میتواند صفحات وب را با انگشتان خود بالا و پایین کند.
از دیدن ویدئوها لذت ببرید و تا نیمه‌ی دوم سال بعد در انتظار GPhone یا Android Phone خود بمانید!
در این ویدیو سرگی برین گوشی را معرفی میکند، برای دیدن ویدیوی برنامه‌های Android به این لینک مراجعه کنید.

 

 

mhmazidi@gmail.com

دارو درمانی

قرن بيستم و بخصوص نيمه دوم آن كل علم پزشكی را زير رو كرده است.يكي از نشانه‌های آن گسترش روز افزون داروها- بخصوص داروهایی است كه در شركتهای دارویی- توليد مي‌شوند. عملا پزشكي نوين بدون داروها، به شيري بي يال و كوپال مانند است.
اما در اينجا نيز همچون تمام قسمتهاي ديگر پزشكي ذهنيت ما نسبت به اين مسئله بسيار مهم است. نوع نگرش ما نسبت به پديده «دارو drug » مي‌تواند در موفقيت و شكست يك دارو و به همان نسبت پزشك مربوطه، تاثير بسزايي دشته باشد. تمام سخن علم پزشكي را مي‌توان در دو جمله خلاصه كرد:
1- دارو اسمارتيز نيست.
2- دارو زهر هلاهل نيست.
1- باور كنيم كه تمام مشكلات بشری قرار نيست با دارو برطرف شود. داروها حكم معجزات الهي را ندارند كه با طرفة‌العيني مشكلات لاينحل شما را كن فيكون كنند.آنها برای مقاصد كاملا مشخصي ايجاد شده‌اند، كاربردهای مشخصي دارند و پزشكان برای اينكه لياقت تجويز آنها را پيدا كنند، حداقل حداقل بايد 7 سال در دانشكده‌هاي پزشكي تحصيل كنند.
مصرف بي‌رويه دارو غلط است؛ فرقي نمي‌كند اين كار توسط يك پزشك انجام شود يا يك مهندس يا يك كارگر ساده. كامنت‌گذاران نكته سنجي كه با خواندن اين نوشته- حال دقيق يا سرسری-خونهاي زلالشان به غليان مي‌افتد و سريعا از پزشكاني ياد مي‌كنند كه نسخه‌هاي خود را با انبوهي از دارو انباشته مي‌كنند، توجه كنند كه كار غلط، غلط است. اما اينجا نيز همچون هر معضل اجتماعي ديگر، قضيه يك سويه نيست بلكه سيكل معيوب « مرغ و تخم مرغ » است.بيماران از پزشكاني مي‌نالند كه دارو را بي رويه تجويز مي‌كنند و پزشكان از بيماران فراواني مي‌نالند كه اگر برايشان دارو كم بنويسند، نگاه عاقل اندر سفيه به پزشك انداخته و برای مداوا به پزشكي ديگر مراجعه مي‌كنند و يا از آن بالاتر راسا اقدام مي‌كنند. مي‌توان تا ابد به اين سيكل معيوب ادامه داد و پزشكان، بيماران پرتوقع را با انگشت اتهام روبرو كنند و بيماران نيز پزشكان سودجو و پول پرست را عامل تباهي معرفي كنند.اما هر سيكل معيوبي را روزی بايد شكست بدون اين كه نياز باشد به دنبال مقصر يا مجرمي بگرديم.
2- از آن طرف بام هم نيفتيم. داروها توليد شده‌اند تا دردها و بيماريهاي بشری را علاجي باشند. باور كنيم كسي كه 7 سال از جواني خود را برای تحصيل در يك رشته اختصاص داده، احتمالا در آن سالها نكاتي را آموخته. وقتي كه او برای شما دارو تجويز مي‌كند بپذيريد كه بدن شما نياز به آن دارو دارد.
هميشه سعي كنيد به پزشكي مراجعه كنيد كه به او اعتماد داريد؛ به شخصيتش يا لااقل به تشخيص او اعتماد داشته باشيد. وقتي هم كه به تشخيص او اعتماد نداريد هيچ لزومي ندارد كه در برابر اسم او علامت تعجب بگذاريد و بنويسيد: دكتر(!) فلانی. تنها كافی است به او مراجعه نكنيد. همين!
مطمئن باشيد تمام آن عوارضي كه شما در بروشور داخل جعبه دارو مطالعه مي‌كنيد پزشك شما قبلا در دوران دانشجويي آنها را مطالعه كرده.به تمام آن عوارض واقف است اما با وجود اين، دارو را برای شما تجويز مي‌كند.يك انسان عاقل در اين حال چنين مي‌انديشد: چگونه است كه اين دارو اينقدر عوارض دارد اما بازهم اين خانوم/آقای دكتر اين دارو را برای من تجويز كرده است؟ از دو حال خارج نيست: يا احيانا اين دكتر اكنون سهوا آن عوارض را فراموش كرده يا اينكه به همه آن عوارض واقف است اما بازهم آن دارو را تجويز مي‌كند. بد نيست از او بپرسم:
خانوم/آقای دكتر. من در بروشور اين دارو خوانده‌ام كه فلان عوارض را دارد. اما شما بازهم اين دارو را تجويز كرده‌ايد. مي‌ توانم بپرسم علت چيست؟
مطمئنا آن زمان پزشك يا به اشتباه خود واقف مي‌شود يا اينكه برايتان علت تجويز را توضيح خواهد داد.
فكر نمي‌كنم لازم باشد توضيح دهم كه گياه درماني ، آب درماني و … همگي درمانهايي آلترناتيو هستند كه در بعضي موارد محدود، بدن به آنها پاسخ مي‌دهد. اما فراموش نكنيم كه همگي آنها درمانهایی آلترناتيو هستند و بازهم اين پزشك شماست كه بعنوان بهترين مشاور مي‌تواند اين درمانهای آلترناتيو را تجويز كند يا منع نمايد.

 

.

alirezamajidi@gmail.com

ماساژوری که گوگل میلیونرش کرد

سال 99 ، خانم بونی براون Bonnie Brown ، تازه از همسرش جدا شده بود. او با خواهرش زندگی می‌کرد و آینده‌ای نامشخص داشت. تا اینکه شانس آورد و یک آگهی استخدام دید. یک شرکت در «سیلیکون ولی» ، احتیاج به یک ماساژور داشت که به خانه‌های کارمندانش برود و آنها را ماساژ دهد.
این شرکت که آن موقع 40 کارمند بیشتر نداشت ، گوگل نام داشت!
او این کار پاره‌وقت را در گوگل قبول کرد. خانم براون هفته‌ای 450 دلار دستمزد می‌گرفت و این امکان را هم داشت که به جای دستمزد نقدی ، سهام شرکت را بخرد.
بعد از 5 سال مدام ، ماساژ مهندسان گوگل ، خانم براون بازنشست شد ، ولی سهام گوگل آنقدر رشد کرده بود که این خانم میلیونر شده بود!

 12google.xlarge1.jpg

این خانم از اینکه عاقبت‌اندیشی کرده و به توصیه مشاور اقتصادی‌اش گوش نکرده و سهامش را نگه داشته خوشحال است. حالا این خانم 52 ساله در یک خانه بزرگ 3 هزار فوت مربعی در نوادا زندگی می‌کند و به علاوه ماساژور مخصوص خودش را دارد. او مسافرت‌هایی هم به نقاط مختلف جهان برای سرکشی بنیاد خیریه‌ای که تأسیس کرده ، انجام می دهد.
تخمین زده می‌شود ، هزار نفر از کارمندان گوگل با در اختیار داشتن سهامی بیشتر از 5 میلیون دلار ،از طریق رشد خیره‌کننده ارزش سهام گوگل میلیونر شده باشند.

 asgasg.gif
هر سهم گوگل در بدو تأسیس ، 80 دلار ارزش داشت.

بد نیست ارزش سهام رؤسای گوگل را هم بدانید، ارزش سهام لری پیج 20 میلیارد دلار و ارزش سهام سرگئی برین 19.6 میلیارد دلار است.
در طی دوران رشد اقتصادی ، ارزش سهام شرکت‌های دیگری مثل یاهو و نت‌اسکیپ هم افزایش پیدا کرده است ولی هیچ کدام از شرکت‌ها قابل مقایسه با گوگل نیستند.
ارزش فعلی هر سهم گوگل 663.97 دلار است. امسال سهام گوگل 40 درصد ترقی کرد که معادل افزایش ارزش به میزان 203 دلار برای هر سهم است.

منبع : ‌نیویورک تایمز

 

 

aroosak_1977@yahoo.com

من کيستم؟

بلقيس سليماني

من «دوشيزه مکرمه» هستم، وقتي زن ها روي سرم قند مي سابند و همزمان قند توي دلم آب مي شود.
من «مرحومه مغفوره» هستم، وقتي زير يک سنگ سياه گرانيت قشنگ خوابيده ام و احتمالاً هيچ خوابي نمي بينم.
من «والده مکرمه» هستم، وقتي اعضاي هيات مديره شرکت پسرم براي خودشيريني بيست آگهي تسليت در بيست روزنامه معتبر چاپ مي کنند.
من «همسري مهربان و مادري فداکار» هستم، وقتي شوهرم براي اثبات وفاداري اش- البته تا چهلم- آگهي وفات مرا در صفحه اول پرتيراژترين روزنامه شهر به چاپ ميرساند.
من «زوجه» هستم، وقتي شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضي دادگاه خانواده قبول مي کند به من و دختر شش ساله ام ماهيانه بيست و پنج هزار تومان فقط، بدهد.
من «سرپرست خانوار» هستم، وقتي شوهرم چهار سال پيش با کاميون قراضه اش از گردنه حيران رد نشد و براي هميشه در ته دره خوابيد.
من «خوشگله» هستم، وقتي پسرهاي جوان محله زير تير چراغ برق وقت شان را بيهوده مي گذرانند.
من «مجيد» هستم، وقتي در ايستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد مي ايستد و شوهرم مرا از پياده رو مقابل صدا مي زند.
من «ضعيفه» هستم، وقتي ريش سفيدهاي فاميل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگيرند.
من «...» هستم، وقتي مادر، من و خواهرهايم را سرشماري مي کند و به غريبه مي گويد «هفت ...» دارد- خدا برکت بدهد.
من «بي بي» هستم، وقتي تبديل به يک شيء آرکائيک مي شوم و نوه و نتيجه هايم تيک تيک از من عکس مي گيرند.
من «مامي» هستم، وقتي دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند.
من «مادر» هستم، وقتي مورد شماتت همسرم قرار مي گيرم.- آن روز به يک مهماني زنانه رفته بودم و غذاي بچه ها را درست نکرده بودم.
من «زنيکه» هستم، وقتي مرد همسايه، تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشينش در پارکينگ مي شنود.
من «ماماني» هستم، وقتي بچه هايم خرم مي کنند تا خلاف هايشان را به پدرشان نگويم.
من «ننه» هستم، وقتي شليته مي پوشم و چارقدم را با سنجاق زير گلويم محکم مي کنم. نوه ام خجالت مي کشد به دوستانش بگويد من مادربزرگش هستم... به آنها مي گويد من خدمتکار پير مادرش هستم.
من «يک کدبانوي تمام عيار» هستم، وقتي شوهرم آروغ هاي بودار مي زند و کمربندش را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کند.
دوستانم وقتي مي خواهند به من بگويند؛ «گه» محترمانه مي گويند؛ «عليا مخدره».
من «بانو» هستم، وقتي از مرز پنجاه سالگي گذشته ام و هيچ مردي دلش نمي خواهد وقتش را با من تلف بکند.
من در ماه اول عروسي ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمي، عزيزم، عشق من، پيشي، قشنگم، عسلم، ويتامين و...» هستم.
من در فريادهاي شبانه شوهرم، وقتي دير به خانه مي آيد، چند تار موي زنانه روي يقه کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، «سليطه» هستم.
من در ادبيات ديرپاي اين کهن بوم و بر؛ «دليله محتاله، نفس محيله مکاره، مار، ابليس، شجره مثمره، اثيري، لکاته و...» هستم.
دامادم به من «وروره جادو» مي گويد.
حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفي صدا مي زند.
من «مادر فولادزره» هستم، وقتي بر سر حقوقم با اين و آن مي جنگم.
مادرم مرا به خان روستا «کنيز» شما معرفي مي کند.
من کيستم؟

 

 

salman_yavar@yahoo.com

با لقمه­های چرب شما بسته میشود
 

تاریک و سرد، مثل زمین، آسمان­مان
این­گونه شد به لطف شما داستان­مان

دل­خوش به قصه­های قدیمی، نشسته­ایم
تا از غبار سربرسد قهرمان­مان

فریادها به ناله و نفرین بدل شدند
فرسود در غبارِ غریبی فغان­مان

تا آمدیم از تو بگوییم، دوستان
دادند گوش­های کری را نشان­مان

حالا بدون اسم تو محصور مانده­است
در چارچوب بسته­ی دنیا جهان­مان

ما خود شکسته­ایم در این آزمونِ تلخ
دیگر بگو خدا نکند امتحان­مان

ای بادهای بی­جهت! ای بادهای کور!
بازیچه شد به دست شما بادبان­مان

حالا شریک کسب شماییم و بی­دریغ
آغشته با هزار دروغ است نان­مان

با لقمه­های چرب شما بسته می­شود
تا وا به حرف تلخ نگردد دهان­مان


امید مهدی نژاد

 

 

farnoosh_z66@yahoo.com

دوباره شب شد

دوباره شب شد . چند وقتی است که شب ها دلم از تنهایی می گیرد . نمی دانم چه کار کنم . روی تخت دراز می کشم و بالشت را آن قدر محکم در دستانم فشار می دهم که صدای آخ گفتنش را می شنوم . تا چند روز پیش میلاد را محکم در آغوش می گرفتم و او هیچ وقت آخ نمی گفت . دستان پر مویش را دور بدن لاغرم حلقه می کرد و در چشمانم زل می زد و می گفت : حالا نوبته منه که فشارت بدم . هیچ وقت اما اذیتم نمی کرد . فقط لبان داغش را به پیشانی ام می چسباند و آرام آرام لبانش را روی چشمانم ، گونه ام ، لبانم پایین می آورد . به لبانم که می رسید ، چشمانش را می بست و آهسته لبانش را از روی لبانم برمی داشت . هیچ وقت نپرسیدم چرا هرگز لبانم را نمی بوسد . خودم هم دوست نداشتم . از این که سبیل های یک روز نزده اش توی دهانم برود خوشم نمی آمد . هفته ی پیش بود . دیر وقت آمد و لباس هایش را جمع کرد . ساکش را برداشت . فکر کردم برای ماموریت می رود . گفتم : این وقت شب ؟! جواب نداد . ساکش را که بست ، توی چشمانم زل زد و گفت : هیچ وقت ماله من نبودی . تمام این ماهها این جا بودی ولی روحت جای دیگر بود . می رم تا هم روحت آزاد باشد و هم جسمت . بعد هم خم شد و آرام لبان سردش را روی پیشانی داغم گذاشت . از کجا فهمیده بود فقط جسمم با اوست ؟ من که جواب اس ام اس های عاشقانه اش را الکی می دادم . وقتی مامان و بابا خواستند بروند سفر ، من بودم که به او گفتم بهترین وقته . پیشنهاد عشق بازی را هم خودم به او دادم . دیگر چه کار باید می کردم که نکردم . فقط هر بار که در چشمانم زل می زد و می گفت : دوستت دارم . چشمانم را می بستم و به این فکر
می کردم که چه دوست مهربانی دارم . خدا کند خوشبخت شود . آخر فقط دوستم بود . کاش می شد فرق بین دوست و عشق را برایش توضیح بدهم . هر وقت می گفتم : تو بهترین دوست منی . از داشتن سکس با تو لذت می برم ، ساکت می شد . چشمانش پر از اشک می شد و روی تخت پشتش را به من می کرد . از وقتی رفته ، خیلی تنها شدم . به بودنش عادت کردم . به بوی جوراب هایش که همیشه اتاق را پر
می کرد . بوی پا ی مردها را دوست دارم . بوی عرقشان را هم . تند است و جالب . تمام بینی ات را پر می کند و برای مدتها در یادت می ماند . هنوز تخت بوی پاهایش را می دهد . بالشت را بو کردم . شاید بوی عرق سرش مانده باشد . نمانده بود . یک شب بالشتم را با بالشت او عوض کردم . تا صبح خوابش نبرد . من اما راحت خوابیدم . تمام شب هم فکر می کردم که دارم با او عشق بازی می کنم . خودش کنارم خوابیده بود ولی دوست داشتم با عطر بالشتش عشق بازی کنم .
الان یک هفته است که منتظرم برگردد . هیچ خبری از او نیست . انگار آب شده است . دلم برایش تنگ شده . شاید . نمی دانم . دلم برای هیچ کس تنگ نمی شود . مامان و بابا هفت ماه است که رفته اند سفر . اگر خودشان زنگ بزنند ، صحبت می کنم ، آن هم خیلی کوتاه ، وگرنه اصلا دل تنگشان نمی شوم . شاید مریض باشم . ولی آخر اینها که بیماری نیست . از آدم ها زیاد خوشم نمی آید . از میلاد ولی خوشم
می آمد . شاید هم نه . بهش عادت کرده بودم . ولی از تو خوشم می آید . هیچ وقت هیچی نمی گویی . همیشه همه جا دنبالم می آیی . از بوی عرق تنت هم خوشم می آید . فقط بدی ات این است که تا چراغ را خاموش می کنم می روی . آخر توی روشنایی که نمی شود عشق بازی کرد . خوشم نمی آید . ولی چه کار می شود کرد ، باید عادت کنم . عادت می کنم . بلند شو چراغ را روشن کن . تا من هم لباسم را در بیآورم . نه صبر کن ، خودم روشن می کنم . بیا جلوتر . مثل همیشه کنارم باش . تو را از میلاد بیشتر دوست خواهم داشت . دیوانه نیستم ولی عشق بازی با سایه عجب لذت دارد نه ؟!

فرنوش زنگوئی
آبان 86

 

 

navid.foroughi@gmail.com

دانستنيهاي جالب علمي
(قسمت اوّل)

آيا ميدانستي که دود سيگار موجود در محيط بيشتر از مصرف مواد قندي در پوسيدگي دندانهاي کودکان نقش دارد

آيا ميدانستي که پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد

آيا ميدانستي که بي رحم ترين حشره دنيا حشره دعا خوان ماده است
هنگامي که حشره ماده از همسرش باردار مي شود، به آن نيش مي زند و همسر نيمه جان پس از جفتگيري غذاي لذيذي براي حشره ماده مي شود

آيا ميدانستي که ما حتي در روزهاي ابري هم در معرض اشعه بنفش خورشيد مي باشيم ، بين هفتاد تا هشتاد درصد از اين نور ميتواند به راحتي از ابرها ردّ شوند

آيا ميدانستي که يک نوع پشه وجود دارد که در ثاتيه هزار بار بال ميزند

آيا ميدانستي طبق آخرين گزارش در ايران نه ميليون سيگاري وجود دارد که سالانه اين تعداد افراد سيگاري، هزار ميليارد تومان هزينه صرف کشيدن سيگار مي کنند.

آيا ميدانستي که آدامس از پنجاه سال پيش در ايران متداول شده و آدامس يک واژه فرنگيست که فارسي آن « سقز » ميباشد که در حقيقت يک کلمه ترکي ميباشد.

آيا ميدانستي نام قديمي اصفهان ، جى – يهوديه بوده که بعدا" به اسپاهان تغيير يافت .
اسپاهان به معنى مردم سپاهى است و چون مردم اين منطقه جنگاور و آماده رزم بوده اند به اين نام خوانده شده است .

آيا ميدانستي که به احتمال زياد پرنده هاي اوليه چهار بال داشته اند و در طول زمان تکامل يافته و اسکلتهايشان سبکتر شد و بعدا" به پرندگاني دو باله تبديل شدند که امروزه آنها را مي بينيم.

آيا ميدانستي که قلب انسان در طول عمر متوسط انسان بطور تقريبي دويست و پنجاه ميليون ليتر خون را در بدن جابجا ميکند.

آيا ميدانستي ابعاد قلب يک انسان بالغ 12*9*6 سانتيمتر ميباشد و وزن آن در مردها به 300 گرم و در خانمها به 250 گرم ميرسد.

آيا ميدانستي که چاقي نه تنها براي قلب مضر است ، بلکه براساس تحقيقات جديد بر کل سلامت شخص از جمله توانايي هاي ذهني او تاثير منفي به جاي مي گذارد.

آيا ميدانستي که حس بويايي خرس قطبي بسيار قوي است به طوري که مي تواند بوي لاشه نهنگ يا خوک مرده را از سي کيلومتري احساس کند.

آيا ميدانستي که دانه هاي گوجه فرنگي داراي روغن مي باشند که براي تهيه مارگارين، سالاد و صابون مصرف مي شود.

آيا ميدانستي که سال 1930 ميلادى نزديک به بيست و يک هزار پزشک آمريکاى کشيدن سيگار را براى بهبود سرفه و خارش گلو تاءيد کرده بودند.

گردآوري:نويد فروغي

ادامه دارد ...

 
 

setayesh_new@yahoo.com

چرا عاشق مي شويم؟

باور عوام بر این اساس است که انسان ها به سوی افرادی کشیده می شوند که از نظر روحی شباهت هایی با آنها دارند؛ البته در این میان جذابیت فیزیکی نیز نقش مهمی را بازی می کند. پائلو هال، روانکاو مسائل خانوادگی به ما می گوید که چرا افراد همیشه عاشق یک سری تیپ های خاص می شوند و تیپ های دیگر برایشان جذابیتی ندارند.
در برخی از روابط گاهی اوقات مشاهده می شود که تمام دعواها تنها از سوی یکی از طرفین شروع می شود. در چنین حالتی یک نفر هست که همیشه آتش به پا می کند و دیگری با حفظ آرامش، مانند آبی بر روی آتش عمل می کند. شاید هر دوی آنها احساسات واقعی خودشان را درک نمی کنند، اما در کنار یکدیگر احساس خوشبختی می کنند. به هر حال همه روزه زوج های مختلف این مسئله را به شیوه های متفاوت تجربه می کنند. این احساس یکی شدن چیزی است که هنری دیکس – رواندرمانگر و مشاور خانواده - از آن به عنوان پیوندی در ضمیر ناخودگاه یاد می کند.

پیوند ناخوداگاه
هر یک از افراد دارای پیش زمینه های روانی مخصوص به خود هستند. همه ما در ذهن خود جزئيات تجربه ها و خاطرات گذشته را ذخیره کرده ایم. افرادی که ما جذب آنها میشویم پیش زمینه ای در ذهن خود دارند که مکمل پیش زمینه ذهنی ماست. انسانها به دنبال شباهت ها هستند اما در عین حال چیزی که بیش از همه آنها را جذب طرف مقابل می کند، تفاوت هاست.

جذب شخصیت مخالف شدن
خاستگاه این پیوند ناخوداگاه یافتن کسی است که مکمل شخصیت فرد باشد. شاید در ظاهر شباهت هایی به شما داشته باشد، اما در حقیقت این تفاوت های ذاتی است که شما دو نفر را به یکدیگر علاقمند می کند. اغلب افراد در پی یافتن کسی هستند که بتوانند از او چیزهایی یاد بگیرند.
یک شریک ایده آل فردی است که با مشکلات زندگی مشابه دست و پنجه نرم کرده باشد، اما راه متفاوتی برای فائق آمدن به آنها پیدا کرده باشد و کلاً زندگی خود را به شیوه دیگری اداره کرده باشد. اگر بتوانید نیمه گمشده خود را پیدا کنید، از نظر روانی می توانید بهترین ارتباط را با او برقرار کنید.
هر چند هیچ رابطه ای شبیه دیگری نیست اما روانشناسان به شباهت هایی میان برخی از این پیوندهای ناخوداگاه رسیده اند. آیا تا کنون شما متوجه این امر شده اید؟
در این قسمت مرور کوتاهی بر روی برخی از تیپ های متفاوت روابط دو طرفه داریم:
والد و فرزند– این نوع ارتباط عموماً بر پایه استقلال و اطمینان بنا نهاده می شود. تحت این شرایط، یکی از شرکا برای حل مشکلات و مسائل، به شیوه یک کودک رفتار میکند. او بر این باور است که اگر احساس ناامنی، وابستگی و نیازمندی از خود نشان دهد، طرف مقابل همچنان به دنبال او می آید و او را حمایت خواهد کرد. از سوی دیگر شریک دوم نیز نقش والد را بازی می کند. وی با این کار به نیازهای شخصی خود بی توجهی کرده، از خود استقلال نشان می دهد و به این ترتیب نیازهای فرد مقابل را برآورده میسازد.
ارباب و برده – در این نوع رابطه زوجین بر سر مسائلی نظیر قدرت و اختیار و کنترل رابطه مشکل دارند. همیشه یکی از طرفین از اینکه بخواهد به حرف های طرف مقابل گوش دهد احساس خوبی پیدا نمی کند. تحت این شرایط به او احساس ناامنی بسیار زیادی دست می دهد، به همین دلیل قدری ریاست طلب شده و اداره تمام امور خانوادگی را به عهده می گیرند. طرف مقابل هم که از به عهده گرفتن هر گونه مسئولیتی وحشت دارد، پا فراتر از مرزهای تعیین شده نمی گذارد و کنترل همه امور را در اختیار همسر ریاست طلب خود قرار می دهد.
خواهان و دوری کننده – در این حالت هر دو نفر از صمیمت بیش از اندازه می ترسند، اما باز هم مثل سایر موارد فوق در کنار هم احساس خوشبختی می کنند. توافق بازگو نشده آنها این است که یکی باید دائما در حال تعقیب دیگری باشد. وی همیشه به طرف مقابل غر می زند و صمیمیت بیشتری را از او طلب می کند، این در حالی است که طرف دیگر همیشه به نحوی در حال فرار از شریک خود می باشد. تعقیب و گریز آنها به دور محور یک دایره است.
بت و بت پرست – یکی از طرفین دیگری را مانند یک بت بزرگ می کند و سپس به پرستش او می پردازد. هر دو نفر به طور ناخودآگاه با هم توافق می کنند که این بازی را ادامه دهند.
دو تیپ رایج دیگر نیز در روابط میان خانم ها و آقایون وجود دارد؛ کسانی که در این دو گروه قرار می گیرند معمولاً مشکلات یکسانی دارند و برای حل مشکلاتشان نیز راه حل های یکسانی پیدا می کنند.
کودک در آشیانه– مطمئنم که تا کنون با چنین تیپی برخورد زیادی داشته اید. آنها شبیه به یکدیگر هستند و اغلب لباس های مشابهی می پوشند. سرگرمی های یکسانی دارند و از همه مهمتر از چیزهای یکسانی بدشان می آید. آنها تلاش میکنند تا هر چیز بدی را از رابطه ایده آلشان دور نگه دارند و سعی دارند تا در مقابل دنیای بزرگ و بد خارجی ایستادگی نمایند.
سگ و گربه– ظاهراً به نظر می رسد که بهتر بود این دو نفر هیچ وقت یکدگیر را ملاقات نمی کردند. آنها دائماً بر سر مسائل مختلف با یکدیگر جر و بحث و دعوا دارند. همیشه جبهه جنگ را حفظ می کنند و اینطور نشان می دهند که به هیچ وجه تمایلی به ایجاد صمیمیت ندارند.
شاید احساس کنید که در رابطه شخصی شما قدری از تمام تیپ های متفاوت وجود دارد. همچنان که رابطه به جلو پیش می رود، طرفین دخیل نیز از نظر روحی و روانی رشد می کنند و بدیهی است که الگوی های رفتاری آنها با گذشت زمان تغییر می کند. به عنوان مثال در زمان بیماری و آسیب دیدگی ممکن است طبق الگوی والد و فرزند عمل کنید. همچنین اگر در رابطه خود تولد یک کودک پیش بیاید، ممکن است والدین طبق الگوی رفتاری کودکی در آشیانه عمل کنند.

ارتباط خوب و بد
هر ارتباطی که با دیگران برقرار می کنیم ابتدا به ساکن به منظور محافظت شخصی در برابر ناراحتی هاست. بسیاری از زوج ها تا زمانیکه مسئله ای پیرامون جدایی شان رخ ندهد، متوجه پیوند ناخودآگاهی که با یکدیگر دارند، نمی شوند. همه ما رشد می کنیم و به بلوغ فکری دست پیدا می کنیم. خواستهایمان به مرور زمان تغییر می کنند و نیاز داریم که رابطه مان نیز به مثابه آن عوض شده و با آن تغییرات سازگاری پیدا کنند.
مشکل اساسی زمانی ایجاد می شود که یک یا هر دوی طرفین احساس کنند نمیتوانند عواطف خود را به درستی به طرف مقابل بروز دهند و از الگوهای رفتاری استفاده می کنند که برای رابطه آنها تاریخ گذشته محسوب می شود.

راهنمایی بیشتر
اگر با خواندن این مقاله به این نتیجه رسیدید که با شریک زندگی خود دچار مشکل هستید، سعی کنید با او پیرامون این مطلب بحث و گفتگو نمایید. شاید به مشاوره و روانشناس نیز احتیاج پیدا کنید

 

 

gerdbad@gmail.com

10 سال بعد از آژانس شیشه‌ای
چه کسی دل شیشه‌ای ما را می‌کشند؟

 

نيگا... . خان دایی رو... . يه پهلوون قدیمی كه توی بازارچه رو سرش قسم می‌خورن... همونی كه بچه‌ها ردیفی لب جوب ميشينن و از پهلوونیاش می‌گن... اِه خان دایی تو آدمو مايوس می‌كنی!

[قيصر - نوشته مسعود كيميایی]
 

آقای حاتمی‌کیا بچه‌های این دوره زمانه از حاج کاظم و اصغر برای هم داستان‌ها تعریف می‌کنند. از شجاعت‌ها و پهلووینهایشان. از شما که خالق آنها هستید. آقای حاتمی‌کیا ما هنوز روی اسم حاج کاظم و عباس قسم می‌خوریم. امیدواریم شما ما را مایوس نکنید. "مهناز افشار و محمدرضا گلزار بازیگران جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا."

حاج کاظم و عباس
ميخ زنگ‌زده، ساعت زنگ زده... ساعت زنگ‌زده ديگه زنگ نميزنه ... چون زنگاشو زده

آقای حاتمی‌کیا به ما رحم کن. به تمامی آن لحظاتی که برای حاج کاظم، عباس و اصغر گریه کردیم رحم کن. برادر ابراهیم مگر زنده نگه داشتن یاد شهدا همپای شهادت نیست؟ آخر مهناز افشار کجای زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت می‌تواند باشد؟ بازیگر آتش بس را چه به حاتمی‌کیا؟ 

ابراهیم اگر به خودت رحم نمی‌کنی به ما و اعتمادی که به تو کردیم رحم کن. چگونه یک شبه از پرویز پرستویی، رضا کیانیان و حمید فرخ‌نژاد به محمدرضا گلزار و مهناز افشار رسیدید؟ البته این زمزمه‌های یک شب ۱۰ ساله است! آقای حاتمی‌کیا من جواب آن پسری را که در اعماق پل رومی در خانه‌اش سنگر درست کرده و از آن بوی پیراهن یوسف به مشام می‌رسد را چه بدهم؟

مهناز افشار و گلزار
لباس حاج‌کاظم و فاطمه بر تن مهناز افشار و گلزار  کمی گشاد است

حاج کاظم را باید قهرمان نمونه‌وار دوران پس از جنگ قلمداد کرد که هنوز پایبند آرمان‌های رسوب کرده درون خود است. قهرمانی که مناسبات جامعه پس از جنگ را برنمی‌تابد و وقتی همراهی پیدا نمی‌کند به تنهایی سر به اعتراض و شورش بر می‌دارد.

آقای حاتمی‌کیا تازه‌گی‌ها به فیلم‌های روی پرده نگاهی انداختیه‌اید؟ جایگاه محمدرضا گلزار و مهناز افشار را در سینمای ایران می‌دانید؟ بگذارید سرراست و مستقیم به شما بگوییم اینها بازیگران درپیت سینمای ایران هستند. بازیگران پاپ‌کورن خور و فست فود. مهناز افشار فقط به درد کسانی می‌خورد که با آهنگ کامران و هومن می‌رقصند و چلچراغ می‌خوانند. یک مشت دختر و پسر الکی خوش. سینمای شما خیلی بزرگتر از قد و قواره اینها است. برادر ابراهیم لباس حاج‌کاظم و فاطمه بر تن گلزار و مهناز افشار کمی گشاد است.

مهناز افشار
مهناز افشار فقط به درد کسانی می‌خورد که با آهنگ کامران و هومن می‌رقصند

حاج کاظم وارد بازی ناخواسته‌ای می‌شود که به موازنه‌ای نابرابر می‌ماند و حتی وقتی عباس و اصغر به او می‌پیوندند همچنان اقلیت کوچک آنها که به زور اسلحه به پاخاسته در مقابل جمعیتی که گروگان آنها شده‌اند، غریب می‌نماید.

آقای حاتمی‌کیا یادتان هست در مستندی که درباره پشت صحنه آژانس شیشه‌ای ساخته شد عنوان کردید که حاج کاظم بیش از هر چیز برآمده از موقعیت خود شما در آن زمان است. پسزدگی از سوی مردم و اجتماعی که زمانی برای حفظ آنها از همه چیز خود گذشتید و شکافی که حاصل این حضور نداشتن است؟

آژانس شیشه‌ای
اصغر کجایی که سنگر خالی است؟

نکند حالا حضور مهناز افشار و محمدرضا گلزار نشانه موقعییت شما در جامعه‌ای هست که جوانهایش نمی‌دانند همت فقط اسم یک اتوبان نیست؟ هیچ کجا امن نیست و قهرمانی که حتی در خانه نه با کلام بلکه با نگاه سرزنش می‌شود. مگر جز به زور اسلحه می‌تواند گوش شنوایی برای شنیدن رازهایش پیدا کند؟ اینجاست که فاطمه چفیه‌ای که آبروی یک نسل است را برای حاج‌کاظم می‌فرستد و تنها بازمانده نسل ابراهیم همت و باکری را به درستی رویکردی که در پیش گرفته مطمئن می‌کند.

"آژانس شیشه‌ای" در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 76 موفق شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه و کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد برای پرویز پرستویی و رضا کیانیان، بهترین بازیگر نقش دوم زن و مرد برای بیتا بادران و حبیب رضایی، بهترین موسیقی متن و بهترین تدوین را به دست آورد.

مهناز افشار و گلزار
 
برادر ابراهیم بلیطای ما رو دادی رفت؟

ابراهیم تو را به جان حاج کاظم و اصغر بی‌خیال مهناز افشار شو. آقای حاتمی‌کیا آژانس شیشه‌ای آبروی یک نسل است. آخر حاتمی‌کیا هم آبروی یک نسل است. نسلی فراموش شده. یادتان هست عباس به حاج کاظم چی گفت: حاجی ما با خدا مامعله کردیم نه با اینا.

 

 

amkamalis@yahoo.com

تاثیر لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا
از بی.بی.سی

عرض سلام به همه دوستان
اصل گزارش زیر متعلق به سایت فارسی بی بی سی است. بدون اینکه بخواهم در مورد هدف گردانندگان سایت مذکور از درج این مقاله اظهار نظر کنم تنها از آن جهت که ممکن است مورد علاقه بعضی از دوستان باشد آنرا عینا برای شما ارسال می کنم
با تشکر
امیر کمالی
 

مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (ال اس ای) روز سه شنبه میزبان دو استاد دانشگاه آمریکایی بود که اخیرا کتابی درباره نقش لابی هوادار اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده منتشر کرده اند.
پروفسور استیون والت، استاد دانشگاه هاروارد، و پروفسور جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، سال گذشته مقاله ای در نشریه نقد کتاب لندن منتشر کردند که بحث های زیادی در پی داشت و مشکلاتی برای این دو استاد دانشگاه در آمریکا پیش آورد.
در آن زمان گفته شد نشریات آمریکایی از چاپ این مقاله سر باز زده اند و به همین دلیل این دو مجبور شده اند مقاله شان را برای چاپ به یک نشریه انگلسی بسپارند.
این مقاله اعتراض شدید گروه های طرفدار اسرائیل را در آمریکا در پی داشت و تعدادی از سخنرانی های این دو به دلیل اعتراض شدید گروه های طرفدار اسرائیل به برگزارکنندگان لغو شد.
یک سال و اندی بعد از چاپ این مقاله، کتاب "لابی اسرائیلی" نوشته این دو استاد آمریکایی وارد بازار شد که بار دیگر این بحث را تازه کرد.
بحث طبیعی
استیون والت، سخنران اول جلسه، صحبت خود را با این نکته آغاز کرد که وقتی قرار است درباره مسئله حمل سلاح در امریکا صحبت کنیم طبیعی است نقش لابی طرفدار حمل سلاح را نیز بررسی کنیم، وقتی درباره مسئله انرژی در آمریکا حرف می زنیم طبیعی است در باره نقش شرکت های نفتی بحث کنیم، وقتی سیاست آمریکا درباره کوبا را بررسی می کنیم طبیعی است درباره نقش جامعه کوبایی های مقیم آمریکا حرف بزنیم. به چه دلیل وقتی قصد بررسی سیاست آمریکا در خاورمیانه را داریم، نباید حق داشته باشیم که نقش لابی هوادار اسرائیل را در این میان بررسی کنیم؟
به عقیده آقای والت لابی اسرائیل یک لابی مثل بقیه لابی هاست که کارش را، که حمایت از منافع اسرائیل است، به خوبی انجام می دهد و موفق شده سیاست خارجی آمریکا را کاملا مطابق با خواست خود شکل دهد.
آقای والت با اشاره های به فعالیت های گسترده لابی هوادار اسرائیل گفت که تقریبا هیچ سیاستمداری در آمریکا که قصد انتخاب یا انتصاب به یک سمت سیاسی را دارد، بر خلاف منافع اسرائیل و برخلاف مواضع لابی هوادار این کشور صحبت نخواهد کرد، چون این کار باعث حذف او از سیستم سیاسی آمریکا می شود.
به گفته آقای والت در نتیجه این فعالیت ها آمریکا تقریبا در همه موارد و بدون قید و شرط از اسرائیل حمایت می کند، حتی اگر این کار بر خلاف منافع ملی آمریکا باشد.
آقای والت به کمک های اقتصادی (از جمله بیش از دو میلیارد دلار کمک بلاعوض و بی قید و شرط سالانه آمریکا به اسرائیل)، دیپلماتیک (از جمله وتوی قطعنامه های علیه اسرائیل در سازمان ملل) و سیاسی (از جمله در مذاکرات صلح خاورمیانه) آمریکا به اسرائیل در سالیان گذشته اشاره کرد.
دلایل حمایت بی چون و چرا
آقای والت در ادامه به دلایلی که برای حمایت بی چون و چرای آمریکا از اسرائیل آورده می شود پرداخت.
به گفته آقای والت یکی از دلایلی که ارائه می شود این است که اسرائیل یک کشور دموکراتیک و یک سرمایه استراتژیک برای ایالات متحده است. به عقیده نویسندگان کتاب اسرائیل تنهاکشور دموکراتیک جهان نیست، در حالی که بقیه کشورهای دموکراتیک به هیچ وجه از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار نیستند. علاوه بر این، به عقیده نویسندگان کتاب، رفتار اسرائیل با جمعیت عرب این کشور و نیز با فلسطینی ها در بسیاری از موارد دموکراتیک نیست.
آقای والت یکی از دلایل دیگری را که در دفاع از حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل عنوان می شود، خواست مردم آمریکا دانست. در حالی که به گفته آقای والت نظرسنجی ها نشان می دهند 78 درصد مردم آمریکا می گویند آمریکا نباید در مناقشه خاورمیانه طرف هیچ کدام از طرفین درگیری را بگیرد و 87 درصد یهوی های آمریکا نیز گفته اند طرفدار سیاست دو دولت مستقل در کنار هم هستند.
برچسب ضد یهودی بودن
آقای والت در ادامه به کارکردهای دیگر لابی طرفدار اسرائیل، غیر از فعالیت در واشنگتن و تلاش برای تاثیر بر سیاست گذاری ها اشاره کرد.
به عقیده نویسندگان کتاب یکی از کارکردهای اصلی لابی هوادار اسرائیل، خاموش کردن هر صدایی است که مخالف اسرائیل باشد. آقای والت به شکایت هایی اشاره کرد که بعد از پخش یک مجموعه مستند تلویزیونی در سی ان ان ساخته کریستین امانپور - که به اعتقاد مخالفان افراطی های یهودی و مسیحی و مسلمان را با هم مقایسه کرده بود - از این شبکه تلویزیونی شد.
سیل تلفن ها و نامه های شکایت آمیز به انتشاراتی که کتاب اخیر جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، درباره مسئله اسرائیل و فلسطین را چاپ کرده بود، دیگر مثال آقای والت در این مورد بود.
به گفته آقای والت لابی هوادار اسرائیل در این راه از روش زدن برچسب ضد یهود بودن به مخالفان استفاده می کند. با این روش انرژی فرد مورد نظر صرف این می شود که به اتهام ضد یهود بودن پاسخ دهد، باعث می شود که دیگران نظراتشان را نگویند، و باعث می شود دیگران فرد مورد نظر را یک فرد دردسرساز بشناسند و سراغ او نروند.
جنگ عراق، حمله به ایران
در ادامه جلسه آقای مرشایمر درباره نقش بخصوص لابی هوادار اسرائیل در شکل دادن به سیاست خارجی آمریکا صحبت کرد و به طور مشخص به نقش این لابی در سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق، پیش از حمله، و ایران، در حال حاضر، پرداخت.
به گفته آقای مرشایمر قبل از حمله آمریکا به عراق در ابتدای سال 2003، اسرائیل تنها کشوری جز کویت بود که هم مردم و هم حکومتش از حمله به عراق پشتیبانی کردند.
به گفته آقای مرشایمر ایده حمله به عراق در ابتدای سال 1998 و در نامه تعدادی از نومحافظه کاران به بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، مطرح شد. نومحافظه کارانی که تعدادی از آنها از اعضای فعال لابی طرفدار اسرائیل هستند.
اما به عقیده نویسندگان کتاب اسرائیل ترجیح می داد آمریکا ابتدا به ایران حمله کند و بعد به عراق، چون ایران را خطر بزرگتری می دانست. اما وقتی متوجه شد اولویت دولت آمریکا برخورد با صدام حسین است، سیاستش را تغییر داد و به تشویق آمریکا به حمله به عراق پرداخت.
به گفته نویسندگان کتاب در آن زمان وزارت خارجه، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای نظامی آمریکا مخالف حمله به عراق بودند. اما فعالیت های نومحافظه کاران و نیز لابی و دولت اسرائیل باعث شد نهایتا جورج بوش تصمیم به حمله به عراق بگیرد.
آقای مرشمایر در مورد ایران هم گفت که ایران در چند سال اخیر تلاش هایی برای حل مشکلاتش با آمریکا کرده (از جمله کمک به براندازی طالبان و پیشنهاد مذاکره در سال 2003)، اما دولت آمریکا با فشار لابی هوادار اسرائیل همواره سیاست خصمانه در قبال ایران داشته است.
آقای مرشمایر گفت در حال حاضر هم اوضاع به همین گونه است. وزارت خارجه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای نظامی آمریکا شدیدا مخالف گزینه نظامی علیه ایران هستند. کمترین چیزی که می شود گفت این است که حتی اگر حرفی از احتمال حمله نظامی به ایران زده می شود و این مساله مطح می شود، در نتیجه فعالیت های لابی هوادار اسرائیل است. چون این لابی تنها گروهی است که موافق حمله آمریکا به ایران است.
به گفته آقای مرشمایر جلوگیری از هسته ای شدن ایران در جهت منافع آمریکا و اروپا و کشورهای خاورمیانه است، اما حمله نظامی برای این منظور در جهت منافع آمریکا نیست. ایران تهدید مستقیمی برای آمریکا نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای اسرائیل است و آقای بوش هم در سال 2006 تصریح کرد ما به این دلیل می خواهیم جلوی هسته ای شدن ایران را بگیریم که اسرائیل را تهدید کرده است.
آقای مرشمایر در پایان سخنرانی خود نتیجه گیری کرد که به عقیده نویسندگان کتاب اسرائیل یک کشور عادی است که آمریکا باید با آن مثل یک کشور عادی رفتار کند. به این معنی که اگر اسرائیل کاری کرد که در جهت منافع ملی آمریکا بود از آن پشتیبانی کند و اگر کاری کرد که بر خلاف منافع ملی آمریکا بود از آن حمایت نکند و به اسرائیل برای تغییر آن سیاست فشار بیاورد.
پیش به سوی آپارتاید
در پایان تعدادی از حاضران سوالات خود را مطرح کردند.
یکی از حاضران پرسید وقتی رئیس جمهور ایران می گوید قصد دارد اسرائیل را از نقشه جهان محو کند، چطور شما می گویید نباید به هر قیمتی که شده از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای جلوگیری کرد؟ آقای والت در پاسخ به این سوال گفت رئیس جمهور ایران در واقع اسرائیل را تهدید نکرده، بلکه گفته [آقای] خمینی در اوایل انقلاب را تکرار کرده و وقتی این گفته در زمینه خودش دیده شود، می بینیم منظور از این حرف از بین رفتن رژیم اسرائیل در یک چشم انداز تاریخی است.
آقای مرشایمر نیز گفت هنوز شواهد قابل اتکایی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای به دست نیامده و از سوی دیگر ایران در صورت تمایل هم چند سال با ساختن سلاح هسته ای فاصله دارد. در ضمن ایران می داند که اسرائیل بمب هسته ای دارد و هر گونه حمله هسته ای به اسرائیل، یک خودکشی ملی است.
آقای مرشایمر همچنین در پاسخ به سوالی درباره آینده مناقشه خاورمیانه گفت چهار سناریو قابل تصور است. اول این که اسرائیل همه فلسطینی ها را از غزه و کرانه باختری بیرون کند. دوم این که فلسطینی ها و اسرائیلی ها در یک کشور دموکراتیک واحد با هم زندگی کنند. سوم این که اسرائیل از سرزمین های اشغالی سال 1967 خارج شود و دو کشور مستقل در کنار هم تشکیل شوند. و چهارم آن که حکومت آپارتاید (نژادپرستانه) در اسرائیل حاکم شود.
به گفته آقای مرشایمر دو سناریوی اول غیر قابل تصور هستند. سناریوی سوم سناریویی است که آمریکا از آن حمایت می کند، اما اسرائیل چندان بدان راغب نیست، و سناریوی چهارم وضعیتی است که به نظر می رسد در حال پیش رفتن به طرف آن هستیم.
این سخنرانی با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود و بسیاری از آنها موفق به ورود به سالن نشدند. نکته قابل توجه آن که گفته های سخنرانان عموما با تشویق زیاد حضار قطع می شد و در هنگام پرسش و پاسخ نیز کسانی که علیه سخنرانان صحبت می کردند با استقبال چندانی از جانب حاضران روبرو نمی شدند.

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 15:19 توسط مسعود | |

 روش های مبارزه با دیدن ماهواره oh go on

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 15:9 توسط مسعود | |

Mobin_s2004@yahoo.com

Mobin_s2004@yahoo.com

 

28 آبان / 19 نوامبر / 8 ذيقعده

Mobin_s2004@yahoo.com
28 آبان ماه هجري خورشيدي
Mobin_s2004@yahoo.com
بي كفايتي شاه سلطان حسين، شورش قندهار و سقوط اصفهان

«ميرويس» بزرگ قندهاري ها كه براي تظلم از جور و ستم عبد الله خان حكمران اعزامي دولت صفويان رنج سفر به اصفهان را بر خود هموار كرده بود ولي موفق به ديدار شاه سلطان حسين نشده بود 19 نوامبر سال 1699 (1078 خورشيدي) با دست خالي به قندهار باز گشت و سران طوايف ناحيه را به باغ خود دعوت كرد و وجود ضعف در اركان دولتي و رواج فساد اداري و چاپلوسي در دربار صفوي را برايشان بيان داشت و گفت كه شاه در محاصره عده اي كوته نظر آزمند است و كسي نمي تواند، حتي براي تظلم به او دسترسي يابد و احكام انتصابات خريد و فروش مي شود و دلسوز وجود ندارد.
     ميرويس(پدر ميرمحمود فاتح اصفهان) اضافه كرد كه در اين شرايط راه ديگري جز اين كه خودمان بپاخيزيم وجود ندارد ، و بذر شورش در همان روز كاشته شد و طرف دو سال از زمين سر بر آورد.
     شاه سلطان حسين به توصيه درباريان مغرض و نا آگاه خود گرگين خان گرجي را بدون توجه به اين كه وي با آداب و رسوم پشتون ها نا آشنا ست و كار را خرابتر خواهد كرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود به حكومت قندهار بر گزيد تا اوضاع منطقه را آرام كند. به اسلام گرويدن گرگين خان دليل عمده گماردن او به حكمراني قندهار و موفق بودن او در سركوب كردن بلوچها كه خطه كرمان را ناآرام كرده بودند توجيه اين انتصاب بود.
    پشتونهاي قندهار تا آن زمان سابقه نافرماني و ضديت با دولت متبوع، ايران، را نداشتند.
     باد دانست كه لهجه پوشتونها (در پاكستان آنان را پاتان مي نامند) و بلوچها پارسي باستان است و همانند ساير بردران پارسي خود از نژاد آرين هستند.
    گرگين خان كه پس از اسلام آوردن از شاه سلطان حسين كه جماعتي گرجي زاده بر دربار او سلطه يافته بودند و جز منافع شخصي به چيز ديگري توجه نداشتند لقب «شهنوازخان» گرفته بود پس از استقرار در قندهار آتش شورش را با خشونت تمام خاموش و ميرويس را به عنوان عامل فتنه به اصفهان تبعيد كرد.
    ميرويس در طول اقامت در اصفهان بيش از پيش بر ضعف نفس شاه سلطان حسين واقف شد. وي با اين استدلال كه نمي شود حتي يك مسلمان تبعيدي را از از اجراي واجبات ديني كه زيارت خانه خدا از جمله انها است مانع شد اجازه حج گرفت و در مكه از بعضي روحانيون سني فتواي جنگ با حاكم شيعه را به دست آورد.
     مير ويس در بازگشت به اصفهان توجه شاه سلطان حسين را چنان به خود جلب كرد كه تبعيد او لغو و اجازه بازگشت به قندهار به دست اورد.
     در قندهار، مير ويس فتاوي روحانيون سني را كه به دست آورده بود به سران طوايف كه تا آن زمان حاضر به اين درجه از تمرد نبودند نشان داد و قتل گرگين خان را مباح دانست.
    ميرويس سپس با بكار بردن نيرنگ گرگين خان را به باغ خود دعوت كرد و در آنجا اورا بكشت.
     شورش ميرويس موفق شد زيرا كه شاه سلطان حسين بي كفايت قبلا طايفه ابدالي را از خود رنجانده بود تا از آنان كمك گيرد و ملك محمود سيستاني حاكم «فراه» را هم كشته بود و مردم آن ايالت ناراضي بودند.
    پس از مرگ مير ويس درسال 1711 ميلادي، برادرش مير عبدالله (پدر اشرف افغان كه سكه هاي اشرفي يادگار زمان اوست) جايش را گرفت كه مير محمود پسر مير ويس عموي خود را كشت و به كرمان حمله برد.
    لطفعليخان حاكم فارس به كمك كرمان شتافت و مير محمود را به قندهار فراري داد. شاه بي خرد اندكي بعد لطفعليخان را معزول ساخت.
     اين خبر كه به گوش مير محمود رسيد در سال 1725 ميلادي با 25 هزار تن به كرمان حمله آورد و اين شهررا متصرف شد و از آنجا از طريق يزد عازم اصفهان گرديد. وي موفق به تصرف يزد نشد، ولي اصفهان را در 12 اكتبر سال 1722 ميلادي تصرف كرد و عملا به عمر دودمان صفويان پايان داد.
     مير محمود، خود در سال 1724 به دست پسر عمويش اشرف كشته شد. اشرف با قتل محمود انتقام خون پدرش را از او گرفت. بساط اشرف نيز ضمن سه جنگ به دست نادر برچيده شد.
     نادر شاه در سال 1737 قندهار را كه عادت به ياغيگري كرده بود تصرف كرد و در مجاورت آن شهري به نام نادر آباد ساخت و آن دسته از بزرگان شهر را كه در شورش مير ويس و مير محمود مشاركت كرده بودند به مازندران تبعيد كرد.
    پس از قتل نادر شاه، احمدخان افغان يكي از ژنرالهاي او در قندهار اعلام استقلال كرد و خود را احمد شاه خواند و....

 

اعتراض شوروي به سياست يك بام و دو هواي ايران

19 نوامبر سال 1947 (28 آبان 1326) دولت وقت شوروي نسبت به رد قرار داد امتياز نفت شمال به آن كشور در مجلس، به دولت ايران اعتراض كرد.
دولت شوروي در يادداشت اعتراضيه خود سياست خارجي ايران را قضيه يك بام و دو هوا خواند و با ادامه قرارداد نفت ايران و انگلستان مخالفت كرد.
قوام السلطنه - دولتمرد نزديک به انگلستان - در زمان نخست وزيري خود وعده نفت شمال را به شوروي داده بود تا اين دولت راضي به خارج ساختن نيروهايش از ايران شود.
شماري اين عمل قوام را كه نوعي نيرنگ سياسي بود حمل بر ميهندوستي او كرده اند و عده اي ديگر، اين اقدام قوام را خدمتي ديگر به انگلستان دانسته اند. مي دانيم كه دكتر مصدق رسما قوام را عامل خارجي و مجري سياست انگلستان خوانده است.

 

وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي

28/8/58
عدم پذيرش نماينده "ساف" بعنوان ميانجيگري در امر گروگانها توسط حضرت امام.

28/8/59
ادامه درگيريهاي پراكنده و اجراي آتش در سوسنگرد ، ادامه تظاهر به پيروزي عراق در نبرد سوسنگرد در راديو بغداد و بازتاب جنگ سوسنگرد در ديلي تلگراف به عنوان مشابهي براي جنگ استالنيگراد .

مصاحبه مفصل مسئول عمليات جبهه جنوب سپاه پاسداران دربارة جنگ و ضعفهاي حاصله از مديريت و فرماندهي آن و نيز هشدار نسبت به خطرات موجود . سخنان رئيس جمهور در روز عاشورا .

توضيح رئيس مجلس ( آقاي هاشمي رفسنجاني ) دربارة هدف از سفر به الجزاير ، ليبي ، سوريه و لبنان و نيز اعلام نظر دربارة تظاهرات اخير و بيانات امام .

28/8/63
ادامه ركود در خطوط عملياتي و شناسايي از نزديك نيروهاي خودي درگيري سپاه با چتههاي دمكرات در تكاب و درگيري شديد كومهله و دمكرات در اورامانات وجود نشانههايي دال بر استفاده نظامي عراق از جزاير كويت عليرغم تكذيب مقامات كويتي

اخراج عدهاي ديگر از ايرانيان از كويت اعلام انصراف دبيركل سازمانملل از اعزام هيأتي براي تحقيق دربارة اسيران جنگي ايران و عراق، به دنبال پافشاري هر يك از دولتهاي ايران و عراق در مورد تقدم سفر هيات به كشور مقابل.

28/8/66
آغاز عمليات نامنظم ظفر4 با رمزيا رسول الله (ص) درجبهه شمالي استان دهوک عراق ودرعمق دويست و پنجاه کيلومتري داخل خاک عراق.
 

Mobin_s2004@yahoo.com
19 نوامبر ميلادي
Mobin_s2004@yahoo.com
زاد روز چارلز اول كه به خواست پارلمان گردن زده شد

چارلز اول پادشاه انگلستان ــ از سال 1625 تا 1648 ــ كه در 30 ژانويه 1649 در ملاء عام گردن زده شد 19 نوامبر سال 1600 ميلادي به دنيا آمده بود.
     چارلز از آغاز سلطنت با مسائلي از جمله تشديد اختلافات مذهبي با اسكاتلندي ها و نافرماني ايرلنديها رو به رو بود و براي مقابله قطعي با اين مشكلات به پول بيشتري نياز داشت، زيرا كه موجودي خزانه را صرف تقويت نيروي دريايي كرده بود كه انگلستان از سالها پيش از او وارد مسابقه دريايي شده بود.
     چارلز چون موفق نشد پارلمان را كه بيشتر اعضاي آن از ثروتمندان و ماليات دهندگان عمده كشور بودند به افزايش مالياتها راضي كند خود به وضع ماليات تازه مبادرت كرد و دستور بازداشت كساني را كه خودداري ورزند صادر كرد و چون نوبت به بازداشت چند نماينده پارلمان رسيد، مجلس به دليل مصونيت پارلماني مانع اين كار شد و با وضع قانون ايجاد ميليشيا براي دفاع از پارلمان، چارلز را به مبارز ه طلبيد و سرانجام دو نيرو با يكديگر وارد جنگ شدند و در نبرد 14 ژوئن 1645 نيروهاي پادشاه از ميليشيا ي پارلمان به فرماندهي اليور كرمول نماينده مجلس عوام شكست خوردند.
     چارلز سپس به توطئه هاي متعدد از جمله تماس باپاپ و قول آشتي دادن كليساي انگلستان با او را داد و و عده هاي ديگري به اسكاتلندي ها و ايرلندي ها داد كه به كمك او آيند كه موفق نشد ولي اين كارها باعث شد كه پارلمان وي را متهم به خيانت بر ضد وطن كند و محاكمه پارلماني (ايمپيچمنت) كند و به اعدام محكوم سازد.
    پيش از اعدام كه هزاران تن شاهد آن بودند به چارلز اجاره صحبت داده شد و او جرائم وارده به خود را رد كرد. سپس گردنش را روي تخته اي كه آماده شده بود گذاشت و با تبر گردن زده شد.
     پارلمان مجلس لردان را منحل و سلطنت را ملغي ساخت و كرمول مرد اول انگلستان شد كه فردي موراليست بود و نظم را برقرار كرد وبراي انگلستان ارتشي نوين به وجود آورد و چون پارلمان را مانعي بر سر راه اصلاحات خود مي ديد ان را منحل كرد و تا سوم سپتامبر 1658 كه در گذشت بر انگلستان بدون اين كه خود را پادشاه و يا رئيس جمهور بخواند تحت عنوان «لرد سرپرست يا محافظ» حكومت كرد. پس از او اين لقب را به پسرش چارلز دادند كه او علاقه اي به حكومت كردن نداشت و شش ماه بعد دوباره انگلستان سلطنتي شد.

 

زادروز زني که سه بار رهبر هند شد

19 نوامبر زادروز بانو اينديرا گاندي است كه سه بار نخست وزير هند شد ، كشوري كه حكومت بر آن بسيار دشوار است.وي كه در 1917 به دنيا آمده بود در1984 به دست محافظانش كشته شد. اينديرا در 1942 با يك روزنامه نگار پارسي به نام پيروز گاندي ازدواج كرد و از او داراي دو پسر شد. پيروز كه بعدا نماينده مجلس هند شد در 1960 در گذشت. اينديرا از منتقدان سياست خارجي آمريكا بود و نه تنها با كمك شوروي براي هند يك ارتش نيرومند به وجود آورد بلكه اين كشور را در سال 1974 اتمي و در 1980 فضايي كرد.

برخي ديگر از رويدادهاي 19 نوامبر

1820:   ناتانيل پالمر Nathaniel B. Palmer به منطقه منجمد جنوبي رسيد و آن را قاره Antarctica ناميد.

1874:   کلارنس دي Clarence Day نويسنده آمريکايي به دنيا آمد و 79 سال عمر کرد.

1919:   سناي آمريكا قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول معروف به پيمان ورساي را رد كرد.
    

1929:   دولت وقت ايران پادشاهي محمد نادر خان بر افغانستان مستقل را برسميت شناخت.
    

1321:   به هيات نظارت اسكناس اجازه داده شد كه تا هر مقدار كه لازم باشد اسكناس تازه منتشر كند!! كه متعاقب آن قيمتها سريعا بالا رفت و ايران سالها گرفتار تورم پول بود تا اين كه اسكناسهاي درشت تر از 20 توماني را جمع آوري كردند.

1977:   انور سادات رئيس جمهوري وقت مصر وارد اسرائيل شد و روز بعد در پارلمان اين كشور سخنراني كرد. وي نخستين رئيس يك كشور عربي بود كه به دعوت دولت اسرائيل به اين كشور رفت و بالاخره جان خود را هم بر سر اين اقدام از دست داد.

1987:   کميسيون ويژه کنگره آمريکا معروف به کميسيون " ايران - کونترا " گزارش نهايي خود را صادر کرد و نهايتا رونالد ريگن را مسئول اعمال خلاف قانون دستيارانش در اين زمينه اعلام داشت.

Mobin_s2004@yahoo.com
8 ذيقعده هجري قمري
Mobin_s2004@yahoo.com

 «ابوالحسن علي بن عُمَردارقُطني» اديب و فقيه شافعي مذهب دربغداد درگذشت

8 ذي القعده 385 - «ابوالحسن علي بن عُمَردارقُطني» اديب و فقيه شافعي مذهب دربغداد درگذشت. او دربغداد، بصره، كوفه و واسط تحصيل كرد و به مصروشام نيزسفرهايي كرد كه ازهريك ازاين مسافرتها ذخيره علمي با خود آورد. برخي ازمورخان دارقطني را پيرومذهب شيعه دانسته‎اند. ازآثاراو كتاب« اَلسُّنَن» را مي‎توان نام برد.«عِلَلُ الحَديث و كِتابُ القرآن»ازديگرآثاردارقطني بشمارمي‎روند.

 

«اِبن بُصَيص» خوشنويس و شيخُ الكتاب دمشق دراين شهربدرود حيات گفت

8 ذي القعده 716 - « اِبن بُصَيص» خوشنويس و شيخُ الكتاب دمشق دراين شهربدرود حيات گفت. ابن بصيص ازمردم شهرحَماة بود اما بيشترايام عمرش را دردمشق گذراند. او مدت 50سال به آموزش كتاب پرداخت و مردم دمشق ازدانش و هنراو بهره بسياربردند. ابن بصيص درهنرخوشنويسي چيره دست بود و قلمي بنام مُعجِزپديد آورد. ابن بصيص را به سبب اينكه به شيوه منسوب كتابت مي‎كرد« كاتِبُ المَنسوب» ناميده‎اند. اين هنرمند خوشنويس قصيده معروف ابن يوّاب را تحريركرده است. اين قصيده درباره هنرخوشنويسي، ابزارها و مواد آن و چگونگي انتخاب قلم و تراشيدن آن است.

 

 

 

 

 Ãاطلاعات روزانه

 

آب و هوا

تهران

11
20

اهواز

17
31

تبريز

6
16

شيراز

6
22

مشهد

4
18

بندرعباس

20
29

کرمان

1
22

اصفهان

2
19

يزد

9
23

کرمانشاه

7
21

اراک

5
18

رشت

12
16

دبی

22
29


 

نرخ  ارز، سکه و طلا در بازار آزاد

1377 تومان
936 تومان
1930 تومان
840 تومان
252 تومان
256 تومان

يورو اروپا:
دلار آمريکا:
پوند انگليس:
يکصد ين ژاپن:
ريال عربستان:
درهم امارات:

195000 تومان
93000 تومان
47000 تومان
182000 تومان

يک بهار آزادی:
نيم بهار آزادی:
ربع بهار آزادی:
طرح جديد:


 

اوقات شرعی (به افق تهران)

اذان ظهر : 11.49

اذان مغرب : 17.15

اذان صبح فردا : 5.15

طلوع آفتاب فردا : 6.43

 

 

 

 

 

Ãهديه روزانه

دانلود مجلات و کتب خارجي

World Soccer Magazine
ماه نوامبر
 

جديدترين شماره از ماهنامه
World Soccer Magazine
 

تاریخ انتشار: نوامبر 2007
تعداد صفحات مجله: 116
حجم فایل: 14 مگابايت
رمز فايل: www.mobin-group.com

برای دانلود مستقيم مجله، اینجا را کلیک کنید


 

 

 

 

 

 

 Ãتکنولوژي روزانه


نسل جدید دوربین های چاپگر


شرکت Zink دوربین جدیدی را به بازار عرضه کرده است که قابلیت عکس برداری و پرینت آن را در یک زمان دارد.عکس های پرینت شده به صورت تمام رنگی و در اندازه inch 2 * 3 می باشند.از قابلیت های این دوربین می توان به انتخاب کردن عکس مورد نظر از میان عکس های گرفته شده و قابلیت عکس برداری Megapixel 7،صحفه نمایشگر 2 اینچی،3x بزرگنمایی چشمی،حافظه SD،باطری قابل شارژ و فلاش اشاره کرد.
میتوانید ویدیو این دوربین را در اینجا مشاهده نمایید
لینک منبع
 

K770 بهترین گوشی
Cyber-shot سونی-اریکسون


K770جدیدترین گوشی SonyEricsson و از گوشی های سری Candy Bar است.این شرکت K770 را تاج گوشی های Cyber-Shot خود می داند.این گوشی 14 میلی متر ضخامت،دوربینMegapixel 3.2 با فلاش LED و با قابلیت Atuofocus،نمایشگر 1.9 اینچی QVGA و با کارت حافظه 256 مگابایتی از نوع M2 عرضه می شود.این موبایل با سیستم GSM سه باند 2100 و UMTS 3G در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
لینک منبع
 

 

 

 

 

 Ãکتاب روزانه


مسيحيت در آفريقا
 


نويسنده: محمد رضا شكيبا
 

معرفی کتاب:
به باور ويليام مايلز، اگرچه كمتر از نيمي از مردم آفريقا مسيحي مي‌باشند، اما توانايي و قدرت آنها بسيار بيشتر از جمعيت نسبتي آنها بوده و نفوذ آنها در آفريقا بسيار است. البته داده‌هاي آماري در خصوص سكنه، جايگاه، اهميت و اعتبار مسلمانان و مسيحيان در ‎آفريقا ناقص و ناكافي است. با اين حال، همگان متفقند كه ارتباط نزديكي بين آيين مسيحيت و سياست در آفريقا وجود دارد. همين امر در تاريخ استعماري آفريقا و پس از آن، موجب پيدايش تنش‌هايي شد كه مسيحيان را گاهي عليه دولت‌ها و مردم در بسياري از كشورهاي آفريقايي بسيج كرده است.
دين در آفريقا، نقش مهمي در تعيين هويت و توانايي ذهني مردم ‎آفريقا ايفا كرده است. همچنين تنوع ديني و زياد‌ه‌طلبي‌هاي فرقه‌اي، موجب دامن زدن به برخي تنش‌ها بين مسيحيان و ديگر پيروان اديان شده است. تنوع ديني و تفسيرهاي متفاوت از كتاب مقدس بر روابط مردم با يكديگر و دولت‌هاي متبوع آن تأثير گذارده است. در اين نوشتار، نخست، به پيدايش مسيحيت از نگاه تاريخي و رشد آن در دوران استعماري اشاره مي‌شود و سپس شرايط كنوني پيروان آن آيين مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● تعريف دين
● ورود مسيحيت به آفريقا
● علل رشد و توسعه مسيحيت در آفريقا
● دوره‌هاي ورود مسيحيت به آفريقا
● نقش آموزش در ترويج فرهنگ و تمدن غربي
● تأكيد بر هويت ملي و ديني آفريقايي‌ها
● رويكرد استعمار نسبت به مذاهب محلي
● برنامه استعمارگران براي هويت‌زدايي
● مسيحيت آفريقايي و تأثير سياسي – فرهنگي آن
● عوامل موفقيت نسبي مبلغان مسيحي در آفريقا
● مسيحيت و تاكيد بر قوانين مردم سالاري
● شرايط مسلمانان و تنش‌هاي آنها با مسيحيت تبشيري
● نگرش دولتمردان و نخبگان آفريقايي پس از استقلال به دين
● جايگاه آيين مسيحيت در آفريقا
● زنان آفريقايي و توسعه فعاليت‌هاي كليسايي


دانلود کتاب:
لينک دانلود  (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

Ãطنز روزانه

با عرض معذرت از سید اکبر میرجعفری
 

 اگر شکسته اگر استوار می میرم
چه خوب خوب من آخر بهار می میرم
سید اکبر میرجعفریاگر شکسته، اگر استوار می میرم
اگر فقیر، اگر مایه دار می میرم

و کار جوهر مرد است و افتخار من است
که از فشار دل انگیز کار می میرم

فشار می دهدم کار و مثل یک قوطی
مچاله می شوم و با فشار می میرم

قرارمان سر سعدی، اگر نیایی زود
یقین بدان که سر لاله زار می میرم

دوباره وقت غروب است و نیستی، من هم
کلاغ می شوم و قار قار می میرم

تمام زندگی ام بی بخار بودم، لیک
به قدرت دو سه اسب بخار می میرم

اگرچه عین عذاب است بوی جورابش
شبی ولیکن در پای یار می میرم
 

 

 

 

 

 

 Ãزندگي روزانه

کار، مُد، سلامتی، خانواده، رموز موفقیت و ... (مردمان)


مواد معدني مورد نياز بدن


به نظر می رسد که شما مواد معدنی را فقط روی جدول تناوبی مشاهده می کنید و هیچ اثری از آنها در برنامه ی غذاییتان نیست. اما جالب است بدانید که مواد معدنی نیز به اندازه ویتامین ها برای حفظ سلامتی شما مهم هستند. مواد معدنی برحسب ترکیبات خود، بر فعالیت آنزیم ها، انقباض ماهیچه ها، و عملکرد سلول ها تاثیر میگذارند، و حتی سلامت غده ی تیروئید بدن را نیز تضمین می کنند.
اما لازم نیست برای اطمینان یافتن از اینکه بدنتان مواد معدنی مورد نیاز را دریافت میکند، به جدول تناوبی رجوع کنید. دنبال کردن یک برنامه غذایی سالم کافی است. از اینرو، در این مقاله میخواهیم لیستی از مهمترین مواد معدنی را برایتان معرفی کنیم.

یُد
فواید: این ماده ی معدنی مفید، به تنظیم متابولیسم بدن و تولید هورمون های تیروئید کمک می کند.
منابع: نمک (نوع یُد دار)، ماست و علف دریایی
علائم کمبود: کمبود یُد باعث کاهش فعالیت تیروئید، و در نتیجه پایین آمدن متابولیسم بدن می شود.

منیزیم
فواید: منیزیم به ارسال تکانه های عصبی و انتقال انرژی بین سلول ها کمک می کند. همچنین در سنتز پروتئین و فعال سازی آنزیم های خاص مفید است.
منابع: حبوبات، دانه ها و سبزیجات، و همچنین فراورده های سبوس دار، آجیل و آب معدنی
علائم کمبود: پایین بودن سطح منیزیم بدن باعث می شود فرد مستعد بیماری های قلبی-عروقی، اختلالات کلیه، حالت تهوع، و نارسایی رشد شود. همچنین فرد ممکن است دچار کج خلقی، بیخوابی، انقباض عضلانی و در موارد حاد، حتی توهم شود.

سدیم
فواید: سدیم به تنظیم فشار و غلظت خون بدن کمک می کند و عملکرد ماهیچه ها و اعصاب را بهبود می بخشد.
منابع: نمک، سُس سویا و غذاهای پرنمک و همچنین مواد غذایی فراورده ای
علائم کمبود: کمبود سدیم در بدن منجر به ضعف عضلانی، کاهش اشتها، و حالت تهوع می شود. مصرف بیش از حد سدیم نیز باعث بروز مشکلاتی چون فشار خون و نگهداشته شدن مایعات می شود.

پتاسیم
فواید: پتاسیم به تنظیم توازن اسیدی، تنظیم متابولیسم و سنتز پروتئین در بدن کمک می کند.
منابع: ماهی یکی از بهترین منابع پتاسیم به شمار می رود، اما در سایر فراورده های گوشتی نیز یافت می شود. سیب زمینی، سبزیجات، آوکادو، و میوه های تازه مثل موز، سیب و زردآلو نیز حاوی پتاسیم هستند.
علائم کمبود: اگر به میزان کافی پتاسیم به بدن نرسد، ممکن است باعث ایجاد خستگی، ضعف عضلانی، حالت تهوع، کاهش ضربان قلب، فلج، سرگیجه، و قطع ریتم قلبی شود.

کلسیم
فواید: بیشتر مردم می دانند که کلسیم برای حفظ قوت استخوانها و دندانها بسیار مفید است، اما خوب است بدانید که به کنترل تکانه های عصبی و انقباض عضلانی نیز کمک میکند.
منابع: فراورده های لبنی و استخوان ماهی سرشار از این ماده ی معدنی است، اما کسانی که علاقه ای به این فراورده ها ندارند می توانند آن را در توفو (خمیر سویا)، آب پرتقال، و سبزیجات تازه بیابند.
علائم کمبود: کمبود کلسیم ممکن است باعث ضعف استخوان ها شود.

فلوراید
فواید: این ماده ی معدنی از بروز پوسیدگی دندانها جلوگیری می کند و همچنین استحکام و ساختار استخوانها را نیز حفظ می کند.
منابع: این ماده ی معدنی به آب لوله کشی اضافه می شود، به این سبب اکثر غذاهایی که با آن آب درست می شوند، این ماده ی معدنی را در خود دارند. چای، ژلاتین، و ماهی نیز منابع خوبی از فلوراید به شمار می روند.
علائم کمبود: کمبود فلوراید در بدن احتمال کرم خوردگی دندان را افزایش داده و استحکام استخوانها و دندانها را کاهش می دهد.

مواد معدنی، دوست بدن
گاهی مواد معدنی را به همراه آمینو اسیدها بلوک های سازنده زندگی می نامند. بدون مصرف کافی از مواد معدنی، عملکرد سلول ها دچار اشکال می شود و حتی سلامت اعصاب شما نیز به مخاطره می افتد. ما با وجود اهمیت این مواد، هیچ نیازی به مصرف مکمل های آن نیست، چون به اندازه ی کافی در مواد غذایی طبیعی از آن یافت می شود.
 

 

 

 

 

 

 Ãدانش روزانه


چطور
دروغ سنج‌ها کار می‌کنند؟


شما قطعا در مورد دستگاه های دروغ سنج در فیلمها دیده اید و یا آنها را در مراکز پلیس مشاهده کرده‌اید.
این دستگاهها معمولا برای اطمینان بیشتر از سخنان فرد مورد استفاده قرار می گیرد تا مشخص شود آیا فرد راست می گوید یا در حال دروغ گفتن است.
وقتی یک شخص مورد امتحان این دستگاه قرار می گیرد تقریبا 6 سنسور (گیرنده) به وی متصل می شود. این سنسورها سیگنالهای مورد نظر را گرفته و روی کاغذ درج می كنند. سنسورها معمولا حالات زیر را ثبت می نمایند:

1- سرعت تنفس
2- ضربان نبض
3- فشار خون
4- تعریق بدن

گاهی اوقات برخی دروغ سنجها حرکات دست و پاها را نیز ثبت می نمایند.
در ابتدا پلیس یا فرد خبره چند سوال بسیار آسان را از شخص می پرسد تا سیگنال های او را در حالت عادی بسنجد.
وقتی سوالات جدی تر پرسیده می شوند تمام سیگنال های تولید شده توسط شخص بوسیله دستگاه ثبت می گردد.
در هر دو حالت هنگام تست گرفتن و یا بعد از آن شخص خبره می تواند تغییرات ناگهانی سیگنال های فرستاده شده توسط فرد را بررسی نماید. در حالت کلی بالا رفتن فشار خون یا ضربان قلب شخص و حتی عرق کردن فرد نشان دهنده دروغ گفتن اوست.
گرچه افراد خبره این کار از روی بالا رفتن سیگنال ها، دروغ گفتن فرد را تشخيص مي دهند اما از آنجایی که تعبیر این دستگاه کاری شخصی است و همچنین بخاطر آنکه افراد مختلف هنگام دروغ گفتن واکنش های متفاوتی نشان می دهند این دستگاه زیاد مورد اطمینان نیست و درصد خطای بالایی دارد.

 

 

 

 

 

Ãستون آزاد


آنچه درباره بایوس کامپیوتر باید بدانیم


اغلب برای افراد مشکل است که تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار را درک نمایند و این به این دلیل است که این دو موضوع در طراحی،ساخت وپیاده سازی سیستم ها بسیار به هم وابسته اند . برای درک بهتر تفاوت بین آنها لازم است که ابتدا مفهوم BOIS را درک کنید. BOISتنها کلمه ای است که می تواند همه درایورهایی را که در یک سیستم به عنوان واسط سخت افزار سیستم و سیستم عامل کار می کنند ، را شرح دهد.
BOISدر حقیقت نرم افزار را به سخت افزار متصل می نماید . قسمتی از بایوس روی چیپ ROM مادربرد و قسمتی دیگر روی چیپ کارتهای وفق دهنده قرار دارد که FIRE WARE (یعنی میانه افزار یا سفت افزار)نامیده می شود .
یک PC می تواند شامل لایه هایی (بعضی نرم افزاری و بعضی سخت افزاری ) باشد که واسط بین یکدیگرند.
نرم افزارها طوری طراحی شده اند که ما می توانیم آنرا روی سیستمهای دیگر نصب و اجرا نمائیم و این به دلیل مجزا شدن سخت افزار از نرم افزار است و نرم افزار از سیستم عامل برای دستیابی به سخت اقزار سیستم استفاده می کند . سپس سیستم عامل از طریق واسط ها به لایه های بایوس دستیابی پیدا می کند .بایوس شامل نرم افزارهای گرداننده ای است که بین سخت افزار و سیستم عامل ارتباط برقرار می کند . به خودی خود سیستم عامل هیچ گاه نمی تواند مستقیما به سخت افزار دستیابی پیدا کند ، در عوض مجبور است از طریق برنامه های گرداننده ای که به این کار تخصیص یافته اند عمل کند.
یکی از وظایف تولید کنندگان قطعات سخت افزاری آن است که گرداننده ای برای قطعات تولیدی خود ارائه دهند ، و چون گرداننده ها باید بین سخت افزار و نرم افزار عمل نمایند ، باید گرداننده های هر سیستم عامل مجزا تولید شوند . بنابراین کارخانه سازنده قطعات باید گرداننده های مختلفی ارائه دهد تا قطعه مورد نظر بتواند روی سیستم عاملهای مزسوم کار کند . چون لایه های بایوس همانند یک سیستم عامل به نظر می رسند، مهم نیست که با چه سخت افزاری کار می کند ، و ما می توانیم سیستم عاملها را روی هر کامپیوتری و با هر نوع مشخصات سخت افزاری نصب و استفاده نمائیم . برای مثال شما می توانید ۹۸ Windows را روی دو سیستم متفاوت با پردازنده ،هارد دیسک،و کارت گرافیکی و ... که متفاوت از یکدیگرند نصب و اجرا کنید، اما روی هر دو سیستم همان کارائی خود را داراست، زیرا که گرداننده ها همان عملکرد پایه را انجام می دهند و مهم نیست که روی چه سخت افزاری کار می کنند . معماری سخت افزار و نرم افزار بایوس البته بایوس ، نرم افزاری است که شامل گرداننده های مختلفی است که که رابط بین سخت افزار و سیستم عامل هستند یعنی بایوس نرم افزاری است که همه آن از روی دیسک بارگذاری نمی شود بلکه قسمتی از آن ، قبلا روی چیپهای موجود در سیستم یا برروی کارتهای وفق دهنده نصب شده اند.
● بایوس در سیستم به سه صورت وجود دارد :
▪ ROM BIOS
۱) نصب شده روی مادر برد.
۲) بایوس نصب شده روی کارتهای وفق دهنده (همانند کارت ویدئویی)
۳) بارگذاری شده از دیسک(گرداننده ها)
چون بایوس مادربرد مقدمات لازم را برای گردادننده ها و نرم افزارهای مورد نیاز فراهم میکند ،حداکثر به صورت سخت افزاری که شامل یک چیپ ROM می باشد موجود است. سالهای پیش هنگامی که سیستم عامل DOS روی سیستم اجرا میشد خود به تنهایی کافی بود و گرداننده ای (Driver) مورد نیاز نداشت . بایوس مادربرد به طور عادی شامل گرداننده هایی است که برای یک سیستم پایه همانند صفحه کلید، فلاپی درایو، هارد دیسک ، پورتهای سزیال و موازی و غیره ... است. به جای اینکه برای دستکاههای جدید لازم باشد که بایوس مادربرد را ارتقاء دهید، یک نسخه از گرداننده آن را روی سیستم عامل خود نصب می نمائید تا سیستم عامل پیکربندی لازم را در هنگام بوت شدن سیستم را برای استفاده ار آن دستگاه انجام دهد ، برای مثال می توانیم CD ROM،Scanner،Printer،
گرداننده های PC CARD را نام برد. چون این دستکاهها لازم نیستند که در هنگام راه اندازی سیستم فعال باشند ، سیستم ابتدا از هارد دیسک راه اندازی می شود وسپس گرداننده های آن را بار گذاری می نماید. البته بعضی از دستگاهها لازم است که در طول راه اندازی سیستم عامل فعال باشند ، اما این امر چگونه امکان پذیر است مثلاً قبل از آنکه گرداننده کارت ویدئویی از ROM BIOS و یا از روی هارد دیسک فراخوانی شود شما چگونه می توانید اطلاعات را روی مانیتور ببینید ..
یک جواب این است که در ROM همه گرداننده های کارت گرافیکی وحود داشته باشد اما این کار غیر ممکن نیست زیرا کارتهای بسیار متنوعی وجو دارد که هر کدام گرداننهده مربوط به خود را داراست که این خود باعث می شود صدها نوع ROM مادربرد به وجود آید که هر کدام مربوط به یک کارت گرافیکی می باشد. اما هنگامی که IBM، PC های اولیه خود را اختراع نمود راه حل بهتری ارائه داد . وی ROM مادربرد را طوری طراحی کرد که شکاف (Slot)کارت گرافیکی را برای پیدا کردن ROM نصب شده روی کارت گرافیکی را جستجو کند و اگر ROM روی کارت را می توانست پیدا می کرد ، مرحله اولیه راه اندازی را قبل از اینکه سیستم عامل از روی دیسک فراخوانی (Load) شود ،اجرا می نمود. بدین وسیله از تعویض ROM قرار داده شده روی مادربرد برای استفاده و فعال کردن دستگاه مورد نظر،ممانعت می کند. کارتهای مختلفی که تقریبا روی همه آنها ROM وجود دارد ، شامل موارد زیر هستند : کارتهای ویدئویی که همیشه دارای BIOS می باشند. وفق دهنده های SCSI که امکان استفاده از دستگاههای با اتصالات SCSI را فراهم می آورد .
کارتهای شبکه که امکان راه اندازی سیستم با استفاده از فایل سرور که معمولا Boot Rom یا IPL(InitialProgram Load) ROM نامیده می شوند، را فراهم می آورد . استفاده از دستگاههای IDE بردهای Y۲K که برای کامل کردن CMOS RAM هستند .
▪ BIOS و CMOS RAM
اکثر افراد BIOS رابا CMOS RAM اشتباه می گیرند ، این از آنجا سرچشمه می گیرد که برنامه Setup برای پیکربندی BIOS و ذخیره آن در CMOS RAM می شود استفاده می شود. در حقیقت BIOS و CMOS RAM دو چیز متفاوت از هم می باشند. بایوس مادربرد در یک چیپ ROM به طور ثابت ذخیره شده است. همچنین روی مادربرد یک چیپ است که RTC/NVRAM نامیده می شود که زمان سیستم را نگهداری می کند و یک حافظه فرار و ثابت است که اولین بار در چیپ MC۱۴۶۸۱۸ ساخت شرکت موتورلا استفاده شده است، و ظرفیت آن ۶۴ بایت است که ۱۰ بایت آن مربوط به توابع ساعت است . اگرچه این چیپ غیر فرار نامیده می شود اما با قطع برق ساعت و تاریخ تنظیم شده در آن و داده های درون RAM پاک می شود . در حقیقت غیر فرار نامیده می شود چون بااستفاده از تکنولوژی(CMOS) Complementarry Metal-Oxide Semicondector ساخته شده است ، در نتیجه با یک جریان بسیار کم که بوسیله باتری سیستم تامین می گردد پایدار باقی می ماند که اکثر مردم به این چیپ، CMOSRAM می گویند. هنگامی که وارد BIOS Setup می شوید و پارامترهای خود راتنظیم و ذخیره می نمایید ، این تنظیمات در ناحیه ای از چیپ RTC/NVRAM ذخیره می شوند(که همچنین CMOS RAM نیز نامیده می شود). هر موقع که سیستم خود را راه اندازی می کنید پارامترها از CMOS RAM خوانده می شوند و تعیین می کنند که سیستم چگونه پیکربندی شده است.
▪ BIOS مادربرد :
همه مادربردها شامل یک چیپ مخصوص هستند که بر روی آن نرم افزاری قرار دارد که BIOS یا ROM BIOS نامیده می شود . این چیپ ROM شامل برنامه های راه اندازی و گرداننده هایی است که که در هنگام راه اندازی سیستم مورد نیاز است و یک واسطه به سخت افزار پایه سیستم است. اغلب به CMOS RAM (حافظه پاک نشدنی NVRAM(Non-Volatile نیز می گویند ، چون با ۱ میلینیوم آمپر فعال می شود و تا هنگامی که باتری لیتیوم فعال باشد ، داده ها باقی می مانند. BIOS مجموعه ای از برنامه هایی است که در یک یا چند چیپ ذخیره شده است که در طول راه اندازی سیستم این مجموعه از برنامه ها قبل از هر برنامه ای حتی سیستم عامل بارگذاری می شوند . BIOS در اکثر سیستمهای PC ها شامل چهار تابع است:POST(Power Self On Test): این برنامه پردازنده، حافظه ،چیپستها وفق دهنده ویدوئویی ، دیسک کنترلر ،گرداننده های دیسکی ،صفحه کلید ،و مدارات دیگر را تست می کند.
▪ :BIOSSetup
برنامه ای است که در طول اجرای برنامه POST بافشار دادن کلید خاصی فعال می شود و به شما اجازه می دهد مادربرد را پیکربندی کنید و تنظیم پارامترهایی همانند ساعت و تاریخ و پسورد و ... را انجام دهید. در سیستمهای ۲۸۶ و ۳۸۶ برنامه Setup در ROM آنها وجود ندارد و لازم است که شما سیستم را توسط دیسک مخصوص Setup راه اندازی نمائید. بارگذارکننده یا لودر BootStrap :روالی است که سیستم ار برای پیدا کردن سکتور Boot جستجو می کند . BIOS :که مجموعه ای از گرداننده هایی است که واسط بین سخت افزار و سیستم عامل است.
● سخت افزار ROM :
ROM نوعی از حافظه است که که داده ها را به طور دائم یا غیر دائم نگهداری می کند . به آن فقط خواندنی می گویند زیرا یک بار روی آن می نویسند و بارها آنرا می خوانند و اگر دوباره قابل نوشتن باشد بسیار دشوار است .. ROM به حافظه غیر فرار نیز معروف است ، زیرا هر داده ای که در آن ذخیره شود با قطع برق سیستم پاک نمی شود . توجه داشته باشید که RAM و ROM تناقضی با یکدیگر ندارند .در حقیقت تکنولوژی ROM زیر مجموعه ای از سیستم RAM می باشد به طور خلاصه قسمتی از فضای حافظه RAM به یک یا چند چیپ اشاره می کنند. به طور مثال هنگامی که کامپیوتر را روشن می کنیم پردازنده به طور خودکار به آدرس FFFF۰h پرش می کند. در این آدرس دستوراتی است که به پردازنده می گویند چه کاری انجام دهد .
این محل ۱۶ بایتی درست در انتهای اولین مگابایت RAM و همچنین در پایان حافظه ROM قرار گرفته است. معمولا سیستم ROM از آدرس F۰۰۰۰h شروع می شود که ۶۴ کیلو بایت قبل از انتهای اولین مگابایت می باشد ، و معمولا چون اندازه ROM ۶۴ کیلو بایت است ۶۴ کیلو بایت آخر اولین مگابایت را اشغال می کند و در آدرس FFF۰h دستورات راه اندازی سیستم قرار دارد . افراد بسیاری تعجب می کنند که یک PC با اجرای دستورات ۱۶ بایت از حافظه ROM می تواند راه اندازی شود ، اما این طراحی کاملاً حساب شده است. این طراحی بدین گونه است که در ۱۶ بایت آخر ROM یک دستور JMP به اول ROM است و کنترل برنامه را به ابتدای ROM می برد ، پس به این طریق می توانیم اندازه ROM را به هر قدر که بخواهیم افزایش دهیم . ROM BIOS اصلی که روی مادربرد است شامل یک چیپ ROM است.چون قسمت اصلی BIOS در ROM است ، ما اغلب آنرا ROM BIOS می نامیم .
کارت های وفق دهنده ای که در طول راه اندازی سیستم مورد نیاز هستند دارای یک ROM روی بردشان می باشند . از این کارتها می توان کارت ویدئو ،اکثر Small SmallCmputer SystemInterface) SCSI) ها ، کارت کنترلر IDE توسعه یافته، برخی از کارتهای شبکه (برای راه اندازی توسط Server) ROMهایی که روی کارتهای وفق دهنده هستند توسط برنامه POST در طول راه اندازی سیستم اسکن و خوانده می شوند. ROM مادربرد قسمت خاصی ازRAM ازآدرس C۰۰۰۰۰h-DFFFFh را رزرو می کند و سپس دوبایت از آدرس AAh۵۵ را می خواند که در آن آدرس شروع ROM قرار دارد . سومین بایت اندازه ROM را در واحد ۵۱۲ بایت(که aragraphنامیده می شود) نشان می دهد و چهارمین بایت شروع برنامه راه انداز می باشد. یک بایت نیز به منظور تست کردن توسط ROM مادربرد استفاده می شود. ROM Shadowing: چیپهای RAM طبیعتاً در مقابل چیپهای DRAMها کند می باشند زیرا زمان دستیابی به ROM ۱۵۰ نانوثانیه است، اما زمان دستیابی DRAM ها ۵۰ نانوثانیه می باشد . به همین دلیل در بسیاری از سیستمها ROM هابه صورت پنهان(Shadowing) هستند، بدین معنی که ROMها در ابتدای راه اندازی سیستم در چیپهای DRAM کپی می شوند که این باعث دسترسی و اجرای سریعتر عملیات می شود .زیربرنامه ها و روالهایی که به روالهای پنهانی (Shoadowing Procedure) محتویات ROM را در RAM کپی می کنند و آدرس آن را به عنوان ROM معرفی می کنند و ROM واقعی ار غیر فعال می کنند ،که این باعث می شود که به نظر برسد که سیستم با سرعت ۶۰ نانوثانیه کار می کند. استفاده از این روش هنگامی مفید است که از یک سیستم عامل ۱۶ بیتی مانند DOS و یا WIN۳/۱ استفاده می کنیم . و اگر از سیستم عامل ۳۲ بیتی مانند WIN ،۹۸WIN۹۵،WIN NT استفاده می کنید ، این روش تقریبا بی حاصل است زیرا این سیستم عاملها هنگامی که روی سیستم اجرا می شوند از کد ۱۶ بیتی ROM استفاده نمی کنند.اما در عوض از گرداننده های ۳۲ بیتی که در طول راه اندازی سیستم عامل در حافظه RAM بارگذاری می کنند ، استفاده می نمایند. چهار نوع چیپ ROM وجود دارد :
ROM
PROM
EPROM
EEPROM که نیز Flash ROM نیز می نامند.
● PROM :
این چیپها که از نوع ROM می باشند در ابتدای ساخت خالی می باشند و باید با داده هایی که می خواهید برنامه ریزی کنید. این نوع حافظه ها در اواخر سال ۱۹۷۰ به وسیله شرکت Tenas Instruments ساخته شد ودر اندازه های مختلف ۱ کیلو بایت تا ۲ مگابایت و بیشتر هستند که شماره شناسایی آنها۲۷ nnnn می باشد که عدد ۲۷ شماره شناسایی چیپهای PROM می باشد و nnnn اندازه این چیپ بر حسب بایت می باشد.اگر چه می گوییم این حافظه ها در ابتدای ساخت خالی هستند اما به طور تکنیکی دارای مقدار ۱ می باشند . بنابراین یک PROM خالی می تواند برنامه ریزی شده باشد و ما می توانیم روی آن بنویسیم . برای نوشتن به دستگاه مخصوص که ROM Programer یا سوزاننده (Burner) نام دارد نیاز داریم .برخی اوقات شنیده اید که به چیپ های ROM نیز Burning (یعنی سوزان) می گویند ، زیرا هر بیت باینری یک فیوز است که سالم بودن آن نشانگر یک و در غیراین صورت صفر می باشد .بهتر است که بدانید اکثر چیپ ها با ۵ ولت جریان فعال می شوند و هنگامی که ما برنامه ای را روی چیپ های PROM می نویسیم یا اصطلاحا Program می نمائیم جریانی بیشتر از ۵ ولت که معمولا ۱۲ ولت است اعمال می کنیم که این باعث سوختن فیوزهای آدرسهایی می شود که ما می خواهیم .
باید توجه داشته باشید که ما می توانیم یک را صفر تبدیل کنیم ولی برعکس آن ممکن نیست به این چیپ ها OTP (OneTime (Programmable می گویند.
● EPROM:
نیز یک نوع عمومی از PROM می باشد که قابلیت پاک شدن و دوباره برنامه ریزی را داراست . روی این چیپها یک بلور کوارتز قرار دارد که مستقیماً روی die قرار دارد. این چیپها با شماره ۲۷xxxx شناسایی می شوند و به وسیله برنامه یا به طور فیزیکی می توان آنها را پاک کرد. هدف از قرار دادن بلور کوارتز این است که اشعه فرا بنفش به die برسد ، زیرا چیپ EPROM با تابش اشعه فرا بنفش پاک می شود. اشعه فرا بنفش باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی می شود که فیوزها را پشت سر هم ذوب می کند ، بنابراین همه صفرها به یک تبدیل می شوند و چیپ به حالت اولیه خود باز می گردد. برای این کار باید ، اشعه فرا بنفش را در طول موج ۲۵۳۷ انگستروم و با شدت یکنواخت ۱۲۰۰۰ uv/cm۲ و در مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه باشد. یک دستگاه پاک کننده EPROM ، یک تولید کننده امواج فرا بنفش است که دارای یک فضای بسته است که دارای یک کشو می باشد و در بالای کشو تولید کننده امواج فرا بنفش می باشد و چیپها درون کشو قرار می گیرند.
▪ EPROM/Flash ROM :
یک نوع دیگر از چیپهای ROM ، چیپهای EPROM که Flash ROM نیز نامیده می شوند و از خصوصیات مهم آنها این است که قابل پاک شدن و برنامه ریزی توسط مدارهایی هستند که روی آنها نصب می شوند و وسایل و ابزار خاصی نیاز ندارند. این چیپ ها به وسیله شماره های ۲۹xxxx و ۲۸xxxx شناخته می شوند . هم اکنون در مادربردهای کامپیوتر از چیپهای EPROM استفاده می شود. این بدان معنی است که BIOS مادربرد خود را می توانید به وسیله دریافت نسخه به روز درآمده از شرکت سازنده ، به روز رسانی نمائید.
▪ تولید کننده های ROM BIOS:
تعداد بسیاری از تولید کننده های امروزه اکثر مادربردها را پشتیبانی می کنند و چندین کمپانی در زمینه تولید محصولات ROM BIOS ، به طور تخصصی فعالیت دارند.سه کمپانی بزرگ که در زمینه نرم افزار ROM BIOS فعالیت دارند عبارتند از :Phonix SoftWare American Magatrends ..Inc (AMI) ، Award SoftWare
▪ به روز رسانی BIOS :
سیستم عاملها تقریبا روی هر سیستم کامپیوتری با سخت افزارهای مختلف سازگاری دارند و این به دلیل وجودBIOS است، چون این BIOS است که با سخت افزار سیستم ارتباط برقرار می کند. اغلب در سیستمهای قدیمی برای بهره گیری از برخی دستگاههای جدید همانند گرداننده های IDE دیسک سختو یا گرداننده های فلاپی های LS-۱۲۰ و یا درسیستمهایی که استفاده از دیسک بیش از ۸GB را پشتیبانی نمی کنند ،باید BIOS را به روز رسانی نمود.لیست زیر مجموعه ای از دلایلی است که باید BIOS را به روز رسانی نمود:
ـ استفاده از فلاپی درایوهای LS-۱۲۰ که به سوپر درایو نیز معروفند.
ـ استفاده از هارد
دیسک های بیش از ۸GB
ـ استفاده از داریور هارددیسک Ultra DMA IDE
ـ استفاده از بوت کردن سیتم با درایو CD-ROM
ـ تصحیح خطای سال ۲۰۰۰ و سال کبیسه
ـ تصحیح خطاهای سازگاری با سخت افزار یا نرم افزار
ـ استفاده ازپردازنده های جدید اگر شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و حتی دستورات نصب را به درستی انجام داده اید ، اما نمی توانید با آن کار کنید این خطا ممکن است از BIOS باشد و لازم است آن را به روزرسانی کنید. این موضوع به ویژه در سیستم عاملهای جدبد صدق می کند . بسیاری از سیستم های قدیمی نیاز به روزرسانی BIOS دارند تا به طور کامل از ویژگی های Plug-And-Play در ویندوزهای ۹۵ و۹۸ و ۲۰۰۰ استفاده کنند.
بروزرسانی نسخه BIOS معمولاً تنظیمات فعلی SETUP را به هم می ریزد ، بنابراین بهتر است از آن نسخه برداری کنید ، برخی برنامه ها مانند نورتون یوتیلیتی می توانند تنظیمات CMOS را ذخیره کنند ، اما این نرم افزارها اکثراً در بازگرداندن تنظیمات SETUP ناموفق بود باید توجه داشته باشید که ما می توانیم یک را صفر تبدیل کنیم ولی برعکس آن ممکن نیست .به این چیپ ها OTPOneTime (Programmable) نیز می گویند. می تواند چندین چیپ را در هر بار برنامه ریزی کند.
● EPROM :
نیز یک نوع عمومی از PROM می باشد که اشعه فرا بنفش پاک می شود. اشعه فرا بنفش باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی می شود که که فیوزها را پشت سر هم ذوب می کند ، بنابراین همه صفرها به یک تبدیل می شوند و چیپ به حالت اولیه خود باز می گردد. برای این کار باید ، اشعه فرا بنفش را در طول موج ۲۵۳۷ انگستروم و با شدت یکنواخت ۱۲۰۰۰ uv/cm۲ و در مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه باشد. یک دستگاه پاک کننده EPROM ، یک تولیدکننده امواج فرا بنفش است که دارای یک فضای بسته است که دارای یک کشو می باشد و در بالای کشو تولید کننده امواج فرا بنفش می باشد و چیپها درون کشو قرار می گیرند.
▪ EPROM/Flash ROM :
یک نوع دیگر از چیپهای ROM ، چیپهای EPROM که Flash ROM نیز نامیده می شوند و از خصوصیات مهم آنها این است که قابل پاک شدن و برنامه ریزی توسط مدارهایی هستند که روی آنها نصب می شوند و وسایل و ابزار خاصی نیاز ندارند. این چیپ ها به وسیله شماره های ۲۹xxxx و ۲۸xxxx شناخته می شوند . هم اکنون در مادربردهای کامپیوتر از چیپهای EEPROM استفاده می شود. این بدان معنی است که BIOS مادربرد خود را می توانید به وسیله دریافت نسخه به روز درآمده از شرکت سازنده ، به روز رسانی نمائید.
▪ تولید کننده های ROM BIOS :
تعداد بسیاری از تولید کننده های امروزه اکثر مادربردها را پشتیبانی می کنند و چندین کمپانی در زمینه تولید محصولات ROM BIOS ، به طور تخصصی فعالیت دارند. سه کمپانی بزرگ که در زمینه نرم افزار ROM BIOS فعالیت دارند عبارتند از :Phonix SoftWare ، American Magatrends ..Inc (AMI) ، Award SoftWare
▪ به روز رسانی BIOS :
سیستم عاملها تقریبا ً روی هر سیستم کامپیوتری با سخت افزارهای مختلف سازگاری دارند و این به دلیل وجودBIOS است، چون این BIOS است که با سخت افزار سیستم ارتباط برقرار می کند. اغلب در سیستمهای قدیمی برای بهره گیری از برخی دستگاههای جدید همانند گرداننده های IDE دیسک سخت و یا گرداننده های فلاپی های ۱۲۰-LS و یا در سیستمهایی که استفاده از دیسک بیش از ۸GB را پشتیبانی نمی کنند باید BIOS را به روز رسانی نمود. لیست زیر مجموعه ای از دلایلی است که باید BIOS را به روز رسانی نمود-استفاده از فلاپی درایوهای LS-۱۲۰ که به سوپر درایو نیز معروفند.
- استفاده از هارد دیسک های بیش از ۸GB استفاده از داریور هارددیسک Ultra DMA IDE استفاده از بوت کردن سیتم با درایو CD-ROM
- تصحیح خطای سال ۲۰۰۰ و سال کبیسه
● استفاده از پردازنده های جدید
اگر شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و حتی دستورات نصب را به درستی انجام داده اید ، اما نمی توانید با آن کار کنید ، این خطا ممکن است از BIOS باشد و لازم است آن را به روزرسانی کنید. این موضوع به ویژه در سیستم عاملهای جدبد صدق می کند . بسیاری از سیستم های قدیمی نیاز به روزرسانی BIOS دارند تا به طور کامل از ویژگی های Play Plug-And- در ویندوزهای ۹۵ و۹۸ و ۲۰۰۰ استفاده کنند. این مسائل از یک مادربرد به مادربرد دیگر متغیر است ، اما ارزش آن را دارد که BIOS سیستم را به روزرسانی کنید برای بروزرسانی BIOS یک مادربرد باید چند نکته را بدانید:
ـ سازنده و مدل مادربرد
ـ نسخه فعلی BIOS مادربرد نوع CPU(مثلاً Pentium II ، Pentium mmx )
▪ نسخه برداری از تنظیمات فعلی CMOS:
بروزرسانی نسخه BIOS معمولاً تنظیمات فعلی SETUP را به هم می ریزد ، بنابراین بهتر است از آن نسخه برداری کنید ، برخی برنامه ها مانند نورتون یوتیلیتی می توانند تنظیمات CMOS را ذخیره کنند ، اما این نرم افزارها اکثرا ًدر بازگرداندن تنظیمات SETUP ناموفق هستند. بهترین راه این است خودتان از تنطیمات SETUP نسخه برداری کنید و همچنین می توانید با اتصال چاپگر از تنظیمات SETUP یک کپی تهیه کنید (با فشار دادن کلیدهای Shift+PRN SCR).
▪ چیپهای کنترلر صفحه کلید:
علاوه بر ROM اصلی سیستم ، در کامپیوترهای ۲۸۶ و پایین تر همچنین یک کنترلر صفحه کلید یا ROM صفحه کلید وجود دارد ، که میکروپروسسور صفحه کلید در ROM صفحه کلید جاسازی شده است . این ROM را اغلب می توانید در Super I/O یا در چیپ South Bridge در مادر بردهای جدید پیداکنید. کنترلر صفحه کلید در اصل یک میکروکنترلر ۸۰۴۲ است که با آن یک میکروپروسسور ، ROM ، RAM و پورتهای I/O نیز ملحق کرده اند .در مادر بردهای جدید چیپ ۸۰۴۲ در داخل چیپ Super I/O یا South Bridge تعبیه شده است بنابراین شما چیپ ۸۰۴۲ را نخواهید دید. در بسیاری از سیستم های قدیمی ، یکی از پورتهایی که استفاده نشده است برای انتخاب سرعت ساعت CPU استفاده می شود و این در سیستم های قدیمی هنگامی که سیستم عامل را به ۹۵/۹۸/۲۰۰۰ ارتقاء می دهید با کنترلر صفحه کلید مشکلاتی پیدا می کند که بعدها این مشکل نیز بر طرف شد.به کار بردن Flash BIOS تقریباً همه کامپیوترهای از سال ۱۹۹۶ به بعد دارای یک Flash ROM برای ذخیره کردن BIOS هستند . Flash ROM نوعی از EEPROM است که می توانید روی آن عملیات پاک کردن و برنامه نویسی را انجام دهید . Flash ROM به کاربران این امکان را می دهد که نسخه به روزرسانی شده BIOS خود را بدون برداشتن و جایگزینی چیپ جدید ، روی مادربرد خود نصب کنند. اما در بعضی سیستم ها ممکن است در حالت حفاظت شده قرار گرفته شده باشد و شما باید قبل از بروز رسانی حفاظت آن را غیر فعال کنید ، که معمولاً برای این کار یک جامپر یا یک سوئیچ روی مادربرد شده است . مقصود ازحفاظت بایوس این است که بعضی ویروسها ممکن است کد خودشان را روی BIOS کپی کنند. حتی بدون استفاده از قفل فیزیکی ، Flash ROM های مدرن دارای یک الگوریتم حفاظتی برای جلوگیری از تغییرات بدون مجوز هستند. باید توجه داشته باید هنگامی که در حال بروزرسانی BIOS هستید ، کامپیوتر را خاموش نکنید و وقفه ای در کار سیستم رخ ندهد و گرنه BIOS سیستم خود را از دست خواهید داد و این بدین معنی است که شما قادر به راه اندازی مجد د سیستم نخواهید بود و یا حداقل به راحتی قادر به بازیابی BIOS سیستم نخواهید بود . در مادربردهای جدید یک برنامه مخصوص بازیابی BIOS وجود دارد که مربوط به قسمتی از Flash ROM است که نیز قابل پاک شدن می باشد .
● سیستم BIOS و پارتیشن IML:
شرکت های IBM و Compaq از یک روش شبیه به Flash ROM استفاده می کنند که «بارگذاری میکرو کد آغازین IML» نام دارد که در برخی سیستم های Pentium و ۴۸۶ به کار برده شده است. IML تکنیکی است که کد BIOS روی یک پارتیشن سیستمی و مخفی بر روی هارد دیسک نصب می شود و هر گاه که سیستم روشن می شود ، بارگذاری می شود البته در این سیستم ها هنوز BIOS اصلی وجود دارد ، اما همه عملیات از BIOS ذخیره شده در هارد دیسک انجام می شود.این تکنیک اجازه می دهد تا یک BIOS توزیع شده روی هارد دیسک داشته باشیم . همراه با کد BIOS یک کپی کامل از SETUP و مشخصات و مراجع دیسک در این پارتیشن ذخیره می شود. یکی از معایب این سیستم این است که بر روی هارد دیسک نصب شده و سیستم بدون تنظیمات ذخیره شده بر روی هارد دیسک کاملا راه اندازی نمی شود و شما نمی توانید سیستم را به وسیله فلاپی دیسک راه اندازی کنید.
● آدرسهای CMOS RAM مادربرد :
در سیستم های AT یک چیپ ۱۴۶۸۱۸ موتورلا به عنوان یک (RTC)Real-Time Clock) و (Complementary Metal-Oxid Semicondector(CMOS RAM )استفاده شده است . این یک چیپ مخصوص ساده است که دارای یک ساعت دیجیتالی ساده است که ۱۰ بایت از آدرس حافظه برای ساعت و ۵۴ بایت اضافی برای ذخیره هر چیزی که بخواهید . IBM AT ۵ بایت اضافی برای ذخیره پیکربندی سیستم استفاده می کنند . اما در سیستمهای جدید از این چیپ موتورلا استفاده نشده است ، در عوض عملیات این چیپ به چیپ Super I/O یا South Bridge ضمیمه شده است یا از یک باتری مخصوص و یک NVRAM استفاده می کنند . توجه داشته باشید که در سیستمهای جدید بیشتر از ۶۴ بایت CMOS RAM وجود دارد . در حقیقت بسیاری از سیستم ها ممکن است ۲ یا ۴ کیلو بایت داشته باشند ، که این حافظه اضافی برای ذخیره سازی جزئیات اطلاعات Plug-and-Play کارتهای وفق دهنده و دیگر انتخابات سیستم می باشد. نرم افزارهای پشتیبانی و یوتیلیتی ها در محدوده اطلاعات عمومی CMOS RAM هستند و از این طریق می توانند در ذخیره سازی و بازگرداندن پیکربندی سیستم موثر واقع شوند ، اما متاسفانه این برنامه ها برای BIOS های خاص نوشته شده اند و فقط روی همان BIOS کار می کنند.
● مسأله سال ۲۰۰۰ در BIOS :
اکثر افراد با مشکل سال ۲۰۰۰ درگیر بودند ، به طور خلاصه منشا این مشکل آن است که ساعت سیستم طوری طراحی شده است که رقمهای سال را به طور اتوماتیک به روز رسانی کند و رقمهای قرن به طور دستی باید تغییر کنند.
به این معنی که اگر سیستم در طول سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۰ خاموش باشد تاریخ به سال ۱۹۰۰ باز می گردد اما این مشکل در سیستمهای جدید رفع شده است .هنگامی که سیستم عامل بارگذاری می شود ، تاریخ و ساعت را از BIOS سیستم دریافت می کند . به طور کلی یک نرم افزار می تواند ساعت را از سیستم عامل یا BIOS و با از RTC دریافت کند.
● Plug-and-Play BIOS
عموما نصب و پیکر بندی دستگاهها بر روی یک PC کار مشکلی است ، در طول نصب کاربر با مساله جدیدی روبه رو است،این که باید پورت I/O و کانال DMA را انتخاب کند . در گذشته کاربران مجبور بودند که جامپرها و سوئیج های برروی کارت را برای کنترل تنظیمات تغییر دهند ، که لازمه این کار شناخت منابع استفاده شده بر روی سیستم است ، و سپس تنظیم کردن منابعی که با دستگاههای موجود بر روی سیستم تضاد و ناسازگاری نداشته باشند. تکنولوژی PnP برای جلوگیری از این مشکلات و فراهم ساختن توانائیهایی برای کاربران در توسعه PC های آنان می باشد . با استفاده از این تکنولوژی کاربران کارت مورد نظر را در سیستم جا می زنند و سیستم به طور اتوماتیک بهترین پیکر بندی را انجام می دهد .
PnP از سه جزء مهم تشکیل شده است :
▪ Plug-and-Play BIOS
▪ سیستم توسعه یافته پیکر بندی داده ها (ESCD)
▪ سیستم عامل Plug-and-Play
بایوس PnP شروع به پیکر بندی کارت PnP در طول پردازش راه اندازی سیستم می کند . اگر کارت قبلا نصب شده باشد بایوس اطلاعات را از ESCD می خواند و کارت را مقدار دهی اولیه می کند و سیستم را راه اندازی می نماید. در طول نصب یک کارت PnP جدید ، بایوس برای تععین اینکه کدام منابع استفاده نشده اند و برای اضافه کردن کارت لازم هستند به ESCD مراجعه می نماید . اگر بایوس بتواند منابع لازم را پیدا کند ، کارت را پیکر بندی می کند و در غیر این صورت روالهای Plug-and-Play در سیستم عامل کار پیکربندی را کامل می کنند . در طول روال پیکر بندی رجیسترهای Flash BIOS روی کارت و همچنین ESCD توسط داده های جدید پیکر بندی به روز رسانی می شوند.
 

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 15:5 توسط مسعود | |

 

Mobin_s2004@yahoo.com


  

 


Mobin_s2004@yahoo.com

۱۰ عکس برتر همه ی دوران
به ویدئوهای یوتیوب گوش کنید
کتاب‌های رایگان درباره لینوکس
تصویر جالب ماهواره ای از کل زمین
50 عدد از احمقانه‌ترین حرف‌های جورج بوش
تصاوير ديدني: تخريب هتلي در لاس وگاس

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

جزییات لیست آخرین كمك‌های نظامی آمریكا
به اسرائیل


ریثاون و لاكهید مارتین دو تولید كننده بزرگ موشك در آمریكا در مناقصه‌ای به ارزش حدود 32/1 میلیارد دلار انواع موشك‌ها را به اسرائیل می‌فروشند، جزئیات این معامله در پایان هفته توسط آژانس همكاری امنیتی وزارت دفاع آمریكا فاش شد.
ان اف سی گزارش داد كه ریثاون و لاكهید مارتین دو تولید كننده بزرگ موشك در آمریكا در مناقصه‌ای به ارزش حدود 32/1 میلیارد دلار انواع موشك‌ها را به اسرائیل می‌فروشند.
این گزارش حاكی‌است عمده این موشك‌ها هوا به زمین و ضد پناهگاه است.
جزئیات این معامله در پایان هفته توسط آژانس همكاری امنیتی وزارت دفاع آمریكا فاش شد.
این آژانس در گزارش «فروش موشك‌ها و مهمات و لوازم جانبی به كشور اسرائیل» به این موضوع پرداخت.
وزارت دفاع آمریكا گزارش داد كه حكومت اسرائیل درخواست خرید تجهیزات نظامی زیر را كرده است:
ـ 2000 موشك هوا به زمین رادیویی از نوع تاو (TOW- 2A) ( این موشك‌ها عمدتا توسط بالگردهای جنگی كبری شلیك می‌شوند).
ـ 1000 موشك هلپیر2 از نوع (AGM-114-L3) (این موشك ها از بالگردهای بسیار پیشرفته «آپاچی لونگباو» شلیك می‌شوند).
ـ 500 موشك هلپیر2 از نوع (AGM-114-M3)
ـ 100 سیستم هدایت كننده بهینه شده از نوع (+GEM) برای موشك‌های زمین به هوا از نوع پاتریوت موجود در ارتش اسرائیل.
ـ 150048 كلاهك انفجاری چند وظیفه از نوع (M-433).
ـ 8000 كلاهك انفجاری از نوع (M-930).
ـ 30000 كلاهك انفجاری از نوع (M-889) با مواد منفجره (M-935).
100000 ابزار انفجاری از نوع (M-170) برای تامین مهمات توپخانه به قطر (155mm) موجود در ارتش اسرائیل.
بی شك نقطه اصلی این معامله خرید 500 بمب ضد پناهگاه است.
ان اف سی در ادامه این گزارش خود آورده است: این بمب‌ها از نوع (M-141) با قطر (141mm) هستند. اسرائیل در مواجه با دو مجموعه پناهگاهی یعنی ایران و حزب‌الله قرار دارد، اما ممكن است این بمب‌ها برای مقابله با زیرساخت‌های جدید حماس در غزه نیز استفاده شود.
وزارت دفاع آمریكا می‌افزاید به همراه این مهمات ابزارهای نگهداری، مین‌ها، فیوزها، كانتینرها، ابزارهای تعمیر و قطعات یدكی، ابزارهای آزمایش و آموزش و «ابزارهای وابسته دیگر و لجستیك حمایتی» نیز ارائه خواهد شد.
توجیه آمریكا در برابر كنگره برای ضرورت انجام این معامله با اسرائیل چنین بود: موقعیت استراتژیك اسرائیل برای منافع آمریكا در خاورمیانه حیاتی است و سیاست ما پیشبرد صلح در این منطقه، حمایت از سیاست صلح اسرائیل با كشورهای عرب، تقویت ثبات منطقه‌ای و بهبود توان اسرائیل است.
از نظر آمریكا كمك به اسرائیل برای بهبود توان دفاع از خود در این كشور ضروری است. فروش تجهیزات مذكور طبق این اصول انجام می‌گیرد . آمریكا معتقد است اسرائیل مشكلی در جذب این موشك‌ها و تجهیزات تغییری در توازن قوا در خاورمیانه بوجود نخواهد آورد.

  


 

Mobin_s2004@yahoo.com

معرفي و دانلود فيلم

بدبياري
Knocked Upنويسنده و کارگردان: جاد ايپتاو. موسيقي: جو هنري، لودون واينرايت. مدير فيلمبرداري: اريک آلن ادواردز. تدوين: کريگ الپرت، برنت وايت. طراح صحنه: جفرسون سيج. بازيگران: ست روگن[بن استون]، کاترين هيگل[آليسون اسکات]، پل رود[پيت]، لزلي مان[دبي]، جيسون سگال[جيسون]، هارولد راميس[پدر بن]، جي باروکل[جي]، جونا هيل[جونا]. ١٢٩ دقيقه. محصول ٢٠٠٧ آمريکا.
آليسون اسکات که در يک شبکه تلويزيوني کار مي کند، پس از دريافت خبر ترفيع شغلي و حضور در برابر دوربين تصميم مي گيرد تا به همراه خواهرش دبي به يک بار رفته و جشن بگيرد. در کافه با پسري به نام بن استون آشنا شده و دير وقت به همراه او به خانه بازمي گردد. فرداي آن روز بن در خانه دبي چشم مي گشايد. آن دو شب گذشته با هم عشق بازي کرده اند، اما ظاهراً در هشياري بن مرد دلخواه آليسون نيست. آن دو از هم خداحافظي مي کنند. ولي چند هفته بعد، آليسون هنگام ضبط برنامه دچار حالت تهوع شده و کشف مي کند که آبستن شده است. تنها دليل اين اتفاق بد شانسي است، چون هنگام معاشقه با بن از خير کاندوم گذشته اند!
آليسون با وجود شوک اوليه و آگاهي از اين امر که در صورت چاق شدن شغل مجري گري را از دست خواهد داد، تصميم دارد کودک را حفظ کند. ناچار با بن تماس مي گيرد، اما همان گونه که در آغاز تشخيص داده بود بن فردي بيکار و عاطل و باطل است که با دوستان همخانه اي خود زندگي را به کشيدن مواد مي گذراند. آليسون و بن از نظر نوع زندگي هيچ سنخيتي با هم ندارند، با اين حال آليسون خوش ندارد فرزند بدون پدر داشته باشد…اما کنار آمدن با جوان بي مسئوليتي چون بن اصلاً کار ساده و راحتي نيست...

چرا بايد ديد؟
خوش دارم ميزان تعجب مرا زماني که فهميدم اين فيلم ٣٣ ميليون دلاري بي بو و خاصيت توانسته بيش از ١٤٠ ميليون دلار در اکران آمريکا به دست بياورد، حدس بزنيد. دومين فيلم بلند جاد ايپتاو متولد ١٩٦٧ نيويورک بعد از موفقيت خيره کننده باکره ٤٠ ساله که قرار است از اتفاقي که مي توان با يک سقط جنين کوچولو از شر آن خلاص شد-يعني کمي تا قسمتي حامله شدن توسط فردي مسئوليت ناپذير-و در واقع دستمايه يک تراژدي و دست کم يک فيلم ملودرام است داستاني کميک حاصل شود. نتيجه هم فيلمي است پر از گفتار لغو چند پسر و مرد عاطل و باطل که يکي از آنها بالاخره راه صلاح را به کمک يک زن پيدا مي کند. تنها نتيجه اي که بعد از تماشاي اين فيلم و اطلاع از موفقيت آن عايد من شد، وقوف به سقوط معيارهاي کمدي سازي و تماشاي آن در آمريکا بود و بس! بنابر اين وقت خودم و شما را با مذمت آن نمي گيرم. چون شايسته بدگويي هم نيست. همه چيز در اين فيلم در حد يک فاجعه است از انتخاب هنرپيشه هاي لايتچسبک آن تا شوخي هاي پر از فحش و فضحيت اش…
ژانر: درام، کمدي، عاشقانه.
 

براي مشاهده عکسهايي از اين فيلم اينجا را کليک کنيد
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال و به زبان انگليسي)
http://rapidshare.com/files/69719190/Knocked.Up.2007.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/69719176/Knocked.Up.2007.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/69752554/Knocked.Up.2007.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/69875185/Knocked.Up.2007.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/69875253/Knocked.Up.2007.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/69924407/Knocked.Up.2007.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/69752723/Knocked.Up.2007.part7.rar 
http://rapidshare.com/files/69718734/Knocked.Up.2007.part8.rar

رمز فايل: ندارد

لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دانلود انيميشن

Superman: DoomsdaySummary:
Inspired by the best-selling DC comic The Death of Superman, the animated feature Superman Doomsday finds the Man of Steel locked in mortal combat with an intergalactic serial killer named Doomsday. Never before have two rivals of such equal footing squared off in a duel to the death that could determine the fate of an entire planet. Will Superman summon the strength needed to save Metropolis by making the ultimate sacrifice, or could it be that the denizens of this bustling city are about to witness the demise of the greatest protector they ever had?
 
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال و به انگليسي)
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part01.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part02.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part03.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part04.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part05.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part06.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part07.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part08.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part09.rar 
Superman_D00MsDay_-_Nightcast.part10.rar

رمز فايل: ندارد


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد
.
براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد

 

 


 

Mobin_s2004@yahoo.com

دانلود آلبوم: فارسي

هم اتاقي
با صداي علي زارعي
 


 

01 Ham Otaghi   [128] [64] [24]

02 Ay Pesara   [128] [64] [24]

03 Ham Nafas   [128] [64] [24]

04 Montazer To Nistam   [128] [64] [24]

05 Man Dige Pishet Nemiyam   [128] [64] [24]

06 Ye Parandeh   [128] [64] [24]

07 Giram Bazam Biyai   [128] [64] [24]

08 Arezooye Didar (Naser)   [128] [64] [24]

براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.
 

تک موزیک

آهنگ جدید و زیبای محسن یگانه
به نام چشم های خیس من  

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 
 

 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

نرم افزار PC

بازیابی اطلاعات از بین رفته از روی هارد کامپیوتر
و دوربینهای دیجیتالی توسط نرم افزار
Recover My Files 3.98 Build 5810حتما برای شما هم اتفاق افتاده که به طور تصادفی و یا طی یک حادثه اطلاعات با ارزشی رو از دست بدید . برنامه Recover My Files یکی از بهترین برنامه های بازیابی اطلاعات هست که به شما معرفی میکنم . این برنامه بیش از 300 نوع فرمت فایل رو شناسیائی میکند و قدرت بسیار خوبی برای بازیابی اطلاعات به طور قابل استفاده داره این برنامه در تمامی فرمتهای فایلهای سیستمی مانند FAT 12, FAT 16, FAT 32 و NTFS پشتیبانی میشه .


لينک دانلود (حجم فايل حدود 6 مگابايت مي باشد و کرک برنامه در داخل فايل zip قرار دارد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشد. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) اينجا را کليک کنيد
 

دنياي موبايل

برنامه نهج البلاغه همراه با فرمت جاوا

با نصب اين برنامه بسيار ارزشمند می توانيد کتاب بزرگ نهج البلاغه را بر روی تلفن همراه خود در همه جا در دسترس داشته باشيد.

قابليت ها برنامه:
- متن نهج البلاغه به زبان عربي(خطبه ها،کلمات غريب،نامه ها،حکمت ها)
- ترجمه فارسي(خطبه ها،کلمات غريب،نامه ها،حکمت ها)
- شرح و تفسير
- جستجو در نهج البلاغه

لينک دانلود
براي دانلود، روي لينکهاي بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

رمز فايل: ندارد

 

 
 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

بخش اول

مطالب ارسالی نویسندگان ثابت

«وبلاگ یادداشت های یک خبر نگار »

 

نمکدون
alimerikhi@yahoo.com

 

 

حديث روزانه
arash_new2001@yahoo.com

فاطمةُ الزَّهراءُ(عليها السلام) : فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ تَنزِيهاً مِن الكِبرِ .

فاطمه زهرا (عليها السلام): خداوند نماز را به منظور دور كردن (انسان) از كِبر واجب فرمود.

(البحار : 82 / 209 / 19)

 

 

عامه پسند
pulp.blog@gmail.com

آخر شب، وقتی زمین شروع به لرزیدن کرد، با خودش گفت کاش تمرین‌های فردا را انجام نداده بودم.

 

 

يک لبخند
toraj_fal@yahoo.com

آقائی به خانمی گفت : این پالتو پوست شما خیلی زیباست .
خانم جواب داد: شوهرم آنرا به مناسبت سی امین سالروز تولدم به من هدیه داده است.
آقا بیدرنگ گفت: معلوم میشود جنس پالتو خیلی عالی است که سالها از آن استفاده می کنید.


زنی که از عذر و بهانه های شوهر به ستوه آمده بود فریاد زد : برای باور کردن این جور حرفها خوب بود تو با زنی احمق تر از من ازدواج می کردی .
شوهرش گفت : اتفاقا حق با تو است و درست می گوئی ، ولی من هر چه گشتم چنین زنی را پیدا نکردم !


روزی برنارد شاو ، نویسنده معروف ایرلندی که هنوز کودکی بیش نبود ، با یکی از دوستانش وارد منزل شان شد ، مادر بزرگ برنارد کتاب دعائی را پیش خود باز کرده و مشغول خواندن بود . دوست برنارد پرسید : مگر مادر بزرگت هم درس می خواند ؟ برنارد با خونسردی جواب داد نه ، درس نمی خواند اما دارد خودش را برای کنکور بهشت آماده می کند . . . !!!


پیرمرد نادانی به عیادت بیماری رفته بود ، چون می خواست برخیزد به فامیل های بیمار گفت : این دفعه مثل آن دفعه نباشد که یکی از مریض های شما فوت کرد و مرا خبر نکردید که به تشییع جنازه بیایم ، ! اینبار حتما مرا هم خبر کنید !!!!

 

 

پرسش از اسلام
zahra4066@yahoo.com

سوال:
بهاییت چگونه و از کجا آمده؟ نظریات آنها چیست؟ و علل مخالفت شیعه با آن ها چیست؟
 

پاسخ:
بهاييت فرقه‏اى است كه ميرزا حسين على نورى مؤسس آن بوده است، او فرزند ميرزا عباس نورى است و در سال 1233 هـ.ق در تهران متولد گشت، او بعد از تحصيلات مقدماتى همچون پدرش كه در دستگاه "امام وردى ميرزا" از قاجاريه، سمت منشى گرى داشت، به خدمت ديوان درآمد و چون شوهر خواهرش هم منشى قنسول روس بود، با ساز و كارهاى ايجاد ارتباط با سفارت خانه‏ها هم آشنايى پيدا كرد.[1]
با ظهور و غوغاى "على محمد باب"، او و برادر ناتنى‏اش (يحيى صبح ازل) و تنى چند از خاندانش به باب پيوستند و آن گاه كه باب به دستور ميرزا تقى خان امير كبير در تبريز اعدام شد، يحيى صبح ازل كه 13 سال از برادرش كوچك تر بود به جانشينى باب برگزيده شد. البته ميرزا حسين على هم طبق مصالحى تسليم وى گرديد، اما پس از مدتى از اطاعتش سرپيچى نمود[2]. نخست ادعاى "مهدويت" كرد و مدعى شد كه او همان كسى است كه باب وعده‏ى ظهورش را داده است.[3] و با گذشت زمان بر ادعاهايش مى‏افزود، از ادعاى "رجعت حسينى" و "رجعت مسيحى" گرفته تا ادعاى "رسالت و شارعيت" و در نهايت، ادعاى "حلول خدا در او" با تجسد و تجسم خداوند، و دعواى "انا الهيكل الاعلى"، كه در ادامه به برخى از آن‏ها اشاره خواهد شد.
بعد از گذشت چند سالی بين دو برادر رقابت بر سر رهبرى بر "بابى‏ها" به اوج خود رسيد و از اين روى دولت عثمانى آن‏ها را به دادگاه كشانيد دادگاه هم دستور داد كه هر يك از برادران با گروه پيرو خود به نقطه‏اى كه دور از هم باشد، فرستاده شوند و "يحيى صبح ازل" به همراه يارانش به "قبرس" و حسين على و پيروانش در "عكا" كه در سرزمين فلسطين اشغالی است، اسكان داده شدند.
ميرزا حسين على در عكا به زندگى خود ادامه داد و در سال 1310 هـ.ق در اثر مريضى از دنيا رفت و در همان جا به خاك سپرده شد، بعدها پسرش "عباس افندى" كه "عبدالبهاء" لقب گرفت، براى ترويج بهاييت كوشش‏هاى فراوانى نمود و در سال 1911 م، به اروپا مسافرت نمود و توانست روابط ويژه‏اى با انگلستان و آمريكا برقرار نمايد.
بعد از سقوط عثمانى در جنگ جهانى اوّل، عبدالبهاء كه در حيفا زندگى مى‏كرد، مورد حمايت انگلستان قرار گرفت و به خاطر خدمات شايانش، بالاترين نشان خدمت گذارى به انگلستان را، بعد از جنگ دريافت كرد.[4] او خود در نوشته‏هايش سايه‏ى امپراطور اعظم انگلستان جرج پنجم را بر سر اقليم عربى فلسطين مستدام مى‏طلبد.[5]
در سال 1921 م، شوقى افندى، نوه‏ى دخترى[6] ميرزا حسين على پس از مرگ عبدالبهاء، زعامت و رهبرى بهاييان را بر عهده گرفت. او بعد از تشكيل دولت اسراييل با رييس آن، ديدار كرد و مراتب دوستى بهاييان را نسبت به كشور اسراييل و آمال و ادعيه‏ى آنان را براى ترقى و سعادت اسراييل اظهار داشت[7]. و در پيام نوروزى خود به بهاييان در سال 1329 هـ.ق ، تحقق دولت اسراييل را مصداق وعده‏ى الاهى دانست.
بعد از مرگ شوقى افندى در سال 1957 م، در ظاهر يك گروه 9 نفرى، موسوم به بيت العدل، كه مركز آن در حيفاى فلسطین اشغالی است، مسئوليت اداره‏ى بهاييان را بر عهده گرفته است.[8]
رويكرد سياسى بهاييت: از مطالب گذشته اجمالاً با رويكرد سياسى عباس افندى و شوقى افندى، آشنا شديم و آنچه در اين جا لازم است بدان اشاره كنيم؛ اين است كه چنين رويكردى اختصاص به اين دو شخص نداشته، بلكه ريشه در موضعگيرى مؤسس اين فرقه دارد،
خاستگاه اعتقادى بهاييت: چنان كه روشن گرديد بهاييت زاييده‏ى بابيت بود، اما اين كه بابيت از چه فرقه‏اى نشأت گرفته است، بايد گفت: بابيه زاييده‏ى "كشفيه" و كشفيه زاييده‏ى شيخيه بوده است. مؤسس شيخيه، شيخ "احمد احسائى"، بوده و به جهت اعتقاداتش، مورد تكفير علما قرار گرفت.[9] او به حجاز رفت و با آن كه حجاز در آن موقع تحت سيطره‏ى حكومت عثمانى قرار داشت، مورد حمايت و احترام حكّام آن جا قرار گرفت.
او به سال 1241 هـ.ق در سن حدود هشتاد سالگى از دنيا رفت و بعد از او سيد كاظم رشتى به ترويج افكارش پرداخت، و فرقه‏ى "كشفيه" را تأسيس نمود.
سيد كاظم رشتى در سال 1212 هـ.ق متولد شد و در سال 1259 هـ.ق از دنيا رفت و به مدت 20 سال در ميان پيروان خود، به عنوان ركن رابع محسوب مى‏گشت، و معتقد بود كه حضرت مهدى (عج) در بين ماست و مبلغين خود را به اطراف مى‏فرستد كه مردم را آماده كنند و... .
و بر اساس همين اعتقاد بود كه يكى از شاگردان بارزش به نام "على محمد باب" مدعى شد، من "باب امام زمان" هستم. البته بعدها به اين مقدار اكتفا نكرد و ادعا نمود كه او همان "مهدى موعود" است.[10]
او بهشت و دوزخ صراط و ميزان و ساعت را تأويل مى‏نمايد و در تبيين اصل رجعت و مقام امامت و ظهور و تجسد خداوند در اولياى خود، سخنانى دارد كه تركيبى از تعبيرات غلاة و قرامطه و شيخيه است.[11] او بعضى از مناسك، مانند نماز و روزه، و قبله را تغيير داد. از احكام اوست كه:
1. اگر كسى از بابى‏ها، زنش حامله نشد، حلال است كه براى حامله شدن زن خود، از يكى از برادران بابى كمك و يارى بگيرد، و نه از غير بابى،[12]
2. استمناء مباح مى‏باشد.[13] و... .
نا گفته پیدا است که چنین مذهبی علاوه بر به دوش کشیدن ننگ وابستگی به استعمار و بیگانگان، هیچ اشتراکی با مسلمانان و شیعیان ندارد و علت مخالفت شیعه با آنان همین انحرافات فکری و اعتقادی است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ر.ك: يحيى نورى، خاتميت پيامبر اسلام، ص 62 - 63.
[2] ر.ك: دانشنامه ی جهان اسلام، ج 4، ص 734، مقاله ی آقاى محمود صدرى.
[3] از جمله تعليمات باب كه مورد سوء استفاده ميرزا حسين على قرار گرفت، بشارت به ظهور موعودى بود با عنوان "من يظهره اللَّه" يعنى كسى كه خدايش او را آشكار خواهد نمود. دانشنامه ی جهان اسلام، ج 4، ص 743).
[4] شوقى افندى، قرن بديع، ج 3، ص 299.
[5] مكاتيب، ج 3، ص 347، به نقل از كتاب خاتميت پيامبر اسلام (ص)، ص 68.
[6] او فرزند دختر عبدالبهاء بود.
[7] مجله ی اخبار امرى تيرماه 1333، به نقل از دانشنامه‏ى جهان اسلام، ج 4، ص 742.
[8] ر.ك: دانشنامه‏ى جهان اسلام، ج 4، ص 733 - 744؛ خاتميت پيامبر اسلام (ص)، ص 62 - 69.
[9] مرحوم صاحب جواهر و شريف العلماى مازندرانى و... از جمله علمايى بودند كه به تكفير او رأى دادند. )خاتميت پيامبر اسلام، ص 41).
[10] ر.ك: مجله ی انتظار، شماره اول، سال 1380، جعفر خوشنويس، ص 240 - 250؛ فرق و مذاهب كلامى، على ربانى گلپايگانى، ص 336 - 342؛ براى آشنايى بيشتر با فرقه ی شيخيه رجوع شود به: حياة شيخ احمد احسائى، تأليف فرزند شيخ احمد؛ تاريخ نبيل، زرندى؛ ردّ شيخيه، محمد بن سيد صالح قزوينى موسوى؛ اسرار پيدايش شيخيه، بابيه، بهاييه، محمد كاظم خالصى؛ كشف المراد (بررسى عقايد شيخيه)، الف حكيم ‏هاشمى.
[11] خاتميت پيامبر اسلام، ص 58.
[12] بيان، باب خامس عشراز واحد هشتم.
[13] بيان، باب عاشر از واحد هشتم.

 

 

فردوسي طوسي
baran432002@yahoo.no

در نتيجه، از آنجا که آز بدکاران و اهريمن صفتان کرانه اي ندارد، نه تنها اجازه نمي دهند که او به "گوشه اي از اين جهان بسنده کند" بلکه سرش را مانند گوسفندي از تن جدا مي کنند و به تسخير ايران مي پردازند، و بنابراين، شاهي که از جنگ و کين خواهي بيزار بود با کردار خود جنگ آفرين و کينه ساز مي شود و بيشتر پيکارهاي بعدي ايران و توران به انگيزه کين خواهي خون او انجام مي گيرد.

سياوش نيز مي خواهد چون ايرج به گوشه اي از جهان بسنده کند و دوراز ریمنی ها؛روزگار را در جايي به آسودگي بگذراند، حتي اگر چنين جايي در سرزمين دشمني پليد و خون ريز چون افراسياب باشد.
او در برابر فرومايگي ها و گفتارهاي زشت و نادرست سودابه تنها به دفاع از خويش بسنده مي کند و با آنکه بارها بي گناهي اش آشکار مي شود، باز آماده پاي نهادن در آتش مي گردد.

در توران نيز واکنش سياوش در برابر حيله گري ها و بدانديشي هاي گرسيوز و تندخويي و بي خردي افراسياب، آکنده از پريشاني و ناپايداري و تسليم است. بدون کمترين پيکار اجازه مي دهد که دستهايش را ببندند و سرش را گوسفند وار جدا کنند.
به خوبي پيداست که سياوش و ايرج پيوسته خسته از ريمني ها و ترفند ها و دشواري ها هستند و نيز ناتوان و بيزار از روبه رو شدن با آنها، و از اين رو به رغم گريزشان از کينه جويي و پيکار، زندگي و رفتار آنها خود کينه ساز و پيکارآفرين مي شود.
بي گمان نيرودهنده زشتي ها تسليم و کناره جويي خود آنهاست، زيرا بدون پيکار با زشتي ها نه از پيکار مي توان آسود و نه از زشتي ها، چيزي که بنياد آموزش کيش بزرگ مزده يسنا نيز هست.

ادامه دارد ...

 

 

مصحف
hamed.1360@yahoo.com

هر روز چند آيه قرآن بخوانيم

« براى شنيدن آيه مورد نظر بر روى شماره آيه كليك كنيد و براي مشاهده تفسير الميزان و نمونه بر روي آيه کليک کنيد »

سوره: سورة الرعد آيات: 43 محل نزول: مدینه